onsdag 25 juli 2012

Lappkyrkans samiska offerplatser i södra Dalarna återfunna

BORTTAPPADE SKOGSSAMISKA OFFERPLATSER ÅTERUPPTÄCKTA EFTER 70 ÅR

Uppe på Gullaberget utanför Vad i Söderbärke socken i södra Dalarna ligger Lappkyrkan (Lapparnas kyrka). Två stycken skogssamiska ringformiga stensättningar enligt en anmälan till ATA 1942.


I början av juli 2012 fann jag (Jouni Tervalampi) de två skogssamiska offerplatserna i södra Dalarna som vart rapporterade till ATA 1942, men som inventerarna inte kunde finna vid den senaste fornlämningsinventeringen. Den ena var halvcirkel och den andre är ”kvardratisk”, en stenssträng och en liten kallmurning som binder samman en berghäll och ett jordfast stenblock.

Anmälan är sänd till Länsstyrelsen i Dalarna


Dala-Demokraten gjorde ett reportage om fyndet. Det blev riktigt bra i papperstidningen. På framsidan och inne i tidningen på sidan 8. På framsidan kan du se mig vid den mindre samiska offerplatsen. Ett liten jordfast sten med en plan överdel där skogssamerna har ställt sina avbildare rådare, förmodligen av trä, efter inga stenfigurer fanns på platsen. Sedan har man gjorde två vingar utåt för att för att markera offerplatsen och lättare att finna platsen vid nästa besök.

Läsa mer: Dahlgren, Nina 2012-07-25 Offerplatser återupptäckta Dala-Demokraten (framsida & sidan)
DalaDemokraten.se
http://www.dalademokraten.se/Smedjebacken/Offerplatser-aterupptackta-/

Tervalampi, Jouni 2012-10-15. Lappkyrkan i Bergslagen
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2012/10/bergslagens-lappkyrka.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar