onsdag 30 mars 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia April 2016

Arkeologi & Historia April 2016


VÄSTERÅS ÄLDSTA KUNGSGÅRD LÅG I NÄRHETEN AV VÄSTERÅS DOMKYRKA

Västerås slott var inte Västerås äldsta kungsgård. Arkeologen Jonas Ros skriver om Västerås slotts
”14C-dateringar visar att lagren dateras till 1300–1600-tal. Västerås slott omnämns första gången 1396 och då var borgen sannolikt relativt ny. Men det finns en skriftlig uppgift från år 1361 om att det har funnits en äldre kungsgård i Västerås och i rapporten föreslås att den låg i närheten av domkyrkan.”
Ros, Jonas 2015. 1300-tal vid Västerås slott Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västerås 232:1 Fastigheten Olympia 3 Västerås Domkyrkoförsamling Västerås kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:8.

VIKINGARS KLÄDMÖNSTER KOM FRÅN MELLANÖSTERN

Läsa mer: Sveriges Radio Vetenskapsradion 2016-03-02. Historia.
När sidenvägen gick till Sverige.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/684959?programid=407

ERIK HALSHÖGGS SOM I HELGONLEGENDEN

Nättidningen Svensk Historia 2016-03-
Mycket i legenden om Erik den helige stämmer
http://svenskhistoria.se/mycket-i-legenden-om-erik-den-helige-stammer/

ETT KRANIE FRÅN EN OKÄND SAMMANDRABBNING PÅ SÖDERTÖRN FRÅN 1400-TALET
”Ett oväntat fynd i ett av avfallslagren i källaren var en del av en människoskalle daterad till 1400-tal. En hypotes är att den härrör från en person som omkommit vid en sammandrabbning mellan lokala bönder och tyska soldater, som enligt en lokal tradition ska ha ägt rum i närområdet under unionstiden” skriver arkeologerna Kristina Jonsson och Alexander Duncan i deras arkeologiska rapport.
Jonsson, Kristina & Duncan Alexander 2015. En tidigmodern gård i Österhaninge Arkeologisk slutundersökning Fornlämning Österhaninge 260:1 Täckeråker 1:8 Österhaninge socken Haninge kommun Stockholms län-
http://213.204.179.120/PageFiles/332/KM2015_37.pdf

KRITIK MOT FÖRSLAG ATT SÄLJA UT MUSEER FÖREMÅL

Vetenskapsjournalisten och författaren, Maja Hagerman, är kritisk till galleriet Fotografisk museet och den nya museiutredningen.
Läsa mer: Hagerman, Maja 2016-03-15. Låt museer vara tidens bryggor DN:se
http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-lat-museer-vara-tidens-bryggor/

SILVERKORSET FRÅN BIRKA TILLVERKAT I HEDEBY?

Silverkrusefixet av filigran funnen i grav 660 på Birka kan ha tillverkats i Hedeby. Det menar arkeologen Martin Rundkvist då två likadana kors är funna kring södra Jylland i Danmark.
De krucifixen är Jesus fastbunden på korset och inte fastspikad. Det intressanta är att två av krucifixen är funna i två rika kvinnogravar, som bör tillhört de rikaste i samhället. Vem som helst hade inte råd att köpa de här utsökta och dyrbara föremålen.

Läsa mer: Rundkvist, Martin 2016-03-12. Viking Crucifix. Bloggen: Aardvaeology.  http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2016/03/12/viking-crucifix/

tisdag 29 mars 2016

Historiska nyheter om Samer Finland Karelen April 2016Historiska nyheter om samer, Finland & Karelen April 2016

ÅLAND OCH VÄSTFINLAND - DRÖMMEN OM ATT VARA EN DEL AV VIKINGARNAS VÄRLD

På Åland och vissa delar av Finland lider man av storebrorskomplex. Det har blivit en allt tydligare trend att man på Åland och vissa delar i Finland vill vara en del av den västliga världen och då vara en del av den fornnordiska, språkligt och kulturellt. På Åland vill man radera bort sitt finska arv och inte lyfta fram öns säregna vikingatid med förkristna himmelsguden/luftens rådare Jumula, lertassar och egentillverkade ovala spännbucklor. Det skulle ju knappast ske på Gotland.
  I boken Vikingar i krig (Bonnier Fakta 2012), av författarna Kim Hjarda och Vegard Vike, finns en karta över vikingarnas värld, Åland är en del av vikingarnas hem och bondebygderna efter syd- och västkusten var koloniserad av vikingarna, på samma sätt som Island, England (Danelagen) och Normandie.
   Under 2014 har man i Finland gett ut två böcker med titlarna: The Viking Age in Åland och  Fibula, Fabula, Fact – The Viking Age in Finland. Ett sätt att visa på att både Åland och Finland var en del av vikingarnas värld.

