fredag 19 februari 2010

NYHETER OM KARELEN & SAMER

Arkiv 2009-

VOTISK KVINNA FRÅN 1600-talet FUNNEN

Voterna, ett litet finskugrisk folk kring Sankt Petersburg. Nu har en votisk kvinna från 1600-talet blivit funnet. Kläderna var mycket väl bevarade. Det nya fyndet är det äldsta klädesplaggen av en votisk kvinna. Tidigare har man endast känt till votisk klädesdräker från 1800-talet.

Läsa mer: Rysslands röst 2010-02-11 Historiskt eko av en försvinnande folkstam.
http://swedish.ruvr.ru/2010/02/11/4371384.html


VIDEO OM KULTPLATSER FRÅN RYSSLAND

Fick ett e-mail från Vyacheslav Mizin om videor om rösen och kultplatser från Kolahalvön och Ryska Karelen.“I offer you to viewing a two video report. Below the link fordownloading. Film-report about a summer expedition on the Barents sea coast (Kola peninsula).

Prehistoric stone construction (cairns, perched boulders etc) in the coast of the Arctic ocean. (DVD 750Mb)http://narod.ru/disk/24680301000/DVD%20Plato%20seydoff.rar.html

Experimental film about a finnish sacred cave Pirunkirkko (“Devils Church”) in Karelia, NW Russia. (DVD 760Mb)
http://narod.ru/disk/25152039000/Pirunkirkko.rar.html

It no commercial projects, for viewing outside of the Internet.”

Fick ett tips av en läsare hur man gör:

"För att kunna lasta ned filmerna måste man först ladda ned programmet Яндекс(Jandeks). Fyll i siffrorna och tryck på Скачать (som jag tror betyder "hoppa").Programmet går fort att ladda ner, men en film tar två och en halv timma."

EN FINSK SPIONSKOLA I RYSKA KARELEN

Under Fortsättningskriget (1941-1944), som var en del av 2:a Världskriget, uppförde finnarna en spionskola vid Petrozavodsk vid Onegasjöns strand i dåvarande Sovjetiska republiken Karelen som finnarna ockuperade under Fortsättningskriget. Spionskolan uppfördes av Antti Porvali. Nu har sonsonen Mikko Porvali skrivet en bok om spionskolan: Vakoojakoulu. Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa (2010). Finland hade tillfångataget tiotusentals sovjetiska fångar, både civila och soldater, som fänglades i förintelseliknade fångläger.Där rekryterades finska spioner ur den rysktalande befolkningen. Flera hundra fångar hoppade på erbjudandet. Sovjetiska agenter reda på den hemliga spionskolan och planerna var att göra ett attentat mot skolan. Planerna avslöjades och spionskolan flyttade 1943 längre in mot landet till Sortjärvi nära Petrozavodsk, i november samma år Ruokolahden och sommaren 1944 till Savitaipale. Agenter fick nya ryska identiteter och skulle lära sig hoppa fallskärm främst i Arkangelsktrakten för att samla information. De skickades i ryska militärkläder.I stort sett blev spionskolan ett fiasko. Det är oklart hur många som återvände, men beräkningar är att ungefär 90% av spioner rymde, dödades eller är spårlöst försvunna. Arkiven förstördes och det är oklart exakt hur många som utbildades till spioner. I januari 1943 släpptes 22 män bakom fiendens sida i fallskärm och ingen av de återvände till Finland. En av de ryska krigsfångarna som hade utbildats till sköts ihjäl vid fronten av finska soldater efter ett uppdrag i Sovjetunionen, eftersom soldaterna trodde det var en fiende när han bar på ryska soldatkläder.
Läsa mer:
http://www.tuomioja.org/index.php?mainAction=showPage&id=1662&category=3
Haukka-Konu, Sari 2010-05-12 Kun isoisä vakoilijoita kouluttihttp://www.spjl.fi/?s=297
Kirja paljastaa: Suomi koulutti venäläisvakoilijoita salaisessa paikassa2010-05-12
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/05/1127565
Jokipii, Markku 2010-05-23. "Suurin syy vakoilijoiden tuhoon ovat viina ja naiset"
http://ww.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=31196:qsuurin-syy-vakoilijoiden-tuhoon-ovat-viina-ja-naisetq&catid=5:tiede&Itemid=7

ETT SAMISKT HELIGT BERG HOTAT I RYSKA KARELEN

Av Jouni Tervalampi juli 2010


http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/07/vottovaara-hotad.html

GAMMAL BOK att ladda ned
The chronicle of Novgorod, 1016-1471
(1914)


http://www.archive.org/details/chronicleofnovgo00michrich

BOK OM SAMER

Iskos 17 - Recent perspektives on Sámi archaeology in Fennoscandia and North-West Russia (2009). I tidskriften skriver bland annat arkeologerna Noel Broadbent och Britta Wennstedt Edvinger om järnålderssamer på Hornlandsudde i Hälsingland. Nya dateringar visar att de vikingatida samiska silverskatterna är från tidig medeltid. En inventering på öarna vid Vita Havet har arkeologerna bland annat funnit två labyrinter och en ringformad anläggning med fem koncentriska stenringar.

