onsdag 22 oktober 2014

Arkeologi & Historia Oktober 2014

STOLPAR PÅ RAD HADE EN ROMERSK FÖREBILD

I Skåne fanns det på järnåldern en syd-nordlig vägsträcka som passerade Degeberga, Vä och Färlöv. Vid Degeberga och Färlöv har arkeologer funnit en spikrad rad efter stolphål intill gårdarna och den forntida vägen. De är daterade till 500-600-talet.
  Stolpar på rad vid vägen intill högstatusgårdar tog hemvändande krigare med från kontinenten, enligt arkeologen Ylva Wickberg från Sydsvensk Arkeologi. Vid infarten till romerska städer satt brottslingar och fiender uppspikade på pålar i ett avskräckande syfte. Men i Skandinavien fick stolpar på rad en annan innebörd.

Kungliga inhägnader

I Gamla Uppsala gick den stora landsvägen öster om högarna och gick i nästan nord-sydlig riktning. Från vadet vid ån samman har arkeologer funnit spåren efter en forntida väg och 144 gropar efter stolpar på en sträcka av cirka en kilometer. Ytterligare en rad av stolpar i nästan öst-västlig riktning. Arkeologen Jonas Wickborg menar att innanför inhägnaden ägdes av den dåtida uppsveakungen. I stolpgroparna har arkeologer funnit spår efter ett helt skelett av hund. Fast det mesta djurbenen kommer från nötdjur och häst. Vid de dåtida uppsveatinget med religiösa fester slaktades hästar och nötkreatur och skinnet och huvudet hängdes upp på pålarna.
  En liknande bild ger västsvearnas maktcentrum Anungshög där raden av stolphål har gått efter en väg som sträckte från vadet vid Anundhögsbäcken till Jutekärret. Stolpraden inhägnade ett område mellan Jutekärret och Anundshögsbäcken som ägdes av västsvearnas kung. Vägen sträckte sig från Tuna i norr förbi Anundshög och vidare till de dåtida bryggorna vid Hällaviken och vinterleden över Mälaren till bygderna kring Kjulaåsen.

 Modeflugan att upprätta stolpar på rad vid gårdens landsväg varande i en eller två generationer, det vill säga den tid att stolparna skulle ruttna.  Efter ca 650 e. Kr. var stolpradsmodet borta.

Källa. 2014-10-18. Makt och monument under järnåldern- om de senaste årens fynd av stolprader. Seminarium på Västmanlands läns museum.  Arkeologerna Alexandra Sanmark, Jonas Wikborg, Ylva Wickberg och Tony Björk berättar om stolprader vid Anundshög, Gamla Uppsala och Degeberga. 

DET LJUSA SKINNET KOM INTE MED STENÅLDERSBÖNDERNA

Tidigare har forskare ansett att det ljusa skinnet som är så vanlig i Norden kom med stenåldersbönder flyttade upp till Skandinavien. Tidigare har genetiker fått fram ur ett 9500 år gammalt skelett som arkeologer grävde fram i Stora Förvar grottan på Stora Karlsön utanför Gotland hade en mellanmörk hud. En person tillhörande säljagande befolkning på Gotland som begravdes 4500 år sedan i grav 58 i Ajvide hade blåa ögon och mörk hud. En stenålderbonde som begravdes för cirka 5000 år sedan i en megalitkammargrav i Frälsegården (nr2) i Gokhem i Västergötland hade ljus hud. Personen av kraniet från grav Motala12 vid Kanaljorden som hade lagts i en grund sjö för 8000 år sedan hade gener som visade att han hade blå ögon och ljus hud. Genetiska studier visar att hans förmöder eller förfäder hade ett ursprung från jägarbefolkning i Sibirien. Mannens genomer har analyserats och den visar på att mannen hade cirka 20-25 procent genomer som man finner hos siberiska folkslag och cirka 75-80 procent från människor i Västeuropa.
Läsa mer: Appelquist, Bodil 2014-01-26. Så såg skandinavernas förfader ut. Svt Nyheter
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-sag-skandinavernas-forfader-ut
Gunther, Maria 2014-09-17. Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-fyndet-avslojar-europeernas-ursprung/
Nature 513, 409–413(18 September 2014) Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html
Stockholms universitet. 2014-09-18. Pressrelease. Européernas genetiska ursprung kartlagt.
http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/europeernas-genetiska-ursprung-kartlagt-1056216
Populär Arkeolog 3/2014. Han har kartlagt våra geners historia. (s. 13)
ALEXANDER DEN STORES FARMORS GRAV UPPTÄCKT
Två gravar har hittas i Vergina i Grekland där arkeologerna tror att en av gravarna tillhör den makedonske kungen Philip II:s mammas grav, Alexanders den stores farmor.

