fredag 27 augusti 2010

Bloggar och hemsidorARKEOLOGI och historia
http://arkeologiforum.se/bloggar/
Arkeologicentrum: http://www.arkeologicentrum.se/
Arkeologgruppen Örebro http://www.arkeologgruppen.se/
Arkeologikonsult: http://www.arkeologikonsult.se/
Dalarnas Museum: http://www.dalarnasmuseum.se/
Fornvännen: http://www.fornvannen.se/fornvannen.html
Frans-Arne Stylegars blogg: Arkeologi i nord http://arkeologi.blogspot.com/
Populär Arkeologi
SAU http://www.sau.se/
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Sörmlands museum - arkelogernas dagbok
http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Arkeologi/Arkeologerna-dagbok
Västmanlands läns museums hemsida
http://ekomuseumbergslagen.wordpress.com/

Blogg om förhistoriskt DNA:http://dienekes.blogspot.com/
Förhistoriskt DNA Tabell http://www.ancestraljourneys.org/palaeolithicdna.shtml
GAMLA KARTOR FRÅN FINLAND (engelsk version)
Estonian Journal of Archaeology 2006-
http://www.kirj.ee/11132
Fennoscandia archaeologica 1984-
http://www.sarks.fi/fa/fa_articles.html

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/historie-og-arkeologi/

https://www.nrk.no/emne/arkeologiske-funn-i-oppland-og-hedmark-1.11970327

Nrk Arkeologi och historie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Tidskrifter knutna till forntiden och historia

Fornvännen: http://www.fornvannen.se/fornvannen.html
Namn och Bygd
http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=4
Populär Arkeologi
Saga och Sed http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=1
Situne dei
http://www.sigtuna.se/sv/Kultur--Fritid/Sigtuna-Museum-II/Historia-och-arkeologi/Situne-Dei/
SPOR - Nytt fra fortiden http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor
Spaning (Västmanland) http://www.vastmanlandslansmuseum.se/pages.asp?PageID=222&MenuID=211
Norska tidskriften Viking https://www.duo.uio.no/handle/10852/37522
http://www.futhark-journal.com/issues/
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/runsvenska-skrifttraditioner/publikationer-fran-projektet/


http://www.arkeologiinorr.se/editions.html

http://briai.ku.lt/en/publications/archaeologia-baltica/
http://www.arkeologiskasamfundet.se/csa/archive.html
FINLAND

Finsk kulturminnessök
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti
Kartplatsen Finland http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=sv-FI
http://www.karjalankartat.fi

Finlands släktforsknings databas HisKi: http://hiski.genealogia.fi/hiski?se

http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm

Kalevala original http://dbgw.finlit.fi/skvr

GAMLA KARTOR FRÅN FINLAND (engelsk version)
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6533
Estonian Journal of Archaeology 2006-
http://www.kirj.ee/11132
Fennoscandia archaeologica 1984-
http://www.sarks.fi/fa/fa_articles.html


National Board of Antiquities 2012: Online register for relics and antiquities. National Board of Antiquities. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx


HISTORIA och HEMBYGD

Anders Lif http://www.anderslif.se/
Anundshög. Sveriges största forntida gravhög Officiell hemsida
http://www.anundshog.se/
BADELUNDA-bygden Badelunda hembygdsförening
Dagsverket (Dalarna)
http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/dalarnas-hembygdsfoerbund/publikationer
Dansk historisk nättidning http://historie-online.dk/
Nättidningen Svensk Historia
Historiska museets Sök i samlingar http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp
Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Spaning (Västmanlands )
http://www.vastmanlandslansmuseum.se/pages.asp?PageID=222&MenuID=211

Sökning på etymologi http://g3.spraakdata.gu.se/saob/soketym.phtml

SAMER

https://southsaamihistory.wordpress.com/

Forska om samer http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2009/10/forska-om-samer.html
Föreningen Sökarna - Ohtsedäjjah http://www.oloft.com/sokarna.htm
Nyheter om Samisk Historie
http://samenes-historie.origo.no/-/forum/show/338119_nyheter-om-samisk-historie

