onsdag 1 november 2017

Nyheter om Arkeologi och Historia November 2017
  

HISTORIEN OM SÁPMI” SÄNDS 2018

Det nya året 2018 får en spännande inledning då SVT:s UR:s  TV-Serie i tre delar ”Historien om Sápmi” sänds.

Måndag  1 januari 2018  SVT 2 20:00 

Måndag  8 januari 2018  SVT 2 20:00

Måndag  15 januari 2018  SVT 2 20:00  


 

FÖRELÄSNING OM SAMER I SMEDJEBACKEN

Samer kring Barkensjöarna

Föreläsning av Jouni Tervalampi

Torsdagen den 18 januari 2018 klockan 18.00 i Smedjebacken i Dalarna.

Lantmäteriets Kartsök och ortnamn finner man Lapp-Lisa i Smedjebackens kommun. Vem var Lapp-Lisa?   Två samiska systrar som tog olika vägar, den ene blev fortsatt same medan den andra systern gifte in sig i allmogen och samtidigt försvann som ”lapp” i kyrkoböckerna. Samen som begravdes på en ö i Norra Barken, Lappkyrkan på Gullaberget, prästen som blev förvånad när han upptäckte att det bodde hedniska samer i sin församling och fött ”ogudaktiga barn” (det vill säga inte döpta i kyrkan) och när bondens häst blev skrämd av renar och han föll av sin häst och dog. Dessutom samefamiljer som har vistas kring Barkensjöarna.ARKEOLOGEN SOM SKREV OM SVERIGES OCH SYDSAMERNAS HISTORIA
 
Läs mer: Zachrisson, Inger 2017-10-30. Vivallen - upptäckten av en samisk boplats. Samer.seSAMISKA GRAVER FRÅN JÄRNÅLDERN-MEDELTID I FINLAND


Nu har äntligen finska arkeologer uppmärksammat samiska gravar från järnåldern-medeltid i Finland. Det är Emilia Jääskeläinen som har skrivit en intressant artikel i ämnet.
Finland betyder ”Samernas land” och var urhemmet för samiskan för flera tusen år sedan med påverkan av en uralisktalande urbefolkning, senare med en inflyttad volgafinsk befolkning och med baltisktalande grannar.

Läsa mer: Jääskeläinen, Emilia 2017-11-05. Myöhäisrautakautisia erämaahautoja ympäröivä muinaisjäännös- ja luonnonmaisema paikkatietoanalyysien kautta tarkasteltuna. Bloggen: Kalmistopiiri.
https://kalmistopiiri.wordpress.com/2017/11/05/myohaisrautakautisia-eramaahautoja-ymparoiva-muinaisjaannos-ja-luonnonmaisema-paikkatietoanalyysien-kautta-tarkasteltuna/

 
TVÅ SAMISKA KVINNOR FOR MED RENAR TILL ENGLAND

Ericson, Peter 2017-10-07. SAMERNA I IGGESUND & THE NORTHUMBRIAN CONNECTION: Del 1 av 3. Iggesund-Newcastle (via Göteborg) T/R. Avresa 12 aug 1786 vid förlig vind.


SAMER PÅ KARLSÖ I FINLAND


Ericson, Peter 2017-09-26.  Om kustsamer, ”innanhavet” i svenska riket och samisk utbredning i äldre tid.
https://southsaamihistory.wordpress.com/2017/09/26/om-kustsamer-innanhavet-i-svenska-riket-och-samisk-utbredning-i-aldre-tid/

 

BALTISK HÄSTSKOSPÄNNE FUNNEN VID LAPINLAHTI

 

Ett baltisk emaljerat hästskospänne från 300-400-talet hittats i dåtida samisk område vid Kärjenneimi i Lapinlahti i norra Savolax.

