fredag 27 februari 2015

Nyheter om Arkeologi & Historia Mars 2015

GAMLA OCH NYA FLYGBILDER ÖVER VÄSTERÅS
Staden du inte sett - Västerås från ovan och lite från sidan
31 januari 2015 - 12 april 2015
Västmanlands läns museumROMERSK ALEXANDER DEN STORE-MASK FUNNEN I GOTLAND STÄLLS UT
Läsa mer: Mona Staflin 2015-02-05. Bronsmask var troligen offergåva. HelaGotland
http://www.helagotland.se/kulturnoje/bronsmask-var-troligen-offergava-10690650.aspx

VIKINGATIDA IRISK SMYCKE FUNNEN I NORGE
Nrk.no 2015-01-15. Vikingfunn i Hokksund

VIKINGAÄTTLINGAR SÅLDES SOM SLAVAR I AFRIKA
Läsa mer: Gustafsson, Harald  2015-01-109. Nordiska män såldes som slavar i Afrika. SvD.se
http://www.svd.se/kultur/understrecket/nytt-ljus-pa-bortglomd-nordisk-slavhistoria_4237969.svd
AVRÄTTNINGSPLATS UTGRÄVD I HÄLSINGLAND
Läsa mer:
1600-TALS SKANS FRÅN HÄLSINGLAND DELUTGRÄVD
Läsa mer
DEN DANSKE KUNGEN HARALD BLÅTANDS LIV

I National Geographic Sverige Nr 2 2015 skriver Siebo Heinken om i artikeln ”Harald Blåtand – En kristen kung”.

BRUKSPATRONENS DOTTER FRÅN HÖGFORS I VÄSTMANLAND

Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbunds Årsbok 2014 handlar om Florrie Hamiltons liv. Hon var dotter till brukspatronen vid Högfors bruk i Västmanland. Boken är skriven av Yvonne Gröning.

CURRENT SWEDISH ARCHAEOLOGY 2014

I Current Swedish Archaeology 2014 skriver bland annat Sophie Bergerbrant om bronsålderskvinnornas klädesdräkt i artikeln ”Ordinary or extraordinary”. Joakim Goldhahn skriver om föremål i bildkammargravar från bronsålder som Kiviksgraven, Rege i Norge och Anderlingen i Tyskland i artikeln ”Engraved Biographies”.

OLOF DEN DIGRES VIKINGAR DOG PÅ GOTLAND?

I Populär Arkeologi 4/2014 skrivs om ett intressant fynd vid S:t Olofsholm där de två män har dött av stridsskador som kopplas till den norske vikingakungen Olof Haraldsson besök på Gotland.

JOMSVIKINGAR

I Världens Historia 3/2015 finns en artikel om Jomsvikingarna.

HUR SKREVS DE ISLÄNDSKA SAGORNA?

De isländska författarna hade en mall hur man skulle bygga upp en story. Den kan vi läsa i den intressanta artikeln ”Vikingasagor var Islands deckare” skriven av Esben Mønster-Kjær i Världens Historia 2/2015.

Nyheter om samisk historia mars 2015


SAMISKA SPÅR I STOCKHOLM MED OMNEJD 1.

De senaste decenniernas forskningsframsteg med ny teknologi och omvärdering av arkeologiska fynd berättar att den samiska historien finns närmare och mitt i Stockholm än man tidigare har vetat. Spår finns i centrala Stockholm såväl som i Västmanland, Uppland och Dalarna. Föreläsningsserie med fyra tillfällen, start i slutet av mars och slut i början av maj:
Översikt av samisk historia och arkelogi utanför omnejden
Måndag 23 mars, Kl. 18-20. ABF Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

Arkeologen Carl-Gösta Ojala ger en översikt och bakgrund till forskningshistorien samt dagens forskningsläge kring
samiska spår i Stockholm utifrån ett bredare perspektiv. Vi lär oss vad som hände utanför gränserna till omnejden och om pågående forskning kring insamling av samisk materiell kultur och synen på samer under 1600-tal och tidigt 1700-tal.
Medlemmar 40 kr (icke medlemmar 80 kr), kaffe och tilltugg ingår

