måndag 19 juni 2017

Historiska nyheter om svearna Sommaren 2017


Historiska nyheter om svearna Sommaren 2017

 

TEMAGUIDNING FRÅN ANUNDSHÖG 16 JULI 2017

 

Badelunda hembygdsförening anordnar en resa till gravhögar med namn efter tre kungar av Ynglingaätten.

 


Badelunda hembygdsförening


 

SENSATIONELLA UPPTÄCKTER VID ANUNDSHÖG

 

Sensationella upptäckter har grävts fram under juni 2017 vid Anundshög i Västmanland

av det internationella arkeologiska teamet med Stiftelsen Kulturmiljövård som samordnare.

 

De har funnit den medeltida tingsstugan, funnit två stenar från skeppsättningar, stolphål till trästolpraden och det mest sensationella en mystisk stenplattform ca 12 x 4 m (ungefär 60  procent om vi tänker att ingången var placerat i mitten) med cirka 10-15 små synliga stenkonstruktioner, där många överlappar varandra. Det som gör att stenplattformen är intressant är att två små resta stenar markerar ingången med två platta stenar, den innersta gångstenen är en platt sten av ”kattsilver” (glimmerskiffer). Den mystiska stenplattformen har täcks över med väv till en framtida utgrävning.

 

P.S. Jag var inte på de två visningarna, så jag vet inte hur arkeologerna tolkar fynden. Det är mina egna tolkningar sett genom mina ögon.

 

Läsa mer: Stiftelsen KM http://www.kmmd.se/


BOK OM BIRKA

 

Arkeologen Björn Ambrosiani har skrivit boken Hantverk och Handel i Birka (2016). Det är en efterlängtat bok, kanske mest för de som är väldigt intresserade av arkeologi och historia.

 

BIRKA UPPFÖRDES AV UPPSALAKUNGEN

 

Arkeologen  Björn Ambrosiani anser att Birka uppfördes av Uppsverna med sitt heraldiska vapen – vendelörnen – inristad på ett bildklot som stod vid stranden vid bryggan. Det första besökarna mötte. Staden äldsta tomter visade att hantverkarna höll på med hornhantverk. Han anser inte att det vara frisiska kamtillverkade som bodde på Birka, utan stilen var en förlänging av den vendeltida inhemska stilen och  kammarna var tillverkade främst av horn av älg, en mindre del av kronhjort och ren, dessutom fanns en familj som var knuten till bearbetning och tillverkning av pälsar.

 

Läs mer: Ambrosiani, Björn 2016. Hantverk och Handel i Birka. Paniba HB. Stockholm .

 

UPPSALAÄTTEN PÅ BIRKA FÖLL FÖRE 790

 

Arkeologen  Björn Ambrosiani menar att Uppsalkungens kontroll över Birka försvann någon gång före 790 då bildsten med vendelörnen slogs sönder med hammare och slagjärn. Samtidigt anländer de första bronsgjutarna till platsen. I SVT:s Vetenskapens Värld (som går i repris i sommar) anser arkeologerna att Birka uppfördes direkt med att utländska hantverkare tvingades till Birka och blev slavar under en storman. Ambrosiani anser också att en grupp bronsgjutare från Rhenlandet ”då flera mönster och och modeller verkar likna vad man anser har producerats just i detta område.” Tyvärr är det här en stor miss av Ambrosiani då läsaren inte får veta vad det är för föremål från Rhenland och Frisland som det gäller och vilka av Birkas föremål det handlar om.

 

Läs mer: Ambrosiani, Björn 2016. Hantverk och Handel i Birka. Paniba HB. Stockholm .

