onsdag 9 december 2015

Nyheter om samisk historia december 2015


SPÅR EFTER URSAMERNA?

Ett kranie från en säljägare för 8600 år sedan, funnet söder om Bergen i Norge, kan möjligen vara en ättling till samer vandrade in efter den norska kusten på istiden.  Frågan är oviss. Jag vet inte om det har tagit prover för dna från tänderna.

 Läsa mer: Vikøyr, Harald 2015-12-03. Mystisk hodeskalle var minst 8600 år gammel. Trolig 30-40 år gammel selfanger fra eldre steinalder. VG.no
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/historie-og-arkeologi/mystisk-hodeskalle-var-minst-8600-aar-gammel/a/23571818/

ÄR VISTEGUTTEN EN URSAME?

Stavanger Universitet ger till uppdrag till genforskare på Uppsala universitet för att försöka utvinna DNA för att se vilka haplogrupper de fyra skelett har. Det är tre skelett från Viste grottan och en arm från Sømmevågen nära Stavangers flygplats Sola. Vistegutten, eller flickan, är 8000 år gammal.
Det kommer bli mycket intressant om de är urmödrar och urfader till många av dagens samer som vandrade in efter den norska kusten på istiden. 

Läsa mer:  Stavanger Universitet 2015-12-01.
Viste Boy sent for DNA analysis.http://www.uis.no/news/viste-boy-sent-for-dna-analysis-article101104-8865.html
Hur såg Viste gutten ut?

SAMER BEGRAVDA PÅ ROUNALAKYRKOGÅRDEN, ELLER?

Halvdan forskning kring skeletten från Rounala ödekyrkogård gav osäkert resultat. Tyvärr, är forskningen kring Rounala ett misslyckande. Forskarna gjorde bara halva jobbet. Naturligtvis borde de ha tagits dna för att utröna vilka som låg på kyrkogården. Förmodligen en kostnadsfråga. Ur ett arkeologiskt perspektiv verkar det ha misslyckats totalt. Det man ska fråga sig fanns det en bofast allmogebefolkning i Rounalas närhet?

Sunna, Anna 2015-12-09. Oklart kring Rounalakraniernas etnicitet. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6321585
”SVÄVANDE STENEN” ÄR UPPALLAD AV MÄNNISKOR
Ett norskt par fann en uppallad sten på toppen av ett berg i Ljosland i Åseral i Vest-Agder i Norge. Nrk skrev en rubrik på sin sajt: ” Fann «svevande» stein på 12 000 år.” och syftade på att det var inlandsisens som smälte som hade lagt den flera tunga stenen på tre mindre stenar.
-  Det er underleg at det her på ein høg fjelltopp ligg ein stein som isbreen har frakta med seg. Det er litt uvanleg, for normalt ville desse steinane lagt seg i dalbotnen der isen fraktar dei ned, sade den pensionerade geologen Ole Fritjof Frigstad till . Nrk.no
Geologen har helt att den smältande isglaciären skulle ha fört stenen ned till dalen. Ser vi på fotografiet är stenen inte speciell stor, några ton, och fina stenar under den stora stenen. Ganska lätt att på upp. Sedan ä fågan vem och varför den pallades upp. Det kan vara samer som har pallat upp den, att den stenen såg ovanlig ut, likt sejten ”Stalons Ansikte” (Sorsele 40) som finns på omslaget till tidskriften Västerbotten nr 3 2000. Här får titta på miljön omkring vad det finns fornlämningar i området och se om det även finns några finn-ortnamn (finn på norska är lika med same) i området.
  Den andra möjligheten kan vara en uppallad gränssten som är så vanliga i gränssockenprotokoll i Dalarna under historiskt tid. Där får man titta på gamla kartor för att se om den uppallade stenen ligger i ett gränsläge.
Tack till Sven Hallerdal för tipset!
Kolås, Hannah Miriam 2015. På Ljosland i Åseral kan du få deg eit spektakulært syn: Ein svevande stein som er 12 000 år gammal. Nrk.no
http://www.nrk.no/sorlandet/fann-_svevande_-stein-pa-12-000-ar-1.12638295

