tisdag 30 oktober 2012

Arkeologi & Historia November 2012

ARKIV VÄSTMANLAND FLYTTAR IN PÅ VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEKS FACKAVDELNING?

Enligt journalisten Anders Lif flyttar Arkiv Västmanland från sina svårfunna lokaler i Stadshuset till Västerås Stadsbiblioteks fackavdelning på Engelbrektsgatan i Västerås.

Lif, Anders 2012-10-27. Hej på ett tag.

http://anderslif.wordpress.com/2012/10/27/hej-pa-ett-tag/


KRONANS KAMP MOT SKOGSSAMERNA

Journalisten Anna Skielta skriver om skogssamernas kamp i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Västmanland mot den svenska kronan på 1600-1700-talet i artikeln ”Skogsamerna i de mellansvenska skogarna” på Samiskt Informationscentrums sajt.

Läsa mer: Skielta, Anna 2012-10-29. Skogsamerna i de mellansvenska skogarna.

http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=4049

ÄR SAMERNA DALARNAS URINÅNARE?

I SVT – Västmanlandsnytt (23 oktober 2012) sade jag att hela Dalarna var befolkat av samer kring Kristi födelse. Det är inte samma sak att påstå att samerna är Dalarnas urinvånare. Det vi vet idag är att arkeologer har funnet den äldsta stenålderstekniken i Dalarna som man finner efter den norska kusten. De som bar dessa stenverktyg är urbefolkningen i Norge och Dalarna. Det genetiker har tolkat att ett samiskt specifikt mtDNA som ungefär 40 procent av samer i norra Fennoskandia bär på kan vara ättlingar till den första gruppen av människor som rörde sig uppåt efter inlandsisens kant när inlandsisen smälte.

Idag går det inte att avgöra om samerna är Dalarnas urinvånare eftersom det inte har gjorts några genetiska studier på äldre skelett eller ättlingar till skogssamerna som vandrade i Dalarna. Dessutom var det flera kvinnor från bondebefolkningen som gifte in sig samer (finnkungar) i Härjedalen och Jämtland och då förändras den kvinnliga genlinjen (mtDNA) hos sameättlingar till dessa kvinnor.

Människor på stenåldern blev inte samer förrän det kom en ny ursamiskt talande grupp av människor som kom in till den Fennoskandinaviska halvön och spreds sig ända ned till Västmanland. Frågan är bara när det har skett. Sydsamiskan är det ålderdomligaste samiskan på grund av en isoleringseffekt då det inte kom in några nya större grupper av samisktalande människor nedanför Umeälven. Det vill säga bör sydsamiskan ligga närmast ursamiskan.

Läsa och titta mer: Olofsson, Johanna 2012-10-23. Än finns spåren efter samerna i Bergslagen. SVT Västmanlandsnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/#./an-finns-sparen-efter-samerna-i-bergslagen?&_suid=13510137255830241821245661271


DALARNAS URINVÅNARE KOM FRÅN NORSKA KUSTEN

Arkeologerna Helena Knutson och Kjel Knutsson har bland annat studerat Ragnar Lannerbros stenålderssamling och upptäckt att stenverktygen har så stora likheter med de stenåldersverktyg från norska kusten att allt tyder på att en mindre grupp slog sig ned i nuvarande Dalarna allt efter att inlandsisen smälte.

Läsa mer: Helena Knutson och Kjel Knutsson. 2012. Från världen till Dalarna. Dagverket Nr 3 2012

Tidskriften går att läsa som pdf. Dagsverket (Dalarna)

http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/dalarnas-hembygdsfoerbund/publikationerGÅTAN ÄR LÖST OM VILKEN ETNISK GRUPP SOM BEGRAVDES VID RAUNOLA GRAVFÄLT FRÅN 1300-talet.

För några år sedan gjordes C-14-dateringar på skeletten från Raunals kyrkogård i som man antog vara ett samiskt kristet gravfält. De äldsta dateringar gav dateringar till 1300-talet. En ny debatt uppstod om att det kanske inte handlade om samer utan om kväner eller norrmän från norska kusten som begravdes i gravfältet. Nu är arkeologen Markus Fjellström på Stockholms universitet klar med sin isotopundersökning av skeletten från Raunala och skriver:

”De 17 personer från Rounala i Karesuando socken har haft en proteinintag som blandades i form av mark och marina livsmedel. Det finns inga stora kosten skillnader mellan individer i denna population, förutom ett fåtal individer. Med andra ord finns det inga skillnader som görs mellan större land eller till sjöss mat intag.”