Läsa mer: Discivery.com 2014. Remains of Alexander the greats father confirmed found.

BOPLATSER FRÅN JÄGARSTENÅLDERN I HÄLSINGLAND
Larsson, Åsa M. Stenåldern i Hälsingland. Sau-Blogg
http://www.saublogg.se/2014/10/stenalder-i-halsingland/
Larsson, Åsa M. Rester från stenåldern i Ljusdal. SAUblogg.se
http://www.saublogg.se/2014/10/rester-fran-stenaldern/

TIDSKRIFTEN VÄSTERBOTTEN FÖRSVINNER
Läsa mer: Västerbottens museum 2014-09-22. Tidskriften Västerbotten läggs ned.
http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/tidskriften-vasterbotten/pressmeddelande-140922.html
VIKINGASKATT HITTAD I SKOTTLAND
Storbritanniens största vikingaskatt från 800-talet är funnen i Skottland.
Läsa mer: Donnelley, Paul 2014-10-12. Metal detectorist finds Britain's biggest ever haul of Viking treasure - with hundreds of artefacts including an ancient silver cross. MailOnLine

NY BOK OM VALSGÄRDE I UPPSVEARNAS RIKE

Arkeologen Ola Kyhlberg menar att gravfältet i Valsgärde är en metafor för Valhall och att det var Uppsalakungarna som begravdes i båtgravar i Valsgärde. Tre av Uppsalakungarna fick kenotafgravar i Valsgärde för de är begravda i de tre storhögarna vid Gamla Uppsala.
- Tre av de mest märkvärdiga gravarna i Valsgärde, nummer 6,7 och 8 innehåller utsökta båtar, och otroligt exklusivt lösöre. Men de innehåller inga mänskliga kvarlevor, sade Ola Kyhlberg till bloggen Arkeologi i Gamla Uppsala.
Bloggen Arkeologi i Gamla Uppsala 2014-09-24. Valsgärde = Valhall?
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/valsgarde-=-valhall.aspx
KVINNA BLEV OFFRAD TILL GUDARNA FÖR 2000 ÅR SEDAN I NORGE
Skelettresterna efter en ung kvinna runt 30 år blev offrad vid en forntida myr i Østby i Romedal i Hedmark har nu grävts fram av arkeologer.
- Vi tror ganske sikkert at hun ble ofret til gudene, sade arkeolog Grethe Bjørkan Bukkemoen fra Kulturhistorisk museum till Nrk.no
Myhre, Torunn. 2014-09-20. Vi tror hun ble ofret til gudene. NKR.no Hedmark og Oppdal.
http://www.nrk.no/ho/nok-et-unikt-beinfunn-pa-hedmarken-1.11925501
MÄNNISKOFFER I NORGE FRÅN BRONSÅLDERN
Läsa mer: Myhre, Torunn &  Vandevjen Olsen, Stine  10.06.2014-06-10. Han ble ofret til gudene NKR.no Hedmark og Oppdal.
http://www.nrk.no/ho/fant-2900-ar-gammel-hodeskalle-1.11765042
HUSEN VID UMEÄLVEN ÄR 3000 ÅR GAMLA
De skandinaviska husen av bondetyp vid Umeälven är 3000 år gamla.

