torsdag 19 november 2015

Nyheter om samisk historia 19 nov 2015

GRAVPLUNDRARE MED METALLDEKTOR PLUNDRADE SAMISK GRAV I DALARNA

Se här alla förespråkare vill som att alla människor fritt ska få använda metalldetektor i Sverige.  
Här är anledningen varför metalldetektorn är förbjuden i Sverige, förutom för yrkesfolk.

Den samiska historien i Dalarna håller på att bortraderas av gravplundrare med metalldetektor. Fem järnföremål, två knivar, ett spjut, en holkyxa och en sax, har lämnats in till Dalarnas museum, som enligt inlämnaren hade slängts ut ur plundrade samiska insjögravar vid sjön Horrmunden i Transtrands socken i Dalarna,

Läsa mer: Thomsen, Sven 2015-10-24.  Fornfynd ska konserveras och bevaras på Dalarnas Museum.
dt.se

SAMISKA FORNMINNEN FÖRSTÖRS
Läsa mer: Sveriges Radio P4 Västmanland,  2015-11-17. Samiskt kulturarv riskerar att gå förlorat.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6303822
NY FORNMINNESINVENTERING BEHÖVS
Läsa och lyssna mer. Heikki, Jörgen & Sanner Roosqvist, Jenny  2015-11-17.Inventeringar ska skydda samiska fornminnen i Hälsingland. Sameradion & SVT Sápmi

SAMISKA SPRÅKET KOM MED JÄRNHANTERING MELLAN 1-500 e. Kr.

Det menar arkeologen Kjell-Åke Aronsson i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren (2015). Han menar att de språkliga samerna kom till Nordkalotten kring år noll - kristen tid – med järnhanteringen österifrån. 

Även författaren, Karin Bojs, stöder teorin att samiska språket kom till norra Skandinavien för 1500-2000 år sedan.

(Själv stöder jag inte den teorin. Nästan alla språkliga förändringar sker genom en massiv förflyttning av människor som slår ut de gamla språken, eller blandas och får en dominerande ställning. Det samiska språket ankomst till västra delen av den Fennoskandinaviska halvön är den största språkliga förändring som har skett genom historien. Det syns tydligt i det arkeologiska materialet. Nu väntar jag att dna-forskare ska lyckas få fram y-dna på förhistoriska skelett som bör ge ledtrådar när de språkliga samerna välde in i den västra delen av Fennoskandia)

Läsa mer: Bojs, Karin 2015. Är jag same? Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. (s, 152-162)
Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2016) Samiska – den största språkliga förändring på den Fennoskandinaviska halvön. Den försvunna skogssamekulturen i Mälardalen och i Bergslagen.

SAMISKA HANDELSMÄN SEGLADE PÅ ÖSTERSJÖN PÅ 1500-1700-TALET
Tittar vi i arkeologen Noel Broadbents bok Lapps and Labyrinths (2010) finns det en karta där kustsamerna visr hur kustsamerna försvann från Hälsingland uppåt mot Tornå mellan 1000-1300-talet. En missvisande bild. Samerna fortsatte att bygga sydda segelfrakt visar skriftliga nedteckningar, en teckning och arkeologiska fynd. På 1500-taletfinns några nedteckningar hur de sydda fraktfartygen såg ut, på slutet av 1600-talet avbildas en sydd segelbåt i Stockholms skärgård och på 1700-talet sjönk (eller sänktes) ett samiskt handelsskepp vid kajkanten vid dagens Grand Hotell på Blasieholmen i Stockholm
Läsa mer: Larsson,  Gunilla 2014-04-04 Samiska handelsfärder i när och fjärran, med sydda båtar. Bloggen: Silbonah Sámesijdda.
http://www.silbonah.se/11/74/3/samiska-handelsfarder-i-nar-och-fjarran-med-sydda-batar-gunilla-larsson/

JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATSEN JÄRNBACKSMYREN I NORRBOTTEN ÄR SAMISKT

Järnugnen vid Järnbacksmyren vid Haparandabanan utanför Sangis i Norrbotten är samiskt! Det menar arkeologen Kjell-Åke Aronsson i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren (2015)

Läsa mer: Läsa mer: Bojs, Karin 2015. Är jag same? Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. (s, 152-162)


SOCKENLAPPS-STUGA I HÄLSINGLAND ÅTERFUNNEN
Läsa och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2015-11-16. En bortglömd samisk kultur som nu åter får uppmärksamhet. Sameradion & SVT Sápmi.        

VILKA VAR SOCKENLAPPARNA?

Radiojournalisten Jörgen Heikki har grävt och frågat forskarna om vilka sockenlapparna var.


Lyssna på Internet Sveriges Radio Vetenskapens Värld:
Del 1 och 2 .  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632654?programid=412

1 kommentar:

 1. Jag är själv metalldetektorist sedan väldigt många år och har alltid förespråkat en mer liberal hållning.
  Jag tror inte att restriktioner och stramare lagar minskar plundringarna överhuvudtaget. De allra flesta metalldetektorister är laglydiga och omdömesgilla. Men, naturligtvis, det finns ett stort antal människor som varken respekterar lagen eller kulturmiljön. Under årens lopp har jag själv träffat detektorister ur både leden. Problemet är ju naturligtvis att lagar och restriktioner bara har effekt på oss samvetsgranna detektorister, medan det alltid varit fritt fram för alla skattsökare som följer sina egna lagar.
  Jag inte heller helt övertygad om att metalldetekteringen borde vara helt fri för alla. Någon slags kontroll bör alltid finnas. Kanske ett licenssystem.
  Men, som sagt, i praktiken är det väldigt lätt för vilken skattsökare som helst att stoppa på sig fornfynd. Och de samiska är fornlämningarna är ju synnerligen lätta att lokalisera, särskilt för den som har lite kunskap. Det är ju i princip bara att lokalisera en härd [boplats] och risken är stor att du hittar något. Och det behövs inte många samvetslösa skattsökare för att rensa ganska stora områden.
  Det är förkastligt att människor stjäl vår historia, men jag är i alla fall medveten om att lagar och restriktioner aldrig kommer att lösa problematiken med skattsökare.
  Det bästa vore ju om arkeologer och seriösa detektorister samarbetade och kunde rädda dessa fornfynd innan de hamnar i fler händer. Detta är naturligtvis mest önsketänkande eftersom det skulle krävas insatser som kostar väldigt mycket pengar (som inte finns).

  SvaraRadera