 

BÅTGRAVAR FRÅN UPPLAND ÄR HETT IGEN

 

Just är det inne med att forska om båtgravar i Uppland, det har gjorts isotopanalyser av två skelett från Tuna i Alsike och arkeologen Kent Andersson har lyft fynden från båtgravarna från Uppland på Historiska museets utställning i Stockholm, hjälmar och sköldar är utställda, plus sedan tidigare vikingatida stormannen från Vendel.  Ett lyft är också hans bok Krigarna från Valsgärde (2017) som handlar om själva krigaren och hans utrustning och hästarna (inte om båtarna eller de samiska fynden) och kopplingar till Europa. Det är en bok som kräver en hel del förkunskap för att kunna se att vissa föremål i en grav är kungagåvor från en kung/storman från Rhendalen.

 

BÅT FRÅN 700-TALET FRÅN VALSGÄRDE ÅTERFUNNEN

 

När arkeologen Birgit Arrhenius gick igenom kronologin om båtarna från Valsgärde (Fornvännen 1078, sidan 191) skrev hon: ”En följd av den här förskjutning av vendelkronologin är emellertid att 700-talet blir påfallande fyndtomt.”

 

Nu vet vi att en av Valsgärdesbåtarna från 700-talet användes som begravningsbåt, tillsammans med ytterligare ett skepp, då cirka 50 uppsvear stupade och begravdes vid Salme på den dåtida ön Sorbe, idag en halvö till ön Ösel i dagens Estland.

 

Läsa mer: Edberg, Rune 2014. Är detta Nordens äldsta seglare? Mt 5/2015. s. 16-19
Price, Neil 2017. De första vikingarna.
Populär Arkeologi Nummer 2/2017 s. 10-15
T. Douglas Price et al. 2016. Isotopic provenancing of thr Salme ship burials in Pre-Viking Age Estonia.
Antiquity90 352 (2016) s. 1022-1037.

 

 

DOTTER TILL EN UPPSVEISK KUNG GIFTE SIG MED ÖSTANGLERNAS KUNG

 

 

 Begravningen av den östangliska kungen Rædwald i en obränd båt och en hög byggdes därefter i början av 600-talet tolkas som att de anhöriga kände till gravsedan från Valsgärde eller Vendel i dagens Uppland i Sverige. Arkeologen Bo Gräslund tolkar det som att den östangliska kungen Rædwald gifte sig med en drottning från uppsvearnas område. Det bör ha har varit en kvinna från Vendel eller Valsgärde, då kungamakten vid Gamla Uppsala brände sina döda.

 

Läsa mer: Svanelid, Tobias 2017. ”Många forskarkollegor kommer att bli irriterade.” Populär Historia 7/2017. S. 13-14.

onsdag 24 maj 2017

Anundshögs-Nytt sommaren 2017

Anundshögs-Nytt sommaren 2017
 

FORNTIDA UPPLEVELSER UTANFÖR GURKSTADEN

 

Av Jouni Tervalampi, maj 2017

 

Cirka 1,5 km norr om stadsdelen Bjurhovda i Västerås ligger en av svearnas mäktigaste fornminnsplats, Anundshögsområdet. Här dyrkade man Frej och Freja, medan uppsvearna hade  begravt Frej och Tor var den viktigaste asaguden under 1000-talet, enligt Adam av Bremen.

Inne i gurkstaden Västerås säljs det minatyrer av gurkfigurer, medan i besökscentret vid Anundshög är det kopior av vikingahjälmar utan horn, Tibblekrukan och fat med  runstensmotiv föreställande Frej och Freja.

I centrum av gravfältet och tingsplatsen är det en enorm gravhög, Anundshögen. En flotta på fem stenskepp seglar in mot högen, de två största skeppen har redan ankrat. Barnen leker kurragömma bland de stora stenerna och springer upp och ned på gravhögarna. Ett bröllopspar låter sig fotograferas vid Anundshög av en inhyrd fotograf och tre yngre kvinnor pratar engelska med varandra. Vid labyrinten, utanför det nybyggda besökscentrum, visar guiden Bengt Lindh, från Badelunda hembygdsförening, en grupp besökare hur en jungfrudans gick till. Han berättar att det var det första guidningen för dagen, tio minuter senare guidar han en grupp bussturister från Linköping.

