torsdag 11 augusti 2016

Nyheter om arkeologi och historia augusti 2016

GRATIS GUIDNINGAR

Söndag  4/9    kl 13.30 – 16.00  

Cykelguidning – ”Eriksgatan”
Samling vid runstenarna vid Saltängsbron kl 13.30, anslutning kan även ske vid Bondtorget kl 14.00. Avslutning vid Anundshög ca kl 16.00.

Onsdag  14/9  kl  19.00 - 21:30  

Fackelvandring vid Anundshög
Samling vid Café Anund

Badelunda hembygdsförening http://www.badelunda.se/?id=99

HALVDAG OM ARKEOLOGI - 24 SEPTEMBER 2016
Arkeologi i Västmanland

Lördag 24 september kl. 12.30 - 16.15
Hörsalen, Karlsgatan 2, Västmanlands läns museum
Fri entré


VIKINGATID - VÄSTERÅS FÖRE VÄSTRA AROS
- Västerås historiska roll utifrån nya rön och fynd

Lördagen 22 oktober, start kl 8.30
Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Deltagaravgift 150 kr

FOTOGRAFI

Jouni Tervlampi. Utsikt från mitt fönster - Cykel-SM 2016 i Västerås.

VIKINGAR HADE INTE SEX MED AMERIKAS URSPRUNGSBEFOLKNING

I TV-programmet ”Sanningen om vikingarna” (2016) sades att vikingar hade sex med indianer. Historikern, Peter Ericson, tyckte att en artikel i tidskriften Världens Historia var ”Pseudovetenskapligt DNA-trams” om att ”DNA-undersökningar av 80 islänningar antyder att vikingarna nådde Amerika och förde med sig indianska kvinnor hem.” att det likaväl kunde handla om vikingatida samiska emigranter ”sam sveinar” som bosatte sig på Island. Det handlar om det ovanliga haplogruppen mtDNA C1e som genetiker har funnit hos islänningar och genom släktforskning visar att de på 1700-talet bodde vid södra Island.
MtDNA:s C urhem anses vara i Asien.
Den isländska haplogruppen C1e är unik och inte tillhör någon av de fyra kända Native American C1b, C1c och C1d eller asiatiska C1a. Inte heller med det förhistoriska C1f som genetiker fann i 7500 år gamla skelett vid Onegasjön i dagens Ryssland.
Genetikern, Clio Der Sarkissian, menar att de isländska C1e:s förmödrar härstammar från ett stenåldersfolk som levde i Euroasien över 8 000 år sedan. Det talar för att ättlingarna kan ha har levt i Norge (eller någon annan plats i Västeuropa) och därifrån med vikingar/britter farit till Island på vikingatiden, eller senare.
Läsa mer: Ericson, Peter. 2016-03-08. Pseudovetenskapligt DNA-trams vs.semsveinarna på Island.
Världens Historia 2011-03-08. Vikingarna fick barn med indianer.
http://varldenshistoria.se/civilisationer/vikingar/vikingarna-fick-barn-med-indianer

Rönning, Asle 2010-11-17. Indianere fra Vinland kan ha blitt med til Island. Forskning.no
http://www.forskning.no/artikler/2010/november/270547
Clio Der Sarkissian et al, 2014. Mitochondrial Genome Sepuencing in Mesolithic North East Europé Unearths a New Sub-Clade within the Broadly Distributed Human Haplogrupp C1. PlosOne February 2014

SVT-play Sanningen om vikingarna.


