tisdag 27 mars 2018

Historiska nyheter om samer 27 mars 2018




 

SAMER I VÄSTMANLAND - 1:a APRILSKÄMTET 2006?

 

Av Jouni Tervalampi



SAMISK RENSKÖTARE BEGRAVD I SILBAJOKK

Av Jouni Tervalampi, 7 mars 2018

 

Det var samer – så kallade håll-lappar - med renar och slädar som förde material upp till gruvan vid Silbojokk i Lappland. Nu kan en grav vara en håll-lapp som begravdes vid kyrkogården vid Silbojokk vara funnen. I grav XLVII fann arkeologer från Norrbottens museum en kniv och en ornerad samisk körstav till ren med släde. 

Läs mer: Backman 2018-02-18.Fynd i samlingarna och Silbojokk. Norrbottens museum
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/02/23/fynd-i-samlingarna-och-silbojokk/

ARTIKLAR OM SAMISK HISTORIA

 

Historikern Peter Ericsson har skrivit artiklar och lagt ut på sin blogg South Saami History


 

VISTEPLATSEN UTANFÖR UMEÅ 1652 och en tur på Kvarken. Besök hos samerna 4 lieues (12 km) utanför Umeå år 1652 (greve Loménie) Del 1:2


VISTEPLATSEN UTANFÖR UMEÅ 1652 och en tur på Kvarken. Besök hos samerna 4 lieues (12 km) utanför Umeå år 1652 (greve Loménie) Del 2:2 Kvarkenfärden och sameflickorna.
https://southsaamihistory.wordpress.com/2018/03/22/visteplatsen-utanfor-umea-1652-och-en-tur-pa-kvarken-besok-hos-samerna-4-lieues-12-km-utanfor-umea-ar-1652-greve-lomenie-del-22-kvarkenfarden-och-sameflickorna/

SAMER VID HAMBURGS ZOO

 

Läs mer: Svensk, Fredrik 2018-03-17. Samer på zoo. Aftonbladet Kultur.


 

 

BOK SKILDRAR SAMER PÅ 1900-TALET


Läs mer: Ringgren, Magnus 2018-03-20. Kraftfullt epos om samernas 1900-tal

Aftonbladet Kultur.

 


 

DNA OCH GENOMER FRÅN DE BEGRAVDA I SJÖN VID LEVENHUATA

 

I det heliga samiska forna Saiva-sjön Levänluhta i Iso kyrö (sv. Storkyro) socken i Österbotten i Finland har man under cirka 130 år funnit offrade föremål från 400-700-talet, bland annat har arkeologer funnit skelettrester efter minst 98 personer. Att så många människor begravts eller offrats i en forntida sjö ställer nya frågor. ” Varför har man valt att begrava sina döda på ett så avvikande sätt i en sjö?. . .Det verkar troligt att de som blivit begravda i Levänluhra har representerat en helt annan ideologi och syn på döden. . .Man får inte heller glömma bort att våt marker ofta ansetts ha övernaturliga egenskaper inom den fenno-ugriska mytologin, vilket säkerligen har lyft fram dessa platser ännu mer”, skrev arkeologen Anna Wessman i artikeln ”våtmarksgravarnas mysterium” i Populär Arkeologi 2/2011.


 De första forntida dna och genomer från Finland har nu publicerats. På tre av skeletten, alla kvinnor, som begravts mellan 400-800 e. Kr. i sjön Levänluhta vid Isokyrö i Österbotten i Finland visar att de var samer, en kvinna tycks ha varit ingift utefrån. Sjön Levänluhta har varit och en saiva-sjö för samer. Möjligen har vi bevisen på det näst äldsta begravning vid en Saivasjö, den äldsta kända är Kanaljorden vid Motala (Jounis tolkning) med offerplatser i sjön åt björnrådaren och rådaren över vildsvin.

 

Läs mer:  Wessman, A. Levänluhta. A place of punishment, sacrifice or just a common

cemetery? Fennoscandia archaeologica XXVI, 81–105 (2009).
http://www.sarks.fi/fa/PDF/FA26_81.pdf

 

Thiseas C. Lamnidis,  Kerttu Majander et al. 2018. Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe.
https://www.biorxiv.org/content/early/2018/03/22/285437


 

 

DNA OCH GENOMER BERÄTTAR OM SAMER OCH FINNARS HISTORIA


Nya intressanta dna och uppgifter om genomer gör att samernas och finnars historia blir allt tydligare, vilket gör att jag kan skriva klart ett manus om ”Samernas, finnarnas och karelernas äldsta historia”, men det får jag ta tag under senhösten och vintern 2018-2019. Förhoppningsvis har det publicerats ytterligare studier.

 

 Läs mer: Thiseas C. Lamnidis,  Kerttu Majander et al. 2018. Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe.
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/03/22/285437.full.pdf

 

YTTERLIGARE EN HÄLLMÅLNING UPPTÄCKT VID VÄSTNYLAND I FINLAND

 

Thilman, Petra2018-03-01. Nytt fynd av hällmålningar från stenåldern i Pojo. Svenska Yle.fi
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/01/nytt-fynd-av-hallmalningar-fran-stenaldern-i-pojo

fredag 23 mars 2018

Nyheter om arkeologi och historia i Västmanland april 2018




SAMER I VÄSTMANLAND - 1:a APRILSKÄMTET 2006?

