lördag 1 oktober 2016

Nyheter om arkeologi & Historia Västmanland Okt 2016

FOTOFESTIVAL I STRÖMSHOLM I VÄSTMANLAND
Bildgruppen Prisma 50 år
KNYTPUNKTEN – STRÖMSHOLM
8 oktober 2016
Möt tre av Sveriges bästa fotografer!
Tre helt olika bildstilar, formspråk och motivområden.
Maja Kristin Nylander, Anders Petersen och Anders Geidemark.
Biljett 200 kr
FÖRELÄSNINGAR OM BIOGRAFIN OM FOTOGRAFEN MARTIN ADLER 

Författaren Ann-Christine Kihl berättar om biografen om Martin Adler den 18 oktober på Bokens Dag i Västerås.
27 oktober 2016 på Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Läsa mer: Eriksson, Ellinor 2016-09-29. Tio år sedan mordet på Martin Adler. SVT Västmanland.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/tio-ar-sedan-mordet-pa-martin-adler
Jersenius, Erik sept 2016. Det logiska slutet på en krigskorrespondents liv. Vlt.se
Beställa boken;

VIKINGATID - VÄSTERÅS FÖRE VÄSTRA AROS
- Västerås historiska roll utifrån nya rön och fynd

Lördagen 22 oktober, start kl 8.30
Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Deltagaravgift 150 kr

OKÄNT GRAVFÄLT FRÅN JÄRNÅLDERN HITTAT I VÄSTERÅS

Ett tidigare okänt gravfält från järnåldern har hittats vid Johannisbergs naturreservat i Västerås. Det var den lokale ortsbon Olle från Enhagen som upptäckte gravfältet.  Åtta synliga stensättningar bland annat en tresidig och en båtformig stensättning. Fyndet har ännu inte rapporterats till Länsstyrelsen i Västmanland.
Källa: Jouni Tervalampi besök vid gravfältet september 2016.

MEDELTIDA HUS FUNNET I VÄSTERÅS

Läsa mer: Westberg Sunesson, Therese 2016-09-16. Följ med in i det okända stenhuset.Vlt.se

SKELETTFYND FRÅN BELÄGRINGEN AV VÄSTERÅS SLOTT 1521-1522

Vlt.se 2016-06-09. Skelettdelar funna på slottet.

STRÖMHOLMS KANAL KAN FÅ STATLIGT BIDRAG

Den socialdemokratiska- miljöpartistiska regeringen öppnar för att fler kanaler ska få statliga bidrag.
– Kanalen är besöksvärd. Det är en hel del båttrafik, men också folk som lockas av kanalen och har det som ett utflyktsmål. Så självklart genererar den pengar. Men det handlar också om större värden än de ekonomiska. Kanalen är kulturhistoriskt värdefull och en identitet för oss, sade den socialdemokratiska kommunalrådet Tobias Nordlander till SVT Nyheter Västmanland.
 Läsa mer: Eriksson, Ellinor 2016-09-27. Fler kanaler ska kunna få bidrag från staten.  SVT Nyheter Västmanland.
Tervalampi, Jouni 2010. Striden om Strömsholms kanal

BYGGLOV KRÄVER FÖRST EN ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ LÄNSSTYRELSEN

Hur går processen till när man söker bygglov?

Läsa mer: Larsson, Gustaf 2016-09-27. Byggboom skapar tryck på avdelning för fornminnen. Sveriges Radio P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6521661

DROTTNING KRISTINA SKÄNKTE MARK FÖR TEGELBRUK I VÄSTERÅS

Rensmo. Mattias  2016-05-19. Ovanlig tegelbruk från 1600-talet grävs ut i Västerås. Sveriges Radio P¤ Västmanland.