SAMISKA LÅNEORD I FINSKAN OCH KARELSKAN

Ante Aikio:
The Saami loanwords in Finnish and Karelian (389 sidor) OBS! Tung pdf-fil 43 mb

http://cc.oulu.fi/~anaikio/slw.pdf


Fennoskandia archaeologica Några tips.

SAMER

2007. Jari Okkonen, Archaeological investigations at the Sámi sacrificial site of Ukonsaari in Lake Inari

2004. Lars Ivar Hansen and Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 2004, 427 pp, with indexes of terminology, names and places. Reviewed by Helena Ruotsala.

2003. Colin Amundsen, Jørn Henriksen, Elin Myrvoll, Bjørnar Olsen and
Przemyslaw Urbanczyk
CROSSING BORDERS: MULTI-ROOM HOUSES AND INTER-ETHNIC
CONTACTS IN EUROPE’S EXTREME NORTH
2003. Eija Ojanlatva, A Late Iron Age silver deposit found at Nanguniemi, Inari, Finland

2001. Eero Jarva, Markku Niskanen and Kirsti Paavola
ANATOMY OF A LATE IRON AGE INHUMATION BURIAL OF HIUKKA
AT NIVANKYLÄ (ROVANIEMI, FINNISH LAPLAND)

1999. Øyvind Sundquist, Traces of iron production in prehistoric Finnmark

1995. Mark Shahnovich, Cult Complex on the Mountain Vottovaara

1995. Milton Nunez
REFLECTIONS ON FINNISH ROCK ART AND ETHNOmSTORICAL DATA
1993. E. N. Nosov, O. V. Ovsyannikov, V. M. Potin, The Arkhangelsk hoard

1991. Bjørnar Olsen, Material metaphors and historical practice: A structural analysis of stone labyrints in coastal Finnmark, Arctic Norway

1990. V.Ya. Shumkin THE ROCK ART OF RUSSIAN LAPPLAND

1986. Tuukka Talvio THE COINS OF THE KUOLAJARVI (SALLA) HOARD


RYSKA KARELEN

1999. M.G. Kosmenko & I.S. Manjuhin, Ancient iron production in Karelia

1997. M.G. Kosmenko & S.I. Kochkurkina (eds.),Arkheologiya Karelii. Karelskii Nauchnyi Centr Rossiiskoy Akademii Nauk. Petrozavodsk 1996. 415 p. By Matti Pöllä.

1996. M. G. Kosmenko. THE CULTURE OF BRONZE AGE NET WARE IN KARELIA

1995. Mark Shahnovich, Cult Complex on the Mountain Vottovaara

1994. Nikolai A. Makarov, Portages of the Russian North: Historical geography and archaeology
1993. E. N. Nosov, O. V. Ovsyannikov, V. M. Potin, The Arkhangelsk hoard

1991. Bjørnar Olsen, Material metaphors and historical practice: A structural analysis of stone labyrints in coastal Finnmark, Arctic Norway

1990. V.Ya. Shumkin THE ROCK ART OF RUSSIAN LAPPLAND
1986. Tuukka Talvio THE COINS OF THE KUOLAJARVI (SALLA) HOARD
1985. A. Saksa RESULTS AND PERSPECTIVES OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES ON THE KARELIAN ISTHMUS


”LAPPRÖSEN” i KARELEN

I Karelen och på Kolahalvön, från finska viken och uppåt, finns en speciell stensättning som är typisk för de människor som bodde under järnåldern från Finska viken upp till Kolahalvön. Det är ett speciell stensättning, oftast rundformad, och som är uppbyggd cirka en meter hög med lite större stenar runtom och ifyllda med mindre stenar.

Karelska näset

De finns fem kända platser på Karelska näset – mellan Finska viken och Ladogasjön, plus ett gravfält med cirka 200 stensättningar på ön Essari (De dödas ö) i Finska viken på . Några är utgrävda och daterade till 700-900-talet e. Kr.

Ryska Karelen

Vid sjön Kittehenjärvi nordöstra del finns ett gravfält som ligger en kilometer från Kahalahti där arkeologer från karelska forskningscentret ryska Vetenskapsakademien i Petrozavodsk i Ryssland har grävit ut några av de så kallade ”lapprösen”. Castrén skrev på 1800-talet: ”I Akonlahti visade man mig jemväl några lemningar af lapsk härkomst.” Akonlahti ligger i nordöstra delen av sjön Kittehenjärvi. Fortfarande 1636 betalade lappstorosten (lapplänsmannen) Kwiwtza Igaloff för ”lapparna ifrån Cajana gränsen” lappskatten till ryske tsaren befälhavare vid Sumskoij fästning.