PÅ ÅLAND TALADE MAN FORNORDISKA REDAN PÅ VIKINGATIDEN

Det menar språkforskarna Frog och Johan Schalin i artikeln ”Toponymy and Seafaring: Indication and Implications of Navigation along the Åland Islands” i boken The Viking Age in Åland (2014) och hänvisar till de fynd som är tillverkade kring Mälardalen: ett smycke av typen vendelkråka, 3 st torshammarringar, spännbucklor och några andra föremål. De går igenom finska ortnamnen: Ahvenmaa, Jomala, Jurmo och Lemböte-Lemland och menar att vissa av namnen har ett germanskt ursprung som sedan har blivit finlandiserat och sedan blivit nordiskt. 
Frog och Schalin skriver: ”The preceding discussion suggests that Skandinavian languages had an establisched vocubulary of typonyms associated with the Ålands Islands that dates back to at least the Viking Age.”

STRIDEN MELLAN FINLÄNDINGAR OCH NORRMÄN SKEDDE I HÄRDALEN I NUVARANDE FINLAND?

I norska och isländska lagar och berättelser är finn, finlänning och Finland knutna till samer, medan kväner och Kvänland är knutna till finsktalande personer.
I Olof den heliges saga av den isländske 1200-tals författaren, Snorre Sturlasson, finns ett kväde från en skald som var samtida Olof Haraldsson som omtalar en strid vid ”Herdala” mot ”Finnlendinga”. Den svenske arkeologen, Inger Zackrisson, anser med rätta att striden skedde i Härjedalen mot samerna (Möten i gränsland 1997, sid 168-169). Många finska språkforskare vill hävda att händelsen var en strid mellan norrmän och finsktalande finländare vid Hirdal, Ingå socken, i Nyland i dagens Finland, och nu senast språkforskaren, Johan Schalin, i artikeln ”Scandinavian-Finnish Language Contact in the Viking Age in the Light of Borrowed Names” i boken Fibula, Fabula, Fact – The Viking Age in Finland (2014).

SAMERNA KOM TILL DEN SKANDINAVISKA HALVÖN MELLAN 800-1000 e.Kr.

Det menar språkforskaren, Denis Kuzmin, i artikeln ”The Inhabitation of Karelia in the First Millennium AD in the Light of Linguistics” i boken Fibula, Fabula, Fact – The Viking Age in Finland (2014).
Han menar att samiskan uppstod kring Krist födelse i området mellan sjöarna Belozero-Onegasjön-Ladoga och någon gång mellan 800-1000 sker en snabb förflyttning och de når ”mitt Skandinavien” då.
Ärligt talat förstår jag inte hur den språkliga förändringen skulle ha skett mellan en invandrad jägargrupp-renskötare till en annan grupp av jägare och renskötare. Ett språk förändras inte snabbt utom vid massiv invandring som tränger bort urbefolkningens språk. Det finns inga arkeologiska spår att en stor samisk folkförflyttning skulle ha skett under vikingatiden från östra till den västra delen av Fennoskandia. 

OKÄNDA JÄGARFOLK BODDE NORR OM ÅNGERMANÄLVEN OCH PYHÄJOKI PÅ VIKINGATIDEN

Språkforskarna Joonas Ahola (2014), Frog och Janne Saarikivi (2015) menar att det talades ett okänt språk hos mobila jägargrupper efter Ume- Och Vindelälvens dalgångar.
Samer bodde vid Kemiälvens dalgång.
Okänd mobil jägargrupp bodde efter Tornälvens dalgång mot dagens norska gräns som talade ett okänt språk.
På Kolahalvön och ända ned till ”Finlands tusen sjöar” bodde okända mobila jägargrupper och pratade okända språk.
Samer bodde mellan de ”tusen sjöarna” och Onegasjön.
Kvänerna var bosatta vid Pite- och Luleälvarnas och Oulojokis utlopp vid Bottenhavet. Det finns inga arkeologiska belägg att det ska ha funnits en fast bofast bondebefolkning i dessa områden. Språkforskarna har bara höftat var de tror att kvänerna bodde. Det som vill veta var det finsktalande området Kvänland låg rekommenderar (i väntan på min kommande bok) jag Björn Forseths
bok Samelandets historia (2000), sidorna 38-39. Han har noggrant läst och förstått de historiska källorna.