 

Besökscentrumet med kafé har öppet tisdag-söndag under sommaren. Fornminnesområdet Anundshög är tillgängligt dygnet runt alla dagar på året.


Dagliga guidningar under sommaren.


Fotografen Kjell-Åke Jansson håller på att färdigställa ett bildspel om Anundhögsområdet.

Själv (Jouni Tervalampi) undersöker jag (till ett bokkapitel) om det finns ”Samiska kopplingar till Tuna i Badelunda och Anundshögsområdet”.

 

Anundshög. Sveriges största forntida gravhög Officiell hemsida
http://www.anundshog.se/

Badelunda hembygdsförening. Guidningar 2017
http://www.badelunda.se/?id=99
NY INFORMATIONSKARTA ÖVER ANUNDSHÖG

 

En ny informationskarta har tagits fram i färg och den är gratis. Den finns att hämta inne i besökscentrat vid Anundshög. Det är en välbehövlig karta. På den ena sidan finns en översiktskarta över ”Badelunda Fornstig” som sträcker sig från Hälla köpcentrum till Badelunda kyrka där många av de viktigaste fornminnesplatserna är utmärkta som Dödisgropen, Labyrinten, Slagfält (år 1520), Grytahög, Anundshög, Kolerakyrkogård och Jungfrukällan. På den andra sidan visar Anundshögsområdet med alla gravhögar, skeppssättningar, runsten med runstensbron till vadet och punkter där det finns informationsskyltar.


TEMAGUIDNINGAR FRÅN ANUNDSHÖG JULI 2017


1 juli 2017


Blomstervandring kring Anundshögsområdet.


Badelunda hembygdsförening
9 juli 2017


Badelunda hembygdsförening anordnar en resa med utlandsrunstenar trakten kring Anundshög.


Badelunda hembygdsförening
http://www.badelunda.se/doc/Runstensresan1.pdf


16 juli 2017


Badelunda hembygdsförening anordnar en resa till gravhögar med namn efter tre kungar av Ynglingaätten.
Badelunda hembygdsförening
 

SENSATIONELLA UPPTÄCKTER VID ANUNDSHÖG


 Sensationella upptäckter har grävts fram under juni 2017 vid Anundshög i Västmanland
av det internationella arkeologiska teamet med Stiftelsen Kulturmiljövård som samordnare.


De har funnit den medeltida tingsstugan, funnit två stenar från skeppsättningar, stolphål till trästolpraden och det mest sensationella en mystisk stenplattform ca 12 x 4 m (ungefär 60  procent om vi tänker att ingången var placerat i mitten) med cirka 10-15 små synliga stenkonstruktioner, där många överlappar varandra. Det som gör att stenplattformen är intressant är att två små resta stenar markerar ingången med två platta stenar, den innersta gångstenen är en platt sten av ”kattsilver” (glimmerskiffer). Den mystiska stenplattformen har täcks över med väv till en framtida utgrävning.


P.S. Jag var inte på de två visningarna, så jag vet inte hur arkeologerna tolkar fynden. Det är mina egna tolkningar sett genom mina ögon.


Läsa mer: Stiftelsen KM http://www.kmmd.se/
Nyheter om Arkeologi & Historia juni 2017
 

TUNAGÅRD I VÄSTMANLAND UNDERSÖKS

Jämmertuna (Gembertuna) i Köping var handelsstadens föregångare. Jämmertuna gravfält har grävts ut. Nu undersöker SAU om det finns några fler spår efter Jämmertuna.

SAU 2017-04-11. Nästa gäng drar i fält…
http://www.sau.se/nasta-gang-drar-falt/

 

HISTORISKA BÖCKER STÄLLS UT PÅ VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEK

 

 

Läsa mer: Kihl, Ann Christine 2017-05-24. Stiftsbiblioteket firar 700 år – nu öppnar Raritetskabinettet. Vlt.se
https://www.vlt.se/logga-in/stiftsbiblioteket-firar-700-ar-nu-oppnar-raritetskabinettet

 

 

 

PERSONAL UTBILDAS FÖR ATT SÖKA EFTER SAMISKA LÄMNINGAR I VÄSTMANLANDS, DALARNAS OCH GÄVLEBORGS LÄN

 

 

Läs och lyssna: Heikki, Jörgen 2017-05-16. Samisk historia i Mellansverige lyfts fram. Sameradion ( SVT Sápmi.

