onsdag 25 juli 2012

Lappkyrkans samiska offerplatser i södra Dalarna återfunna

BORTTAPPADE SKOGSSAMISKA OFFERPLATSER ÅTERUPPTÄCKTA EFTER 70 ÅR

Uppe på Gullaberget utanför Vad i Söderbärke socken i södra Dalarna ligger Lappkyrkan (Lapparnas kyrka). Två stycken skogssamiska ringformiga stensättningar enligt en anmälan till ATA 1942.


I början av juli 2012 fann jag (Jouni Tervalampi) de två skogssamiska offerplatserna i södra Dalarna som vart rapporterade till ATA 1942, men som inventerarna inte kunde finna vid den senaste fornlämningsinventeringen. Den ena var halvcirkel och den andre är ”kvardratisk”, en stenssträng och en liten kallmurning som binder samman en berghäll och ett jordfast stenblock.

Anmälan är sänd till Länsstyrelsen i Dalarna


Dala-Demokraten gjorde ett reportage om fyndet. Det blev riktigt bra i papperstidningen. På framsidan och inne i tidningen på sidan 8. På framsidan kan du se mig vid den mindre samiska offerplatsen. Ett liten jordfast sten med en plan överdel där skogssamerna har ställt sina avbildare rådare, förmodligen av trä, efter inga stenfigurer fanns på platsen. Sedan har man gjorde två vingar utåt för att för att markera offerplatsen och lättare att finna platsen vid nästa besök.

Läsa mer: Dahlgren, Nina 2012-07-25 Offerplatser återupptäckta Dala-Demokraten (framsida & sidan)
DalaDemokraten.se
http://www.dalademokraten.se/Smedjebacken/Offerplatser-aterupptackta-/

Tervalampi, Jouni 2012-10-15. Lappkyrkan i Bergslagen
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2012/10/bergslagens-lappkyrka.html

måndag 23 juli 2012

Skogens historier i Gästrikland och Hälsingland

SKOGENS HISTORIER I GÄSTRIKLAND OCH HÄLSINGLAND 2001-2007
Mellan 1999-2007 gavs det ut ett mindre bok Skogens historier varje år om spännande fynd från projektet ”Skog och Historia” i Gästrikland och Hälsingland. Jag såg av en tillfällighet i en arkeologisk rapport från Kulturmiljövård och i källförteckning fanns en artikel av Ronnie Jensen om ”Lappgraven” på Bolleberget från Skogens historier 2 (2001). Jag mejlade Ronnie om han kunde kopiera artikeln, men jag fick en hel godispåse med artiklar kopierade i färg. Jo, jag tackar! Ronnie hade kopierat 1-3 artiklar ur varje nummer som han trodde kunde intressera mig. Det gjorde det verkligen!


”Lappgraven” på Bolleberget handlar om en same som hade dött då han hade åkt skidor nedför Bolleberget utanför Bollnäs och dött. De som passerade hade slängt en gren när de passerade platsen och ett offerkast hade uppstått. I samma nummer har Bo Ulfheim skrivit om ”Groparna på klapperstensfältet” vid Kavelbrotjärnen i Njutånger och om Mannen i Tyskgrottan. Vem var han? En händelse från Andra världskriget.

På 1800-talet var det så många vargar att man i Västmanland hade en lag som tvingade varje socken att anlägga en varggrop. Om varggropar och vargjakt skriver Bo Ulfheim i artikeln ”Ingen rädder för vargen här” i Skogens historier 3 (2002).

I Skogens historier 4 (2003) skriver Greger Brennström i artikeln ”En skräckens plats” om en avrättningsplats i Gästrikland och några som blev avrättade där. I samma nummer skriver Leif Andersson  om ”De samiska spåren i landskapet” Hälsingland, bland annat kultplatsen/sejten Lappkyrkan (Lapparnas kyrka) nära Strömbacka, lämningar knutna till Lapp-ortnamn och sockenlappar.

I Skogens historier 5 (2004) skriver Leif Andersson om ”Liggande hönor” i artikeln med samma namn och om dess olika typer som vilstenar och gungstenar, naturbildningar eller människans verk, linjer i landskapet, som gränsmarkeringar, blekingehönor, vid samiska kultplatser och om två liggande hönor i Hälsingland.

