onsdag 9 december 2015

Nyheter om samisk historia december 2015


SPÅR EFTER URSAMERNA?

Ett kranie från en säljägare för 8600 år sedan, funnet söder om Bergen i Norge, kan möjligen vara en ättling till samer vandrade in efter den norska kusten på istiden.  Frågan är oviss. Jag vet inte om det har tagit prover för dna från tänderna.

 Läsa mer: Vikøyr, Harald 2015-12-03. Mystisk hodeskalle var minst 8600 år gammel. Trolig 30-40 år gammel selfanger fra eldre steinalder. VG.no
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/historie-og-arkeologi/mystisk-hodeskalle-var-minst-8600-aar-gammel/a/23571818/

ÄR VISTEGUTTEN EN URSAME?

Stavanger Universitet ger till uppdrag till genforskare på Uppsala universitet för att försöka utvinna DNA för att se vilka haplogrupper de fyra skelett har. Det är tre skelett från Viste grottan och en arm från Sømmevågen nära Stavangers flygplats Sola. Vistegutten, eller flickan, är 8000 år gammal.
Det kommer bli mycket intressant om de är urmödrar och urfader till många av dagens samer som vandrade in efter den norska kusten på istiden. 

Läsa mer:  Stavanger Universitet 2015-12-01.
Viste Boy sent for DNA analysis.http://www.uis.no/news/viste-boy-sent-for-dna-analysis-article101104-8865.html
Hur såg Viste gutten ut?

SAMER BEGRAVDA PÅ ROUNALAKYRKOGÅRDEN, ELLER?

Halvdan forskning kring skeletten från Rounala ödekyrkogård gav osäkert resultat. Tyvärr, är forskningen kring Rounala ett misslyckande. Forskarna gjorde bara halva jobbet. Naturligtvis borde de ha tagits dna för att utröna vilka som låg på kyrkogården. Förmodligen en kostnadsfråga. Ur ett arkeologiskt perspektiv verkar det ha misslyckats totalt. Det man ska fråga sig fanns det en bofast allmogebefolkning i Rounalas närhet?

Sunna, Anna 2015-12-09. Oklart kring Rounalakraniernas etnicitet. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6321585
”SVÄVANDE STENEN” ÄR UPPALLAD AV MÄNNISKOR
Ett norskt par fann en uppallad sten på toppen av ett berg i Ljosland i Åseral i Vest-Agder i Norge. Nrk skrev en rubrik på sin sajt: ” Fann «svevande» stein på 12 000 år.” och syftade på att det var inlandsisens som smälte som hade lagt den flera tunga stenen på tre mindre stenar.
-  Det er underleg at det her på ein høg fjelltopp ligg ein stein som isbreen har frakta med seg. Det er litt uvanleg, for normalt ville desse steinane lagt seg i dalbotnen der isen fraktar dei ned, sade den pensionerade geologen Ole Fritjof Frigstad till . Nrk.no
Geologen har helt att den smältande isglaciären skulle ha fört stenen ned till dalen. Ser vi på fotografiet är stenen inte speciell stor, några ton, och fina stenar under den stora stenen. Ganska lätt att på upp. Sedan ä fågan vem och varför den pallades upp. Det kan vara samer som har pallat upp den, att den stenen såg ovanlig ut, likt sejten ”Stalons Ansikte” (Sorsele 40) som finns på omslaget till tidskriften Västerbotten nr 3 2000. Här får titta på miljön omkring vad det finns fornlämningar i området och se om det även finns några finn-ortnamn (finn på norska är lika med same) i området.
  Den andra möjligheten kan vara en uppallad gränssten som är så vanliga i gränssockenprotokoll i Dalarna under historiskt tid. Där får man titta på gamla kartor för att se om den uppallade stenen ligger i ett gränsläge.
Tack till Sven Hallerdal för tipset!
Kolås, Hannah Miriam 2015. På Ljosland i Åseral kan du få deg eit spektakulært syn: Ein svevande stein som er 12 000 år gammal. Nrk.no
http://www.nrk.no/sorlandet/fann-_svevande_-stein-pa-12-000-ar-1.12638295

ETNOLOGEN KERSTIN EIDLITZ KUOLJOK PORTRÄTTERAS

Etnologen Kerstin Eidlitz Kuoljak har intervjuas och porträtteras i Åsa Lindstrands intressanta artikel ”Kerstin är forskaren som flydde till Jokkmokk” i tidskriften Samefolket 10/2015 (s.8-11). Hon har lyft fram de ryska samernas historia och likheter mellan samiska rådare och sagor med andra folk i böcker som: Den vilda renen i myt och rit (1993) . Moder Jord och andra mödrar och Den samiska sitan och vinterbyarna – en utmaning (2011).

UTMÄRKT KARTA ÖVER SAMERNAS UTBREDNING I SLUTET AV JÄRNÄLDERN
Hur stor var samernas utbredning på slutet av järnåldern? Nu har den första kartan publicerats i en bok som ganska väl stämmer överens med min bild av samernas utbredning. Det är historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist som har en karta över Fennoskandia på sidan 12 i boken Den långa medeltiden (2015).

EN SAMISK ELDSTAD FUNNEN I HÄLSINGLAND
Bloggen Arkeologi Gävleborg 2015-05-25. Finnlägret” - en samisk lägerplats?


Nyheter om Arkeologi ochn Historia december 2015HELGONETS ESKILS GRAV FUNNEN UTANFÖR ESKILS TUNA

Enligt legenden skulle missionären Eskil ha mördats i Strängnäs. Han kropp fördes i dimman och vid gården Tuna stannade de och där begravdes Eskils, som döptes ändrades till Eskilstuna. Två kilometer från den ursprungliga gården Tuna låg Gårdskäl. Det vikingatida gravfältet är nu utgrävt och arkeologerna från KM fann en avvikande grav obränd kristen grav daterat till mellan 1100-1200. Det är det enda graven från den här tidsåldern. Vem hade begravts på ett kristet sätt på ett gravfält från vikingatiden?
  Arkeologen Ann Vinberg tolkar att det här kan vara Eskils grav, endast två kilometer från det ursprungliga Tuna.   
Källor: Ann Vinbergs föreläsning på Stiftelsens Kulturmiljövårds 10 års jubileum i Harhska palatset i Västerås, den 6 december 2015.
Vinberg, Ann 2015. Gårdskäl på Eskils tid. Glimtar från gångna tider – Stiftelsens Kulturmiljövård Skrifter 6. (s. 65-68)

KLIMATKATASTROFEN 536 I VÄSTMANLAND

Tervalampi granskar klimatkatastrofen 536 i Västmanland

BOK OM ARKEOLOGI

29 artiklar om arkeologi och historia finns publicerade i boken Glimtar från gångna tider – Stiftelsens Kulturmiljövård Skrifter 6 (2015) som är utgiven av Stiftelsens Kulturmiljövårds i samband med att de fyllde 10 år.
Några artiklar jag fastnar för är Henrik Runesons artikel on en gropkeramisk grav från Åby i Östergötland där de fann två djur av lera i graven. Maud Emanuelsson artikel om en gård som låg på båtgravskvinnornas mark i Tuna i Badelunda där hon ser husägarna och en trällinnas verktyg i samma hus. Guden Tor ägde tre gårdar. Hur många gårdar ägde båtgravskvinnorna i Tuna i Badelunda?

Stiftelsen Mälardalen Böcker http://www.kmmd.se/Aktuellt---Ny-bok/

 BOK OM VIKINGATIDA VAPEN I VÄSTMANLAND 
Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) har gjort en bok om arkeologen Henry Simonssons licentiatavhandling från år 1969 rörande vikingatida vapen- och ryttargravar. Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet (2015)
Läsa mer: Bure Wijk, Helena 2015-11-28. Västeråsvikingarna blickade österut. Västerås Tidning (s. 14)
Sök på ”Henry Simonsson” på Västerås Tidnings hemsida

Bäck, Bettina 2015-12-21. Henry fyndade när E 18 drog fram. Vlt.se
http://vlt.se/nostalgi/60talet/1.3384788-henry-fyndade-nar-e-18-drog-fram

11 SIDOR OM GAMLA UPPSALA

Kristina Ekero Erikson har skrivit en 11-sidig artikel om ”Makt och myt i Gamla Uppsala” i Populär Historia Nr 12/2015.

ETT ALLIANSÄKTENSKAP UNDER BRONÅLDERN TOG EN 16-ÅRIG FLICKAS LIV.

Else Christensen har skrivit om Egtvedkvinnan i artikeln ”Bronsåldesflickan henligheter” i Illustrerad Vetenskap Nr 18/2015.
Nya isotop-undersökningar visar att Egtvedflickan var uppväxt i Schwarzwald i sydvästra Tyskland och blev ett offer mellan två hövdingar mellan Tyskland och Danmark. Isotopanalyser av håret visar att hon levde endast en månad i Danmark innan hon dog och begravdes i en ekkista 1370 f. Kr. och en storhög byggdes till hennes ära.  

NORRA BOTTENS HISTORIA

Läsa mer: Harnesk, Nils 2015-11-19. 
Region Norrbotten – en fråga med historia

ÖSTGÖSKT RUNSTEN FLYTTAD

Läsa mer: Ida Larsson 15-12-03.
 Fem ton tunga runor har flyttats. NT.se
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/fem-ton-tunga-runor-har-flyttats-12311082.aspx