fredag 20 november 2015

Nyheter om arkeologi & historia nov 2015

Nyheter om arkeologi & historia nov 2015OVANLIGT UTLÄNDSKT FÅGELSPÄNNE FRÅN 500-TALET FUNNIT VID RUNSA BORG I UPPLAND

Läsa mer: Olausson, Michael 2015-10-18. Runsafågeln. Runsaborg.se
http://aktuellt.runsaborg.se/#post22

HISTORIKERN HELÉNE LÖÖW PRISAS

Läsa mer: Nättidningen Svensk historia 2015-11-16. Sveriges största historiepris till Heléne Lööw
KLOSTER FUNNET I LINKÖPING

Läsa mer: Hasselqvist, Susanne 2015-1123. Här är det försvunna klostret. Corren.se
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/har-ar-det-forsvunna-klostret-8840930.aspx

torsdag 19 november 2015

Nyheter om samisk historia 19 nov 2015

GRAVPLUNDRARE MED METALLDEKTOR PLUNDRADE SAMISK GRAV I DALARNA

Se här alla förespråkare vill som att alla människor fritt ska få använda metalldetektor i Sverige.  
Här är anledningen varför metalldetektorn är förbjuden i Sverige, förutom för yrkesfolk.

Den samiska historien i Dalarna håller på att bortraderas av gravplundrare med metalldetektor. Fem järnföremål, två knivar, ett spjut, en holkyxa och en sax, har lämnats in till Dalarnas museum, som enligt inlämnaren hade slängts ut ur plundrade samiska insjögravar vid sjön Horrmunden i Transtrands socken i Dalarna,

Läsa mer: Thomsen, Sven 2015-10-24.  Fornfynd ska konserveras och bevaras på Dalarnas Museum.
dt.se

SAMISKA FORNMINNEN FÖRSTÖRS
Läsa mer: Sveriges Radio P4 Västmanland,  2015-11-17. Samiskt kulturarv riskerar att gå förlorat.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6303822
NY FORNMINNESINVENTERING BEHÖVS
Läsa och lyssna mer. Heikki, Jörgen & Sanner Roosqvist, Jenny  2015-11-17.Inventeringar ska skydda samiska fornminnen i Hälsingland. Sameradion & SVT Sápmi

SAMISKA SPRÅKET KOM MED JÄRNHANTERING MELLAN 1-500 e. Kr.

Det menar arkeologen Kjell-Åke Aronsson i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren (2015). Han menar att de språkliga samerna kom till Nordkalotten kring år noll - kristen tid – med järnhanteringen österifrån. 

Även författaren, Karin Bojs, stöder teorin att samiska språket kom till norra Skandinavien för 1500-2000 år sedan.

(Själv stöder jag inte den teorin. Nästan alla språkliga förändringar sker genom en massiv förflyttning av människor som slår ut de gamla språken, eller blandas och får en dominerande ställning. Det samiska språket ankomst till västra delen av den Fennoskandinaviska halvön är den största språkliga förändring som har skett genom historien. Det syns tydligt i det arkeologiska materialet. Nu väntar jag att dna-forskare ska lyckas få fram y-dna på förhistoriska skelett som bör ge ledtrådar när de språkliga samerna välde in i den västra delen av Fennoskandia)

Läsa mer: Bojs, Karin 2015. Är jag same? Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. (s, 152-162)
Tervalampi, Jouni (planerad utgivning 2016) Samiska – den största språkliga förändring på den Fennoskandinaviska halvön. Den försvunna skogssamekulturen i Mälardalen och i Bergslagen.

SAMISKA HANDELSMÄN SEGLADE PÅ ÖSTERSJÖN PÅ 1500-1700-TALET
Tittar vi i arkeologen Noel Broadbents bok Lapps and Labyrinths (2010) finns det en karta där kustsamerna visr hur kustsamerna försvann från Hälsingland uppåt mot Tornå mellan 1000-1300-talet. En missvisande bild. Samerna fortsatte att bygga sydda segelfrakt visar skriftliga nedteckningar, en teckning och arkeologiska fynd. På 1500-taletfinns några nedteckningar hur de sydda fraktfartygen såg ut, på slutet av 1600-talet avbildas en sydd segelbåt i Stockholms skärgård och på 1700-talet sjönk (eller sänktes) ett samiskt handelsskepp vid kajkanten vid dagens Grand Hotell på Blasieholmen i Stockholm
Läsa mer: Larsson,  Gunilla 2014-04-04 Samiska handelsfärder i när och fjärran, med sydda båtar. Bloggen: Silbonah Sámesijdda.
http://www.silbonah.se/11/74/3/samiska-handelsfarder-i-nar-och-fjarran-med-sydda-batar-gunilla-larsson/

JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATSEN JÄRNBACKSMYREN I NORRBOTTEN ÄR SAMISKT

Järnugnen vid Järnbacksmyren vid Haparandabanan utanför Sangis i Norrbotten är samiskt! Det menar arkeologen Kjell-Åke Aronsson i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren (2015)

Läsa mer: Läsa mer: Bojs, Karin 2015. Är jag same? Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. (s, 152-162)


SOCKENLAPPS-STUGA I HÄLSINGLAND ÅTERFUNNEN
Läsa och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2015-11-16. En bortglömd samisk kultur som nu åter får uppmärksamhet. Sameradion & SVT Sápmi.        

VILKA VAR SOCKENLAPPARNA?

Radiojournalisten Jörgen Heikki har grävt och frågat forskarna om vilka sockenlapparna var.


Lyssna på Internet Sveriges Radio Vetenskapens Värld:
Del 1 och 2 .  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632654?programid=412

onsdag 11 november 2015

Nyheter om samisk historia 11 november 2015

VILKA VAR SOCKENLAPPARNA?

Radiojournalisten Jörgen Heikki har grävt och frågat forskarna om vilka sockenlapparna var.

Lyssna på Internet Sveriges Radio Vetenskapens Värld:
Del 1 och 2 .  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632654?programid=412

AEKEOLOG OCH RELIGIONSHISTORIKER PRISADE
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har belönat arkeologen Inger Zackrisson för “empiriskt välgrundade, framgångsrika forskning som resulterat i en omvärdering av sydsamisk historia”. 
Även religionshistorikern Håkan Rydving prisades.

SAMISKT BARKMUSLI MED MYCKET C-VITAMIN

Läsa mer: Skielta, Anna 2015-10-22. Barktäkt - ett kulturminne. Samer.se
http://www.samer.se/4979

20 FIGURER FUNNA VID HÄLLMÅLNING VID ARJEPLOGFJÄLLEN
 − Det är väldigt gåtfullt eftersom de valt att bara måla geometriska motiv. Det är en gåta som jag inte har något bra svar på, sade arkeologen Per Ramqvist vid Umeå Universitet till Sveriges Radio P4 Norrbotten.
Läsa mer: Norgren, Eleonor 2015-11-07.  Analysen klar: Hällmålningarna i Arjeplogsfjällen är unika. Sveriges Radio P4 Norrbotten.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6296631

Sveriges Radio Sameradion & SVT Sápmi. 2015-11-09. Utgrävning efter fynden av hällmålningarna i Arjeplogsfjällen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6297470

onsdag 4 november 2015

Arkeologi & Historia November 2015


SÄLJÄGANDE MÄNNISKOR PÅ GOTLAND TALADE URALISKA?

Författaren Jean Manco menar i boken Ancestral Journeys (2013) att stenåldersäljägarna på Gotland talade ett uraliskt språk, och även den övriga gropkeramiska befolkningen. Tänk att man talade uraliska vid Bollbacken i den dåtida skärgården i Västmanland. (Själv har jag en annan tolkning vilket språk de talade. Inte samiska om ni trodde det)
Läsa mer: Manco, Jean 2013. DNA fromPitted Ware sites.  Ancestral Journeys. Thames & Hudson (s. 70-71)

OFFER FÖR EN BELÄGRING PÅ 1600-talet
Läs mer: Rogsten, Eva 2015-10-07. Nu kan Kalmarkrigets hemligheter avslöjas

HUR KOM DET SIG ATT EN TORNEDALSFINSKA GIFTE SIG MED EN RASBIOLOG, ELLER TVÄRTOM?

Läsa mer: Nättidningen Svensk Historia 2015. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta
http://www.svenskhistoria.se/bocker.aspx?newsid=4687
Svenning, Olle 2015-10-12. Rasdoktorns dubbelspel. Aftonbladet. (s.4-5)

AVHANDLING OM ORD I BÅTAR

Sandström, Åke 2015.  Hå och hamna Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden. Akademisk avhandling