Mitt i Västerås i Västmanland finns en liten bergknalle där den sluttar norrut med en glansig ränna likt en rutschbana med skålgropar. I Populär Arkeologi Nr 4 1995 skrev Örjan Hermansson en artikel om slipade rännor att de Alperna var knutna till fruktbarhetskult, att kvinnor som åkte rutschbanor kunde lättare bli gravida. Nu har man i Sverige funnit att det även här finns folkminnesberättelser som berättar samma sak. Ronnie Jensen skriver om sådana slipade berghällar och fruktbarhetskult i Skogens historier 6 (2005) i artikeln ”Se upp i backen!” om tre platser i Gästrikland. Leif Andersson skriver om "Flottning mot Strömmen"

I Skogens historier 7 (2007) skriver Benedict Alexander om tre lämningar som kan vara knutna till skogssamisk kultur. Mellan sjöarna Tälningen och Mållången hade en skogssame söder om Alfta i Hälsingland, enligt en sägen, byggt ett hus under ett stort stenblock med en utskjutande häng på 1600-talet. Idag finns ett rekonstruerat hus på samma plats. Stenen går under namnet Lappstenen. Vid Blistermyrberget väster om Kilafors ligger ett runt röse, cirka 8 meter i diameter mot ett större stenblock. Det kan vara grav, men kan vara en samisk offerplats.

Maria Björck skriver om fornlämningar vid klapperstensfält vid Gästriklands och Hälsinglands kuster i artikeln ”Spår i klapper” och Greger Bennström skriver om fäbodristningar på stenhällar och på träd.

Ser jag till de kopierade artiklarna samlade med kartor och beskrivningar till de intressanta platserna blir man sugen att göra en liknande bok om ”Skogens hemligheter i Västmanland”.

fredag 13 juli 2012

Arkeologi och Historia 14 juli 2012

ÄLDSTA SPÅREN EFTER MJÖLK FUNNEN I VÄSTMANLAND


Arkeologikonsult AB grävde ut en trattbägarboplats av mesulatyp vid Skogsmossen i Fellingsbro socken i Västmanland ut efter Mälarbanan 1995.

25 meter öster om mesulahuset låg ett 10-12 meter brett och cirka 28 meter långt offertjärn

Vid kärrets sydvästra strand fann arkeologer 8 stolphål och 4 störar efter en brygga. Tjärnen grävdes ur våren 1995 och i offerkärret fann man 75 stycken lerkärl och 34 hela och fragment av stenyxor och 3 formliknande yxor. C-14 datering från olika lerkärl som man fann i offerkärret gav en bild av att de 75 lerkärlen offrades i tre tidsperioder; den äldre perioden 3780-3705 f. Kr, den mellersta perioden 3640-3530 f. Kr och den yngsta perioden 3500-3340 f. Kr.

2012 analyserade forskare innehållit i de lerkärl och fann bland annat spår efter mjölk. Det äldsta fyndet av mjölk.

Läsa mer: Isaksson, Sven & Hallgren, Fredrik 2012. Lipid residue analyses of Early Neolithic funnel-beaker pottery from Skogsmossen, eastern Central Sweden, and the earliest evidence of dairying in Sweden

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312002750?v=s5


SPÅREN EFTER ÅR 536 I ÖSTERGÖTLAND


Läsa mer: Arkeologi i Östergötland 2012

http://arkeologiostergotland.blogspot.se/2012/06/nytt-nummer-av-arkeologi-i-ostergotland.htmlARKEOLOG TIPSAR DE 32 BÄSTA FORNLÄMNINGARNA I DALARNA

Arkeologen Maria Lannerbro vid Dalarnas Museum tipsar om 32 stycken besöksvärda platser i Dalarna i Dagverket Nr 2 2012.

Läsa mer i pdf-fil

http://www.dalarnasmuseum.se/images/Dagsverket/dv2012/dv212hemsida.pdf


AMERIKA BEFOLKADES TRE GÅNGER FRÅN SIBIRIEN

Läsa mer: Wade, Nichalas 2012-07-11. Earliest Americans Arrived in Waves, DNA Study Finds. New York Times

http://www.nytimes.com/2012/07/12/science/earliest-americans-arrived-in-3-waves-not-1-dna-study-finds.html?_r=1


KONTRASTMARKERADE HÄLLRISTNINGAR

Har du funderat varför många hällristningar numera är i målade i vitt?

– Det passar extra bra med vit färg här eftersom den här platsen här handikappsanpassad. Vit färg syns bättre för personer med synskador, säger arkeologen Andreas Toreld till Nya Lidköpings Tidning

FLER HÄLLRISTNINGAR FUNNA VID FLYHOV

Nya Lidköpings Tidning. 2012-07-11. Nya hällristningar hittade vid Flyhov

http://nlt.se/startsidan/gotene/1.1693959-nya-hallristningar-hittade-vid-flyhov

http://www.facebook.com/pages/Stiftelsen-f%C3%B6r-dokumentation-av-Bohusl%C3%A4ns-H%C3%A4llristningar/255501968109


GRAVKULLE PÅ ÖLAND FRÅN BRONSÅLDERN

Risinge hög på Öland är från bronsåldern.

Papmehl-Dufay, Ludvig 2012-07-12. Risinge hög daterad! Bloggen: Arkeologi i Kalmar län

http://arkeologiikalmar.blogspot.se/2012/07/risinge-hog-daterad.html