 


 

Västmanlands läns museum 2017. Regionen beviljas utvecklingsbidrag av Statens kulturråd. 

Länsmuseet Gävleborg. Samiska platser i Gävleborg.


 

 

TEORIN ATT SAMER VANDRADE NED PÅ 1600-TALET

 

Kolberg, Asbjørn 2017-03-17. I grenseland – sørsamisk i Midt-Norge. Dr. Yngvar Nielsen – helt eller skurk? Forskning.no

 


 

 

 

FÖRSAMISK HÄLLMÅLNING FUNNEN I NORGE

 

En figur nedanför en klippblock som visar ett människoansikte i profil har hittats vid Grimstad, Aust-Agder, i Norge.

 

2017-05-10. Dette har de aldri funnet i Aust-Agder tidligere. NRK Sörlandet.


 
SAMISKT BÅTBYGGE I NORGE PÅ VIKINGATID

 

Westerdahl, Christer  2017-05-22

Det äldre samiska båtbyggeriet vid Norskehavet. Sametinget


 

METALLSÖKARE STORT PROBLEM I NORGE

 

Ett stort antal gravfält i Norge har genomsöks med metalldetektorer.

 

Läsa mer: Holtung, Hege There 2017-05-28. Jakter på gravplundrere. Nrk.no

RIKA FYND FRÅN GUDME I DANMARK

Ulriksen, Jens 20??. Find-rich settlements from theLateIronAgeandtheVikingAgeandtheirexternalcontacts


 

 

SKELETT FUNNA I NÄRHETEN AV BARUMSKVINNAN I SKÅNE

 

Läsa mer: Nordell, Henrik 2017-05-18. Här är arkeologernas teori om skelettet i Kiaby. 24Kristianstad.se


 

TOLKNING AV SKANDINAVIENS ÄLDSTA HISTORIA

SVT Vetenskapens Värld sände ett program om hur Skandinavien befolkades byggt på förhistoriskt dna, vilka ännu inte har publicerats. De ska  publiceras ”inom kort”, enligt hemsidan. Det verkar som de inte har funnit något sensationellt. Jag ska göra en gissning på vad de kan ha funnit utan att känna till resultaten. De har funnit mtDNA med haplogruppen C från en kvinna i Norge, om man har lyckats utvinna dna från skelett från den gropkeramiska gravplatsen Korsnäs i Mälardalen så har genetikern funnit mtDNA med haplogruppen U4 eller U5. Så vi får se hur bra tippare jag är!

Eriksson, Benny 2017-05-15. De var de första svenskarna. SVT Vetenskapens världUTGRÄVNINGAR VISAR PÅ EN HÖGSTATUSGÅRD I ÖSTERGÖTLAND

 

Vid Ströja, utanför Norrköping, i Östergötland har arkeologer från Arkeologikonsult funnit spår efter en högstatusgård från järnåldern.

 

Arkeologikonsult 2016-05-16. Fortsatta undersökningar vid Ströja.


Arkeologikonsult 2016-06-17. Fyndfrossa i Ströja


Arkeologikonsult 2017-05-17. Svärdsdetaljer från Ströja.
http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/129-svaerdsdetaljer-fran-stroeja

 

måndag 15 maj 2017

Nyheter om Arkeologi & Historia 15 maj 2017
SAMER I MELLANNORRLAND


Seminariedag: Samer i Mellannorrland 20 maj 2017. kl. 11.00 – 17.00


 


Plats: Murberget, Härnösand, i hörsalen och på skogssamevistet.