- Förutom husen har vi även hittat ben från getter och korn. Det pekar på att man börjat prova på det här med odling och det har vi väl haft lite belägg för tidigare, men nu kan vi verkligen se det på den här platsen, sade Ellinor Johansson till Sveriges Radio.
Silverdal, Joakim 2014-10-08. 3 000 år gamla hus upptäckta vid Umeälven. Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5984025
HÄLLRISTNINGSBÅT MED FISKAR
Fiskar har hittats inhuggna på relingen på hällristningsskepp i Skogetorp i Tanum i Bohuslän.
Läsa mer: Stiftelsen för dokumentation av bohusläns hällristningar. Vecka 37-39.
http://www.hallristning.se/faltrapport_2014.htm
ETT 5000 ÅR GAMMALT SOLTEMPEL PÅ BORNHOLM HAR UPPTÄCKTS          
Läsa mer: Historie Online.dk 2014. Soltempel fra stenalderen fundet på Bornholm.
http://historie-online.dk/nyt/bornmus-soltempel.htm
Bornholms museum 2014. Solkulturens endeligt på Vasagård. Fundene på Vasagård stammer fra en periode i stenalderen.
http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/arkaeologi/solkulturens-endeligt-paa-vasagaard.aspx
Bornholms museum 2014. Vægpaneler fra stenalderen. Fantastisk fund på Vasagård i Åker.
http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/arkaeologi/vaegpaneler-fra-stenalderen.aspx


tisdag 21 oktober 2014

Nyheter om samisk historia Oktober 2014


KUSTLABYRINTER VAR TILLÄGNADE JUNGFRU MARIA
Jungfru Maria hade en betydligt större roll i den katolska tiden är vad forskarna tidigare trott, enligt Jonas Carlqvist i artikeln ”Maria en bortglömd förebild” i tidskriften Forskning & Framsteg Nr 9 2014.
I tidskriften om labyrinter Caerdroia 43: 2014 finns det två intressanta artiklar om kustlabyrinter som överbryggar varandra. Den svenske arkeologen Christer Westerdahl har skrivit artikeln ”The Stone Labyrints of the North” och den ryske labyrintforskaren Vyacheslav Mizin har skrivit ”Dating the Stone Labyrints of Artic Labyrinths”. De äldsta kustlabyrinterna är daterade till 1300-talet då katolska kyrkan stod som högst i Sverige. Kustlabyrinter finns inom ett begränsat område tillhörande dåtida Sverige, plus i Vita havet och efter Kolahalvöns och Finnmarks kuster. Christer Westerdahl menar att man ska koppla labyrinterna till jungfru Maria. I Finland går labyrinter under namnet Jungfrudanser. Helgonet Maria var fiskarnas beskyddare. Kristna katolska fiskare byggde dessa labyrinter med ett kors i mitten för att de drunknade själarna – gasten – skulle hitta hem i sin förvirrade resa och få frid. Labyrintforskaren Vyacheslav Mizin menar att labyrinter i Vita havet och efter Kolahalvöns och Finnmarks spreds från Bottenhavet via handelsleder till Vita havet. Där tog kristna pomorska fiskare över traditioner och byggde de efter kusterna. 
  De kristna katolska fiskarna uppförande av labyrinter till Marias skulle påverka kustsamerna i Finnmark, kring Vita havet och runt Bottenhavet och Kvarken på många olika sätt: de byggde egna ringformade anläggningar som en motreaktion mot kristendomen eller en inspiration av labyrinter, eller båda delarna. Samtidigt fick Mariadyrkan ett stort genomslag hos samiska kvinnor.
Tack till John Kraft för tipset och häftet.
SAMER BYGGDE BY UTAN STATENS TILLSTÅND
Läsa mer: Ljungdahl, Ewa 2014. Jänsmässholmen – ett samiskt experiment.

