måndag 4 mars 2019

Arkeologiska och historiska nyheter om Västmanland och Dalarna mars 2019


Arkeologiska och historiska nyheter om Västmanland och Dalarna mars 2019

Av Jouni Tervalampi, 4 mars 2019 tervalampi(a)mail.com

 

SYDDA TRÄBÅTAR

Föredrag av arkeologen Christer Westerdahl där han berättar om sydda träbåtar i olika varianter från Arktis till Ekvatorn med särskild hänsyn till dem på samiskt område.

Onsdag 20 mars 2019 18.00-19.00.

Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré


FÖRELÄSNING OM TUNABÅTEN

 

Tunabåten – en del av en okänd samisk historia. I föredraget kommer Larsson även helt kort att beröra vad som hände sedan med samerna här, om böndernas protester, fördrivningarna och uppkomsten av ”sockenlapps-institutionen”.

 

Föreläsning av arkeologen Gunnilla Larsson.

 

Onsdag 3 april 2019 18.00-19.00.

Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré


UTGRÄVNINGARNA VID ANUNDSHÖG SOMMAREN 2018

Lördag 6 april 2019

Café Anund kl 11.00.

Forskningsgrävningen vid Anundshög sommaren 2018.

Arkeologiska lämningar från järnålder och medeltid.
Arkeolog Mathias Bäck från Arkeologerna/Statens historiska museum berättar om resultaten från de fortsatta undersökningarna av en monumental stolphålsrad och en tingsstuga.


 

KVINNLIGA FOTOGRAFER I VÄSTMANLAND

FRUNTIMMERSFIKA - Kvinnliga fotografer

Söndag 7 april kl 14.00-15.00

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

OBS! Föranmälan. 80 kr/person inkluderar föreläsning och kakbuffé


FÖRHISTORISKA KULTBYGGNADER

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien

Föreläsning av arkeologen Anders Kaliff.

Onsdag 17 april kl 18.00

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré


 

ÄR TUNA I FLORENSDOKUMENTET FRÅN 1100-TALET STORA TUNA I DALARNA?

I Florensdokumentet från 1120 finns ett Tuna som huvudort för ett biskopsdöme. Det har diskuterats vilket Tuna det har gällt, Eskilstuna, men John Kraft avfärdade eftersom Strängnäs stod med på listan. Varför två biskopsorter i Södermanland. Han föreslog i stället Hälsing-Tuna då Hälsingland hade en egen lag. Ingrid Lindgren, författaren till boken Áros – forntida, förpantad och förvanskad (2018), anser att det är Stora Tuna Dalarna som menas med Tuna. Dalarna hade en egen lag – Dalalagen.  I början av 1500-talet var Stora Tuna kyrka domkyrka för  "Dalarnas och Bergslagen ovan Långhedens stift".

Läs mer: Joakim Wehlin et al. 2018. Avrättningar och centralmakt i Stora Tuna i Dalarna. Fornvännen
2018/4
(s. 196-208.)
Wikipedia: Stora Tuna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Tuna_kyrka

BEOWULF BEGRAVD UTANFÖR ANUNDSHÖG

 

Ingrid Lindgren, författaren till boken Áros – forntida, förpantad och förvanskad (2018), anser att Beowulf som begravdes vid Hronenäs är den berömda vikingen Björn Järnsida (Beowulf – Björn, Ironenäs – Järnsida) och han skulle vara begravd på Bdelundaåsens sydligaste udde mot Mälaren och på andra sidan sundet ligger Björnön, Lindgren menar också att Björn Järnsida barnbarn Anund satt i Uppsala och hans bror Björn på Adelsö (Hervarsagan Björn på Höga) och det är Upsala Anund som ligger begravd i Anundshög.

 

RIKA VIKINGAGRAVAR UTGRÄVDA I VÄSTERÅS

 

Rika vikingagravar har grävts ut vid forna Bäckby gård. Det var både rika kvinnogravar och män med föremål som har ett ryskt ursprung och arabiska mynt. En person begravdes med en sparvhök tillsammans med en andfågel och en annan person begravdes på en björnfäll.