VIKINGAR SÅLDE SLAVISK TALANDE UNGA MÄN OCH KVINNOR
Läsa mer: Ekero Eriksson 2016-08-07. Sexhandel gav riekdom. Aftonbladet. (s. 22-23)
Jankowiak Marek 2016. Dirhams for Slaves. Dirham hoards from Northern Europe, trade in Slavic slaves, and the emergence of Medieval Europe.
http://gtr.rcuk.ac.uk/project/2EE4BBC7-3679-466C-BA7A-93B1A36846CF

TRÄLAR PÅ VIKINGATIDEN

Björnstad, Lasse 2016-07-11. Vikingene mishandlet og halshugde slavene sine. Forskning.no

KVINNOR GIFTES BORT PÅ BONDESTENÅLERN
Science News 2016. Study: Corded Ware Culture featured highly mobile females. At one burial site, 42 percent of the remains were identified as non-local

SILVERMYNT OCH SIGILL FUNNA VID BORG I ÖSTERGÖTLAND

Rundkvist, Martin 2016-07-27. Skällviks borg från kung Magnus tid. Bloggen: Arkeologi och byggnadsvård i Östergötland.


KÖPINGSBOKEN 2016: NÄR KÖPING BRANN NED 1889

Sten Lindqvist har gjort en vacker bok med fotografier dagarna efter att Köping brann ned den 4 juli 1889.

Läsa mer: Lindqvist, Sten 2016. Elden är lös! Köpings stadsbrand 4 juli 1889. Köpingsboken 2016. http://www.kopingsboken.info

KULTURARV VÄSTMANLAND


BOK OM DEN NORSKE MOTSTÅNDSMANNEN THOR BACHS FLYKT FRÅN GESTAPO

Den norske motståndsmannen Thor Bachs deltog i aktioner i Norge och tyska Gestapo jagar honom. Thor flyr till Sverige. Efter kriget återvänder han till Norge, men senare får Thor arbete på ASEA i Västerås i Sverige.  

Läsa mer: Dybeck, Lars-Göran 2016. Den glömda historien. En berättalse om faror, flykt, svek och längtan i krigets skugga. ISBN 978-91-7683-811-2

SPÄNNANDE FYND FRÅN UTGRÄVNINGAR VID FYRISLUND I UPPLAND

Läsa mer: Arkeologikonsult 2016. Skelettgravar och brandgravar i Fyrislund

FYND FRÅN CYPERN

Läsa mer: Fock, Carin 2016-08-10. Svenskar gjorde stort guldfynd på Cypern. Aftonbladet.se

fredag 29 juli 2016

Nyheter om samisk historia augusti 2016

VAD HÄNDER NÄR ALLMÄNHETEN TIPSAR OM MÖJLIGA FORNLÄMNINGAR?

Många personer tipsar om möjliga fornminnen till länsstyrelser i olika delar av landet. Sedan är det lite olika i landet om länsstyrelsen tycker att fyndet är så viktigt att det är värt att sända ut en arkeolog. De flesta anmälningar hamnar i en pärm till eventuellt framtida fornminnesinventering, eller undersöks om man ska bygga hus en väg på platsen.

Arkeologen, Olof Östlund, har gjort ett reportage när hans kollega, Frida Palmo, från Norrbottens museum granskar möjliga fornlämningar efter tips från allmänheten.  

Läsa mer: Östlund, Olof 2016-07-22. Härdar, skrämmande renar och en försmädlig förlust. Tipsgranskning i Gällivare. Bloggen: Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
SAMISK TILLVERKAD KAM FUNNEN VID BÄCKBY GÅRD

Ett litet fragment av en vikingatida samisk tillverkad kam med flätbandsmönster grävdes fram från det vikingatida gravfältet vid Bäckby gård i Västerås i Västmanland.
Läsa mer: Runer, Johan 2012. Bäckby bytomt. Arkeologisk förundersökning av Västerås 350, Västerås kommun, Västmanland. Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2518.
http://www.arkeologikonsult.se/rapportarkiv/rapporter

SAMER I VÄSTERÅSTRAKTEN OCH MÄLARDALEN
Wistrand, Kerstin 2016. Samiska spår I: Västeråstrakten och Mälardalen

DÅ KUNGENS TJÄSTEMAN GREP SAMER I PÅ GRÄNSEN MELLAN GÄSTRIKLAND  OCH UPPLAND (DÅVARANDE  VÄSTMANLANDS  LÄN)