ETNOLOGEN KERSTIN EIDLITZ KUOLJOK PORTRÄTTERAS

Etnologen Kerstin Eidlitz Kuoljak har intervjuas och porträtteras i Åsa Lindstrands intressanta artikel ”Kerstin är forskaren som flydde till Jokkmokk” i tidskriften Samefolket 10/2015 (s.8-11). Hon har lyft fram de ryska samernas historia och likheter mellan samiska rådare och sagor med andra folk i böcker som: Den vilda renen i myt och rit (1993) . Moder Jord och andra mödrar och Den samiska sitan och vinterbyarna – en utmaning (2011).

UTMÄRKT KARTA ÖVER SAMERNAS UTBREDNING I SLUTET AV JÄRNÄLDERN
Hur stor var samernas utbredning på slutet av järnåldern? Nu har den första kartan publicerats i en bok som ganska väl stämmer överens med min bild av samernas utbredning. Det är historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist som har en karta över Fennoskandia på sidan 12 i boken Den långa medeltiden (2015).

EN SAMISK ELDSTAD FUNNEN I HÄLSINGLAND
Bloggen Arkeologi Gävleborg 2015-05-25. Finnlägret” - en samisk lägerplats?


Nyheter om Arkeologi ochn Historia december 2015HELGONETS ESKILS GRAV FUNNEN UTANFÖR ESKILS TUNA

Enligt legenden skulle missionären Eskil ha mördats i Strängnäs. Han kropp fördes i dimman och vid gården Tuna stannade de och där begravdes Eskils, som döptes ändrades till Eskilstuna. Två kilometer från den ursprungliga gården Tuna låg Gårdskäl. Det vikingatida gravfältet är nu utgrävt och arkeologerna från KM fann en avvikande grav obränd kristen grav daterat till mellan 1100-1200. Det är det enda graven från den här tidsåldern. Vem hade begravts på ett kristet sätt på ett gravfält från vikingatiden?
  Arkeologen Ann Vinberg tolkar att det här kan vara Eskils grav, endast två kilometer från det ursprungliga Tuna.   
Källor: Ann Vinbergs föreläsning på Stiftelsens Kulturmiljövårds 10 års jubileum i Harhska palatset i Västerås, den 6 december 2015.
Vinberg, Ann 2015. Gårdskäl på Eskils tid. Glimtar från gångna tider – Stiftelsens Kulturmiljövård Skrifter 6. (s. 65-68)

KLIMATKATASTROFEN 536 I VÄSTMANLAND

Tervalampi granskar klimatkatastrofen 536 i Västmanland

BOK OM ARKEOLOGI

29 artiklar om arkeologi och historia finns publicerade i boken Glimtar från gångna tider – Stiftelsens Kulturmiljövård Skrifter 6 (2015) som är utgiven av Stiftelsens Kulturmiljövårds i samband med att de fyllde 10 år.
Några artiklar jag fastnar för är Henrik Runesons artikel on en gropkeramisk grav från Åby i Östergötland där de fann två djur av lera i graven. Maud Emanuelsson artikel om en gård som låg på båtgravskvinnornas mark i Tuna i Badelunda där hon ser husägarna och en trällinnas verktyg i samma hus. Guden Tor ägde tre gårdar. Hur många gårdar ägde båtgravskvinnorna i Tuna i Badelunda?

Stiftelsen Mälardalen Böcker http://www.kmmd.se/Aktuellt---Ny-bok/

 BOK OM VIKINGATIDA VAPEN I VÄSTMANLAND 
Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) har gjort en bok om arkeologen Henry Simonssons licentiatavhandling från år 1969 rörande vikingatida vapen- och ryttargravar. Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet (2015)
Läsa mer: Bure Wijk, Helena 2015-11-28. Västeråsvikingarna blickade österut. Västerås Tidning (s. 14)
Sök på ”Henry Simonsson” på Västerås Tidnings hemsida

Bäck, Bettina 2015-12-21. Henry fyndade när E 18 drog fram. Vlt.se
http://vlt.se/nostalgi/60talet/1.3384788-henry-fyndade-nar-e-18-drog-fram

11 SIDOR OM GAMLA UPPSALA

Kristina Ekero Erikson har skrivit en 11-sidig artikel om ”Makt och myt i Gamla Uppsala” i Populär Historia Nr 12/2015.