 

Arkeologerna. Gravar och bebyggelse i Bäckby – 1000 år av liv på samma plats https://arkeologerna.com/publikationer/gravar-och-bebyggelse-i-backby/


 

 

 

ETT VIKINGATIDA-TIDIG MEDELTIDA SKELETT FUNNEN I VÄSTERÅS

 

Gravfältet vid Bäckby slutar kring 970-1000 e. Kr då de nykristna människorna begravde sina döda vid Bondtorget i Västerås. Nu har ett skelett grävts fram intill Bondtorget som har daterats till 970 och 1160 e.Kr.

 

Läs mer: Innergården i kvarteret Johannes. Medeltida bebyggelse och skelettgrav i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Johannes 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:5.

 

 

torsdag 7 februari 2019

Arkeologiska och historiska nyheter om samer


Av Jouni Tervalampi, 7 februari 2019 tervalampi(a)mail.com

 

SYDDA TRÄBÅTAR

Föredrag av arkeologen Christer Westerdahl där han berättar om sydda träbåtar i olika varianter från Arktis till Ekvatorn med särskild hänsyn till dem på samiskt område.

Onsdag 20 mars 2019 18.00-19.00.

Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré


FÖRELÄSNING OM TUNABÅTEN

 

Tunabåten – en del av en okänd samisk historia. I föredraget kommer Larsson även helt kort att beröra vad som hände sedan med samerna här, om böndernas protester, fördrivningarna och uppkomsten av ”sockenlapps-institutionen”.

 

Föreläsning av arkeologen Gunnilla Larsson.

 

Onsdag 3 april 2019 18.00-19.00.

Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré


 

ARKEOLOGEN GUNILLA LARSSON LETAR SPÅR EFTER SKOGSSAMER OCH SOCKENLAPPAR

 

ARKEOLOG LETAR SPÅR EFTER SAMER I UPPLAND

Eva Hellberg 2019-02-02. Skogssamerna synliggörs. Unt.se
https://www.unt.se/nyheter/tierp/skogssamerna-synliggors-5199563.aspx

 

SAMER I BADELUNDA I VÄSTMANLAND

 

Sveriges Radio P4 Västmanland 2019-01-04, Mycket samisk historia i Mälardalen – nu kartläggs den av forskare
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7119630
SAMER I GÄVLEBORGS LÄN

 

Läs och lyssna mer: Sveriges Radio P4 Gävleborg 2019-01-04, Nu synliggörs samers historia i länet
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7119423

 

STENÅLDERSFYND I VÄRMLAND

Sveriges Radio P4 Värmland. 2019-01-10. 7000 år gamla fynd i Acksjön.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7129449

VIKINGEN OTTAR LEDDE TILL ATT ENGELSMÄNNEN PÅ 1500-SEGLADE ÖSTERUT EFTER IS- OCH BERINGSHAV.

(och ledde även till en förändring av det samiska och pomerska samhället. Jounis notis)

 

Läs mer: Frans-Arne H. Stylegar 2019-01-19. Vikingen og Nordøstpassasjen. Bloggen: Arkeologi i Nord
http://arkeologi.blogspot.com/2019/01/vikingen-og-nordstpassasjen.html

SAMER VID ÖSTERSJÖN


SAMISK HISTORIA: FYND FRÅN HÄLSINGLAND NED TILL UPPLAND

Arkeologen Johan Wehlin redovisar vad arkeologerna har funnit i projektet Ohtsedidh i Fornvännen 2018/4 (s. 250-252.) 

Nyheter om arkeologi och historia febrauri 2019


Av Jouni Tervalampi, 7 februari 2019 tervalampi(a)mail.com

KVINNLIGA FOTOGRAFER I VÄSTMANLAND

FRUNTIMMERSFIKA - Kvinnliga fotografer

Söndag 7 april kl 14.00-15.00

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

OBS! Föranmälan. 80 kr/person inkluderar föreläsning och kakbuffé


FÖRHISTORISKA KULTBYGGNADER

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien

Föreläsning av arkeologen Anders Kaliff.

Onsdag 17 april kl 18.00

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré


 

KLIMATKATASTROFEN 536 Eller?

Christer Westerdahl 2019. Katastrofen när solen försvann ändrade allt


ETT BARN FRÅN TUNAGÅRD I VÄSTMANLAND OFFRAD I Å?

Ett 2000-årigt kranium från ett 9-10-årigt barn blev nappet då fritidsfiskare fiskade vid Svartån nedanför Skultuna kyrka, byggd på en Tuna-gårds mark. Om barnet drunknade eller blev offrad till gudinnan Nerthus, eller någon gud är ännu oklart.

Kanske något för Atlas-projektet som forskar om forntida dna från skelett.

Läs mer: Michael Gawell 2019-01-16. Kranium hittades i Svartån – nu är analysen klar. Sveriges Radio P4 Västmanland. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7133274

Michael Gawell 2019-01-17 Arkeologer ska undersöka kraniet från Svartån. Sveriges Radio P4 Västmanland.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7134329

Adolfsson, Mats 2019-01-18. Experten om kraniemysteriet – så kan dödskallen ha hamnat i Svartån: ”Kan vara ett offer”. Vlt del 1, s. 7.
Adolfsson, Mats 2019-01-22. Fick kranium på kroken. Vlt del 1, s. 9.
Adolfsson, Mats 2019-02-07. Arkeologer vill lösa skallgåta. Vlt del 1, s. 8.

ANALYS AV ORMRINGER AV GULD FRÅN DANMARK

Läs mer: Håkon Reiersen 2018. The death of serpent-head rings. Ritual destruction of elite insignia from the Roman period. Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk, 2018


BOK OM VIKINGARS TINGSPLATSER I SKANDINAVIEN OCH DE BRITTISKA ÖARNA

Arkeologen Alexander Sanmark har gett ut boken Viking Law and Order. (2017), utgiven på Edinburgh University Press.

Läs mer: Bengt Wallén 2019. I boken ”Viking Law and Order” skrivs det om Anundshög. Badelunda-Bygden Januari 2019. S. 12

KELTISK VAGNSBEGRAVNING UPPTÄCKT I ENGLAND


Världens Historia 3 / 2019. Skattletare med metalldetektor upptäcker okänd keltisk storstad. S. 8-9.

FALSKA FORNLÄMNINGAR I SKOTTLAND

I Skottland visar att en stenring är en förfalskning. Även i Västerås finns det falska fornlämningar, hällristningar, två runstenar, två stenringar och minst två gravfält. (Jounis besökta platser)


HÅGAHÖGEN I UPPLAND

Läs mer: Lennart Lindström 2019-01-04. Mäktiga guldfynd och blodiga offer UNT.se


Skaraborg Kom Beowulf från Skalunda eller vad är sanningen bakom sagans hjälte?


Christer Westerdahl 2019-01-06.


SKÅLGROPAR. ALVABLOT OCH ÄLVDANS I VÄSTMANLAND

 

Läs mer: Joakim Goldhahn. 2018. Älvornas arkeologi. . Fornvännen
2018/4
(s. 210-231)


 

 

 FRÅN BERG OCH ODENSVI SOCKNAR I VÄSTMANLAND

 

Christer Westerdahl 2018. Mysteriet med brödet som förvandlades till stenar


HYTTA DATERAD TILL VIKINGATID

Hälshyttan i Hidinge socken i Närke är daterad till 960-1160 e. Kr.

Läs mer: Sören Klingnéus. 2018. Lekebergslagen och Västra berget i Närke. Bergslagshistoria 2018 (5-27)

RUNSTENEN FRÅN SPARLÖSA

Christer Westerdahl. 2018-01-14. Sparlösastenen - rapport från en nordisk invasion?


VIKINGASVÄED FUNNEN I TURKIET

I hamnstaden Patara i dåtidens bysantinska rike, i dagens södra Turkiet, har arkeologer hittat en vikingasvärd vid undersökningar av den forna hamnen.

Läs mer: Populär Historia 3/2019. Turkiskt svärdsfynd kopplas till vikingar. S. 10.  

AVRÄTTNINGSPLATS FRÅN 1100-TALET I DALARNA

Läs mer: Joakim Wehlin et al. 2018. Avrättningar och centralmakt i Stora Tuna i Dalarna. Fornvännen
2018/4
(s. 196-208.)torsdag 3 januari 2019

Arkeologiska och historiska nyheter om samer Januari 2019

Av Jouni Tervalampi, 3 januari 2019 tervalampi(a)mail.comSAMER I UPPLAND – Samisk nåjdplats i närheten av Blot-Svens hög?


Historikern Peter Ericson har uppmärksammat en historisk källa från 1600-talet om samer vid gränsen mellan Västmanland och Uppland. Pekka Sammallahti skriver på facebooksidan Samernas historia med omnejd ”Stenringar är oftast gamla offerplatser”. De två samiska nåjdplatser som jag återupptäckte vid Lappkyrkan i Vad i Söderbärke i Dalarna beskrevs som stenringar i den första fornminnesinventeringen, men den ena var hästskoformad kallmurning och den andra rektangulär med två kallmurade stenmur mellan ett avlångt stenblock i form av ett björnhuvud och en bergskant. En rundformig stenring intill en uppallad sten i form av ett ansikte finns vid Lundkvassberget i Trysil kommun, Hedmark i Norge (Se https://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2016/11/nyheter-om-arkeologi-historia-november.html)


Läs mer: Peter Ericson. 2018. ”warest en stenring är hwilken Broby bona säga att dett i forna tijder har warit lappkåija” – Samisk boplats i arkiven 10 km från Mälaren!?
https://southsaamihistory.wordpress.com/2018/12/13/warest-en-stenring-ar-hwilken-broby-bona-saga-att-dett-i-forna-tijder-har-warit-lappkaija-samisk-boplats-i-arkiven-10-km-fran-malaren/


Tervalampi, Jouni 2016. Lappkyrkan, Trumvallen, Kåbdespakte är namn på samiska nåjdplatser. Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. S. 93-113


ETT SAMISKT OMRÅDET VID KUSTEN OMNÄMNT I BEOWULFKVÄDET


Arkeologen Bo Gräslund har analyserat Beowulfkvädet i en bok med samma namn (2018) och uppmärksammat namnet Finna land vid en kust som Beowulf i sin ungdom skulle ha flutit i land.VIKINGAR OCH SAMER - OTTARS RESA VID ISHAVET


Läs mer: Frans-Arne H. Stylegar 2018. Ottar fra Hålogalands ferd mot nord.
http://arkeologi.blogspot.com/2018/11/ottar-fra-halogalands-ferd-mot-nord.html
DNA UTVUNNET UR 10 000 ÅR GAMMALT TUGGUMMI FRÅN SVERIGE


Läs mer: 2018. Natalija Kashuba, Emrah Kirdök, Hege Damlien, Mikael A. Manninen, Bengt Nordqvist, Per Persson, Anders Götherström


Ancient DNA from chewing gums connects material culture and genetics of Mesolithic hunter-gatherers in Scandinavia doi: https://doi.org/10.1101/485045 https://www.biorxiv.org/content/early/2018/12/03/485045?rss=1
Karin Bojs 2018-12-16. Världens äldsta tuggummi höll i tio tusen år. Dn.se
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-varldens-aldsta-tuggummi-holl-i-tio-tusen-ar/Kalevala VÄINÄMÖINEN VAR URSPRUNGLIGEN EN KVINNA

Skogsfinnar sjöng inte om Väinämöinen utan om en kvinnlig person Väin Emäntä. I sången "Kanteleen synty" (sträng musikinstrumentets Kanteles födelse). Skogsfinnarna hade en säregen variant av Kalevala strofen "Kanteleen synty"- Enligt eposet bygger Väinämöinen den första kantele, av en gäddas käkben. Hos skogsfinnarna heter Väinämöinen ”Väinämänta” som enligt forskarna syftar på en kvinnlig gestalt ”väenemäntä”, sade folkmusikern Anna Fält till Uuitiset.
Betydelsen ”väenemäntä” betyder ungefär ”folkets moder” och det var alltså en kvinna som byggde den första kantelen och sjöng.  Redan Elias Lönroth på 1800-talet menade att Väinämöinen kom från det vepsiska ordet ”veen emonen” (vattnets moder) och att var en kvinnlig rådare för de djur som levde i havet.


Titta mer: Uuiteset SVT Play 19 november 2018.  https://www.svtplay.se/video/18164141/uutiset/uutiset-19-nov-17-45
p.10.29 minuter in i programmet.
Anna Fält facebook 15 november 2018. https://sv-se.facebook.com/annahfalt/

Arkeologiska nyheter om svear Januari 2018


ARKEOLOGI OCH POESI - Beowulfkvädet

Av Jouni Tervalampi, 2 januari 2019 tervalampi(a)mail.com


Arkeologen Bo Gräslund har analyserat Beowulfkvädet i en bok med samma namn (2018) där han menar att man kan utläsa att vissa platser är verkliga och i dag fornminnen.


Ett tips är att ha boken om Beowulfkvädet när man när man läser Bo Gräslunds bok. Ett intressant avsnitt i boken är kopplingar mellan Sutton Hoo-graven i England och Uppland i Sverige. (173-191). Egil flyr till fornborgen Broborg efter gamla Långhundraleden (146-147) och och dör i en strid och blir begravd i Brunnshögen (148-149). Gräslund menar att svear ska kopplas till vildsvin och att högstatusgravar med svinsymboler hade en hög ställning hos svearna som grav Vendel XIV och Gnistahögen i Uppland och graven från Landshammar i Spelviks socken i Södermanland (155-156). Egils söner strid vid en borg ska ha skett vid Torsborgen på Gotland (229). Hygelacs hövdingehall var Stavgard på Gotland (125-133).


Läs mer: Magnus Ringgren 2018-12-27. Beowulf från Gotland. Aftonbladet kultur 

VALSGÄRDESBÅTAR

Arkeologen Rune Edberg har recenserat boken Valsgärde 1, 2, & 4. Valsgärde studie


VENDELTIDA HJÄLM FUNNEN I BÅTGRAV I FINLAND

 

Läs mer: Kalmistopiiri 2018-12-01. Lukijan kysymys: Voiko Suomesta löytyneiden kypärän palasten perusteella selvittää rautakautisen kypärän mallia?


 

KRIGARGRAV FRÅN TUNA I BADELUNDA ANALYSERAD

Kerstin Odebäck 2018. ”Krigare” i graven?  Primitive tider 2018.


 

VILKA LEVDE I SIGTUNA FÖR 1000 ÅR SEDAN?

Torun Zachrisson, Cecilia Ljung och Anna Kjellström ger en bild av Sigtuna med de senaste  forskningsrönen.
Läs mer: Situne Dei 2017 http://sigtunamuseum.se/forskning/publikationer/situne-dei/2017-2/

Arkeologiska och historiska nyheter januari 2019

Av Jouni Tervalampi 3 januari 2019 tervalampi(a)mail.com
 4000 ÅRIG KVINNA VAR 2 eller 3 generationens invandare i nuvarande Skottland


Läs mer: Harry Cockburn. 2018-12-04. One of Scotland's first migrants had dark hair, brown eyes and was lactose-intolerant, skeleton DNA test reveals. Independent.


Formulärets nederkant‘Ava’: a Beaker-associated woman from a cist at Achavanich, Highland, and the story of her (re-)discovery and subsequent study  
http://journals.socantscot.org/index.php/psas/article/view/10106


VAR FÖRHISTORIEN PRIMITIV?


Den arkeologisk tidskrift med den fördomsfulla titeln Primitive tider har även blivit digital. Tidskriften har funnits i ett tiotals år.

1000-ÅRIG GULDSKATT FUNNEN


Svt Nyheter. 2018-12-03. Hittad guldskatt kan ha gömts för korsriddare
 


DOG TRATTBÄGARNA UT AV PESTEN FÖR NÄSTAN 5000 ÅR SEDAN?


Nättidningen Svensk Historia 2018. Världens äldsta spår av pest funna i Falköping.
https://svenskhistoria.se/varldens-aldsta-spar-av-pest-funna-i-falkoping/


Nicolás Rascovan, Karl-Göran Sjögren, Kristian Kristiansen, Rasmus Nielsen, Eske Willerslev, Christelle Desnues, Simon Rasmussen. Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline. Cell, 2018; DOI: 10.1016/j.cell.2018.11.005


Cell Press. "An ancient strain of plague may have led to the decline of Neolithic Europeans." ScienceDaily. ScienceDaily, 6 December 2018. .
 RYSK HANDELSPLATS I STOCKHOLM


Likt skandinavernas Farmannagård i Novgorod hade ryssarna i Stockholm en plats där ryssarna bodde.


– Ryska handelsmän hade bland annat lädervaror och päls att sälja i Stockholm, och Sverige kunde sälja metaller i utbyte. Stationen var ett litet samhälle med en kyrka, sade arkeologen Kenneth Andersson, projektledare på företaget Arkeologikonsult till NVP.se


Läs mer: Lennart Spetz 2018-12-04. Historia grävs fram i kratern efter Slussen. NVP.se
https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/historia-gravs-fram-i-kratern-efter-slussen/