Heikki, Jörgen 2016-07-26. Så fördrevs samerna från Mellansverige. Sveriges Radio P1 Vetandets värld.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/757661?programid=412


Ericson, Peter 2016-07-26. 22 maj 1636, Norberg begravningsbok: ”ett lappe barn ifrå Håkanbenning”. Bloggen: South Sami History.
https://southsaamihistory.wordpress.com/2016/07/26/22-maj-1636-norberg-begravningsbok-ett-lappe-barn-ifra-hakanbenning/


DEN FINSKE SAMEFORSKAREN VÄINÖ TANNER

Kvittingen, Ida 2016-07-02. Forskeren som ville forstå samene. Forskning.no
http://forskning.no/kultur-etnisitet-historie-kulturhistorie-om-forskning/2016/06/forskeren-som-ville-forsta-samene

SAMER FÖRDREVS FRÅN HÄRJEDALEN PÅ 1700-TALET

Ericson, Peter 2016-07-02. Härjedalen pre-1796: samerna förjagade ”trots äldre hävd” – Swab beskriver fördrivningarna från Ljusnedal

240 FINSKA SAMER FINNS I DOMBÖCKERNA

I Käkisalmi/Kexholms län finns det över 240 finska samer omnämnda i domböcker mellan 1639-1700.
Kexholms läns domboksdatabas
http://www.digiarkisto.org/kakisalmi/

SAMER OCH SOCKENLAPPAR

Ericsson, Peter 13 juli 2016-07-13. ”– Uti Dalarna kläckta och borna — ”, om etnisk rensning och sockenlappssystemets början

SOCKENLAPPARNA PÅ RADIO

Lyssna: Heikki, Jörgen 2016-07-25. De bortglömda sockensamerna. Sveriges Radio P1 Vetandets värld.


ARKEOLOG FICK STIPENDIUM

Läsa mer: Sameradion & SVT Sápmi 2016-07-26. Samiskt stipendium till arkelog


VIKINGAR FRÅN ALUNDA I UPPLAND HADE KONTAKT MED FINLAND OCH ESTLAND

Ekero Eriksson, Kristina 2016-06-28. Skärvor och kärl i Kelthögen
http://www.saublogg.se/2016/06/skarvor-och-karl-i-kelthogen/

HÄSTSKOFORMADE SPÄNNEN MED VIKTLIKNANDE KNOPPAR

Arkeologen, Ingrid Gustin, har i sin avhandling Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatiden (2004)  tolkat att folk runt om i Östersjön utvecklade hästskoformade spännen med viktliknande knoppar för att visa att de var fredliga handelsmän.
Viktliknande spännen har påträffats i samiska gravar och offerplatser, bland annat från en mansgrav på den samiska gravön Långön i Ångermanland. I Västmanland finns endast ett fåtal spännen av den ovan nämnda typen.
Läsa mer när Finland fyller 100 år: Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2017) Finlands historia. Samer och småriken vid Östersjön.

MED EN MANTEL MED SPÄNNE SLÖTS HANDELSAVTAL

Arkeologen, Ingrid Gustin, har i sin avhandling Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatiden (2004)  studerat vad olika typer av hästskoformade spännen om det handlar om, äktenskapsallianser, gåvoutbyte eller enbart handel.  I uppsatsen ”Ringspännen/hästskoformade spännen, gåvogivning och kontakterna mellan Mälarområdet och sydvästra Finland” i årsboken Finskt Museum 2013-2015 behandlar Gustin en viss typ av spännen.
 I området nedre Satukunta-Kaland (Vakka-Suomi) utvecklades hästskoformade spännen med viktliknande knoppar med att de fick piggar på knopparna och blev en etnisk markör att handelsmannen från ovan nämnda område. I Svearnas område har den här typen av spännen hittats i gravar i Gästrikland, norra Uppland, efter Fyrisleden och på Birka. I många fall i rika gravar. Inga spännen är funna i Västmanland. Gustin menar att spännen inte kommit till genom alliansäktenskap, utan att finsktalande kalandsborna gett en mantel med tillhörande spänne till andra rika familjer på andra sidan Östersjön som en gåva i någon typ av handelsavtal. Om det var kalandsbor som for över Östersjön, eller om det var handelsfamiljerna som besökte Kaland, berättar inte artikeln.  
Läsa mer när Finland fyller 100 år: Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2017). Finlands historia. Samer och småriken vid Östersjön.