ETT ALLIANSÄKTENSKAP UNDER BRONÅLDERN TOG EN 16-ÅRIG FLICKAS LIV.

Else Christensen har skrivit om Egtvedkvinnan i artikeln ”Bronsåldesflickan henligheter” i Illustrerad Vetenskap Nr 18/2015.
Nya isotop-undersökningar visar att Egtvedflickan var uppväxt i Schwarzwald i sydvästra Tyskland och blev ett offer mellan två hövdingar mellan Tyskland och Danmark. Isotopanalyser av håret visar att hon levde endast en månad i Danmark innan hon dog och begravdes i en ekkista 1370 f. Kr. och en storhög byggdes till hennes ära.  

NORRA BOTTENS HISTORIA

Läsa mer: Harnesk, Nils 2015-11-19. 
Region Norrbotten – en fråga med historia

ÖSTGÖSKT RUNSTEN FLYTTAD

Läsa mer: Ida Larsson 15-12-03.
 Fem ton tunga runor har flyttats. NT.se
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/fem-ton-tunga-runor-har-flyttats-12311082.aspx

fredag 20 november 2015

Nyheter om arkeologi & historia nov 2015

Nyheter om arkeologi & historia nov 2015OVANLIGT UTLÄNDSKT FÅGELSPÄNNE FRÅN 500-TALET FUNNIT VID RUNSA BORG I UPPLAND

Läsa mer: Olausson, Michael 2015-10-18. Runsafågeln. Runsaborg.se
http://aktuellt.runsaborg.se/#post22

HISTORIKERN HELÉNE LÖÖW PRISAS

Läsa mer: Nättidningen Svensk historia 2015-11-16. Sveriges största historiepris till Heléne Lööw
KLOSTER FUNNET I LINKÖPING

Läsa mer: Hasselqvist, Susanne 2015-1123. Här är det försvunna klostret. Corren.se
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/har-ar-det-forsvunna-klostret-8840930.aspx

torsdag 19 november 2015

Nyheter om samisk historia 19 nov 2015

GRAVPLUNDRARE MED METALLDEKTOR PLUNDRADE SAMISK GRAV I DALARNA

Se här alla förespråkare vill som att alla människor fritt ska få använda metalldetektor i Sverige.  
Här är anledningen varför metalldetektorn är förbjuden i Sverige, förutom för yrkesfolk.

Den samiska historien i Dalarna håller på att bortraderas av gravplundrare med metalldetektor. Fem järnföremål, två knivar, ett spjut, en holkyxa och en sax, har lämnats in till Dalarnas museum, som enligt inlämnaren hade slängts ut ur plundrade samiska insjögravar vid sjön Horrmunden i Transtrands socken i Dalarna,

Läsa mer: Thomsen, Sven 2015-10-24.  Fornfynd ska konserveras och bevaras på Dalarnas Museum.
dt.se

SAMISKA FORNMINNEN FÖRSTÖRS
Läsa mer: Sveriges Radio P4 Västmanland,  2015-11-17. Samiskt kulturarv riskerar att gå förlorat.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6303822
NY FORNMINNESINVENTERING BEHÖVS
Läsa och lyssna mer. Heikki, Jörgen & Sanner Roosqvist, Jenny  2015-11-17.Inventeringar ska skydda samiska fornminnen i Hälsingland. Sameradion & SVT Sápmi

SAMISKA SPRÅKET KOM MED JÄRNHANTERING MELLAN 1-500 e. Kr.

Det menar arkeologen Kjell-Åke Aronsson i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren (2015). Han menar att de språkliga samerna kom till Nordkalotten kring år noll - kristen tid – med järnhanteringen österifrån. 