STENÅLDERSMÄNNISKOR KOM TILL HELGELAND FÖR CIRKA 10 000 ÅR SEDAN

Läsa mer: Sande, Asbjørg
2014-10-06. Hit kom de først. Ranablad.no
http://www.ranablad.no/nyheter/article7624382.ece

1300 ÅR GAMMAL SAMISK SKIDA FUNNEN I NORGE
En samisk skida tillverkat på 700-talet har hittats på högfjället Reinheimen i Norge.
Läsa mer: Nordrum, Ivar Arne & Bratterud, Liv-Iren 2014-10-06. Fant 1300 år gammel ski i Reinheimen NRK.no Hedmark og Oppland
SAMISKA FÖRRÅDSGROPAR I KLAPPERSTENSFÄLT?
En grop uppbyggd i klapperstensfält har grävts ut av arkeologer från Norrbotten vid Öberget. Arkeologen Frida Palmbo skriver på Norrbottens arkeologiblogg:
Groparna ligger mellan 50-65 möh och kan tidigast ha anlagts för 5000-6000 år sedan, då området utgjorde en ö i den dåtida skärgården. Hit kanske dåtidens människor kom för att fiska och hade då behov av att förvara sin fiskeutrustning på platsen?
 Arkeologen Carina Bennerhag vid Norrbottens museum sade till Sverige Radio:
– Det vore jätteroligt om vi kan bidra med ny kunskap till vad groparna används till och haft för funktion. Vi kommer gå in och titta närmare på materialet vi samlat in och försöka skapa oss en bild av närområdet om hur det sett ut under olika tidsperioder.
Själv är jag (Jouni Tervalampi) jag inte övertygad om att de är från stenåldern. I Ångermanland finner man den här typen gropar i klapperstensfält i närheten av samiska eldstäder och vid så kallade lapportnamn. De kan vara samiska förrådsgropar intill deras viste. Inga av de samiska eldstäderna är daterade. Så det ska bli intressant om de kan datera gropen om den är från stenåldern, medeltid eller 1700-talet (eller någon annan tidsålder).
Läsa mer: Frida Palmbo 2014-10-03. Arkeologisk undersökning av boplatsgropar i klapper på Öberget i Måttsund
http://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2014/10/03/arkeologisk-undersokning-av-boplatsgropar-i-klapper-pa-oberget-i-mattsund/
Sveriges Radio. 2014-10-06. På Öberget strax söder om Luleå söker arkeologer ledtrådar om vad 6000 år gamla stengropar egentligen avvändes till.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5983358måndag 20 oktober 2014

Nyheter om historia i Västmanland Oktober 2014
FOTOGRAFEN MARTIN ADLERS BILDERS VISAS PÅ VÄSTERÅS KONSTMUSEUM
Fotografen och frilansjournalisten Martin Adler (1958-2006) från Västerås sköts till döds under ett uppdrag i Somalias huvudstad Mogadishu 2006. Nu visas Martins bilder på Västerås konstmuseum.
Martin Adler – Ögonblick
22 november 2014 – 1 mars 2015

Läsa mer: Longo, Madeleine 2014-10-20. Konstmuseet visar Adlers bilder. Vlt.se
 http://vlt.se/kulturnoje/1.2685353-konstmuseet-visar-adlers-bilder


BRANDTURISTER ÄR VÄLKOMNA TILL VÄSTMANLAND
Nu kan katastrofturister besöka effekterna efter storbranden i Västmanland sommaren 2014. Länsstyrelsen i Västmanland har öppnat en väg in i brandområdet.  Norr om Ramnäs går en väg till Fläckebo. Ungefär mitten av vägen går Öjesjövägen norrut rätt in i brandkatastrofområdet.
 Två brandturistcentrum planeras att öppnas 2015. Ett vid Ängelsbergs gamla järnvägsstation vid sjön Åmännings östra strand och väster om brandområdet. På östra sidan av brandområdet är det tänkt att ligga vid Västerfernebo.
Läsa mer: Västerås Tidning 2014-10-18. Väg för nyfikna till skogsbrandområdet. (s. 21)
Länsstyrelsen i Västmanland. Storbranden i Västmanland
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/skogsbranden/Pages/skogsbranden-i-vastmanland-ny.aspx