tisdag 28 juni 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia Juli 2016

SVEAKUNGEN ERIK SEGERSÄLL ANLADE INTE DEN KRISTNA STADEN SIGTUNA

I tidigare forskning har många arkeologer menat efter Birkas fall cirka 1075-1080 anlade sveakungen Erik Segersäll en kristen stad vid Sigtuna. Enligt arkeologen Sten Tesch stämmer inte den teorin utan det äldsta Sigtuna är byggd vid stranden och hade Birkas stadsindelning som förebild.

Tesch, Sten 2015. Att parera eller paradera. Ett tusenårigt svärdshjalt från Sigtuna och dess europeiska sammanhang. Situne die 2015 (s. 14-27)

SIGTUNA BRÄNDES NED PÅ VIKINGATIDEN

Sigtuna äldsta stadsbilden brändes ned redan på vikingatiden. Skelett från nitton personer i en massgrav kan ha ett samband med vikingars stormning och nedbränning av Sigtuna. Den nya staden Sigtuna byggdes med en kungsgård mitt i staden. Men vilka brände ned staden?  

Tesch, Sten 2015. Att parera eller paradera. Ett tusenårigt svärdshjalt från Sigtuna och dess europeiska sammanhang. Situne die 2015 (s. 14-27)


VIKINGATID PÅ 1100-TALET

Vikingatiden tog inte slut 1050. Allt fler arkeologer omvärderar gamla utgrävningar och många gravar och gravfält har haft en äldre datering än de faktisk har. Många vikingatida gravar är yngre och flertal är från 1100-talet.

OBRÄND BÅTGRAV FRÅN VALSGÄRDE ÄR FRÅN 1100-TALET

Arkeologen, Gunilla Larsson, har omdaterat en kistgraven 28, till att vara en obränd båtgrav från 1100-talet. Båtgraven VIII från Tuna i Alsike dateras till cirka 1075-1125. 

Läsa mer: Larsson, Gunilla 2012. Birka och båtsymbolen. Birka Nu. (s. 151-172)
Ljungkvist, John 2015. Gravar i en övergångsperiod. META 2015 (s 21-44)
Pdf hela META 2015
http://www.histark.se/wp-content/uploads/2015/03/META2015.pdf

VIKINGATIDA GRAVFÄLT FRÅN VÄSTMANLAND ÄR MEDELTIDA

Flera av gravarna från vikingatida gravfältet från Åsta i Björkskog socken i Västmanland är medeltida, cirka 1050-1100.  I grav 2 fann arkeologer ett tyskt mynt som börjades prägla 1046 och då bör graven från medeltiden.

Ljungkvist, John 2015. Gravar i en övergångsperiod. META 2015 (s 21-44)
Pdf hela META 2015
http://www.histark.se/wp-content/uploads/2015/03/META2015.pdf
Simonsson, Henry (1969). Ett senvikingatida gravfält från Västmanland. Fornvännen 1969. (s. 69-89)

HEDNISKA GRAVAR FRÅN 1100-1200 FRÅN DALARNA

I Tunabygden i Dalarna brände man sina döda och lade de vid gårdsgravfältet långt in på 1100-talet.
Läsa mer: Carlsson, Eva 2007. Förfäderna i högen – tankar kring gravarna på Tunaslätten. Dalarna 2007. (s. 210- 221)

