måndag 25 maj 2015

Nyheter om Arkeologi & Historia maj 2015OKÄND VIKINGATIDA TINGSHÖG HAR UPPTÄCKS VID ANUNDSHÖG I VÄSTMANLAND
Gor hundares tingsplats har återupptäckts av undertecknad (Jouni Tervalampi) vid Anundshög i Västmanland.


Jag fick en förfrågan för någon vecka sedan av Hasse Eliasson som guidar vid Anundshög om ”platta storhögen” (Västerås 430), som jag återupptäckte för några år sedan. Då berättade jag att det är vikingatida Gor hundares tingsplats. Jag fann tingsplatsen redan för 6-7 år sedan då jag återupptäckte den försvunna mega stensättningen 40 meter i diameter som fanns med i fornminnesinventering 1961, men som inte hittades vid fornminnesinventeringen 1988-1989.
Nu var det inte en stensättning utan en
cirka 40 meter diameter stor flack hög, 0,5-1 meter hög, med ett dike som nästan går runt hela högen. Högen är uppbyggd av sand och jord. Jag förstod genast att det var en tingshög.
I den medeltida Västmannalagen som en del bygger på lagtexter från vikingatiden, Manhelgbalken, XXXVI Om tjuvnad och huru tjuv skall lagligen sakfällas, står det:
”§ 5. Tager någon en tjuv, då tingsstämma är inne, skall han svara för honom ända fram på ting och i ring.”
fotnot: See hundare bestod på 1300-talet av Furby, Irsta, Kärrbo och Kungsåra socknar. ”Tuna i Badelunda” låg i Fyrby socken. Badelunda socken tillhörde till Gor hundare.
Läsa mer: Tervalampi, Jouni (manus under arbete. Planerad utgivning om något/några år). Tuna i See hundare och skridfinnar. Skridfinnar och västsvear.

BÅTYXEFOLKET VAR EN NY VÅG AV INVANDRADE BÖNDER

Första vågen av bönder på den Skandinaviska halvön skedde genom tekniköverförening från bönder som levde i dagens norra Tyskland.
Andra vågen av bönder var ett invandrade folk som begravde sina döda i kollektivgravar i sten.
Tredje vågen av bönder var ett nytt folk som inte hade något genetisk koppling till megalitbönderna. Vi känner de som stridsyxe- eller båtyxekulturen på grund av deras båt liknande stenyxor. De begravdes i liggande sidoläge.
Nu har analyser av en ”östgötsk” kvinna visat på ett unikt mtDNA som inte har någon likhet med de tidigare undersökta stenåldersbönderna i Västergötland och på Öland. Samma typ har mtDNA har hittats i ett skelett från Tyskland.
Läsa mer: Höjer, Henrik 2015. Dna-spår avslöjar okänd folkvandring till Centraleuropa. Forskning & Framsteg 5-2015. (s. 23)
Helena Malmström, Anna Linderholm, Pontus Skoglund, Jan Storå, Per Sjödin, M. Thomas P. Gilbert, Gunilla Holmlund, Eske Willerslev, Mattias Jakobsson, Kerstin Lidén, Anders Götherström
DOI: 10.1098/rstb.2013.0373Published 8 December 2014. Ancient mitochondrial DNA from the northern fringe of the Neolithic farming expansion in Europe sheds light on the dispersion process.

BIRKA-SPÄNNE I FORM AV DRAKHUVUD PÅ VIKINGASKEPP FUNNEN PÅ BJÖRKÖ
Vid vikingatida staden Birkas hamn, som nu ligger på land, har arkeologer funnit ett spänne i form av ett drakhuvud på ett vikingaskepp blivit funnen. En gjutform har tidigare hittats på Birka.

Läsa mer: Stockholms universitet 18 maj 2015 Unikt fynd av drakhuvud på Birka

STENANSIKTE I JÄRNÅLDERSGRAV
Ett stenansikte funnen i en järnåldersgrav är dragplåster vid sommarutställning på Bohusläns museum.

Läsa mer: Björnklor & hasselnötter – årets sommarutställning om arkeologi längs E6:an på Bohusläns museum.
http://www.mynewsdesk.com/se/vastarvet/pressreleases/bjoernklor-hasselnoetter-aarets-sommarutstaellningen-om-arkeologi-laengs-e6-an-paa-bohuslaens-museum-1159440

SPÅR EFTER TRÄKYRKA FRÅN 1300-TALET ÅTERFUNNEN I VÄSTMANLAND
Stolphålen efter Tortuna träkyrka som brändes ned 1322 har blivit återfunna av arkeologer från SAU.
– 1322 revs och brändes resterna av träkyrkan som stod precis här. Byggnaden kan ha varit åtta gånger 20 meter, sade arkeologen Ulf Celin från SAU till Vlt.se
Läsa mer: Mårtensson, Erika 2015-05-11. Arkeologiska fynd i Tortuna. Sberiges Radio Västmanland.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6162756
Cavallini, Birgitta 2015-05-12.
Här blir gravar från medeltiden synliga. Vlt.se
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2971247-har-blir-gravar-fran-medeltiden-synliga