Två personer har flyttat in till Rounalatrakten, en kvinna och en man. Slutsatsen är att samerna kring Rounalatrakten blev kristna redan på 1300-talet då missionen från norska präster norrut i samband när en kristen kyrka uppfördes vid Tromsö 1313.

Läsa mer: Fjellström, Markus 2011. (Stable isotope analysis and ethical issues surorunding a human skeleton material from Rounala in Karesuando parish. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:472224


HÄLLBILDER FUNNA PÅ STENAR FRÅN STONHENGE I ENGLAND

Hällristningar i form av yxor och dolkar har arkeologer funnit på stenar från Stonehenge med hjälp av laser.

http://services.english-heritage.org.uk/ResearchReportsPdfs/032_2012web.pdf


http://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/revealed-early-bronze-age-carvings-suggest-stonehenge-was-a-huge-prehistoric-art-gallery-8202812.html


40 PILSPETSAR OFFRADE FRAMFÖR HÄLLMÅLNING

Fyrtio pilspetsar från cirka 1800-1500 f. Kr. har arkeologer funnit framför hällmålningen vid Korpberget i Lycksele socken i Västerbotten.

– Ytterst få platser i världen kan visa upp en sådan samling av fynd nära en hällmålning. Vi tolkar det som offergåvor och att platsen varit väldigt viktig för människorna vid den här tiden, säger Jans Heinerud, arkeolog vid Västerbottens museum

Västerbottens museum. 2012-10-09. Korpberget i Lycksele unikt ur arkeologiskt perspektiv

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/korpberget-i-lycksele-unikt-ur-arkeologiskt-perspektiv-801465

RUNSTEN FUNNEN PÅ BIRKAS BJÖRKÖ

Källström, Magnus 2012-10-12. Nyfunna runor på Birka. Riksantikvarieämbetets K-blogg.

http://www.k-blogg.se/2012/10/17/nyfunna-runor-pa-birka/


VIKINGAR BODDE I KANADA PÅ 1300 talet

Pringle, Heather 2012-10-19. Evidence of Viking Outpost Found in Canada. National Geographic News

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/10/121019-viking-outpost-second-new-canada-science-sutherland/


SKELETT FRÅN OKÄNT GRAVFÄLT FUNNA I SUNDSVALL

Cecilia Frykberg 2012-10-25. Fler ben och kranier hittade av experter.St.se

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5224531-fler-ben-och-kranier-hittade-av-experter


GAMLA UPPSALA I NY AVHANDLING

Lars Landström

MÄLARDALEN EN FEDERATION EFTER TVÅ TUSEN ÅR AV SAMVERKAN, KRISER OCH STRIDER?

Uppsala universitet, 2012. OPIA 56.

Läsa mer: http://www.arkeologi.uu.se/Om_oss/Alumn/Alumnipresentationer/Lars_Landstrom/


tisdag 23 oktober 2012

Lappkyrkan och Tervalampi på TV


SAMER I VÄSTMANLAND & DALARNA PÅ SVT

I början av oktober 2010 kontakta SVT mig om en samisk offerplats Lappkyrkan på Gullaberget som jag återfann juli 2012. Det blev sänt i Västmanlandsnytt och en kortare version i Gävledala där inslaget om Mässberget var bortklippt.

Lappkyrkan och de kristna böndernas Mässberget

Samernas Lappkyrkan och böndernas kristna Mässberget låg, sida vid sida, vid Vad i Söderbärke socken vid sjön Södra Barkens östra sida, en kilometer in på Dalasidan sett från Västmanland.


SVT följde upp inslaget med att intervjua Susie Blomkvist som är ättling till skogssamerna Anders Hindersson och Margta Larsdotter som gifte i Möklinta kyrka i Västmanland 1718. Anders Hindersson och hans bröder och svågrar skrev från skogarna i Dalarna till kung Fredrik 1 1730 då staten bedrev etnisk rensning mot skogssamerna.

Läsa och titta mer: Olofsson, Johanna 2012-10-23. Än finns spåren efter samerna i Bergslagen. SVT Västmanlandsnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/#./an-finns-sparen-efter-samerna-i-bergslagen?&_suid=13510137255830241821245661271

Gotlin, Malin 2012-10-24. Hon hittade sina samiska rötter. SVT Tvärsnytt/Västmanlandsnytt

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/#./hon-aterfann-sina-samiska-rotter?&_suid=1351065729866016265002023345387

Tervalampi, Jouni oktober 2012 Lappkyrkan i Bergslagen.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2012/10/bergslagens-lappkyrka.html

måndag 8 oktober 2012

Lappkyrkan i BergslagenLAPPKYRKAN i BERGSLAGEN – TVÅ SAMISK OFFERPLATSER


I början av juli 2012, en av mina första semesterdagar, besökte jag (Jouni Tervalampi) Gullaberget, en kilometer in på Dalagränsen från Västmanland. Där letade jag efter två stenringar som i muntlig tradition gick under namnet ”Lappkyrkan”. De hade blivit rapporterade till ortnamnsregistret 1931 och till ATA 1942, men som inventerarna inte kunde finna vid den senaste fornlämningsinventeringen. Den ena var halvcirkel och den andre är ”kvardratisk”, en stenssträng och en liten kallmurning som binder samman en berghäll och ett jordfast stenblock. Jag sände in anmälan till Länsstyrelsen i Dalarna och en kopia till tre tidningar i Dalarna. Dala-Demokraten gjorde ett reportage om fyndet i slutet av juli 2012.


I mitten av september 2012 besökte jag åter den samiska offerplatsen ”Lappkyrkan” på Gullaberget tillsammans med Sameradions reporter Jörgen Heikki.

Blev ett klart uppvaknande på måndagsmorgonen (8 oktober 2012), då jag slog radion och lyssnade på lokalnyheterna på P4 Radio Västmanland, då hörde jag Jörgen Heikkis inslag med kommentarer av arkeologen Ewa Ljungdahl och den samiska religionsvetaren Åsa Virdi Kroik. Det blev det en snöbollseffekt. Inslaget har sänts i P4 Radio Dalarna, Vetenskapsradion, Dagens Eko och Sameradion. Fagersta-Posten hörde av sig. Svt hörde också av sig. Så det blev att nytt besök till Gullaberget där jag berättade om att samernas Lappkyrkan och böndernas kristna Mässberget låg sida vid  sida.
Annika Nordin på Radio Västmanland gjorde en intervju med Sameradions Jörgen Heikki och Västmanlands läns museums chef Carl Magnus Gagge mellan 15.05-15.20 tisdag 9 oktober 2012.

I dagsläget verkar det som att Länsstyrelsen i Dalarna, plus en arkeolog med kunskaper om samisk kulturmiljö, ska åka ned och titta på de hästkoformade lämningarna i höst eller nästa vår (2013).

Västmanlands läns museum är inte främmande för ett samarbete om samisk kultur i Bergslagen över länsgränserna i framtiden.

Läsa, titta och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2012-10-08. Förmodad samisk offerplats i Bergslagen. Sameradion. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5296339

Heikki, Jörgen 2012-10-09. Samisk historia i Bergslagen bör kartläggas.P4 Radio Västmanland.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5300901

Nordin, Annika & Zandi, Elza 2012-10-09. Västmanlands läns museum vill kartlägga samernas historia. P4 Radio Västmanland.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5302793

P4 Radio Dalarna. 2012-10-08. Länsstyrelsen ska titta närmare på den samiska offerplatsen

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5301121


Dahlgren, Nina 2012-07-25 Offerplatser återupptäckta DalaDemokraten.se

http://www.dalademokraten.se/Smedjebacken/Offerplatser-aterupptackta-/

Bergemar Lager, Josephine 2012-10-12. Forskare hittade samisk fornlämning. Fagersta-Posten, sidan 6

Olofsson, Johanna 2012-10-23. Än finns spåren efter samerna i Bergslagen. SVT Västmanlandsnytt.


http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/#./an-finns-sparen-efter-samerna-i-bergslagen?&_suid=13510137255830241821245661271

Annika Nordin på Radio Västmanland gjorde en intervju med Sameradions Jörgen Heikki och Västmanlands läns museums chef Carl Magnus Gagge mellan 15.05-15.20 tisdag 9 oktober 2012. Det går att lyssna i sändningsarkivet i 30 dagar.

http://sverigesradio.se/sida/ljud/4191340


måndag 1 oktober 2012

Arkeologi & Historia Oktober 2012


SAMERNAS HISTORIA RISKERAS UTPLÅNAS AV DEN BORGELIGA REGERINGS NYA FÖRSLAG OM NY FORMINNESLAG


Kulturdepartementet till förändrad Kulturminneslag anser att enbart kulturmiljöer före 1750 ska fornminneförklaras, plus särskild värdefull bevarande lämningar efter 1750.