RUNSTEN REST UNDER HARALD BLÅTANDS TID
Ystad Allehanda 2016. Stenarna som bär på budskap från förr

BÅTSTENSÄTTNING FUNNEN I ALUNDA I UPPLAND

Ekero Eriksson, Kristina 2016-06-16. Båt i kelthögen? SAU-blogg

VIKINGATIDENS STOCKHOLM

Svanelid, Tobias 2016-04-06. Stockholm före Stockholm. SR Vetenskapsradion Historia

VIKINGATIDA SVÄRD FUNNEN I FINLAND

Neuvonen, Pertti 2016-05-19. Metallinilmaisinharrastaja löysi tuhatvuotiaan miekan asikkalalaiselta pellolta
HN.fi

STENSÄTTNINGAR FUNNA I SÖDRA DALARNA

Sveriges Radio P4 Dalarna. 2016-05-23. Lars-Erik snubblade över fornfynd på skogspromenaden.

SLAVISKA ORTNAM I DE ISLÄNDSKA SAGORNA

Uppsala universitet. 2016. På ny mark får även namn anpassa sig

VIKINGATIDA TINGSPLATS HITTAD I SKOTTLAND

Läsa mer: 2016-05-08. Viking 'parliament' site uncovered on Scottish island

DANMARKS STÖRSTA GULDSKATT FRÅN VIKINGTIDEN

TT 2016-06-16. Historiskt vikingafynd i Danmark. Aftonbladet.se

ETT AV MORDVAPNEN FUNNEN VID MASSAKERNA VID SANDBY BORG PÅ ÖLAND

Bressler, Peter 2016-06-13. Vapenfynd vid 1600 år gammal mordplats. Sveriges Radio P4 Kalmar.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6452441

SKELETTFYND FRÅN BELÄGRINGEN AV VÄSTERÅS SLOTT 1521
Vlt.se 2016-06-09. Skelettdelar funna på slottet.

FÖRSVARSANLÄGGNING FRÅN 1600-TALET HITTAD I VÄRMLAND

Läsa mer: Sjöberg, Kent 2016-06-02. Värmlands äldsta skans återfunnen. Värmlands Folkblad

PESTEN 1710 I STOCKHOLM

Svanelid, Tobias 4 maj kl 14.30 Pestens år 1710. SR Vetenskapsradion Historia

SKEPPBRUTEN KVINNA DOG PÅ GOTSKA SANDÖN PÅ 1800-TALET

Mats Pettersson 2016-06-17.  Skelettet på Gotska Sandön. HelaGotaland.se

AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄSTRIKLAND OCH HÄLSINGLAND

Läsa mer: Bergström, Christer 2016-06-16. Mörk historia tas fram i ljuset. UNT.se
http://www.unt.se/uppland/tierp/mork-historia-tas-fram-i-ljuset-4242158.aspx
LINDESBERGS ÄVRÄTTNINGSPLATS HITTAD

Läsa mer: Eriksson, Yhomas 2016-06-14. Här låg Lindesbergs avrättningsplats. Nerikes Allehanda Bergslagen. (s. 4-5) 

MORD OCH AVRÄTTNING I FALUN FÖR 200 ÅR SEDAN

I år är det 200 år sedan ryttmästaren, Edvard von Essenberg, blev avrättad på Galgberget i Falun för mordet på sin 29-åriga hustru, Fredrika Cronhjelm, från Västmanland. Om mordet och avrättningsplatsen i Falun skriver Håkan Jelin i artikeln ”Mordet i Falun för 200 år sedan!” i Tunarötter Nr 2 2015. (s. 4-10)

BOK OM BÖDLAR

Historikern, Annika Sandén, har skrivit en bok om ”Bödlar-liv, död och skam på 1600-talet”.


Läsa mer: Sandberg, Torsten 2016.  ”Bödeln sågs som ärelös och var socialt utstött.” Populär Historia 4/2016. (s. 13-14)