P.S. Språkforskarna har i en not helgarderat sig med att de mobila jägargrupperna möjligen kan ha talat samiska och att vissa av de mobila jägargrupperna var bofasta.
Läsa mer: Ahola, Joonas & Frog 2014. Approaching the Vikings Age i Finland. Fibula, Fabula, Fact – The Viking Age in Finland. (s. 52-53)
Frog and Janne Saarikivi 2015. De situ linguarum fennicarum aetatis ferreae. RMN Winter 2014/2015 (s. 64-115)
http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN

EN FINNE OCH EN SVENSK DELTOG I PÅSKUPPRORET I IRLAND 1916
Historikern, Biörn Tjällén, skriver i Svenska Dagbladet om en finsk och svensk sjöman deltog på irländarnas sida mot kolonialmakten England under Påskupproret 1916.
Läsa mer: Tjällén, Biörn 2016-03-26- Finnen, svensken och Irlands uppror. Svenska Dagbladet (s. 45)

SYDDA BÅTAR FRÅN FINLAND OCH KARELEN ÄR SAMISKA

Jag träffade John Kraft, författare till boken Svearnas land (2015), på KRLG2 (Västmanlands läns museum – Västerås) kring jul 2015. Vi pratade med varandra och kom in på båtarna vid Tuna i Badelunda och han frågade mig om hur man kan veta att de sydda båtarna är samiska. Det är ganska enkelt, sydda båtar är en etnisk markör för samer. Alla sydda båtar från vikingatiden ovanför Mälaren till Karelen är tillverkade av samer eller funna på dåtida samiskt område.
Arkeologen Janne Vilkuna tar upp sju sydda båtar mellan 900-1300-talet i artikeln ”Finska båtar från förhistorisk tid” i boken Människor och båtar i Norden (1999), men inga av båtarna är finska, båtarna är samiska. Alla fynden ligger inom dåtida samiskt område. De sju båtarna är från: Laivajärvi i Nedertornio, Isosuo i Hartoloa (Gustafs Adolfs socken), Suojoki i Keuruu, Mammosenjärvi i Pummala, Hyviksjärvi i Savitaipale och Koiralampi i Rääkkylä socknar.

Källa: Tervalampi, Jouni (manus under arbete) De finska rikena och samerna

MEKRIJÄRVIBÅTEN FRÅN FINSKA KARELEN ÄR SAMISK

Den sydda femdelsbåten från sjön Mekrijärvi i Ilmomats socken från finska Karelen är samisk.
Erik Lappalainens förfader byggde Mekrijärvibåten! Jo, han är den starkaste kandidaten av fyra samefamiljer. Mekrijärvibåten är 14C-daterad till 1440-1640 e. Kr.
Källor: Kyrkböcker från Ilomants socken & Kartplatsen Finland.
Korpela, Jukka 2008: The World of Ladoga. Society, Trade, Transformation and State Building in the Eastern Fennoscandian Boreal Forest Zone c. 1000– 1555. Nordische Geschichte 7. Berlin: Hopf.
Räisänen, Alpo 2007. Pielisen Karjalan Saamelaisperäisiä paikannimiä. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 253.
Helsinki 2007. (s. 319–324).
Tervalampi, Jouni (manus under arbete) De finska rikena och samerna.

SAMER I VÄSTERNORRLAND
(Medelpad och Ångermanland)

Arkeologen, Bernt Ove Viklund, och historikern, Peter Ericson, berättar för Sameradion om forskningsläget om samer i Västernorrland.
Heikki, Jörgen 2016-03-27. Forskarna som kartlagt Västernorrlands samiska historia.  Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6392908


KRITIK MOT FÖRSLAG ATT SÄJLA UT MUSEERS FÖREMÅL

Vetenskapsjournalisten och författaren, Maja Hagerman, är kritisk till galleriet Fotografisk museet och den nya museiutredningen.
Läsa mer: Hagerman, Maja 2016-03-15. Låt museer vara tidens bryggor DN:se
http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-lat-museer-vara-tidens-bryggor/


1000-TALS SAMISKA FÖREMÅL FUNNA PÅ MUSEER I EUROPA

Heikki, Jörgen 2016-03-06. Tusentals samiska föremål på museer visar ny kartläggning. Sameradion & SVT Sápmi.