Samemuseet Ajtte - Sapmi omlandet och folket
Sámi Radio - Sameradion http://www.sr.se/sameradion/
Sydsamiskt kulturcenter i Östersund http://www.gaaltije.se/
Samiskt Informationscentrum, Sametinget http://www.samer.se/
Silvermuseet Arjeplog http://www.silvermuseet.arjeplog.se/silver/index.php
"The Saami - Det samiska bloggen - Sámi" http://saamiblog.blogspot.com/
Tidskriften SamefolketArkeologiska och historiska tidskrifter på internetHällristningar och Hällmålningar


Adoranten http://www.rockartscandinavia.se/se/artiklar2008.html
Rockart Nämforsen http://www.namforsen.com/default.asp?path=22557&pageid=32471
Rockart Scandianavia http://www.rockartscandinavia.se/
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar
http://www.facebook.com/pages/Stiftelsen-for-dokumentation-av-Bohuslans-Hallristningar/255501968109
Svenskt HällristningsForskningsArkiv, SHFA http://www.shfa.se/


KULTUR och Övriga

Anbytarforum http://aforum.genealogi.se/discus
Nättidningen Rötter http://www.genealogi.se/
Historiska tidningsbiblioteket:
http://www.digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html
KUNGLIGA BIBLIOTEKET tidningsarkivet
http://magasin.kb.se:8080/searchinterface
Riksarkivet SVAR
SOFI:s (Institutet för språk och folkminnen) ortnamn. Ortnamn i Västmanland.

Lantmäteriets Kartsök och historiska kartor: http://www.lantmateriet.se/
Sveriges länskartor http://www.gis.lst.se/lanskartor/
Norge kartsök  http://kart.kvasir.no/
Tervalampi Kultur & Turism blogg http://tervalampi.wordpress.com/
Västerås konstmuseum
http://www.konstivasteras.se/
Västerås stadsbibliotek

Beowulf http://cornelius.tacitus.nu/beowulf/index.htm
Eddan http://runeberg.org/eddan/
Isländska sagor (berättelser) http://cornelius.tacitus.nu/sagor/
Tacitus Germania http://cornelius.tacitus.nu/germania/inledning.htm
Widsith http://cornelius.tacitus.nu/beowulf/widsith.htm

FOTOGRAFI

ETC http://www.etc.se/
Fotosidan http://www.fotosidan.se/
Svenska fotografers Förbund: Nyheter
http://www.sfoto.se/f/artiklar/Nyheter
Fotografisk Tidskrift Online
http://issuu.com/fotografisktidskrift
Fotoböcker
http://www.sfoto.se/fotobocker/om-fotoboken
Gamla vykort: http://www.tradera.com/vykort-bilder-27
Fotografiska http://fotografiska.eu/

Arkeologiska rapporter, skrifter och artiklar

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/

Ájtte: arkeologisk rapport
http://www.ajtte.com/fler-verksamheter/publikationer/rapporter-m-m/arkeologisk-rapport/
rapporter m.m.http://www.ajtte.com/fler-verksamheter/publikationer/rapporter-m-m/

Arkeologgruppen Örebro
http://www.arkeologgruppen.se/rapport.htm

Arkeologikonsult:
http://www.arkeologikonsult.se/rapporter/cat_view/61-rapporter.html

Arkeologicentrum:
http://www.arkeologicentrum.se/bib_rapportac.htm

Dalarnas museum:http://www.dalarnasmuseum.se/arkeologi/arkrapp10.html

KMMD: http://www.kmmd.se/Rapporter/

Riksantikvarieämbetet UV: http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/publikationer.html

Murberget http://www.ylm.se/om-museet/publikationer/rapporter

SAU:http://www.sau.se/publikationer_s8.html

Silvermuseet:http://silvermuseet.arjeplog.se/silver/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=62

Stockholms läns museer: http://www.stockholmslansmuseum.se/projekt/rapporter/

Stockholms universitet: http://www.archaeology.su.se/publikationer/rapporter

Universitetet i Tromsø