Arrangör: Sameföreningen i Stockholm
http://sameforeningen-stockholm.se/

Medarrangör: Uppsam,föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala 

KOLONIALMAKTEN SVERIGE PÅ 1900-TALET - DÅ KRAFTVERKEN TRÄNGDE BORT SAMERNA
Åsa Össbo har skrivit en avhandling ”Nya vatten, dunkla speglingar Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968”
Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå 2014

HUR SÅG DET SAMISKA SAMHÄLLET UT FÖRE KRAFTVERKSBYGGET I SATISJAURE

Arkeologen Frida Palmbo på Norrbottens museum har tittat på fotografier före kraftverksbygget vid Stora Sjöfallet och skrivit om dessa bland annat om bilder på samer vid Satisjaure. Ett nyfynd av en pilspets av järn från Stora Sjöfallet 2014.

Läsa mer: Palmbo, Frida 2015-02-20.  Minnen från en svunnen tid – vattenkraftsutbyggnaden i Sverige.
Bloggen: Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2015/02/20/minnen-fran-en-svunnen-tid-vattenkraftsutbyggnaden-i-sverige/


UNDERSÖKTA SAMER INOM RASBIOLOGIN
Läsa mer: Sjögren, Pia. 2015-01-20 I rasbiologins fotspår. Samiskt informationsforum. Samer.se

PÅ SKALLMÄTNINGENS TID – LINNÉ FÖREGÅNGAREN?
af Kleen, Björn 2015-01-25. Mörk historia fram i ljuset. DN.se

SJÖSAMER SLUTADE TILLVERKA ORNERADE SKEDAR PÅ 1500-TALET
Läsa mer: Hedlund Stylegar, Frans-Arne 2015-01-10. Skjeer i mengder. Bloggen: Arkeologi i nord.

SAMISKA GRAVAR FRÅN JÄRNÅLDER OCH OFFERPLATSER FRÅN MEDELTIDEN
Kan vi läsa det sista numret av tidskriften Västerbotten (2014/4)

SAGA OCH SED 2009-2012 SOM PDF
Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok finns att ladda ned som pdf

Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2012
Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Samernas hundar i äldre tid.

ÄLGAR I NATURLIG STORLEK

Finns inhuggna på Berg-fältet i Verdal i Tröndelag i Norge.

Läsa mer: Haugan, Idun 2015-02-19. Ur-trønderen lagde mer naturtro helleristninger.


ARKEOLOGISK SPÅR EFTER JORDBÄVNING MELLAN 2400-1600 f. Kr.
Vid en unik utgrävning av en boplats vid Näverberget i dåtida kustlandet i Norrbotten fann arkeologer från Norrbottens museum spår efter en jordbävning som har skett någon gång mellan 2400-1600 f. Kr.
Arkeologen Carina Bennerhag skriver på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum:
Detta innebär att jordbävningen kan ha ägt rum under samma period som boplatsen användes. Man kan verkligen undra hur de forntida människorna upplevde och förklarade sådana fenomen som jordbävningar?
Det påverkade de stenåldersmänniskorna som senare utvecklades till samer genom den folkliga mytologin genom generationer. I flera samiska och samisk-karelska sagor finns en historia att världen den går under när jorden skakar.

Läsa mer: Bennerhag, Carina 2015-01-07. Årets första arbetsdag! Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2015/01/09/arets-forsta-arbetsdag/

Forntid i Västmanland


FORNTID I VÄSTMANLAND
Den som är intresserad av forntiden i Västmanland så finns ”Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen Vetenskapligt program 2009” nu som pdf. Trots den torra titeln är den hittills bästa översikten av Västmanlands forntid.
Tidskriften Spaning Nr 9-10 2006