 


Seminariet är kostnadsfritt


11.00 "Samer i Västernorrland". Ewa Ljungdahl, arkeolog på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.


Pause för fika och lunch.


13.00 107-åringen som förlorade sitt land och försvann. Mårten Nilsson och lappmarkens kolonisation. Gudrun  Norstedt författare och doktorand på SLU.


14.00 Samer i syd - deras långa historia och möten med "nordmän". Inger Zachrisson, arkeolog, docent och  tidigare förste antikvarie vid Historiska museet, Stockholm.


15.00 "Skogssamevistet på Murberget". Samiska byggnader från Malå, Arjeplog/Arvidsjaur. Jörgen Stenberg,  renskötare och jojkare från Malå.


 
 


SYDSAMISKT PROJEKT FÅR EN HALV MILJON KRONOR


 


Projektet Ohtesedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige; Gävleborgs, Dalarnas och Västmanlands län, har fått 500 000 kr från Kulturrådet för insamling av uppgifter om samer och att arkeloger besöker platser där samer vistats i de berörda länen. Det är ett samarbete mellan Gaaltje – sydsamiskt centrum och länsmuseerna i de ovannämnda länen.


 


Källa: Edberg, Jonas 2017-05-13. Miljonbidrag till kulturprojekt. Västerås Tidning. S. 13.


 


REN- OCH ÅLGHORN FRÅN VIKINGATIDEN FRÅN SIGTUNA HAR ANALYSERATS


 


Schyman, Joakim 2012. Proveniensbestämning av vikingatida hornmaterial- En studie utifrån stabila isotoper. Masteruppsats 2012. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
pdf.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537949/FULLTEXT01.pdf


 
Karlsson, Johnny 2015. SPILL OM DJUR, HANTVERK OCH NÄTVERK I MÄLAROMRÅDET


UNDER VIKINGATID OCH MEDELTID. Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.
 


SPÅR EFTER SAMER PÅ ISLAND?


  To die into the mountain. A study of a Northwestern Icelandic burial mound and the Sámi cultural influences in Viking Age Iceland
 
FOTOGRAFEN OCH RAGGARNA


Fotografen Kjell-Åke Jansson porträtteras i VLT om hans mångåriga fotoprojekt om raggare.

Läsa och titta mer: Jersenius, Erik 2017-04-27. Manlig bilkultur i uppluckring. VLT. S. 5-7
SAMER I HÄLSINGLAND


 


Läsa mer: Ericson, Peter 2017-05-14. Bollnäs och samerna. Del Ett: Arkeologiska rön i utkanten, boställen i arkiven, en sejte och kustskogssamer…Bloggen South Saami History
 
HÖKJAKT PÅ JÄRNÅLDERN  OCH MEDELTIDEN I NORGE


 
Läsa mer: Orten Lie, Ragnar 2016. Falkonering med hauker. Spor nr 1 2016.
DÅ DJUREN GICK HUNGRIGA I FINLAND


Isotopanalyser av skelett från får visar de gick hungriga på medeltiden, vilket tyder på att människorna hade det tufft också.


Naturresursinstitutet Luke. 2017-02-10. Benen och tänderna avslöjar: förfäderna till finsk boskap och finska får levde i hårda förhållanden i synnerhet på medeltiden.

UPPSATS OM HÄLLRISTNINGAR


 Eriksson, Caroline 2016. Sublima ristningar. Sökandet efter bronsåldersideologi i hällristningsområden kring Enköping, Norrköping och Skåne. Masteruppsats i arkeologi.


 Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.torsdag 27 april 2017

Nyheter om Arkeologi och Historia maj 2017
FOTOGRAFI – SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND

10 maj 2017. Klockan 18.00, Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås

Fotografen Helene Schmitz berättar om sitt projekt om den stora skogsbranden i Västmanland .


 

ANUNDSHÖG FÅR ETT BESÖKSCCENTRUM.