VÄSTERÅSARE UPPFANN GLÖDLAMPAN
Det var inte amerikanen Thomas Alva Edison som uppfann glödlampan 1879. Det var ingenjören Jonas Wenström från Västerås och Sverige som uppfann glödlampan 1878. Han hade skrivit ett brev från Kristiana, nuvarande Oslo, till sin far den 25 oktober 1878 och beskrivet om uppfinning. Jonas Wenström hade brevkontakt med Thomas Alva Edison och mycket tyder på att Edison fick tipset om glödlampan av Jonas Wenström.
Läsa mer: Karlsson, Petter 2014. Stal Edison Jonas uppfinning? Svenska Öden & Äventyr nr 5/2014 (s. 24-27)
BRONSGJUTERI FRÅN JÄRNÅLDERN

I Populär Arkeologi 3/2014 skriver arkeologen Anna Lena Hallgren på Stiftelsen Kulturmiljövård i artikeln ”På jakt efter en bronsgjuteriverkstad” och hus från järnåldern vid Råmarbo sydöst om Västerås i Västmanland.

EN KVARGLÖMD YXA FRÅN KARL XII LIKFÄRD TILL STOCKHOLM

Efter att Karl den XII fått en kula genom huvudet vid Halden 1718 fördes kroppen från Norge till Stockholm via Fredriksbergs gård i Köping. Gården ägare Rune Ramstedt har funnit en yxa med ”XII” stämplat på yxan. Han är övertygad att yxan har glömts kvar av en av Karl XII:s soldater när Karl XII lik med följe övernattade vid gården.

Läsa mer: Johansson, Jan Å. 2014-10-16. Rune hittade udda föremål i sin bod. Västmanlands Nyheter (sid 9)

GRUVKARTOR FRÅN VÄSTMANLAND

Nu finns gruvkartor från hela landet utlagda på Internet.


Läsa mer: Andersson, Rikard 2014. Äldre gruvkartor. Geologiskt Forum nr 83 / 2014 (sid 11)

NUTIDSRESA GENOM BERGSLAGEN

Tidskriften Husbil & Husvagn (9/2014) har gjort en resa genom Bergslagen och tagit upp vad som är värt att besöka. I Västmanland anser de Strömsholms kanal och då ”ljuvliga miljön här vid slussarna vid Fagersta”. Dessutom Sala silvergruva och Elsa Anderssons konditori i Norberg.

SURAHAMMAR x 4

I somras invigdes en 3 kilometer lång kulturled med historisk vandring längs Strömsholms kanal där det finns cirka 23 informationsskyltar som berättar om kanalbåtar, slussar med handelsboden, färd med tåg på smalspårig järnväg med mera.

Ny karta över Surahammars kommen där finns även den historiska vandringsleden efter Strömsholms kanal i Surahammar i prickad.

Historiska Surahammar i en A4-formats på över 300 sidor har skrivits av Marie Spennare och bilder framtagna av Anders Lindberg från Surahammars Bruks arkiv. Det är en lättläst bok med mycket fotografier. Den finns att köpa på Surahammars bibliotek.

Västerås Tidning har startat en serie om Sura med rubriken ”Surahammar Förr & Nu”. Tidningen finns även att läsa på internet med dator, läsplatta eller genom mobilen.

Läsa mer: Olsson, Lasse 2014-10-11. Premiär: Surahammar Förr & Nu. Västerås Tidning. (s. 16)
Olsson, Lasse 2014-06-30. Historisk vandring i vacker bruksmiljö. Västerås Tidning. (s. 24)

Västerås Tidning http://www.vasterastidning.se

VÄSTANFORS HEMBYGSFÖRENING VID STRÖMSHOLMS KANAL HYLLAS

Västanfors hembygdsförening ligger vacker beläget i ett friluftsmuseum intill Strömsholms kanal och är idag en del av Fagersta i Västmanland hyllas av tidskriften Bygd & Natur 3/2014.


Läsa mer: Nenander, Yvonne 2014. Här investerar kommunen i hembygden. Bygd & Natur 3/2014. (s. 28-30)