Även författaren, Karin Bojs, stöder teorin att samiska språket kom till norra Skandinavien för 1500-2000 år sedan.

(Själv stöder jag inte den teorin. Nästan alla språkliga förändringar sker genom en massiv förflyttning av människor som slår ut de gamla språken, eller blandas och får en dominerande ställning. Det samiska språket ankomst till västra delen av den Fennoskandinaviska halvön är den största språkliga förändring som har skett genom historien. Det syns tydligt i det arkeologiska materialet. Nu väntar jag att dna-forskare ska lyckas få fram y-dna på förhistoriska skelett som bör ge ledtrådar när de språkliga samerna välde in i den västra delen av Fennoskandia)

Läsa mer: Bojs, Karin 2015. Är jag same? Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. (s, 152-162)
Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2016) Samiska – den största språkliga förändring på den Fennoskandinaviska halvön. Den försvunna skogssamekulturen i Mälardalen och i Bergslagen.

SAMISKA HANDELSMÄN SEGLADE PÅ ÖSTERSJÖN PÅ 1500-1700-TALET
Tittar vi i arkeologen Noel Broadbents bok Lapps and Labyrinths (2010) finns det en karta där kustsamerna visr hur kustsamerna försvann från Hälsingland uppåt mot Tornå mellan 1000-1300-talet. En missvisande bild. Samerna fortsatte att bygga sydda segelfrakt visar skriftliga nedteckningar, en teckning och arkeologiska fynd. På 1500-taletfinns några nedteckningar hur de sydda fraktfartygen såg ut, på slutet av 1600-talet avbildas en sydd segelbåt i Stockholms skärgård och på 1700-talet sjönk (eller sänktes) ett samiskt handelsskepp vid kajkanten vid dagens Grand Hotell på Blasieholmen i Stockholm
Läsa mer: Larsson,  Gunilla 2014-04-04 Samiska handelsfärder i när och fjärran, med sydda båtar. Bloggen: Silbonah Sámesijdda.
http://www.silbonah.se/11/74/3/samiska-handelsfarder-i-nar-och-fjarran-med-sydda-batar-gunilla-larsson/

JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATSEN JÄRNBACKSMYREN I NORRBOTTEN ÄR SAMISKT

Järnugnen vid Järnbacksmyren vid Haparandabanan utanför Sangis i Norrbotten är samiskt! Det menar arkeologen Kjell-Åke Aronsson i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren (2015)

Läsa mer: Läsa mer: Bojs, Karin 2015. Är jag same? Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. (s, 152-162)


SOCKENLAPPS-STUGA I HÄLSINGLAND ÅTERFUNNEN
Läsa och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2015-11-16. En bortglömd samisk kultur som nu åter får uppmärksamhet. Sameradion & SVT Sápmi.        

VILKA VAR SOCKENLAPPARNA?

Radiojournalisten Jörgen Heikki har grävt och frågat forskarna om vilka sockenlapparna var.


Lyssna på Internet Sveriges Radio Vetenskapens Värld:
Del 1 och 2 .  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632654?programid=412

onsdag 11 november 2015

Nyheter om samisk historia 11 november 2015

VILKA VAR SOCKENLAPPARNA?

Radiojournalisten Jörgen Heikki har grävt och frågat forskarna om vilka sockenlapparna var.

Lyssna på Internet Sveriges Radio Vetenskapens Värld:
Del 1 och 2 .  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632654?programid=412

AEKEOLOG OCH RELIGIONSHISTORIKER PRISADE
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har belönat arkeologen Inger Zackrisson för “empiriskt välgrundade, framgångsrika forskning som resulterat i en omvärdering av sydsamisk historia”. 
Även religionshistorikern Håkan Rydving prisades.

SAMISKT BARKMUSLI MED MYCKET C-VITAMIN

Läsa mer: Skielta, Anna 2015-10-22. Barktäkt - ett kulturminne. Samer.se
http://www.samer.se/4979

20 FIGURER FUNNA VID HÄLLMÅLNING VID ARJEPLOGFJÄLLEN
 − Det är väldigt gåtfullt eftersom de valt att bara måla geometriska motiv. Det är en gåta som jag inte har något bra svar på, sade arkeologen Per Ramqvist vid Umeå Universitet till Sveriges Radio P4 Norrbotten.
Läsa mer: Norgren, Eleonor 2015-11-07.  Analysen klar: Hällmålningarna i Arjeplogsfjällen är unika. Sveriges Radio P4 Norrbotten.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6296631

Sveriges Radio Sameradion & SVT Sápmi. 2015-11-09. Utgrävning efter fynden av hällmålningarna i Arjeplogsfjällen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6297470

onsdag 4 november 2015

Arkeologi & Historia November 2015


SÄLJÄGANDE MÄNNISKOR PÅ GOTLAND TALADE URALISKA?

Författaren Jean Manco menar i boken Ancestral Journeys (2013) att stenåldersäljägarna på Gotland talade ett uraliskt språk, och även den övriga gropkeramiska befolkningen. Tänk att man talade uraliska vid Bollbacken i den dåtida skärgården i Västmanland. (Själv har jag en annan tolkning vilket språk de talade. Inte samiska om ni trodde det)
Läsa mer: Manco, Jean 2013. DNA fromPitted Ware sites.  Ancestral Journeys. Thames & Hudson (s. 70-71)

OFFER FÖR EN BELÄGRING PÅ 1600-talet
Läs mer: Rogsten, Eva 2015-10-07. Nu kan Kalmarkrigets hemligheter avslöjas

HUR KOM DET SIG ATT EN TORNEDALSFINSKA GIFTE SIG MED EN RASBIOLOG, ELLER TVÄRTOM?

Läsa mer: Nättidningen Svensk Historia 2015. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta
http://www.svenskhistoria.se/bocker.aspx?newsid=4687
Svenning, Olle 2015-10-12. Rasdoktorns dubbelspel. Aftonbladet. (s.4-5)

AVHANDLING OM ORD I BÅTAR

Sandström, Åke 2015.  Hå och hamna Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden. Akademisk avhandlingfredag 30 oktober 2015

Nyheter om samisk historia november 2015

NYHETER OM SAMISK HISTORIA november 2015

HISTORIKER VILL GE UT ANTOLOGIER OM SAMISK HISTORIA
Ericson, Peter 2016-10-26.  Inbjudan till författare av antologi kring (speciellt) de sydligaste samerna Call for Anthology. Bloggen: South Saami History

OBBOLA-FYNDET I NYTT LJUS

De vikingatida flickorna som begravdes på klapperstensfältet Stora Romlet på ön Obbola i Västerbotten tolkas som: flickorna som sannolik ”finfrämmande” på tillfälligt  besök i Obbola.
(En tolkning som jag inte stöder).

Läsa mer: Jönsson, Jonas 2015. Fabriksarbetare fann fornfynd (Recension av Obbola krönika 2015). Bygd och Natur 3/2015 (sid 32)


KUSTSAMER BODDE PÅ HOLMÖN

Tittar vi i arkeologen Noel Broadbents bok Lapps and Labyrinths (2010) finns det en karta när kustsamerna försvann från Hälsingland uppåt mot Tornå mellan 1000-1300-talet. En missvisande bild. Samerna fortsatte
vara fiskarlappar på Holmön, utanför Umeå.

Läsa och lyssna mer: Steinfjell, Inga Marja 2015-10-20. Samisk kusthistoria: Holmön som renbete och fiskevatten. Sveriges Radio Sameradion
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6282805
SAMEN SOM ALDRIG BYGGDE KLART SIN BÅT 775 e. Kr