 Strömsholm får hästmuseum
Nättidningen Svensk Historia. 2017-04-15

MELLAN HEDENDOMEN OCH KRISTENDOMEN
 
Stockholms läns museum Apr 18, 2017 
 
Oppeby – vikingatida plats där hedniskt och kristet möts
 
 
FYRA ARKEOLOGER RECENSERAR UTSTÄLLNINGEN OM FINLANDS HISTORIA
Finlands Nationalmuseum i Helsingfors har gjort om sin permanenta historieutställning och den recenseras av fyra arkeologer.
Ulla Moilanen 2017-04-11. Arvostelussa Kansallismuseon uusi esihistorian perusnäyttely.Bloggen: Kalmistopiiri
Ninni Närväinen 2017-04-11  Hieno taidenäyttely, surullisen puutteellinen kulttuurihistoriallinen näyttely Bloggen: Kalmistopiiri
Aleksi Pienimäki 2017-04-11   Esihistoriaa paremmalla fokuksella Bloggen: Kalmistopiiri
Heli Etu-Sihvola 2017-04-11   Esihistorian valikoitu sillisalaatti Bloggen: Kalmistopiiri
VIKINGATIDA SMEDSVERTYG FUNNA I SKÅNE
Strandmark, Fredrik 2017-04-17. Kulturlagren blottas för första gången. Bloggen:Arkeologerna
URNESPÄNNE FRÅN SEN VIKINGATID FUNNEN
 
Vid utgrävningar Hjärup Väderstad fann arkeologerna ett urnespänne.
Bolander, Adam 2017-04-25. Järnålder vid Hjärup Väderstad. Arkeologernas blogg
 
ARKEOASTRONOMI – SOLEN GÅR UPP MELLAN TVÅ BERG VID LUISTARI KRING PÅSKEN
 Solen går upp kring påsken mellan två kullar vid gravfältet Luistari i västra Finland. Påsken är en rörlig högtid som inträffar första fullmånen efter vårdagjämning (21 mars), idag söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.
 
Paukko, Timo 2017-04-12. Suomi alkoi haudata vainajia kohti pääsiäisen aamunkoittoa 800-luvulla – kristinusko saapui siis luultua aiemmin. Helsinki Sanomat.
 
ARKEOASTRONOMI – STJÄRNBILDER AVBILDADE PÅ STENPLATTOR VID EN AV VÄRLDENS FÖRSTA STÄDER

Arkeoastronomer menar att det finns avbildningar av stärnbilder i den forna staden Göbekli Tepe för 10500 år sedan.
Läsa mer:   Martin B. Sweatman* and Dimitrios Tsikritsis 2017.
 Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 17, No 1, (2017), pp. 233-250.
 
FORNTIDA BÅTAR
Paschenko, Veronika 2017-04-20. Venehautauksia kivi- ja pronssikauden Euraasiassa. Bloggen: Kalmistopiiristä
 MÄNNISKOARTEN HOMO FLORENSIENSIS LEVDE I INDONESIEN
 Läsa mer: Wehner, Mike. 2017-04-24 Hobbits were real, and they lived in Indonesia. Bgr.com http://bgr.com/2017/04/24/real-hobbits-indonesia/
 
PYRAMID FUNNEN I EGYPTEN

Läs mer:  VG.no /NTB  2017-04-04. Hovedinnhold

Ny pyramide funnet i Egypt
MUMIER FUNNA I EGYPTEN
Lauff, Tiomas 2017-04-18. Sex mumier funna i Egypten. SVT Nyheter
MÅNGA SPÄNNANDE HÄLLRISTNINGAR FUNNA 2016 I BOHUSLÄN
Läsa och titta mer: Andreas Toreld och Tommy Andersson.2017. Fältsäsongen 2016 Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

DEL AV EN RUNSTEN UPPTÄCKT VID VADA KYRKA I UPPLAND
Läsa mer: Kjellström, Magnus 2017-04-27. Nya runor! Säkra vårtecken ifrån Vada. Riksantikvarieämbetets K-blogg.