Av Jouni Tervalampi


FORNLÄMNINGSLETAREN

Kända och okända fornlämningar
av Jouni Tervalampi 2018


ROMERSKT BRONSMYNT FUNNET I FAGERSTA I VÄSTMANLAND

I boken Myntfynd från Västmanland tar författaren till boken Eva Wiséhn upp en notis om ett fynd av ett bronsfynd från ca 284-305 funnet vid Realskolan i Fagersta. Arkeologen Inger Zachrisson kopplar romerska bronsmynt till samer. Vid Skrumla udde vid sjön Aspen i Fagersta har arkeologer grävt ut en järnframställningsplats daterad till 500-talet. Ytterligare en järnframställningsplats finns på Storön i sjön Stora Aspen. Sedan är det frågan om det finns stensättningar kring Lilla och Stora Aspen.

Men var finns gravarna och boplatsen? Är det någon som sett spår efter ett båtdragställe mellan Gångvikarna vid Åmänningen och sjön Lilla Aspen? Eller, några andra märkliga stenformationer.
Är det någon som vet får de gärna mejla mig. tervalampi(a)mail.com Ska själv ta en titt runt Aspensjöarna senare vid försommar/sommar 2018.

Forenius, S. & Lindberg, K-F. 2013. Blästplats och mesolitisk boplats vid Norra Sjöhagen. Västmanland, Fagersta socken, Norra Sjöhagen, objekt 205, 216 m fl. RAÄ UV GAL. Rapport 2013:04. (RAÄ dnr 3.4.2-292-2013) Fagersta 358 & Fagersta 355

Zachrisson, Inger 2010. Vittnesbörd om pälshandel? : ett arkeologiskt perspektiv på romerska bronsmynt funna i norra Sverige. Fornvännen 2010
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/3248

TIMMERFLOTTNING EFTER HEDTRÖMMEN

Ylva Roslund Forenius skriver om “Flottningen i Bergslagen” i Bergslaghistoria årsbok 2017 där hon tar upp flottningen efter Hedströmmen i Västmanland.

SILVERUGN FÖR NEDSMÄLTNING AV SILVERMALM VID FLÄCKEBO FRÅN 1300-TALET

Jan Carlsäter skriver om “Vad slaggsumpslaggen ruvade på att få berätta ” i Bergslaghistoria årsbok 2017 om upptäckten av resterna av en ugn från 1300-talet för bly- och silvermalm i Fläckebo socken med malm från jordstengruvor - kallad ”silvergruva” i äldre skritliga källor.

FLYGETS HISTORIA PÅ F1 OCH HÄSSLÖ FLYGPLATS I BOK

.I Flyghistorisk revy 2017 – Flyget i Mälardalen berättas det bland annat om Hässlös första flygplats som senare blev flygbasen F1 i Västerås.

MYNTBOK BERÄTTAR OM VÄSTMANLANDS HISTORIA

Eva Wiséhn har skrivit boken Myntfynd från Västmanland (2017). En guldgruva för oss som skriver om Västmanlands historia. Recensenten Jonas Rundgren skriver i Svensk numismatisk tidskrift 6 – 2017 (S. 143): ”Alla som är intresserad av numismatisk, arkeologi, lokalhistoria eller topografi borde ha ett exemplar av denna publikation.” 

UNG KVINNA FRÅN VÄSTMANLAND FLYDDE INTE VID SLAGET I VIBORG 1790

Årsboken 2018 från Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har namnet I krig & fred.
  Jag fastnar för en händelse utanför Viborg vid Karelska näset 1790. Ann Österberg skriver om ”Anna Maria Jandotter Engsten, pigan som vågade livet” om hennes familj från Västmanland, händelsen vid Viborg, och hennes tragiska öde. Gustaf III:s ryska krig varade från juni 1788 till augusti 1790. Gustaf III:s flotta hade blivit instängd vid Viborgska viken sommaren 1790 då ryssarna flotta hade spärrat av viken. Den 3 juli 1790 bröt sig den svenska flottan ur ut den ryska blockaden och kom att kallas för ”Viborgska gatloppet”. Med i sjöslaget var en 26-årig kvinna som var uppväxt i Västmanland som inte flydde när skärgårdsbåten träffades och började läcka in vatten, då 5 båtsmän flydde båten, medan Anna Maria tätade läckan med några av sina kläder och lyckades få upp seglet halvvägs under kraftig beskjutning, seglade till Svensksund utanför Kotka, där hon ett par dagar senare måste ha upplevt sjöslaget 9-10 juli. 

Läs mer: Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening
https://www.hembygd.se/vastmanland/arsbocker/

VÄSTERÅS – SVERIGES FULASTE STAD?

Föreningen Arkitekturupproret har utlyst en tävling om Sveriges fulaste stad och bland kandidaterna finns Västerås.