fredag 30 oktober 2015

Nyheter om samisk historia november 2015

NYHETER OM SAMISK HISTORIA november 2015

HISTORIKER VILL GE UT ANTOLOGIER OM SAMISK HISTORIA
Ericson, Peter 2016-10-26.  Inbjudan till författare av antologi kring (speciellt) de sydligaste samerna Call for Anthology. Bloggen: South Saami History

OBBOLA-FYNDET I NYTT LJUS

De vikingatida flickorna som begravdes på klapperstensfältet Stora Romlet på ön Obbola i Västerbotten tolkas som: flickorna som sannolik ”finfrämmande” på tillfälligt  besök i Obbola.
(En tolkning som jag inte stöder).

Läsa mer: Jönsson, Jonas 2015. Fabriksarbetare fann fornfynd (Recension av Obbola krönika 2015). Bygd och Natur 3/2015 (sid 32)


KUSTSAMER BODDE PÅ HOLMÖN

Tittar vi i arkeologen Noel Broadbents bok Lapps and Labyrinths (2010) finns det en karta när kustsamerna försvann från Hälsingland uppåt mot Tornå mellan 1000-1300-talet. En missvisande bild. Samerna fortsatte
vara fiskarlappar på Holmön, utanför Umeå.

Läsa och lyssna mer: Steinfjell, Inga Marja 2015-10-20. Samisk kusthistoria: Holmön som renbete och fiskevatten. Sveriges Radio Sameradion
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6282805
SAMEN SOM ALDRIG BYGGDE KLART SIN BÅT 775 e. Kr

Av Jouni Tervalampi, 26 oktober 2015

Finn var ett äldre ord för same och var en vanlig benämning på samer i Norge.   Vintern 774/775 e. Kr. högg en same vid Finnemoen (finnen vid mon), från västra delen av Nœrøy, ned en tall längre in i landet i NordTrøndelag i Norge. Den tolv meter långa tallen fördes ut till Finnemoen där samen högg ut ett bottenbord med köl och klamp till ett spann ur ett stycke till en tolfäring, en båt med fembordsrum för sex roddare. Han lade bottenbordet i en grund sjö för att han senare skulle arbeta vidare på den. Men den blev kvar där. Orsaken kan vara flera: 1. Den samiska båtbyggaren dog. 2. Beställaren av båten dog eller drog sig ur av någon anledning. 3. Okänd orsak.
Läsa mer: Sylvester, Morten 2009. Et båtveft fra merovingertid? Spor nr 2 2009
SPOR - Nytt fra fortiden http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor

SVÄRD FRÅN SAMISK OFFERPLATS/GRAV?
Av Jouni Tervalampi 28 oktober 2015
Friluftvandraren Göran Olsen fann ett svärd mellan stenblock i fjällen nära Europaväg 134 vid Haukeli i Hordaland i Norge. Svärd hade ett högt statusvärde hos samerna under järnåldern. De är kända i samiska gravar från 500-talet och framåt. Även ett fynd av svärd från järnåldern finns i en samisk offerplats i Lappland. Antingen är utrymmet mellan stenblocken en grav eller också en samisk offerplats.
Läsa mer: Giæver, Ole Peder 2015-10-23. Turgåer fant 1.200 år gammelt vikings­verd på Haukeli. AbcNyheterna.no
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/10/23/194879468/turgaer-fant-1.200-ar-gammelt-vikingsverd-pa-haukeli
LAPP-GUNNIL JONSDOTTER DÖMD TILL ATT BRÄNNAS LEVANDE PÅ ELDBÅLET
Läsa mer: Skielta, Anna 2015-09-25 . Mot sitt nekande blev Gunill Jonsdotter dömd till döden. Sápmi. www.samer.se
http://www.samer.se/4971
GAMMAL SAMISK ELDSTAD AV STEN FRÅN EN KÅTA FUNNEN I DALARNA
Läsa mer: Schmidt, Nisse 2015-10-15. Sveaskog och sameby sökte och fann gammal boplats - stoppar avverkning. Dalarnas Tidningar