FISKARE I BOHUSLÄN KOM FRÅN BOTTENHAVET


Vilka var fiskarna som var små och hade ett utseende likt polarfolk vid fiskelägret Malmön i Bohuslän?
Oskar Törnqvist menar att de mesta talar för att de kom från Bottenhavet.

Läsa mer: Törnqvist, Oscar 2015. Fula, skitiga och annorlunda. mt 3/2014. (marinarkeologisk tidskrift) s. 17-21

SPECIALNUMMER OM SAMER Arctic Anthropology 52:2

Arctic Anthropology 52:2 (2015) är ett specialnummer om forskning kring samer. Artiklarna går att ladda ned som pdf.

ARKEOLOG SKRIVER OM SAMISKA RINGFORMADE ANLÄGGNINGAR

Arkeologen, David Loeffler, har skrivit en artikel om samiska ringformade anläggningar i Sverige och en förteckning över kända platser.
Loeffler, David 2015. Surreptitious Sámi—Suppressive Swedes: Maintaining Sámi Identities through the Use of Religion and Stone Circles.  Arctic Anthropology 52:2. (s. 67-80)
http://aa.uwpress.org/content/52/2/67.full.pdf

SAMISK NÅJDPLATS UPPTÄCKT I GÄSTRIKLAND

Arkeologen, David Loeffler, har i fornminnesregistret tolkat om fornlämningen
Hille 552 i Gästrikland, ovalformad stenkrets 3 x 2 meter med en flatformad sten i mitten, till en samisk ringformad anläggning med rätta.
I Hille socken i Gästrikland finns inga lapp-ortnamn. En ledtråd var någonstans skogssamernas viste låg när de besökte Hille socken är nåjdplatsen vid Fäbodhällarna (Hille 552). Skogssamerna hade gärna sina visten i närheten av landsvägar. Fäbodhällarna ligger mellan de tre små sjöarna: Östra Svarttärnan, Gammal Fäbodsjön och Nälltärnan, ungefär någon kilometer väster om landsvägen mellan Trödje och Hille. Norr om Hille kyrka och väster och norr om Mårdängssjön ligger tre byar: Mårdäng, Oppsala och Björke. En familj som tycks ha varit granne med det samiska vistet var Nils Olofsson och hans fru Helena i Mårdäng, som var dopvittnen 1742 till sameparet Lars Jonssons och Annika Nilsdotters dotter Karin.  
Läsa mer: Loeffler, David 2015. Surreptitious Sámi—Suppressive Swedes: Maintaining Sámi Identities through the Use of Religion and Stone Circles.  Arctic Anthropology 52:2. (s. 67-80)
http://aa.uwpress.org/content/52/2/67.full.pdf
Tervalampi, Jouni (planerad utgivning maj-juni 2016). Nåjdens barnbarn. Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. (s. 174-176)

KUSTSAMISK NÅJDPLATS FUNNEN I SÖDRA HÄLSINGLAND

På 1700-talet mötte Carl van Linné samer i norra Hälsingland och nedtecknade:
”Jag frågade dem, hur de kommo att vara här nedre. De sade sig här vid hafssidan vara födde och här vilja dö, talte god Svenska.”
Arkeologen, David Loeffler, har i fornminnesregistret tolkat om fornlämningen Söderala 880 i södra Hälsingland, oval stenkrets, 1,5 x 1 m stor med en öppning i nordväst, till en samisk ringformad anläggning. Platsen ligger nordväst om Vallvik och några hundra meter från kusten. Strax söder om Vallvik ligger Lappharen. 
Läsa mer: Loeffler, David 2015. Surreptitious Sámi—Suppressive Swedes: Maintaining Sámi Identities through the Use of Religion and Stone Circles.  Arctic Anthropology 52:2. (s. 67-80)
http://aa.uwpress.org/content/52/2/67.full.pdf

LAPPKYRKAN VID SÖDRA BARKEN HAR FÅTT ETT NYTT RAÄ NUMMER

Söderbärke
356.