FLER MILSTENAR MED KRONA I BADELUNDA SOCKEN

I min bok Eriksgatan genom Västerås (2013) påstod jag (Jouni Tervalampi) att milstenen vid Branthovdagatan var unik. Ack så fel jag hade! Fler milstenar med årtalet 1833 och en uthuggen krona har upptäckts på nytt. Gunnar Lignell skriver i artikeln ”Milstolpar i Badelunda” i BadelundaBygden September 2016 om flera milstolpar från 1833 med krona och ett äldre fotografi om milstolpens vid Branthovdagatan ursprungliga placering.

NYA PUSSELBITAR I VÄSTMANLANDS HISTORIA - 10 000 ÅR SEDAN

Sommaren 2014 utbröt en brand i Västmanland som senare utvecklades Sveriges största skogsbrand under modern tid. Hösten 2015, våren 2016 och augusti 2016 inventerades området.
När första presentationen av inventeringen ”På spaning efter svunna landskap – i brand områdets spår” av inventerarna Anette Färjare, Anna Ulfhjelm och Roger Wikell på Västmanlands Läns Museum i Västerås, 24 september 2014 fick vi en bild hur Hällabrännan såg ut för 10 000 år sedan
Den erkänt skickliga inventeraren, Roger Wikell, som har inventerat stenålderlämningar på Södertörn i Södermanland och Kolmården i Östergötland och fann de flesta stenålderboplatserna kring 100-110 meter havet och några högre upp. Hälla/Öjebrännan var då en ö första invånare kom söderifrån med båt, eller gick över isen på vintern, för över 10 000 år sedan. De var säljägare och fiskare. Åmänningen var ett sund mellan ön och det dåtida fastlandet.
Samtidigt, eller något tusen år yngre, levde en ren- och älgjägarbefolkning vid Limsjön och Finnheden i Dalarna. Landhöjningen innebar att kustfolket förflyttade allt längre söderut samtidigt som viltjägarna bosatte sig längre och längre ned in i dagens Västmanland och Uppland.

Läsa mer: Roger Wikell http://www.wikell.se/
Pettersson, Mattias och Wikell, Roger  2013.Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet . Fornvännen 2013.
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6571/2013_073.pdf?sequence=1
Fredrik Hallgren, osteologisk analys Lisa Hartzell. 2014. En mesolitisk boplatsvall vid Finnhed i Älvdalen. Arkeologisk undersökning av skadad fornlämning. Älvdalen 488:2. Älvdalens Kyrkby 9:9. Älvdalens kommun. Dalarnas län. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:60.
Wehlin, Joakim 2014. Pionjärerna vid Limsjön. Arkeologisk undersökning av boplats från äldre stenålder, RAÄ 405 i Leksands socken och kommun, Dalarna Dalarna Dalarnas museum  Arkeologisk rapport 2014:14
Tervalampi, Jouni 2016. Nordfennoskandinavisk jägarkultur blev samisk. Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. (s. 6-8)


torsdag 25 augusti 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia september 2016FINSKA SPÄNNBUCKLOR FUNNA MED METALLDETEKTOR

I Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2009–2010, utgiven 2015. finns en artikel på svenska ” Metalldetektorverksamhet i Ruokolax, Södra Karelen  2009–2010 ” om amatörarkeologer som gör fynd. I Finland finns det inget förbud mot metalldetektorer.


Är metalldetektorer ett gissel eller en gudagåva?

Metal Detecting in Finland - An Ongoing DebateSAMISKA GRAVAR FUNNA I FINLAND


DANSKA MOSSLIKS KLÄDER KOM FRÅN TAMDJUR

Läsa mer: Persson, Price 2016-07-17. Ny analysemetode afslører hemmeligheder fra danske moselig. Videnskab.dk

MINIATYRAMULETT FÖRESTÄLLANDE ODEN FUNNEN I DANMARK

En miniatyramulett föreställande Oden sitta vid sin högsätestol med korparna, Hugin och Munin, har hittats i Danmark.
Tyvärr när det gäller metalldetektorfynd förstör det gravkontexten (om det kommer från en grav) om man inte gör en arkeologisk utgrävning. Vi får inte veta orsaken till bäraren av amuletten. Vem denne person var?
Läsa mer: Grötte, Marit 2016-08-05. Hobby-arkeolog fant sjelden amulett fra vikingtiden. Tv2.no