 

Kotiranta, Pirkko 2017-09-24. Historia saa jatkuvasti lisävalaistusta metallinilmaisimien kanssa liikkuvien harrastajien ansiosta – joko tunnet Hattulasta löytyneen kuusinaisen?. HS.fi


ETT NORSKT JOURNALISTPAR FANN EN HÄLLMÅLNING I EN GROTTA

 

Bärstad, Johannes & Öwre, Magnhild 2017-101-10. Oppdaget ukjente hulemalerier i Trøndelag. NRK.no


 

EN UTDÖD RENART SMÄLTES FRAM UR ISEN I FJÄLLEN

 

Arkeologer från Attje och Västerbottens museum har funnit ben från en renart som idag inte finns mer.

 

- En ny bild av renens historia ha kunnat visas tack vare analyser av framtinade horn och ben från renar som har kunnat dateras och DNA-analyserats. DNA-analysen visade att det rör sig om en sorts ren som inte finns här längre. Idag påträffas de i Sibirien, säger arkeologen Erik Sandén från Västerbottens museum i ett pressmeddelande.

 

Västerbottens museum 2017-10-08. Tusenåriga fynd under smältande glaciärisar.


 

KATASTROFEN I SVERIGE UNDER ANDRA VÄLDSKRIGET

 

Armasjärvikatastrofen då 44 svenska soldater dog.

 

Läs mer: Harnesk, Nils 2017-10-24. Armasjärvikatastrofen. Bloggen: Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
https://kulturmiljonorrbotten.com/2017/10/24/armasjarvikatastrofen/

 

SILVERSKATT FUNNEN I NÄRKE

 

Bruhn, Monica 2017-10-11. Nya fynd av guld och silver – tack vare modern teknik. SVT Nyheter Örebro.


ARKEOLOG KRITISERAR ÖVERTRO PÅ VIKINGATIDA KVINNLIGA KRIGARE


Stylegar, Frands Arne 2017-10-08. Kvinne - kriger - viking?

http://arkeologi.blogspot.se/2017/10/kvinne-kriger-viking.html
EN GULDOFFERSKATT FRÅN KLAMATKATASTROFEN 536 HITTAD I DANMARK


Historie-Online.dk 2017-11-07.Ny guldskat fra jernalderen
HEDNISK OFFERPLATS FUNNEN UTANFÖR DET KRISTNA SIGTUNA


 


 


Läs mer: Nättidningen Svensk Historia
 


 


MAKTKAMP PÅ ÖLAND?


 


Wiell, Maria 2017-11-08. Sandby borg byggdes på ett gravfält. Ölandsbladet.


 
 


VENDELTIDA BESLAG TILL EN SKÖLDBUCKLA FUNNEN I ÖSTERGÖTLANDEn mycket vacker som har suttit längs fram på sköldbuckla har hittats vid utgrävningar vid Ströja. En typ som finner på högstatusgravar, en liknande finns på sköldbucklan från Ulltuna.


Arkeologikonsult 2017-10-12. Fyndens Ströja del II: Praktsköld med fågelmotiv
http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/136-fyndens-stroeja-del-ii-praktskoeld-med-fagelmotiv 

fredag 6 oktober 2017

En dag om Arkeologi i Västmanland 27 oktober 2017


EN DAG OM ARKEOLOGI I VÄSTMANLAND

 

Lördag 21 oktober kl 12.30 - 16.30


Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås


Järnet i Västmanland – forskning vid Nya Lapphyttan i Norberg
Eva Hjärthner-Holdar och Bo Sundelin, Föreningen Järnet på Lapphyttan
Om undersökningen av Lapphyttan, försök att framställa järn i medeltida masugn, hur man färskar järn och om att hitta över- gången mellan blästugn och masugn.

Källare i Arboga
Erica Strengbom, Arkeologgruppen
Medeltida källare i Arboga i allmänhet och källaren i kvarteret Lyran i synnerhet.