SPELPJÄSER FRÅN JÄRNÅLDERN I UPPLAND GJORDA AV VALBEN
Läsa mer: Gustafsson, Rudolf 2015-04-10. Valben identifierat i uppländsk järnålder. SAU-Bloggen.
http://www.saublogg.se/2015/04/valben-identifierat-i-upplandsk-jarnalder/

UNG KVINNA BEGRAVDES FÖR ca 380 f. Kr. I UPPLAND
Läsa mer: Norrtälje Tidning. 2014-04-20. Cykelväg i Rimbo går över gammal kvinnograv.
http://norrteljetidning.se/nyheter/rimbo/1.2937104-cykelvag-i-rimbo-gar-over-gammal-kvinnograv


tisdag 12 maj 2015

Nyheter om samisk historia maj 2015

SPÅR EFTER SAMISK RENSKÖTSEL FRÅN 500-600-TALET I VÄSTERNORRLAND
Arkeologen Bernt Ove Viklund har funnit spår efter den äldsta renskötseln i Sverige. Kring Resele har Viklund funnit ett 20-tal eldstäder var av de äldsta är från 500-600-talet.

Läsa mer: Skoglund, Jonny 2015-05-19. Stort fynd av samiska eldstäder i Västernorrlands län. Sameradion & SVT Sápmi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6168155

SAMISK TILLVERKAD VIKINGATIDA BÅT STÄLLS UT I VÄSTERÅS

Lördag 23 maj 2015 invigs Tuna-båten från Badelunda på Västmanlands läns museum. Vad mindre känt är att båten är tillverkad av samer som bodde i Västmanland på vikingatiden. Det är arkeologen Gunnila Larsson, specialist på vikingatida båtar och skepp, som har funnit bevis på det. Det har bland annat arkeologen Inger Zachrisson skrivit om i artikeln ”Samer i syd i gången tid – till Uppland och Oslotrakten i söder Ny forskning från Norge och Sverige” (sidan 10):

”Gunilla Larsson finner att en båt av samisk tillverkning har använts som gravskepp för en högstatuskvinna på båt-gravfältet i Tuna i Badelunda, Västmanland.”

Läsa mer: Larsson, Gunilla 2007. Ship and Society. Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden. (Doktorsavhandling.) Aun 37. Uppsala.
Zachrisson, Inger  Samer i syd i gången tid – till Uppland och Oslotrakten i söder Ny forskning från Norge och Sverige. Uppsam

Del 2 i forntidsutställningen öppnar. Järnåldersbåten från Tunagravfältet samt en ansiktsrekonstruktion av ett  skelett  är två av nyheterna i forntidsutställningen. Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2 Fri entré

NYFIKEN PÅ SAMISKA STJÄRNBILDER LEDDE TILL ETT 20-ÅRIGT LETADE EFTER SAMISKA KÄLLOR
Hör intervjun med sameforskaren Jouni Tervalampi
Sveriges Radio Same radion. 2015-05-11. Historiska samiska spår i Stockholm.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6162388

KÄND VÄSTERÅSARE VAR RASBIOLOG
K.B. Wiklund, professor i finsk-ugriska språk i Uppsala, var rasbiolog.  K.B. Wiklund var uppvuxen i Västerås och son till fotografen Olof Wiklund. I en ny utkommen bok av Fredrik Svanberg hade K. B. Wiklund varit den drivande till att gräva ut skeletten från  Rounala kyrkogård i rasbiologisk forskning.
Läsa mer: Heikki, Jörgen 2015-04-27. Rasbiologer plundrade samiska gravar. Sameradion och SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6146605
Heikki, Jörgen 2015-04-27. Mer forskning om rasbiologin efterlyses i ny bok. Sameradion och SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6143832

SAMISK GRAV FRÅN 600-800-TALET FUNNEN I SORSELE I VÄSTERBOTTEN?
En järnyxa har hittats i en potatisåker i Sorsele. Den kan vara från en samisk grav. Arkeologer från Västerbotten ska undersöka platsen våren 2015.

Läsa mer: Pettersson, David. 2015-04-15. Hittade forntida yxa i potatislandet. Folkbladet.nu
http://www.folkbladet.nu/1467593/hittade-forntida-yxa-i-potatislandet

VÄNSTERPARTIET ENDA SVENSKA PARTIET SOM STÖDER ILO 169.
Kejonen, Olle 2015-04-24. Därför röstade Miljöpartiet nej till ILO 169. Sameradion och SVT Sapmi

KRISTNA SAMER FRÅN 1300-TALET
Heikki, Jörgen 2015-05-07. Forskare slår fast: Rounalakranierna är samiska. Sameradion och SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6159001


SKOGSSAMER I NORRLAND 1650-1800 I NY AVHANDLING
Sameradion och SVT Sápmi. 2015-05-07.Skogssamernas får plats i historien. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6159697


SAMISKA GRAVAR GRÄVTS UPP VID SILBOJOKK

Skoglund, Johnny . 2015-04-24.
Samiska gravar grävs upp i Silbojohkka Sameradion och SVT Sápmi. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6150257