Källa E-post. 2015-12-15  Länsstyrelsen i Dalarna genom arkeologen Alexander Benedict.

FÅGELFORMAD HÄNGE FUNNEN PÅ SAMISK GRAVÖ ELLER OFFERPLATS


På ön
Puhjonsaari i Vesilahti i Tavastland i har man funnit en trehövdad fågelhänge som tros vara från 550-800-talet. Att fyndet gjorde på en ö tyder på att det kan komma från en grav och då handlar det om en samisk gravö, eller offerplats.

Läsa mer: Aarreharrastaja Reijo Hyvönen löysi saaresta yli tuhat vuotta vanhan uhriesineen – arkeologi pitää löytöä ainutlaatuisena. HS:fi


SAMISKA GRAVAR FUNNA OCH FÖRSTÖRDA I KAJANALAND I FINLAND 


Vid Märönkalla i Suomussalmi i Kajanaland i Finland har en privatperson med metalldetektor (ej tillåtet i Sverige) funnit en samisk grav/ar med tre yxor, flera knivar, smälta glaspärlor. Tyvärr har privatpersonen förstört det samiska fyndkontexten med att han har grävt sönder gravarna. Ingen jordbrukarbebyggelse fanns i de här områdena för 900-1000 år sedan.  Av fyndmaterialet tycks det minst handlat om minst tre gravar som blev förstörda. Ett av knivfodralen har mönster som tyder på handelskontakter med karelarna som då levde vid Ladogasjön.
Läsa mer: Helsingin Sanomat 2015-11-18. Ristiretkien aikaisen naisen hauta löytyi Suomussalmelta – Löytö kertoo Suomen 1000-luvusta.

Karta Suomusalmi i Finland.

SAMISKA OFFERPLATSER I FINSKA LAPPLAND

Läsa mer: Äikäs,: Tiina 2015.
From Boulders to Fells - Sacred Places in the Sámi Ritual Landscape. Monographs of the Archaeological Society of Finland 5
http://www.sarks.fi/masf/masf_5/masf_5.htmlonsdag 2 mars 2016

Arkeologi & Historia mars 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia mars 2016

NYHETER KRING STRÖMHOLMS KANAL/KOLBÄCKSÅN
En bok om hästar på Strömsholms slott har getts ut. Det är Jan Mårtensson som har skrivit boken Ridkonsten i Sverige (2015).

Marie Steinrud har skrivit artikeln ”Herrgården som försvann – Seglingsbergs bruksherrgård och dess historia,” i Bergslagshistoria Årsbok 2015 (s. 5-17).
Clas Ericson har skrivit artikeln ”Grafiten i Halvarsbenning och Västanfors” (grafikverk) i årsboken ”Med hammaren och facklan 2014” (s. 95-120)
Jouni Tervalampi har skrivit om skogssamer vid Barkensjöarna i boken ”Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Bergslagen och Mälardalen.” (planerad utgivning maj/juni 2016)VILKEN ÄR 2015 ÅRS HISTORIEBOK?

Läsa mer: Rösta fram Årets bok om svensk historia

ARKEOLOGENS ÅR ÄR INDELAT I FYRA ÅRSTIDER

Läsa arkeologen Åsa Lindgrens inlägg på Norrbottens museums blogg

HUGLIEK DANERNAS ELLER UPPSVEARNAS KUNG ?
Programledare är Tobias Svanelid. Sveriges Radio Vetenskap Historia

ISLÄNDSK SAGA KAN VARA SANN
 Katarina Hedström 12 februari 2016.  Forskare undersöker tusen år gammalt dödsfall. Sveriges Radio P4 Gotland.
MUSLIMSKA GRAVAR FRÅN 700-TALET FUNNA I FRANKRIKE
Tre gravar från Nimes från Sydfrankrike anses vara muslimska gravar då de är vända mot Mekka. De är daterade till 700-900-talet. Vi vet från skriftliga källor att muslimer från Spanien besökte vikingatida staden Hedeby. Frågan bör ställas om det finns muslimska gravar i Hedeby och på Birka. Kanske det behövs en ny analys av de utgrävda skelettgravarna ifrån de vikingatida städerna.

Läsa mer: Biörstad, Lasse 2016.02-25. Kan ha funnet muslimske graver fra middelalderen i Frankrike. Forskning.no

KORSET INLANDAT MED BLY MED INRISTADE RUNOR FRÅN NYKÖPING

Lyssna på Avsnitt 07 – Blykorset från Nyköping med Magnus och Magnus på Riksantikvarieämbetets K-Podd.