Har du ättlingar som är samer, resandefolket, finnar, torpare, med mera så riskaras de boplatser och lämningar efter hus att förstöras av skogsbruk då skyddet tas bort om de är yngre än 1750 om den nya fornminneslagen går igen.

EN FORNMINNESLAG ENBART ATT BEVARA DE RIKAS LÄMNINGAR

ARKEOLOGER KRITISK TILL NYTT LAGFÖRSLAG OM FORNLÄMNINGAR

Arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen är kritiska till förslaget. De skriver på sin hemsida:

”Dessutom, vilket KM ser som det allvarligaste, skulle ett genomförande av utredningens förslag leda till en mycket skev och odemokratisk selektion av vilka kulturmiljöer från tiden efter 1750 som skulle kunna skyddas. Här blir det tydligt att det bara är de ”högre skiktens” historia som kommer att bli skyddad, medan lämningarna efter bl.a. samernas, småbrukarnas, hantverkarnas och industriarbetarnas och deras familjers liv kommer att kunna tas bort utan några konsekvenser. Vi kommer alltså inte att ha en materiell historia som speglar hela folket, utan endast fåtalets historia. Detta är ju särskilt allvarligt eftersom detta är fallet även för de skriftliga källorna, där ett betydligt rikhaltigare material finns från de besuttnas liv.”

Läsa mer: http://www.kmmd.se/


VÄSTMANLAND SOM TURISTLANDSKAP

Landskapet Västmanland som ungefär hälften ligger i Örebro län och den andra halvan i Västmanlands län har granskat i tidningen "Kvällsstunden Nr 34 2012" som turistlandskap av Lars Magnusson, författaren till böckerna "Vandra i Sverige" och "Se Sverige".

Vad präglar Västmanland och vad är värt att besök? Nu har jag bara tittat på den östra delen Västmanlands län. Västerås nämns inte överhuvudtaget. Det är naturen som man ska besöka, platser som Fläcksjön, Malingsbo-Kloten, Reuterbergs hästhage och Strömsholms kanal.

Öarna med slotten på slättlandet som Strömsholm, Ängsö och Tidö. Enskilda platser som Sätra Brunn, Bockhammar, Klackberg och Kärrgruvan i Norberg. Av fornminnen som är värda att besöka nämns Anundshög utanför Västerås, fornborgen Skofsta skans och Ströbo hög i Köpingstrakten.

KÖPINGS KOMMUN KÖPER STRÖBOHÖG

Köpings kommun får köpa Ströbohög och området omkring av Riksantikvarieämbetet för 20 000 kronor. Köpings kommun planerar att utveckla området med bland annat en rastplats.

Eneroth,Ulf 2012-09-06. Ströbohög kan få rastplats. Bblat.se

http://bblat.se/nyheter/koping/1.1796730-strobohog-kan-fa-rastplats

BOSKAPSSKÖTARE OCH INTE BÖNDER UPPFÖRDE STONEHENGE

Bower, Bruce 2012-09-06. Herders, not farmers, built Stonehenge. ScienceNews.org

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/343984/title/Herders%2C_not_farmers%2C_built_Stonehenge


DALARNAS ÄLDSTA STENÅLDERSTEKNIK


I "Dagverket Nr 3 2012" (Dalarna) skriver arkeologerna Helena Knutson och Kjel Knutsson i artikeln ”Från världen till Dalarna” om de äldsta bearbetade stenålderföremålen i Dalarna.

Tidskriften går att läsa som pdf. Dagsverket (Dalarna)

http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/dalarnas-hembygdsfoerbund/publikationer


STENÅLDERN I NYTT LJUS

Videoinspelningar från Gropkeramikerna 9 mars 2011 - seminarieserien Arkeologi i Stockholms län finns nu utlagda på Internet.

http://www.stockholmslansmuseum.se/projekt/seminarie-gropkeramikerna/


NY BOK OM STENÅLDERN

"Gropkeramikerna"

http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/files/Seminarierapport_Nr6_Gropkeramikerna_Low.pdf


Innehåll


Peter Bratt & Richard Grönwall: Förord

Anders Carlsson: Gropkeramikerna - några inledande ord

Niclas Björck: De bortglömda - berättelsen om östra Sveriges neolitiska jägare och samlare

Fredrik Hallgren: Om gropkeramik och dess relation till äldre keramikhantverkstraditioner kring Östersjön

Britta Kihlstedt: Sittesta - gropkeramik och människor

Roger Edenmo: Deras sista suck? - Kultur och samhälle under yngre mellanneolitikum

Åsa M. Larsson: Gropkeramisk kultur under ytan - Inblick i identitet och mentalitet genom keramikhantverket

VIDEO OM DET GAMLA ÅNGKRAFTVERKET I VÄSTERÅS

Kokpunkten - Det gamla ångkraftverket

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8QQKnbfg9l4VIKINGATIDA KVINNA BEGRAVD I EN VAGNSKORG

Rig kvindegrav fra vikingetiden ved Hobro

http://historie-online.dk/nyt/nordmus-hobro-vikingekvinde2012.htm


VIKINGATIDA-TIDIG MEDELTIDA HAMN FUNNEN I FINLAND

Popular Archaeology Daily News September 2012. Two Iron Age Sites Discovered in Finland.

http://popular-archaeology.com/issue/september-2012/article/two-iron-age-sites-discovered-in-finland


FINSKA DESERTÖRER BLEV SKOGSFINNAR I SVERIGE

Nya rön om skogsfinnarna i Sverige. Det var ett stort antal finska desertörer som flydde till rikets västra del Sverige och som blev en del av svedjefinnarna på 1600-talet. Christer Rosenbahr har skrivit en intressant artikel ˝Många skogsfinnar flydde armén˝ i tidskriften "Släkthistoriskt forum Nr 4 2012" (sid 42-47).

ARKEOLOGI I GÄSTRIKLAND I BOK

I boken Peder Mellander och museet 1982-2012 skrivs det om arkeologi och historia. Bland annat skriver Bo Ulfhielm om ”Björkebåten och andra fynd ur torvmossarnas ”bibliotek”.”, Katarina Eriksson skriver om ”Tors-namn och järn i Gästrikland”, Maria Björck skriver om ”Gästriklands stenålder”, Inga Blennå skriver om ”En rökstuga från 1600-talet i södra Hälsinglands finnmark” och ett bra fotografi från finns när porträttfotografen Carl Larsson förbereder ett porträttfoto av sin hustru 1893.

Läsa och ladda ned boken i pdf-fil

http://www.lansmuseetgavleborg.se/files/1/85/105/_mellander.pdf

EN ARTIKEL OM EN FOTOGRAF BLEV PRISBELÖNT

Artikeln ”Bakom kameran – Carl Larsson, fotograf” av Marianne Kindgren om porträttfotografen Carl Larsson från Gävle blev prisbelönt vid släktforskardagarna i Gävle 2012.

I boken Peder Mellander och museet 1982-2012 på sidan 88-89 finns ett fotografi när porträttfotografen Carl Larsson förbereder ett porträttfoto av sin hustru 1893.

Läsa och ladda ned boken Peder Mellander och museet 1982-2012 i pdf-format

http://www.lansmuseetgavleborg.se/files/1/85/105/_mellander.pdf

Nättidningen Rötter 2012-09-11 Vinnare berättartävlingen.

http://www.genealogi.se/start78.php?id=502&cat_id=&p=#ontitle


FOTOGRAFISKA NR 3 2012

I tidskriften "Fotografiska Nr 3 2012" (står Nr 4 på framsidan) kan du läsa bland annat om fotografen Kenneth Gustafsson (1946-2009) och Christer Strömholm (1918-1922).

ttp://fotografiska.sidvisning.se/tidning_nr3_2012/


INTERVJU MED KERSTIN LIDÉN

Vuxna kan bryta ner mjölksocker, men det är faktiskt en av de få genetiska anpassningarna till nya födoämnen som forskarna känner till när det gäller människans utveckling. Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, reder ut när denna "nya" vana dök upp, och förklarar varför. Hon ger dessutom svaret på om detta är en kulturell eller naturlig utveckling. Moderator: Arne Jarrick. Från Vetenskapsrådets kvartalsseminarium Mat på gott och ont. Inspelat 31 maj 2012.

Tita mer: UR Samtiden - Mat som drog och kultur. Varför dricker inte alla mjölk?

http://www.ur.se/Produkter/171524-UR-Samtiden-Mat-som-drog-och-kultur-Varfor-dricker-inte-alla-mjolk


NY BOK OM SAMERNAS HISTORIA

En ny bok om samernas historia ”Tusen år i Lappmarken” av Lillian Ryd och Tomas Cramér. (Har inte läst den själv)

Läsa mer: Blind, Henrik 2012. Ryd och Cramér gjort det omöjliga. Samefolket 8-9/2012

Läsa mer: http://shop.textalk.se/se/article.php?id=6351&art=12531867

ROMERSK RYTTARE AVBILDAD PÅ SVENSK RUNSTEN

Arkeologen Kent Andersson menar att på runstenen från Möjebro i Hagby socken, cirka tjugo kilometer väster om Uppland föreställer en ryttare på häst i hållande en sköld i vänster hand och ett kortsvärd i den högra handen föreställer en man ”Frawaradar” som bär på en romersk kavallerihjälm. Runstenen är daterad till 400 talet och står i entréhallen i Historiska museet i Stockholm.

Läsa mer om romarriket och Skandinavien

Andersson, Kent 2012. En upplänning i romerska armén. Kvällsstunden Nr 27 2012, sid 2
Andersson, Kent 2012. Guldgraven i Tuna. Sveriges rikaste kvinna – för 2 000 år sedan. Kvällsstunden Nr 11 2012, sid 3.
Andersson, Kent 2012. En östgöte med smak för det romerska. Kvällsstunden Nr ?? 2012

EN GULD- OCH SILVERSMEDS GÖMDA FÖRRÅD FUNNEN I LEJRE I DANMARK

Någon gång på 500-talet lade en guld- och silversmed från Lejre på ön Själland i dagens Danmark ned sitt varulager av silver och guld i en lerkruka och grävde ned det. Orsaken är oklart varför silversmeden grävde ned sitt varulager. Kanske var det oroligheter på Själland. Det vi vet att varulagret aldrig grävdes upp igen. I augusti 2012 upptäckte tre amatörarkeologer silverfynden med metalldetektor och de kontaktade Roskilde museum som grävde ut lerkärlet med cirka 3 kg silverfynd och några guldföremål. Silver bestod av cirka 1500 bitar sönderslagna och klippta silverföremål från smycken och romerska silvermynt.

Politiken. 2012. FOTO: Se den store sølvskat fra Lejre

http://politiken.dk/fotografier/ECE1757737/foto-se-den-store-soelvskat-fra-lejre/

Roskilde museum. 2012. Sølvskatten fra germansk jernalder.

http://www.roskildemuseum.dk/Default.aspx?ID=651

STENÅLDERSHYDDA FUNNEN I SMÅLAND


En hydda från jägarstenåldern har grävt fram vid trakten kring Smålandsstener i Småland.

Läsa mer: Stenåldershydda i Smålandsstenar 2012. Arkeologi i Jönköpings län

http://arkeologiijonkoping.blogspot.se/search/label/Sm%C3%A5landsstenar

TYG FRÅN ÖSTERRIKE FUNNEN I DANSK BRONSÅLDERSHÖG

Nytt fynd ställer nya frågor.

Hur var handelskontakterna och alliansäktenskap under bronsåldern?

1861 grävdes bronsåldershögen Lusehøj-graven på Sørvesfyn i Danmark och i graven fann man tygrester. 150 år senare har forskare analyserat tyget och upptäckt att det hade vävts i Österrike.

Läsa mer: Nettavis for Universitetet i Bergen. 2012-10-02. Eldgammelt tøystykke avslører hemmelighet. På Høyden.

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=51755

NYA SATSNINGAR KRING STRÖMSHOLMS KANAL

Nya satsningar kring Strömsholms kanal. Sedan tidigare finns det camping i Smedjebacken, vid Västanfors i Fagersta och vid Skanzö i Hallstahammar. Vill man paddla kanot, åka båt eller cykla och bo på en camping, så är det en lucka mellan Västanfors och Hallstahammar. Nu planeras det en camping vid Ramnäs vid Kolbäcksån, vilket skulle kunna bli ett lyft för Hantverksbyn i Ramnäs. Även för cykelturister och kanalfarare.Läsa mer: Olsson, Lasse 2012-10-04. Utveckling av turismen kring Strömsholms kanal. Västerås Tidning, sidan 20