torsdag 29 november 2018

Arkeologiska och historiska nyheter om samer december 2018

Av Jouni Tervalampi 29 november 2018
tervalampi(a)mail.com
SAMERNAS NATIONALDAG - VÄSTERÅS 2019


Onsdagen den 6 februari 2019. Klockan 18.00


Hörsalen, Västerås stadsbibliotek


Jouni Tervalampi berättar om ”Hur såg samerna på världens tillkomst”


Läs mer: Hembygs-Journalen Nov 2018. Kalendarium. S.8


BILDEN ÖVER FENNOSKANDINAVIENS ÄLDSTA HISTORIA BÖRJAR TA FORM


En ny studie av dna-genomer från gravfältet på ön Stora Renön utanför Kolafjorden på Kolahalvön från bronsåldern, samiska gravfältet i forna sjön Levänluhta från järnåldern visar studien med en ingift person från Baltikum, samiska gravfältet från Chalmny Varre på Kolahalvön från 1700-1800-talet och nutida samer och den visar på att samer i Finalnd och på Kolahalvön har rötterna från flera olika stenåldersfolk.


Läs mer: Phoebe Weston 2018-11-27. Ancient DNA from mainland Finland reveals for the first time that ancestors of Saami people came from SIBERIA more than 3,500 years ago. Dailymail.com
Thiseas C. Lamnidis et al. Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe, Nature Communications (2018). DOI: 10.1038/s41467-018-07483-5
Kalmistopiiri 2018-11-29.  Yleisötilaisuus ensimmäisistä suomalaisista muinais-DNA-tutkimustuloksista 13.12.2018
https://kalmistopiiri.wordpress.com/2018/11/29/yleisotilaisuus-ensimmaisista-suomalaisista-muinais-dna-tutkimustuloksista-13-12-2018/


SAMER OCH VIKINGAR


Läs mer: Inger Zachrisson 2018-11-15. Samer i de äldre skriva källorna. Samer.se
http://www.samer.se/5653


KAUTOKEINOUPPRORET 1852


Läs mer: Else Christensen 2018. Förtryckta samer reste sig i raseri. Världen Historia Nr 18 2018. S. 50-52.


ARKEOLOGISK PROJEKT I NORRBOTTEN ANALYSERAS


Läs mer: Lars Backman 2018-11-25. Nordarkeologi. Kulturmiljö vid Norrbottens museum
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/11/23/nordarkeologi/


STENÅLDERSKLUBBA ÄR TROLIGEN FRÅN JÄRNÅLDERN -
EN RUNDFORMAD KLUBBA ANVÄNDS VID JÄRNFRAMSTÄLLING


Alla föremål av sten behöver inte vara från stenåldern. En rundformad klubba med skaftränna har troligen järnåldersanknytning, snarare att den är från stenålder, då den har använts vid järnframställing.


 Läs mer: Olof Östlund 2018-11-16..En liten klubba betyder så mycket. Kulturmiljö vid Norrbottens museum
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/11/16/en-liten-klubba-betyder-sa-mycket/


NORSK SYDSAMISK HEMSIDA OM HISTORIA


 
Läs mer: Sameradion & SVT Sápmi 2018. Kunskap om det sydsamiska området på ny hemsida
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7083615


 
 
TRE HISTORUSKA SAMISKA KVINNOR I STOCKHOLM


Läs mer: Hanna Nolin 2018. Historisk kamp fördes från Stockholm. Samefolket Nummer 6 2018. S. 28-29


 

Arkeologiska och historiska nyheter december 2018

Av Jouni Tervalampi 29 november 2018
Tervalampi(a)mail.com


ATELJÉ WIJGÅRD 100 år
1 december 2018 - 24 mars 2019


FOTOGRAFI – SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2019
Lördag 19 januari klockan 10-14


Västerås stadsbibliotek


Läs mer: Hembygs-Journalen Nov 2018. Kalendarium. S.8


100 ÅR AV FOTOGRAFER FRÅN DALARNA


Fotografer från Dalarna mellan 1840-1940 är Dalarna - Årsboken 2018


Läs mer: Dagverket Dalarnas Hembygdsförbund Nr 4 2018. S.16
 
DNA UTVUNNET UR 10 000 ÅR GAMMALT TUGGUMMI FRÅN SVERIGE


Läs mer: 2018. Natalija Kashuba, Emrah Kirdök, Hege Damlien, Mikael A. Manninen, Bengt Nordqvist, Per Persson, Anders Götherström


Ancient DNA from chewing gums connects material culture and genetics of Mesolithic hunter-gatherers in Scandinavia doi: https://doi.org/10.1101/485045 https://www.biorxiv.org/content/early/2018/12/03/485045?rss=1
4000-ÅRIG KVINNA VAR 2 eller 3 generationens invandare i nuvarande Skottland
Läs mer: Harry Cockburn. 2018-12-04. One of Scotland's first migrants had dark hair, brown eyes and was lactose-intolerant, skeleton DNA test reveals. Independent.Dna studien:
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 2018. Search


Formulärets nederkant‘Ava’: a Beaker-associated woman from a cist at Achavanich, Highland, and the story of her (re-)discovery and subsequent study  
http://journals.socantscot.org/index.php/psas/article/view/10106

Kalevala VÄINÄMÖINEN VAR URSPRUMGLIGEN EN KVINNASkogsfinnar sjöng inte om Väinämöinen utan om en kvinnlig person Väin Emäntä. I sången "Kanteleen synty" (sträng musikinstrimentets Kanteles födelse). Skogsfinnarna hade en säregen variant av Kalevala strofen "Kanteleen synty"
- Enligt eposet bygger Väinämlinen den första kantele, av en gäddas käkben. Hos skogsfinnarna heter Väinämöinen ”Väinämänta” som enligt forskarna syftar på en kvinnlig gestalt ”väenemäntä”, sade folkmusikern Anna Fält till Uuitiset.


Betydelsen ”väenemäntä” betyder ungefär ”folkets moder” och det var alltså en kvinna som byggde den första kantelen och sjöng.  Redan Elias Lönroth på 1800-talet menade att Väinämöinen kom från det vepsiska ordet ”veen emonen” (vattnets moder) och att var en kvinnlig rådare för de djur som levde i havet.


Titta mer: Uuiteset SVT Play 19 november 2018.  https://www.svtplay.se/video/18164141/uutiset/uutiset-19-nov-17-45
p.10.29 minuter in i programmet.


Anna Fält facebook 15 november 2018. https://sv-se.facebook.com/annahfalt/


1000-ÅRIG GULDSKATT FUNNEN


Svt Nyheter. 2018-12-03. Hittad guldskatt kan ha gömts för korsriddare
 


VENDELTIDA HJÄLM FUNNEN I BÅTGRAV I FINLAND


 


Läs mer: Kalmistopiiri 2018-12-01. Lukijan kysymys: Voiko Suomesta löytyneiden kypärän palasten perusteella selvittää rautakautisen kypärän mallia?
 


 

KLIMATKATASTROFEN 536 HAR FÅTT SIN FÖRKLARING


Vad som orsakade klimatkatastrofen 536 och 540 har nu fått sin förklaring det var två vulkanutbrott på Island som kom att förändra Norden historia.


Läs mer:  Anders Brekke 2018-11-22. Forskere: 536 var tidenes verste år å være i live. NRK.no

 Karin Bojs 2018-12-02.  Spåren av värsta åren finns under isen 2018-12-02 DN.se https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-sparen-av-varsta-aren-finns-under-isen/
RIK KELTISK GRAV FRÅN 600-TALET UPPTÄCKT I WALES


Läs mer: BBC News 2018-11-22. Pembrokeshire treasure hunter unearths Celtic chariot
RANES HÖG I VÄSTERGÖTLAND HAR GEORADARUNDERSÖKS


Janne Andersson 2018-11-12. Mätningarna visar gravkammare i Kung Ranes hög. Skarborgs Tidning
POPULÄR ARKEOLOGI Nummer 6/2018


I Populär Arkeologi nummer 6/2018 skrivs det om vikingar från Varnhem i Västergötland som drog till England, tingsplatser på Gotland, arkeologen Björn Ambrosiani berättar om sina gräv och mycket mer


AROSIANA Nr 3-2018


Skrivs det om Kvarteret Igor i Västerås, Västerås Stiftsbibliotekets samlingar, gästgivargårdar i socknar i dagens Västerås kommun med mera.


VISBY FÖREGÅNGARE VAR EN TUNAGÅRD UNGEFÄR SAMTIDA MED TUNA I BADELUNDA I VÄSTMANLAND


Visby Tuneqvia uppfördes ca 150 e. Kr. och Tuna i Badelunda i Västmanland på 200-talet.


Läs mer: Erik Daun 2018-11-07. Fynden kan ge svar på frågan om Visbys uppkomst. HelaGotland.se
 https://www.helagotland.se/samhalle/fynden-kan-ge-svar-pa-fragan-om-visbys-uppkomst-15350913.aspx


ÄR SPÅREN EFTER EN MÖJLIG MASSGRAV BEVIS ATT SLAGET VID GESTRILEN LÅG I VÄSTERGÖTLAND?