Av Jouni Tervalampi, 26 oktober 2015

Finn var ett äldre ord för same och var en vanlig benämning på samer i Norge.   Vintern 774/775 e. Kr. högg en same vid Finnemoen (finnen vid mon), från västra delen av Nœrøy, ned en tall längre in i landet i NordTrøndelag i Norge. Den tolv meter långa tallen fördes ut till Finnemoen där samen högg ut ett bottenbord med köl och klamp till ett spann ur ett stycke till en tolfäring, en båt med fembordsrum för sex roddare. Han lade bottenbordet i en grund sjö för att han senare skulle arbeta vidare på den. Men den blev kvar där. Orsaken kan vara flera: 1. Den samiska båtbyggaren dog. 2. Beställaren av båten dog eller drog sig ur av någon anledning. 3. Okänd orsak.
Läsa mer: Sylvester, Morten 2009. Et båtveft fra merovingertid? Spor nr 2 2009
SPOR - Nytt fra fortiden http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor

SVÄRD FRÅN SAMISK OFFERPLATS/GRAV?
Av Jouni Tervalampi 28 oktober 2015
Friluftvandraren Göran Olsen fann ett svärd mellan stenblock i fjällen nära Europaväg 134 vid Haukeli i Hordaland i Norge. Svärd hade ett högt statusvärde hos samerna under järnåldern. De är kända i samiska gravar från 500-talet och framåt. Även ett fynd av svärd från järnåldern finns i en samisk offerplats i Lappland. Antingen är utrymmet mellan stenblocken en grav eller också en samisk offerplats.
Läsa mer: Giæver, Ole Peder 2015-10-23. Turgåer fant 1.200 år gammelt vikings­verd på Haukeli. AbcNyheterna.no
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/10/23/194879468/turgaer-fant-1.200-ar-gammelt-vikingsverd-pa-haukeli
LAPP-GUNNIL JONSDOTTER DÖMD TILL ATT BRÄNNAS LEVANDE PÅ ELDBÅLET
Läsa mer: Skielta, Anna 2015-09-25 . Mot sitt nekande blev Gunill Jonsdotter dömd till döden. Sápmi. www.samer.se
http://www.samer.se/4971
GAMMAL SAMISK ELDSTAD AV STEN FRÅN EN KÅTA FUNNEN I DALARNA
Läsa mer: Schmidt, Nisse 2015-10-15. Sveaskog och sameby sökte och fann gammal boplats - stoppar avverkning. Dalarnas Tidningar
tisdag 29 september 2015

Arkeologi & Historia oktober 2015

VÄSTMANLANDS VACKRASTE STOCKBÅT FRÅN 1000-TALET
Av Jouni Tervalampi, 28 september 2015
Västmanlands vackraste stockbåt finns i Västervåla (raä 46). Gjorde en utflykt till Västervåla hembygdsgård (Tack till Hans Philip för hjälpen!) där den bäst bevarade stockbåten från Västmanland finns. Den hittades av två telearbetare 1974 strax utanför Tvättudden på östra av sjön Åmänningen i Västmanland. Båten är daterad 1095 e. Kr., plus-minus 100 år (St 2738).
Båten var byggd för sjön Åmänningen
Båten var ytterst välbevarad, endast relingen på vänster sida var lätt skadad. Båten var 5 meter lång, 23 cm djup och utformad som en träeka, fast uthuggen ur ett stycke tall eller gran. Den är u-formad och stel, det vill säga inga spår efter någon köl i botten eller att den skulle varit utspänd. Båten var uthuggen av en tall (ev.gran) som var minst 65 cm bred. Båten var 64 cm bred längs bak och avhuggen rakt över. Fören var 59 cm bred och hade en spetsig form som avslutades med 10 cm bred spets som var genomborrad, 5 cm i diameter, där ett rep för förtöjning en gång i tiden funnits. Vid något tillfälle hade någon dragit sönder yttersta delen av tappen när båten hade varit för tungt lastat.  När båten drogs upp fanns spår efter sjömalm i sanden på botten av båten. Båtens ”reling” var 4,5-5cm tjock. Båten paddlades. Båten var byggd att man skulle sitta still i båten för till exempel fiske, eventuellt även för att ta upp sjömalm ur Åmänningens botten. Den var inte byggd för att bäras eller dras förbi forsarna i Kolbäcksån.