FYND FRÅN ÅLÄNDSK KUNGAHALL

Fynd från en åländsk hallbyggnad stärker bilden att det handlar om en hallbyggnad som ägdes av en storhövding eller kungen av Åland i generationer under vendel-vikingatid.
Arkeologen Kristin Ilves och hennes arkeologteam har under utgrävningar sommaren 2016 funnit en glasbit från en så kallad snabelbägare från 600-700-talet, plus ytterligare fragment från fyra glas.
Glas var oerhört prestigefyllt när man ville skryta för sina gäster. Att dricka ur importerade glas som kom långt bort ifrån visade att det inte var en vanlig bondgård. Glasen skulle vara väl synliga och vittnade om hög status och rikedom, sade arkeologen Frands Herschend till Nya Åland

Läsa mer: Smeds, Nina
 2016-07-28. Glasfynd vittnar om långväga kontakter och status. Nya Åland
http://www.nyan.ax/nyheter/glasfynd-vittnar-om-langvaga-kontakter-och-status/
Ilves, Kristin 2015. Fynd efter en yngre järnåldersaristokrati i Kvarnbo, Åland. Finskt Museum 2013-2015 (sid 65-80)
http://www.academia.edu/26278892/Fynd_efter_en_yngre_j%C3%A4rn%C3%A5ldersaristokrati_i_Kvarnbo_%C3%85land
Frands Herschend 2016-08-05 Mead Cups. Bloggen: The hall at the crossroads of Baltic waterways.
https://kvarnbohall.wordpress.com/2016/08/05/mead-cups/

ALES STENAR

Nya uppgifter om skeppssättningen Ales Stenar i Skåne i Sverige.
Läsa mer: Arkeologernas blogg 2016-08-19. Ny artikel – Ales stenar

SÖDERTÄLJELEDEN VAR FARBAR PÅ 1000-TALETS SLUT

Läsa mer:Andersson, Gunnar, Källström, Magnus & Näversköld, Kerstin O. 2016. Runstensfynden från Björkö by. Fornvännen nr 111. (sid 102-117)


KAMMARGRAVAR I VÄSTERNORRLAND

Läsa mer: George, Ola 2016. En folkvandringstida kammargrav vid Björkå i Överlännäs, Ångermanland. Fornvännen nr 111. (sid 73-82)
Persson, Peter 2016. Kammargravar i Västernorrlands län. Fornvännen nr 111. (sid 83-96)

JARLAR I SÖDRA SVERIGE PÅ 400-500-TALET

Läsa mer: Danell, Ulf 2016. Hälsningar från de skånska jarlarna. Populär Arkeologi 2/2006 (sid 24-26)


VENDEL-VIKINGATIDA KÄLLAN VID NIBBLE I FJÄRDHUNDRALAND

Läsa mer: Hellqvist, Magnus & Hedmark, Mia 2016. Naturliga vattenkällor har hjälpt människor att överleva. Populär Arkeologi 2/2006 (sid 4-7)

VENDELTIDA HJÄLMAR FRÅN UPPLAND

Läsa mer: Seiler, Anton 2016. Hjälmen från Inhåleskullen i Danmarks socken och det vendeltida följesstemet. Fornvännen nr 110

AVHANDLING OM LÖSDRIVARE I VÄSTMANLAND PÅ 1830-talet

En mycket intressant avhandling på mer 500-sidor har Theresa Johnsson skrivit.

Läsa mer: Tjärnlund, Nils Johan 2016. ”Systemet gav överheten en väldig makt över folk”. Populär Historia 9/2016. (sid 13-14)

FÄRGGRANNA KLÄDER PÅ VIKINGATID OCH TIDIG MEDELTID

Grönt, blått och rött var vanligt på vikingatid och tidig medeltid i Finland.

Svinn Krista 2015. Färgämnen och färgningsmetoder i yngre järnålder Finland. Doktorsavhandling, Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning.

AVHANDLING OM VIKINGATIDA OCH TIDIG MEDELTIDA SVÄRD I FINLAND

Moilanen Mikko 2015. Marks of Fire, Value and Faith Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD)

Archaeologia medii Aevi Finlandiae XXI. Sällskapet för medeltidsarkeologi.
:
https://www.doria.fi/handle/10024/119919

torsdag 11 augusti 2016

Nyheter om arkeologi och historia augusti 2016FOTOGRAFI

Jouni Tervlampi. Utsikt från mitt fönster - Cykel-SM 2016 i Västerås.

VIKINGAR HADE INTE SEX MED AMERIKAS URSPRUNGSBEFOLKNING

I TV-programmet ”Sanningen om vikingarna” (2016) sades att vikingar hade sex med indianer. Historikern, Peter Ericson, tyckte att en artikel i tidskriften Världens Historia var ”Pseudovetenskapligt DNA-trams” om att ”DNA-undersökningar av 80 islänningar antyder att vikingarna nådde Amerika och förde med sig indianska kvinnor hem.” att det likaväl kunde handla om vikingatida samiska emigranter ”sam sveinar” som bosatte sig på Island. Det handlar om det ovanliga haplogruppen mtDNA C1e som genetiker har funnit hos islänningar och genom släktforskning visar att de på 1700-talet bodde vid södra Island.
MtDNA:s C urhem anses vara i Asien.
Den isländska haplogruppen C1e är unik och inte tillhör någon av de fyra kända Native American C1b, C1c och C1d eller asiatiska C1a. Inte heller med det förhistoriska C1f som genetiker fann i 7500 år gamla skelett vid Onegasjön i dagens Ryssland.
Genetikern, Clio Der Sarkissian, menar att de isländska C1e:s förmödrar härstammar från ett stenåldersfolk som levde i Euroasien över 8 000 år sedan. Det talar för att ättlingarna kan ha har levt i Norge (eller någon annan plats i Västeuropa) och därifrån med vikingar/britter farit till Island på vikingatiden, eller senare.
Läsa mer: Ericson, Peter. 2016-03-08. Pseudovetenskapligt DNA-trams vs.semsveinarna på Island.
Världens Historia 2011-03-08. Vikingarna fick barn med indianer.
http://varldenshistoria.se/civilisationer/vikingar/vikingarna-fick-barn-med-indianer

Rönning, Asle 2010-11-17. Indianere fra Vinland kan ha blitt med til Island. Forskning.no
http://www.forskning.no/artikler/2010/november/270547
Clio Der Sarkissian et al, 2014. Mitochondrial Genome Sepuencing in Mesolithic North East Europé Unearths a New Sub-Clade within the Broadly Distributed Human Haplogrupp C1. PlosOne February 2014

SVT-play Sanningen om vikingarna.


VIKINGAR SÅLDE SLAVISK TALANDE UNGA MÄN OCH KVINNOR
Läsa mer: Ekero Eriksson 2016-08-07. Sexhandel gav riekdom. Aftonbladet. (s. 22-23)
Jankowiak Marek 2016. Dirhams for Slaves. Dirham hoards from Northern Europe, trade in Slavic slaves, and the emergence of Medieval Europe.
http://gtr.rcuk.ac.uk/project/2EE4BBC7-3679-466C-BA7A-93B1A36846CF

TRÄLAR PÅ VIKINGATIDEN

Björnstad, Lasse 2016-07-11. Vikingene mishandlet og halshugde slavene sine. Forskning.no

KVINNOR GIFTES BORT PÅ BONDESTENÅLERN
Science News 2016. Study: Corded Ware Culture featured highly mobile females. At one burial site, 42 percent of the remains were identified as non-local

SILVERMYNT OCH SIGILL FUNNA VID BORG I ÖSTERGÖTLAND

Rundkvist, Martin 2016-07-27. Skällviks borg från kung Magnus tid. Bloggen: Arkeologi och byggnadsvård i Östergötland.


KÖPINGSBOKEN 2016: NÄR KÖPING BRANN NED 1889

Sten Lindqvist har gjort en vacker bok med fotografier dagarna efter att Köping brann ned den 4 juli 1889.

Läsa mer: Lindqvist, Sten 2016. Elden är lös! Köpings stadsbrand 4 juli 1889. Köpingsboken 2016. http://www.kopingsboken.info

KULTURARV VÄSTMANLAND


BOK OM DEN NORSKE MOTSTÅNDSMANNEN THOR BACHS FLYKT FRÅN GESTAPO

Den norske motståndsmannen Thor Bachs deltog i aktioner i Norge och tyska Gestapo jagar honom. Thor flyr till Sverige. Efter kriget återvänder han till Norge, men senare får Thor arbete på ASEA i Västerås i Sverige.  

Läsa mer: Dybeck, Lars-Göran 2016. Den glömda historien. En berättalse om faror, flykt, svek och längtan i krigets skugga. ISBN 978-91-7683-811-2

SPÄNNANDE FYND FRÅN UTGRÄVNINGAR VID FYRISLUND I UPPLAND

Läsa mer: Arkeologikonsult 2016. Skelettgravar och brandgravar i Fyrislund

FYND FRÅN CYPERN

Läsa mer: Fock, Carin 2016-08-10. Svenskar gjorde stort guldfynd på Cypern. Aftonbladet.se

fredag 29 juli 2016

Nyheter om samisk historia augusti 2016

VAD HÄNDER NÄR ALLMÄNHETEN TIPSAR OM MÖJLIGA FORNLÄMNINGAR?

Många personer tipsar om möjliga fornminnen till länsstyrelser i olika delar av landet. Sedan är det lite olika i landet om länsstyrelsen tycker att fyndet är så viktigt att det är värt att sända ut en arkeolog. De flesta anmälningar hamnar i en pärm till eventuellt framtida fornminnesinventering, eller undersöks om man ska bygga hus en väg på platsen.

Arkeologen, Olof Östlund, har gjort ett reportage när hans kollega, Frida Palmo, från Norrbottens museum granskar möjliga fornlämningar efter tips från allmänheten.  

Läsa mer: Östlund, Olof 2016-07-22. Härdar, skrämmande renar och en försmädlig förlust. Tipsgranskning i Gällivare. Bloggen: Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
SAMISK TILLVERKAD KAM FUNNEN VID BÄCKBY GÅRD

Ett litet fragment av en vikingatida samisk tillverkad kam med flätbandsmönster grävdes fram från det vikingatida gravfältet vid Bäckby gård i Västerås i Västmanland.
Läsa mer: Runer, Johan 2012. Bäckby bytomt. Arkeologisk förundersökning av Västerås 350, Västerås kommun, Västmanland. Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2518.
http://www.arkeologikonsult.se/rapportarkiv/rapporter

SAMER I VÄSTERÅSTRAKTEN OCH MÄLARDALEN
Wistrand, Kerstin 2016. Samiska spår I: Västeråstrakten och Mälardalen

DÅ KUNGENS TJÄSTEMAN GREP SAMER I PÅ GRÄNSEN MELLAN GÄSTRIKLAND  OCH UPPLAND (DÅVARANDE  VÄSTMANLANDS  LÄN)

Heikki, Jörgen 2016-07-26. Så fördrevs samerna från Mellansverige. Sveriges Radio P1 Vetandets värld.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/757661?programid=412


Ericson, Peter 2016-07-26. 22 maj 1636, Norberg begravningsbok: ”ett lappe barn ifrå Håkanbenning”. Bloggen: South Sami History.
https://southsaamihistory.wordpress.com/2016/07/26/22-maj-1636-norberg-begravningsbok-ett-lappe-barn-ifra-hakanbenning/


DEN FINSKE SAMEFORSKAREN VÄINÖ TANNER

Kvittingen, Ida 2016-07-02. Forskeren som ville forstå samene. Forskning.no
http://forskning.no/kultur-etnisitet-historie-kulturhistorie-om-forskning/2016/06/forskeren-som-ville-forsta-samene

SAMER FÖRDREVS FRÅN HÄRJEDALEN PÅ 1700-TALET

Ericson, Peter 2016-07-02. Härjedalen pre-1796: samerna förjagade ”trots äldre hävd” – Swab beskriver fördrivningarna från Ljusnedal

240 FINSKA SAMER FINNS I DOMBÖCKERNA

I Käkisalmi/Kexholms län finns det över 240 finska samer omnämnda i domböcker mellan 1639-1700.
Kexholms läns domboksdatabas
http://www.digiarkisto.org/kakisalmi/

SAMER OCH SOCKENLAPPAR

Ericsson, Peter 13 juli 2016-07-13. ”– Uti Dalarna kläckta och borna — ”, om etnisk rensning och sockenlappssystemets början

SOCKENLAPPARNA PÅ RADIO

Lyssna: Heikki, Jörgen 2016-07-25. De bortglömda sockensamerna. Sveriges Radio P1 Vetandets värld.


ARKEOLOG FICK STIPENDIUM

Läsa mer: Sameradion & SVT Sápmi 2016-07-26. Samiskt stipendium till arkelog


VIKINGAR FRÅN ALUNDA I UPPLAND HADE KONTAKT MED FINLAND OCH ESTLAND

Ekero Eriksson, Kristina 2016-06-28. Skärvor och kärl i Kelthögen
http://www.saublogg.se/2016/06/skarvor-och-karl-i-kelthogen/

HÄSTSKOFORMADE SPÄNNEN MED VIKTLIKNANDE KNOPPAR

Arkeologen, Ingrid Gustin, har i sin avhandling Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatiden (2004)  tolkat att folk runt om i Östersjön utvecklade hästskoformade spännen med viktliknande knoppar för att visa att de var fredliga handelsmän.
Viktliknande spännen har påträffats i samiska gravar och offerplatser, bland annat från en mansgrav på den samiska gravön Långön i Ångermanland. I Västmanland finns endast ett fåtal spännen av den ovan nämnda typen.
Läsa mer när Finland fyller 100 år: Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2017) Finlands historia. Samer och småriken vid Östersjön.

MED EN MANTEL MED SPÄNNE SLÖTS HANDELSAVTAL

Arkeologen, Ingrid Gustin, har i sin avhandling Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatiden (2004)  studerat vad olika typer av hästskoformade spännen om det handlar om, äktenskapsallianser, gåvoutbyte eller enbart handel.  I uppsatsen ”Ringspännen/hästskoformade spännen, gåvogivning och kontakterna mellan Mälarområdet och sydvästra Finland” i årsboken Finskt Museum 2013-2015 behandlar Gustin en viss typ av spännen.
 I området nedre Satukunta-Kaland (Vakka-Suomi) utvecklades hästskoformade spännen med viktliknande knoppar med att de fick piggar på knopparna och blev en etnisk markör att handelsmannen från ovan nämnda område. I Svearnas område har den här typen av spännen hittats i gravar i Gästrikland, norra Uppland, efter Fyrisleden och på Birka. I många fall i rika gravar. Inga spännen är funna i Västmanland. Gustin menar att spännen inte kommit till genom alliansäktenskap, utan att finsktalande kalandsborna gett en mantel med tillhörande spänne till andra rika familjer på andra sidan Östersjön som en gåva i någon typ av handelsavtal. Om det var kalandsbor som for över Östersjön, eller om det var handelsfamiljerna som besökte Kaland, berättar inte artikeln.  
Läsa mer när Finland fyller 100 år: Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2017). Finlands historia. Samer och småriken vid Östersjön.