Kolahalvön

Sedan finns det tre platser i utritade på en karta över Kolahalvön som jag har fått Vyacheslav Mizin; en vid Kandalahtiviken, en väster om Kandalahti mot finska gränsen och en mellan Kandalahti och Murmansk.

P.S: Känner du till fler av den här typen av stensättningar får du gärna mejla mig: tervalampi@hotmail.com

Läsa mer: Valentin Gorkovets1, Marianna Raevskaya1 & Andrei Spiridonov2. On a new type of stone structures on Kiitehenjärvi in the Kostomuksha Nature Reserve
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=24153


SAMISKT OFFERFYND I RYSKA KARELEN

Ett samiskt offerfynd liknande de man finner vid norra Sverige som Mörtträskt har blivit funnen vid Sohjanaälven (numera en del av en kanal) mellan Pääjärvi (ry. Pjaozero) och Touppajärvi (ry. Topozero) i ryska Karelen.
Ett samiskt offerfynd liknande de man finner vid norra Sverige som Mörtträskt har blivit funnen vid Sohjanaälven (numera en del av en kanal) mellan Pääjärvi (ry. Pjaozero) och Touppajärvi (ry. Topozero) i ryska Karelen.
Sommaren 2001, då kanalen var nästan torrlagd, fann några lekande barn metallföremål, vilka togs hand av Natalia Pyattoyeva. När Natalia Borodkina visade föremålen för arkeologen Svetlana Kochkurkina vid ett besök vid Petrozavadosk vid Onegasjön 2006, blev arkeologen "eld och lågor". Åkte hon omedelbart upp till Sohjana, men nu var vattennivån normal.
Föremålen känner vi igen från samiska offerplatser Sverige, bland annat en klocka med tre klockor hängande, ett hästskoformat hänge och ett fågelhänge av samma typ som man har funnit vid Mörtträsk. Ett av de mest spännande föremålen var ett fågelhuvud som möjligen har suttit i toppen på en stav.
Smycken vid älven talar för en samisk offerplats liknande fynden vid den samiska offerplatsen vid Mörträsk i Sverige. Det kan även vara en eller flera samiska gravar som har eroderat ned i älven. Föremålen är från olika tidsperioder, vilket talar emot att de skulle härröra från en nedrasad grav.
På ett foto på fyndplatsen - vid Sohjanaälven - så ser vi två stenblock till höger om bron över Sohjanaälven, tre-fyra meter från stranden, vilka gör att någon stenarna skulle kunna varit en sejte tillägnad en fiskerådare, och att stenen blev en naturlig markeringssten där samer gick ut till strandkanten och offrade smycket i vattnet till fiskerådaren för ett bra fiske. Hela strandpartiet är intressant. Finns det till exempel stensättningar där eller om det finns fler fynd under torven vid stenblocken.
Området kring norra Tuoppajärvi och Pääjärvi var samiskt fram till det Nordiska kriget i början av 1700-talet. Cirka tjugo kilometer nordöst om Sohjana ligger Kiestinki, som kommer från samiska giessat. 1679 fanns det tre samefamiljer med familjenamnet Kömö vid Kiestinki.

Läsa mer: Karelska republiken, Rysslands officiella hemsida. 2006-09-06. Sofporog discoveries http://gov.karelia.ru/gov/Different/History/060823_e.html
Fotografier på det samiska metallofferfyndet: http://gov.karelia.ru/gov/Photos/exhibition_e.html?id=7309&eid=113
Fossum, Birgitta 2007. Förfädernas land. En arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr.-1600 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 22." . Umeå universitet. Zachrisson, Inger 1984. De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsk, Lappland. Arckaeology and Enviroment 3. Umeå.
Pöllä, Matti 1995. Vienan Karjalan etnisen koostumuksen muutokset muutokset 1600-1800-luvulla, Helsingfors
Tervalampi, Jouni 2005. Skogslappbyarna vid Nedre Imandroffska socken
http://medlem.spray.se/jaaaaa/SamerNedre.html


2 kommentarer:

 1. Bures Jouni !

  Ingen av de här PDF-filerna från sarks
  går att ta in ....
  Vet Du var det beror på ?

  MVH
  Biret Máret

  SvaraRadera
 2. Tyvärr, har redaktionen för Fennoscandia archaeologica tagit bort pdf-filerna

  Hälsningar Jouni Tervalampi

  SvaraRadera