Arkeologi i Källgatan i Västerås 
Duncan Alexander, Stiftelsen Kulturmiljövård
Att kombinera arkeologi med ombyggnaden av Källgatan var ingen enkel sak. Källgatan gör skäl för sitt namn och under- sökningarna gav ny kunskap om det medeltida Västerås.

Medeltida stenhus vid domkyrkan
Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård
Västerås stift bygger ett nytt hus vid domkyrkan. Där undersöktes två medeltida stenhus som byggdes på 1300-talet. Unikt är att ägandet av tomten kan följas från medeltiden, bland annat har en kanik ägt gården.

Arkeologi i Skolgatan i Västerås 
Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård
Vid ledningsgrävning i Skolgatan framkom bland annat äldre gatubeläggningar och ett stenhus.

Anundshög – senaste nytt från årets undersökning
Kristina Jonsson, Stiftelsen Kulturmiljövård
Om tingsstugan vid Anundshög och en märklig stenpackning.

 

BILDER FRÅN ANUNDSHÖGSOMRÅDET

 

Teckningar, målningar eller fotografier från Anundshögsområdet .

 

Vernissage: 28 oktober 2017

 

Mer information: Stiftelsen Kulturmiljövård

Historiedagen om samer i Västerås 27 september 2017.


HISTORIEDAGEN OM  SAMER I VÄSTERÅS 27 SEPTEMBER 2017

 

Historiedagen om samer i Västerås 27 september 2017.

Av Jouni Tervalampi, 6 oktober 2017

Onsdagen den 27 september hölls en historiedag om samer där forskare med olika bakgrund berättade cirka 20-30 minuter om sina ämnen. Av media var Radio Västmanland, Västmanlands Nyheter och Sameradion på plats. Mest sensationell var att arkeologerna Maria Björck och Bo Ulfhielm från Länsmuseet Gävleborg fann ett hänge från sockenlappen i Järvsö Nils Anderssons trumma. Språkforskaren Lars-Gunnar Larsson berättade om Per Holmberg uppteckning från Valbo socken i Gästrikland på 1770-talet där det fanns samiska ord från renskötsel och bondeskomakeri och att språket hade influenser från många olika samiska språk, vilket inte förvånar mig då skogssamer hos sydsydligaste samer har gift in sig med samer från Ume, Pite och Åsele lappmark och kustsamer från Ångermanlandskusten, till exempel sockelappshustrun vid Trödje i Hille socken som var född i Säbrå socken i Ångermanland.

Heikki, Jörgen 2017-09-27. Samernas historia i Mellansverige i fokus. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6786756
Heikki, Jörgen 2017-09-28. Unikt fynd från samisk trumma. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6787147

Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6789827

Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6788587

Johansson, Jan Å. 2017-10-05. Föredrag om samer i länet.Västmanlands Nyheter torsdag 5 oktober 2017. S. 7  (Liten artikel om Jouni Tervalampis sameforskning i Västmanland)P4 Radio Västmanland, 27 september 2017.
Förmiddag (10.39 minuter in i programmet)
Intervju med Ingvar SvanbergOHTSEDIDH. Samiska kulturyttringar i Mellansverige
http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/173-bara-pa-webben/969-ohtsedidh-samiska-kulturyttringar-i-mellansverige


VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM EFTERLYSER SPÅR EFTER SAMISK HISTORIA
”Upprop från Västmanlands läns museum: Hjälp oss att kartlägga vår samiska historia! Västmanlands läns museum kommer under 2017-2018 att arbeta med att kartlägga samiska kulturyttringar och platser i Västmanlands län. Projektet syftar bl.a. till att registrera samiska berättelser, minnen av samer och befintliga samiska forn- och kulturlämningar i fornminnesregistret – så att de blir kända och skyddade. Arbetet sker i samarbete med Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas museum och Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. Sedan lång tid tillbaka har Västmanland haft en samisk befolkning. Fjällsamer kan under vissa perioder ha årstidsvandrat hit, skogssamer och ”sockenlappar” har i delar av länet varit en naturlig del av samhället. Men trots detta är den
samiska historien till stora delar okänd. Vi vet dock att det finns mycket kunskap ute i länet som inte är nedtecknad. Känner ni till ortnamn, berättelser, minnen och platser som kan kopplas till det samiska kulturarvet? Ta kontakt med oss! Hjälp oss finna spåren efter en spårlös historia!


Kontakt: Se nyhetsbrevs vecka 40


Saxat ur Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings nyhetsbrev vecka 40 2017


Saxat ur

SOCKENLAPP I SLUTET PÅ 1700-TALET ÄGDE EN NÅJDTRUMMA


Ett hänge från en samisk trumma fann arkeologer i sockenlappsparet, Anna Juliusdotters och Nils Anderssons, stuga i Järvsö i Hälsingland.

 

-Det här är årets fynd på Länsmuseet, tveklöst, sade arkeologen Maria Björck till Sameradion.

 

Läs mer: Heikki, Jörgen 2017-09-28. Unikt fynd från samisk trumma. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6787147

 

DEN SAMISKBYGGDA FURUBÅTEN FRÅN TUNA I BADELUNDA VAR SYDD MED RÖTTER FRÅN GRAN


-Det finns inte enbart en sanning – sydda båtar fanns även i andra kulturer, sade Carl-Magnus Gagge, chef för Västmanlands läns museum, till
Sameradion & SVT Sápmi.

Arkeologen Gunilla Larsson säger till Sameradion & SVT Sápmi.

-Det finns spår av söm med granrötter. Det förekommer bara i samisk kultur, inga andra har haft kunskap om hur man bearbetar och använder rötter.

 

Läs och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6789827

Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6788587

 

ARKEOLOGER LETER SPÅR EFTER SAMISKA VISTEN I VÄSTMANLAND
Något som förvånade mig att i projektet var att inga arkeologer från Västmanlands län deltog då länsmuseet inte har några grävande arkeologer. Lösningen på gåtan fick jag när arkeologerna Maria Björck och Bo Ulfhielm från Länsmuseet Gävleborg i början av oktober kom till Västerås, då jag skulle visa den samiska eldstaden som jag fann vid gamla Froby byskola 2001, vilket jag såg september 2015, men nu kunde jag finna den då platsen såg ut som en ung granskog med lövträdssly. Då berättade de att hade redan besökt Lapphällarna i Norrby socken, Lappkullen och Lapphällarna i Skinnsskatteberg, men inte hittat någon härd. Nu planerade de att besöka sockenlappsstugan vid Lappbacken i Möklinta socken.

fredag 29 september 2017

Nyheter om Arkeologi och Historia oktober 2017


1917. NÄR REVOLUTIONEN KNACKADE PÅ DÖRREN I VÄSTERÅS

 

När Västerås arbetare demonstrerade för mera mat och mera bröd på Fiskartorget, samtidigt som soldater på regementet på Viksäng gjorde uppror för att förena sig med arbetarna.

 

Föreläsning av journalisten Anders Lif

 

Onsdag 4 oktober kl 18.00
Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Fri entré

 


 

 

 

VISNING AV HÄLLRISTNINGARNA VID HÄLJESTA I VÄSTMANLAND

 

Lördagen 7 oktober 2017, klockan 11:00-13:00

 


 

 

GAMLA MÅLNINGAR, FOTOGRAFIER OCH KARTOR FRÅN VÄSTERÅS

 

Jan-Åke Alkeblad, lokalhistoriker, visar bilder och berättar om Västerås utveckling från 1600-talets början och framåt.

 

10 oktober kl 12:00-12:30
Hörsalen, Karlsgatan 2
Fri entré

 


 

 

VAD FINNS DET I VÄSTERÅS STADSARKIV?

 

 

Att person- och släktforska i ett kommunarkiv

 

Föredrag av arkivarie Johan Andersson som visar exempel från Västerås Stadsarkiv.

 

 

18.00     18 oktober 2017

 

Hörsalen, Västerås stadsbibliotek

 


 

 

ARKEOLOGI I VÄSTMANLAND

Lördag 21 oktober kl12.30 - 16.30
Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, VästeråsICA 100 ÅR

 

År 1917 grundades ICA:s föregångare Hakonbolaget i Västerås. Författaren Anders Johnson kommer att berätta om ICA-historien.

 

Onsdag 1 november kl 18
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Fri entré

 

 
ARKEOLOGISKA FYND FRÅN BRONSÅLDERN VID UMEÅ


Färingö, Jan 2017-04-11.
Fynd från bronsåldern hittat i Umeå. SVT Nyheter Västerbotten.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fynd-fran-bronsaldern-hittat-i-umea


PERSON BEGRAVD I OBRÄND BÅTGRAV FUNNEN I TRONDHEIM I NORGE

Läs mer: Midtbö, Mia Kristin 2017-09-19. Har funnet grav i båt fra jernalderen på Torget. Afressa.no


BÅT FRÅN 1600-TALET FUNNEN VID NAMSOS I NORGE

Sandmo, Espen 2017-09-10. Båtvraket fra Kattmarka kan bli stilt ut for publikum. Nrk.no
https://www.nrk.no/trondelag/batvraket-fra-kattmarka-kan-bli-stilt-ut-for-publikum-1.13676782

 

RYTTARKRIGARE I EN KAMMARGRAV FRÅN BIRKA VAR EN KVINNA

 

Krigaren från kammargraven grav Bj 581 var en kvinna enligt dna undersökningar från Atlasprojektet. Hon var mellan 25 och 30 år när hon dog. Kvinnan bar på mtDNA:s haplogrupp var T2b och strontiumanalys 86/87 visade sig att hon inte växte upp på Birka eller i Uppland.

 

Hedenstierna-Jonson C, Kjellström A, Zachrisson T, et al. A female Viking warrior confirmed by

genomics. Am J Phys Anthropol. 2017;00:18. https://doi.org/

10.1002/ajpa.23308

 

Stockholms universitet 2017-09-08. Birkakrigaren var en kvinna


 

Rundqvist, Martin 2017-09-12. A Female Viking Warrior Intered at Birka. Bloggen: Aardvarchaeology.
http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2017/09/12/a-female-viking-warrior-interred-at-birka/#comments

 

Rundqvist, Martin 2013-01-07. Valkyrie Figurine From Hårby. Bloggen: Aardvarchaeology.
http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2013/01/07/valkyrie-figurine-from-harby/

 

 

 

 

MOSSOFERFYND FRÅN EUROPA UNDER JÄRNÅLDERN

 

 

Läs mer: Luomala, Minna 2017-09-09. Irlantilaiset suoruumiit Clonycavan Man ja Oldcroghan Man. Bloggen: Kalmistopiiri.


 

 

 

 

PÅVESIGILL FRÅN 1200-TALET FUNNET I NORGE

 


 

 

ETT KRISTET MAKTCENTRUM I BÖRJAN AV 900-TALET

 

Vid Varnhems stormannagård blev gårdsborna kristna redan i början av 900-talet.

 

Läs och titta mer: SVT-play. Vetenskapens värld, Varnhem och de kristna vikingarna.


 

 

 

UPPSVEARNAS MAKT UPPSTÅR MED KLIMATKATASTROFEN ÅR 536

 

Sigroth-Lambe, Susanne 2017-09-20. Nya fynd i Uppsala kungsgård. Unt.se
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nya-fynd-i-uppsala-kungsgard-4761838.aspx

 

ALLAH PÅ VIKINGATISDA TYGER


Forskning.se  2017-09-28. Islam och tanken om Paradiset inspirerade vikingarnas gravskick


NORRLAND HAR BESTÅTT AV FLERA LÄNDER

 

Harnesk, Nils 2017-09-22. En inblick i Norrlandsfrågan. Bloggen: Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
https://kulturmiljonorrbotten.com/2017/09/22/en-inblick-i-norrlandsfragan/

 

SÖDERTÄLJE ÄR FRÅN VIKINGATIDEN

 

Hammarfeldt, Emma 2017-07-09 Beviset: Södertälje fanns på vikingatiden. SVT Nyheter Södertälje


 

GULDFYND FRÅN JÄRNÅLDERN FRÅN SKÅNE

 

Läs mer: Svenningsson, Fredrik 2017-06-19. Guldskatt i Hjärup överraskar arkeologerna. SVT Nyheter Skåne
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/guldskatt-i-hjarup-overraskar-arkeologerna

 

RUNRISTAREN BOVES ANDRA STEN UPPTÄCKT PÅ BORNHOLM

Historiska nyheter om samer oktober 2017


HISTORIEDAGEN OM SAMER I VÄSTERÅS

Mer om historiedagen 27 september om samer i Västerås kommer i november

Hälsningar Jouni Tervalampi

 

NY BOK OM SAMISK HISTORIA 2017

 

Uppsala mitt i Sápmi –Sábme – Saepmie II

 

En supradisciplinär antologi härrörande från Uppsams vårsymposium, Uppsala universitet, 28–29 april 2014

Red. May-Britt Öhman, Cecilia Hedlund och Gunilla Larsson

 

Uppsam - Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala Uppsam:s skriftserie 2.


 

SOCKENLAPP I SLUTET PÅ 1700-TALET ÄGDE EN NÅJDTRUMMA


Läs mer: Heikki, Jörgen 2017-09-28. Unikt fynd från samisk trumma. Sameradion & SVT Sápmi.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6787147

 


SAMISK HISTORIA

 

Ojala, C-G 2017-09-08. Kulturarv, historisk arkeologi och samisk historia. Bloggen: Kulturmiljö i Norrbottens län.

 


 

VIKINGATIDA SVÄRD FUNNET PÅ SAMISKT OMRÅDE

Radio Sapmi. 2017-09-18. Över 1000 år gammalt vikingasvärd hittat i Norge. Sameradion & SVT Sápmi 

SAMER I STOCKHOLM PÅ 1600-TALET

 

- Det finns ganska många spår av samisk närvaro i 1600-talets Stockholm, sade Jonas Nordin, docenten i historisk arkeologi, till Sameradion & SVT Sápmi

 

Anne-Maret Blind, 2017-09-21. Många historiska spår av samer i Stockholm. Sameradion & SVT Sápmi


 

SAMISK JÄRNFRAMSTÄLLNINGPLATS 2000 ÅR GAMMAL

 

Johansson, Thommy 2017 Arkeologiska fynd skriver om Norrbottens läns historia. SVT Nyheter Norrbotten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/arkeologiska-fynd-skriver-om-norrbottens-lans-historia

 

RÄDDNINGSUTGRÄVNINGAR AV SAMISKA GRAVAR I DALARNA

 

Lind, Sofie 2017-07-03. Fynd hittade vid gammalt gravfält i Äppelbo. SVT Nyheter Dalarna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/fynd-hittade-pa-gravfalt-i-appelbo

 

ETT 4 METER LÅNGT HÄLLRISTNINGSSKEPP UPPTÄCKT

 

Nilsen Trygstad, Andreas & Mikaisen, Kjell 2017-09-27.

Sensasjonelt funn: – Dette er trolig verdens eldste avbildning av båt. Nrk.no

ARKEOLOGISKA FYND FRÅN BRONSÅLDERN VID UMEÅ


Färingö, Jan 2017-04-11.
Fynd från bronsåldern hittat i Umeå. SVT Nyheter Västerbotten.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fynd-fran-bronsaldern-hittat-i-umea