Läs mer: Skövde Nyheter 2018-11-09. "Vägarbetarna stötte på en massgrav."
https://www.skovdenyheter.se/article/vagarbetarna-stotte-pa-en-massgrav/


NUTIDA OCH FORNTIDA SYDAMERIKANER HADE SAMMA GENER SOM ABORGINER


Läs mer: ScienceNews 2018-11-09. Ancient DNA suggests people settled South America in at least 3 waves.
https://www.sciencenews.org/article/ancient-dna-fossils-south-america-populated


 
NYA RÖN OM BRONÅLDERNS HÅGAHÖG I UPPLAND
Inga Ullén & Leena Drenzel 2018. Återbesök i Hågahögen – nya analysresultat. Fornvännen2018/3 S. 122-137


SKÅNSK STORMANNAGÅRD FRÅN VIKINGATIDEN


Läs mer: Katalin Schmidt Sabo 2018 En senvikingatida storgård i Hjärup, Skåne. Fornvännen2018/3 S. 104-153


 


 

måndag 5 november 2018

Arkeologiska och historiska nyheter om samer november 2018


Arkeologiska och historiska nyheter om samer november 2018

 

SAMISK NÅJDPLATS FUNNEN VID NUNISVARA I GÄLLIVARI I NORRBOTTEN?

 

En möjlig samisk nåjdplats har upptäckts vid Nunisvara i Gällivari i Norrbotten.  På Norrbottens museums blogg ”2018 års tipsgranskning” skriver Frida Palmo bland om en hästskoformad kallmurning, sådana finns omnämnda i litteraturen och jag tolkar de som nåjdplatser.

 

Läs mer: Frida Palmo 2018-2018 års tipsgranskning. Kulturmiljö vid Norrbottens museum,
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/10/26/2018-ars-tipsgranskning/

 

Tervalampi, Jouni 2016. Lappkyrkan, Trumvallen Kåbdespakte är namn på samiska nåjdplatser. Den försvunna skogsamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. S. 93-113

 

 

TRE SAMISKA SKIDOR FRÅN JÄRNÅLDERNA FRÅN DALARNA C14-DATERADE

 

Joakim Wehlin 2018.Tre järnåldersskidor från Dalarna. Fornvännen 2018/3 S. 162-165.

 

ÅLG- OCH RENHORN FRÅN SIGTUNA

 

Läs mer: Mats Roslund 2018. Recension:  Fornvännen 2018/3 S. 167-170.

 

 

HÄLLMÅLNING UPPTÄCKT I NORGE FÖR 9 ÅR SEDAN MEN GLÖMDES BORT

 

Sindre Auståker, Sigrid Havig Berge, & Geir Randby 2018-10-16. Sensasjonell oppdagelse holdt hemmelig i ni år: – Glemte å fortelle det. Nrk.no
https://www.nrk.no/ho/sensasjonell-oppdagelse-holdt-hemmelig-i-ni-ar_-_-glemte-a-fortelle-det-1.14250416

 

GROTTMÅLNING I NORGE FUNNEN 2017

 

Kjartan Trana 2017-01-27. Jakten på hulas hemmelighet.  Nrk.no
https://www.nrk.no/trondelag/xl/mysteriet-i-hula-1.13824772

SAMISK VÄSKBYGEL FUNNEN I ENKÖPING I UPPLAND

En trolig samisk väskbygel har arkeologer grävt fram i Enköpings stadslager. En bild på väskbygeln finns på SVT Nyheter Vetenskaps video där det omtalas en väskbygel.

Läs och titta mer: Sara Frisk 2018-10-21. Här gräver de fram ett medeltida skepp mitt i staden. SVT Nyheter Vetenskap
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-graver-de-fram-ett-medeltida-skepp-mitt-i-staden

PÅ MUSEER I EUROPA FINNS SAMISKA FÖREMÅL

Klara Lundmark 2018-10-19. Ny kartläggning av samiska föremål på muséer i Europa. Sameradion & SVT Sápmi.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7066344

HISTORIKER FORSKAR OM SAMER PÅ 1600-TALET

Läs mer: Klara Lundmark. 2018-11-05. Forskningsprojekt studerar samers betydelse på 1600-talet.
Sameradion & SVT Sápmi
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7082637

tisdag 16 oktober 2018

Arkeologiska och historiska nyheter oktober 2018


MINNET AV VIKINGATIDEN

 

 Läs mer: Frans-Arne H. Stylegar 2018-10-03. Saga och minnet. Bloggen: Arkeologi i nord.
http://arkeologi.blogspot.com/

 

 

ENORMT VATTENHÅL VID ROMARTIDA HÖVDINGS GÅRD I DANAMARK

 

Charlotte Price Persson 2018-06-21. Hvad i alverden skulle mægtig jernalderfyrste med et gigantisk vandhul? Videnskap.dk
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-i-alverden-skulle-maegtig-jernalderfyrste-med-et-gigantisk-vandhul

 

RUNSTEN FUNNEN I UPPLAND

Aftonbladet.se 2018-10-15. Sällsynt runstensfynd i Uppland.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zL2Er9/sallsynt-runstensfynd-i-uppland

ETT 20 METER LÅNGT VIKINGASKEPP SOM BÅT GRAV FUNNEN I NORGE

Läs mer: Harald Vikøyr 2018-10-16. Det første store vikingskip-funn på 115 år – skaper overskrifter verden over. Vg.no


RUNSTEN FRÅN 400-TALET UPPTÄCKT I NORGE

Läs mer: Christian Nicolai Björje 2018-10-04. Kaffe-steinen til Randi (78) forbløffer forskerne: – Får frysninger på ryggen. NRK.no


FORNTIDA GÅRD FUNNEN VID HAMMARBY I VÄSTERÅS

 

Höskrindan 1, Västerås socken, f.d. Lundby socken, Västerås kommun,

Västmanland, Västmanlands län SAU rapport 2017:9

Fredrik Thölin

 


 

FÖRGYLLD AGRAFFKNAPP FUNNEN VID SKÄLBY I VÄSTERÅS

 

 


 

JÄRNÅLDERSSVÄRD SVÄRD OFFRAT I SJÖN?

 

Ett ca 1500 år gammal svärd av järn har hittats av en 8-årig flicka vid sjön Vidöstern i Värnamo kommun i Småland.

 

– När jag såg bilderna fick jag gåshud. Jag fick åka direkt ut till familjen även fast jag hade semester. Det går inte att föreställa sig ett sånt svärd, det var så välbevarat, så gåshuden släppte inte, sade arkeologen Annie Rosén på Jönköpings läns museum till Värnamo Nyheter.

Det finns minst två möjliga förklaringar till att svärdet hamnat i sjön, att det har offrats till någon gud eller gudinna. Att en person gått, ridit eller åkt släde över isen som inte höll och då har svärdet hamnat i sjön.    

Lavergren, Mathilda 2018- Saga hittade ett 1 000 år gammalt svärd.VN.se


 

DÖMD TILL DÖDEN I VÄSTMANLAND

 

 

Nättidningen Svensk Historia 2018. Horet i Hälsta


 

ETT ARABISK 700-TALS MYNT ANVÄNDES SOM HÄNGE VID SKÄLBY I DAGENS VÄSTERÅS

 


BISKOPENS SIGILL FUNNEN PÅ BISKOPS-ARNÖ

Läs mer: Nättidningen Svensk Historia. 2018. Unik ärkebiskoplig sigillstamp hittad på Biskops-Arnö
https://svenskhistoria.se/unik-arkebiskoplig-sigillstamp-hittad-pa-biskops-arno/

 

Arkeologiska och historiska nyheter om samer oktober 2018


Fokus Sápmi

Kulturen i Lund
22 september 2018 –12 januari 2020

Läs mer: Nättidningen Svensk Historia.
https://svenskhistoria.se/fokus-sapmi/

 

BOK OM ARKEOLOGISKA FYND FRÅN ÅNGERMANLAND

Läs och lyssna mer: Lisa Utsi & Marica Blind 2018-10-11. Ny bok om samiska kulturmiljöer i Ångermanland.
Sameradion & SVT Sápmi


ATT SKRIVA EN SLÄKTBOK

Att skriva en släktbok om mina förfäder och anmödrar som var tavaster, samer, nordfinnar och karelare

Krönika av Jouni Tervalampi, oktober 2018


RASBIOLOGINS FADER ANLADE KIRUNA OCH BEKOSTADE SKALLMÄTNINGAR

 

 

Jörgen Heikki, 2018-10-04. Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm nyckelperson i rasbiologin. Sameradion & SVT Sápmi
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7058691

 

PÅ 1700-Talet TALADES DET SAMISKA

Jonas Monié Nordin 2018-09-10 Vart tog samiskan vägen? Unt.se
http://www.unt.se/asikt/debatt/vart-tog-samiskan-vagen-5071241.aspx

VITA FLÄCKER I NORRBOTTEN

 

Frida Palmbo 2018-10-12.Skadade fornlämningar och behov av fornminnesinventering i Norrbotten. Kulturmiljö vid Norrbottens museum.