Tidskriften Spaning  Nr 22-23 2015 Tema: Forntid

FORNA BORGAR I VÄSTRA VÄSTMANLAND
I Årsbok 2014 Hembygdsförening Arboga Minne skriver Thomas Söderström om Halvardsborgen i artikeln ”Historier om en borg”.
I Köpingsboken 2014 skriver Ingela Welén om ”Fornborgarna i Köpings kommun”. Ingela Welén lyfter fram Ivar Schnell fina teckningar över fornborgar och dessutom färgbilder av Henry Segerström vilket gör det utmärkt att ta med boken för den som vill besöka fornborgarna.
Hon ställer frågan: Vem eller vilka byggde borgarna? Några svar får vi inte. Texten handlar mest om fakta kring hur de olika fornborgar ser ut idag och sägner kring borgar. Några teorier om vilka som byggde borgarna och varför borgarna ligger där de ligger får vi inte veta. I texten finns ingen uppgift att man skulle ha legat hus innanför någon borg, vilket har lyfts fram av arkeologen Lotta Fernstål i sin avhandling ”Delar av en grav och glimtar av en tid” (2004) när det gäller Skovsta skans. 
Läsa mer: Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2015) Skridfinnar och västmän under järnåldern. Skridfinnar och skogssamer i Västmanland.
BÅT- OCH KAMMARGRAVAR VID NORSA I VÄSTRA VÄSTMANLAND
I Köpingsboken 2014 skriver osteoarkeologen Ida Andersson om analysen skeletten från båtgraven och två kammargravar från Norsa utanför Köpinga som grävdes ut i början av 1960-talet i artikeln ”I Köping ligger mer än en hund begraven. I Köpingsboken 2013 skrev Barbro Johansson om ryttargraven från Norsa. I Spaning Nr 22-23 2015 Tema: Forntid fortsätter Barbro Johansson skriva om ryttargraven från Norsa i artikeln ”Anglosaxare död i Norsa?”

SPANING OM FORNTIDEN I VÄSTMANLAND
Tidskriften Spaning Nr 22-23 2015 Tema: Forntid handlar om olika artiklar om forntiden i Västmanland. Det är korta artiklar där författarna verkar ha blivit tilldelade en A4-text. Vilket har lett till blandad kvalitet. Anna-Lena Hallgren skriver om Råmarbo där ett hus med bronsgjuteri och ett vikingatida gravfält har grävts. Gården storhetstid tycks ha upphört kring 650 e. Kr.  Ulla Bergqvist skriver i en lite längre artikel om ”Maktcentra i Mälardalen” och om de romartida föremål, guld-, silverfynd i Västmanland. Den andra lite längre artikeln ”Völvan i Badelunda” är skriven av Stefan Elgh om völvastavar som man har hittats i båtgravar i Västmanland och hur båtgravfältet i Tuna i Badelunda har byggts upp. Dessutom tolkar varför den äldsta båtgraven har begravts vid guldgraven X från 200-talet. Svante Forenius har skrivit en bra begriplig artikel om ”Förhistorisk järntillverkning”. Sedan finns det två reklamartiklar som hänvisar en utgiven arkeologisk rapport (om Gilltuna) och en till en kommande rapport om vikingagravar från Bäckby i Västerås.

Tidskriften är gratis och finns att hämta på Karlsgatan 2 Västerås där Västmanlands läns museum finns.
Tidskriften Spaning  Nr 22-23 2015 Tema: Forntid


GILLTUNA RAPPORTEN KLAR
VIKINGATIDA STADEN AROS OCH DESS KYRKOR VID SVARTÅNS UTLOPP
Arkeologen Jonas Ros på Kulturmiljövård berättar om vikingatida staden (västra) Aros och de tidigaste kyrkorna i staden för Västerås Tidning.
Läsa mer: Bure Wijk, Helena 2015-02-25. Under marken vilar vår historia. Västerås Tidning. (s.12)
Västerås Tidning Arkiv. Sök på ”Jonas Ros” i textrutan


FORNLÄMNINGAR KOM FRAM EFTER SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND

Elfström, Monica 2014-01-13.Arkeologiska fynd efter skogsbranden i Västmanland. P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6074644