MÄNNISKAN LÄMNADE AFRIKA FÖR ÖVER 100 000 ÅR SEDAN

I Fuyangrottan i Daoxian i Kina har arkeologer funnit tänder efter moderna människan som daterats till mellan 80 000- 120 000 år gamla. Samtidigt genetiker funnit  spår att olika människoarter har haft sex med varandra
Läsa mer: Dienekes blogg 2016-02-20. Are living Africans nested within Eurasian genetic variation (?)
http://dienekes.blogspot.se/2016/02/are-living-africans-nested-within.html
Illustrerad Vetenskap 4/2016. Homo sapiens lämnade Afrika tidigt. (s. 12)

VAR MORDET PÅ FOTOGRAFEN MARTIN ADLER ETT BESTÄLLNINGSMORD?
DANIEL BERGLUND 2016-02-29. Nya uppgifter: Var beställningsmord på Adler. VLt.se
SVT Veckans brott
Avsnitt 8. Sänt den 1 mars 2016.
VIKINGATIDA ARABISKA MYNT FUNNA PÅ ÅLAND
Ebbe, Julia 2016-02-13. Arabiska mynt från 800-talet funna på Åland. Svenska YLE.fi
TRONDHEIMS HISTORIA SKRIVS OM EFTER ARKEOLOGISKA FYND
Trondheims historie må skrives om etter arkeologisk funn. Nrk.no
TJURHOPPARE AVBILDAD PÅ GULDRING

I forna kungapalatset Knossos på Kreta finns en väggmålning där en gymnast hoppar över en framrusande tjur. Nu har ett likadant motiv hittats på en guldring funnen i en grav från Grekland, daterad till 11500 f. Kr..

Läsa mer: Reilly, MB 2015 UC team discovers rare warrior tomb filled with bronze age wealth and weapons. UC Magazine
http://magazine.uc.edu/editors_picks/recent_features/warrior_tomb.html

MÄNNISKOFIGUR AVBILDAD PÅ ETT BEN FRÅN EN GROPKERAMISK BOPLATS

På ett djurben från den gropkeramiska boplatsen Korsnäs i Södermanland har arkeologer funnit en inristad figur.

Läsa mer: Broström, Sven-Gunnar 2015. Benristarna i korsnäs. Populär Arkeologi 4/2015 (s. 4-7)

HÄLLRISTNINGAR PÅ STENPELAREN HAGBARDS GALGE

Nu finns alla bilder på Hagbards galge publicerade
Läsa mer: Rundkvist, Martin 2016-02-02. Hagbard´s Scaffold.  Bloggen: Aardvarchaeology
http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2016/02/02/hagbards-scaffold/
TVÅ SKEPP BYGGDES PÅ SKEPPSVARVET PÅ RIDÖN I MÄLAREN

 Endast två skepp byggdes på skeppsvarvet på Ridön i Mälaren, mitt emellan Västerås och Torshälla. Det var i samband med Kalmarkriget 1611-1613. Det första skeppet ”Store Västerås byggning” och döpt Hannibal till blev klart 1611. Det andra skeppet ”Ridö Byggning” och döpt till Jupiter blev klart 1615. Hannibal sjönk utanför Rigabukten 1625 och Jupiter 1630. På varvet arbetade bland annat Henrik Finne.

Läsa mer: Fredholm, Mikael 2014. Ridö skeppsgård. mt 3/2014 (marinarkeologisk tidskrift). s. 4-10

STORGODSEN PÅ 1100-TALET SKYDDADES AV PÅLSPÄRRAR

Storgods efter kusten var skyddade av pålspärrar.

Läsa mer: Törnqvist, Oscar 2015. Hit men inte kängre! mt 2-3/2015. s. 23-31

STORHÖVDINGAR MED KONTROLL ÖVER ULLEN BAKOM SEGEL PÅ VIKINGSKEPP

Arkeologen Christer Westerdahl menar att de stora segel av ull på vikingaskepp endast kunde tillverkas av storhövdingar som hade kontroll över fårskötseln och tillräckligt med ull för att tillverka segel.

Westerdahl, Christer 2014. Vill man synas seglar man. mt 3/2014. s.11-13