3000 ÅR GAMMAL STENPELARE MED INHUGGEN FÖDELSEMYT

Av Jouni Tervalampi

På en 4 meter hög stenpelare vid Hagbards Galge  i Asige socken (raä 17) finns hällbilder inhuggna som är 2500-3000 år gamla som visar på den dåtida kosmiska världen.
Stenpelaren var himmelsstoden som bar upp himlen. På en sida av pelaren ser vi en födelse myt, där två kvinnor föder skålgropar och nedanför syns ringar som symboliserar solen. En typisk födelsemyt av solen som finns i många varianter i södra Skandinavien och även i Västmanland.

Läsa och titta mer. Hallands Nyheter 2015-08-30. Nyupptäckta hällristningar dokumenterades. HN.se
MASSOFFER FÖR 1808-1809 KRIG VID JÄVRE I NORRBOTTEN
 Läsa mer: Hartzell, Lisa 2015-09-04. En rörig massgrav och spännande isotopanalyser. Norrbottens Museum

INGA KYRKOR I DEN KRISTNA STADEN SIGTUNA DE FÖRSTA 70 ÅREN

Arkeologen Johan Runer menar i artikeln ”Om den äldsta kristna miljön på Sigtunas museums tomt” i Situne dei 2014, att inga kyrkor uppfördes i Sigtuna mellan 980-1050.

KVINNA FRÅN 500-TALET FUNNEN PÅ GOTLAND

Olsson, Michael 2015-09-15.  Okänd grav påträffad i Fleringe
http://www.helagotland.se/samhalle/bilder-okand-grav-patraffad-i-fleringe-12027847.aspx
JÄRNÅLDERSGRAV UNDER KYRKA

En grav från 300-400-talet e. Kr. har hittats en Styrnäs kyrka i Ångermanland.
Åmell, Erik 2015-09-21. Följ med ned i järnåldersgraven där arkeolog gjorde spännande fynd. Allehanda.se

KVINNA OFFRAD TILL GUDARNA VID FORNTIDA SJÖ UTANFÖR GAMLA UPPSALA

En kvinna blev ihjälslagen rakt framifrån på 600-talet vid den forntida sjön Bokaren. Hon hade tittat bödeln rakt i ansikte och hon visste att hon skulle bli offrad till gudarna. Yxan for rätt mot pannan och slaget var dödande. Nu har ett skelett vid Bokaren hittats.

Läsa mer: Gross Hulth, Märte & Blomqvist, Petra 2015-09-15. Skelettfynd på hemlig offerplats i Uppsala. Svt nyheter Uppsala.

UNG KVINNA OFFRAD I EN SJÖ FÖR 2200 ÅR SEDAN

Engdal Rusten, Hege 2015-09-16. Offersted i 1000 år. HA.no

NORSK VIKINGAKVINNA BEGRAVD I ENGLAND

Läsa mer: Heen Pettersen, Aina Margrethe 2012. Norrøn tr ønderkvinne i fremmed land. Spor nr 2 2012.
SPOR - Nytt fra fortiden http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor
DÅ VIKINGARNA HÄRJADE I KASPISKA HAVET ÅR 912

Läsa mer: Stalsberg, Anne 2009. Plyndringstokt ved Kaspihavet. Spor nr 2 2009.
SPOR - Nytt fra fortiden http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor
NAMNET ÖSTERSJÖN KOMMER FRÅN NORSKA VIKINGAR

Arkeologen Anne Stalsberg har skrivit en utmärkt artikel ”Nord-Sør-Aust-Vest?” i Spor nr 1 2013 om hur islänningar och norrmän delade in världen i fyra väderstreck: norr, syd, öst och väst. Det är två ryska historiker, Jelena Melnikova och Tatjana Dzjakson, som har studerat de isländska sagorna (saga-berättelse). Norge var Nordlandet, Danmark var Söderlandet, England med öarna var Västlandet, och allt öster om Östersjön var Österlandet. Där av namnet Östersjön.

Läsa mer: Stalsberg, Anne 2013. Nord-Sør-Aust-Vest?. Spor nr 1 2013.
SPOR - Nytt fra fortiden http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor