måndag 24 juli 2017

Västmanlands största silverskatt på Västmanlands läns museum


 

ÖSTJÄDRASKATTEN ÅTER PÅ VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM


Västmanlands största silverskatt på Västmanlands läns museum

 

Av Jouni Tervalampi, 24 juli 2017

 

Förra gången jag såg delar av Östjädrajädraskatten, som är Västmanlands största vikingatida skatt, var 2014, då hade utställningsansvarige lagt mynten på rad. Nu när Östjädraskatten åter finns på Västmanlands läns museum har den utställningsansvarige lyckats mycket bättre och lagt de dansk-skånska delen tillsammans. Personen har lyckats pussla ihop 13 delar av silverspännet av Hiddensetyp till ett helt runt spänne. Det visar att spännet var helt och bröts i delar vid Järna i Dingel hundra, och inte var delar av olika Hiddensehängen.Bra gjort! 

Till vänster om Hiddensespännet ligger 8 stycken Hedebymynt av silver och till höger om spännet 8 ½ Hedebymynt av korsformstyp där flera av mynten är stämpelindetitska med två fynd från Skåne, tillsammans med andra silverfynd att vissa forskare anser att fynden kommer från ett uppdelat samlat fynd. Var Jädramannen i tjänst hos den danske kungen Harald Blåtand?

Ovanför danska-skånska mynten syns de arabiska mynt och längst in de övriga delarna av klippta silverdeler från den dansk-skånska delen av skatten.   

 

Placeringen av silverskatten från Östjädra i Dingtuna socken är placerad i rätt geografisk del av Västmanland i rätt monter där vi finner svärdet från Skärvsta och en smedstång från Östra Skogsta  från Lillhärad socken norr om Dingtuna socken.

 

Läs mer om föremålen på Västmanlands läns museum av Jouni Tervalampi 2017
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2017/02/vastmanlands-lans-museum.html

fredag 21 juli 2017

Samer på utställningen Vikingar på Historiska museet i StockholmSamer på utställningen Vikingar på Historiska museet i Stockholm

Av Jouni Tervalampi, juli 2017


Senast jag besökte Historiska museet var för fyra år sedan i samband med arkeologen Inger Zachrissons kritik i Populär Arkeologi 1/2013 mot museet att de hade tagit bort orden samer och benämnt de som ”fångstfolk” och ”folket i norr”  Jag passade på att besöka utställningen ”Vikingar” i samband med att Nordens fotoskola fyllde 30 år i Stockholm.  

I början av 2016 var ordningen återställd. Nu när jag gjorde ett återbesök 2017 såg jag att utställningen hade fått ett lyft. Nya texter hade satts upp och den samiska delen hade utökats med mer material.  Den samiska delen av Vikingar är uppdelad i på två ställen, dels den sydsamiska delen och sedan en del om de samiska offerplatserna i norr.

Ett av det mest intressanta med utställningen är att vi får möta olika samer från vikingatiden och tidig medeltid, den sjösamiska kvinnan som begravdes på Stora Fjäderägg, utanför Umeå, med en silverring och fyra bjällror av brons, den samiska renskötarfamiljen från Vivallen i Härjedalen, de rika samer som begravdes på den samiska gravön Långön i Hotingsjön i Ångermanland och den rika Finnkungens grav vid Röstahammar i Jämtland där den samiska bälteväskan med björnbeslag finns monterad på en vit plastskiva, vilket gör att man får en uppfattning hur väskan har sett ut. Även renskötarnas gravföremål från Vivallen är intressanta, där ett barn har fått ett helt pärlhalsband från sötvattenspärlor och nåjdens pärlhalsband och bälteshängen har monterats på en vit plastskiva för kunna se  hur bältet bars. Snyggt gjort!

Samisk ornamentik

På utsällningen visas även föremål av typisk sydsamisk ornamentik, bland annat på en pilbåge, skida, en smörsked och hästkam från svearnas vikingatida handelsplats Birka på Björkön i Mälaren och en samisk väskbygel till en ren från vikingatiden från Uppsala.

Det jag gillar är att utställaren har monterat många av de samiska fynden på en vit plastskiva, perfekt  om man ska fotografera föremål.

Det som är störande är att man måste läsa texterna som ligger i en ringpärm vid montrarna, vilket får mig undra hur många som läser texterna?  Det är förmodligen bara de som är riktigt intresserad. Den vanliga besökaren är förmodligen nästan lika okunnig om samerna som innan besöket. Jag hade hellre sett texterna uppförstorade på de två väggarna vid den sydsamiska utställningen. Vid montern om samiska offerplatser finns inga väggar.

Vill Du veta mer om de samiska föremålen från Historiska museet och samer på vikingatiden och tidig medeltid läs artiklar av arkeologen Inger Zachrisson.
https://independent.academia.edu/IngerZachrisson

Heikki, Jörgen 2016.Historiska museet lyfter fram samernas roll under vikingatiden 19 februari 2016. Kulturnytt i P4.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4416&artikel=6372241


Läs mer om samiska fynd på Västmanlands läns museum av Jouni Tervalampi 2017


 

torsdag 29 juni 2017

Nyheter om Arkeologi & Historia Juli 2017


Nyheter om samisk historia Juli 2017 

SAMISKT GRAVFÄLT OCH JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATS GRÄVS UT I DALARNA

 

Arkeologer från Dalarnas museum ska gräva vid det samiska gravfältet och järnframställningsplats vid Busjön i Dalarna.


 

BRONSÅLDERN I UPPLAND - ÖSTLIGA KONTAKTER

Ojala, Karin 2016. I bronsålderns gränsland: Uppland och frågan om östliga kontakter Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia.


 

SOCKENLAPPSTUGAN VID JÄRVSJÖ I HÄLSINGLAND UTGRÄVD

Länsstyrelsen Gävleborg 2017-06-19 .Arkeologisk undersökning av samisk kulturmiljö – Lappmannens stuga i Järvsö


Arkeologi Gävleborg 2017-06-19. Sockenlappen i Järvsö
http://arkeologigavleborg.blogspot.se/2017/06/sockenlappen-i-jarvso.html

 

SAMER I HÄLSINGLAND PÅ 1700-TALET

 

Ericson, Peter Samer i Sörhälsingland 1.


2017-06-28. Samer i Sörhälsingland 2.


 

BEUWULF VAR GOTLÄNNING

 

Arkeologen Bo Gräslund menar att den omskrivne Beuwulf var gotlänningen och bodde vid dagens Burs socken på Gotland.

 

Läsa mer: Svanelid, Tobias 2017. ”Många forskarkollegor kommer att bli irriterade.” Populär Historia 7/2017. S. 13-14.

 

TIDSKRIFTEN ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2017

Läsa mer: Bloggen:  Aktuellt från Östergötlands museum.


 

KRIGSBYTEN FRÅN KARL DEN XII:s SLAG VID NARVA 1700

Nilsson, Johanna 2017-06-19 Fanor från slaget vid Narva. K-Blogg


 

VEM VAR VIKINGEN?

Det frågan ställer arkeologen Clare Downham.


 

OKÄND MÄNNISKOART FUNNEN I ABORGINERS DNA

 

Läsa mer: 2017-06-28. Scientists Shocked As They Find Aboriginal Australians Carry DNA Of An Unknown “Human” Species. http://www.ferocesmente.com/mythology/scientists-shocked-as-they-find-aboriginal-australians-carry-dna-of-an-unknown-human-species/

 

ARMRING FRÅN VIKINGATIDEN FUNNEN I VÄSTERGÖTLAND

 

Henriksson, Daniel 2017-06-28. Ringfynd från vikingatiden hittat vid Kata Gård. Skaraborgs Läns Tidning https://www.skaraborgslanstidning.se/article/ringfynd-fran-vikingatiden-hittat-vid-kata-gard/

måndag 19 juni 2017

Historiska nyheter om svearna Sommaren 2017


Historiska nyheter om svearna Sommaren 2017

 

TEMAGUIDNING FRÅN ANUNDSHÖG 16 JULI 2017

 

Badelunda hembygdsförening anordnar en resa till gravhögar med namn efter tre kungar av Ynglingaätten.

 


Badelunda hembygdsförening


 

SENSATIONELLA UPPTÄCKTER VID ANUNDSHÖG

 

Sensationella upptäckter har grävts fram under juni 2017 vid Anundshög i Västmanland

av det internationella arkeologiska teamet med Stiftelsen Kulturmiljövård som samordnare.

 

De har funnit den medeltida tingsstugan, funnit två stenar från skeppsättningar, stolphål till trästolpraden och det mest sensationella en mystisk stenplattform ca 12 x 4 m (ungefär 60  procent om vi tänker att ingången var placerat i mitten) med cirka 10-15 små synliga stenkonstruktioner, där många överlappar varandra. Det som gör att stenplattformen är intressant är att två små resta stenar markerar ingången med två platta stenar, den innersta gångstenen är en platt sten av ”kattsilver” (glimmerskiffer). Den mystiska stenplattformen har täcks över med väv till en framtida utgrävning.

 

P.S. Jag var inte på de två visningarna, så jag vet inte hur arkeologerna tolkar fynden. Det är mina egna tolkningar sett genom mina ögon.

 

Läsa mer: Stiftelsen KM http://www.kmmd.se/


BOK OM BIRKA

 

Arkeologen Björn Ambrosiani har skrivit boken Hantverk och Handel i Birka (2016). Det är en efterlängtat bok, kanske mest för de som är väldigt intresserade av arkeologi och historia.

 

BIRKA UPPFÖRDES AV UPPSALAKUNGEN

 

Arkeologen  Björn Ambrosiani anser att Birka uppfördes av Uppsverna med sitt heraldiska vapen – vendelörnen – inristad på ett bildklot som stod vid stranden vid bryggan. Det första besökarna mötte. Staden äldsta tomter visade att hantverkarna höll på med hornhantverk. Han anser inte att det vara frisiska kamtillverkade som bodde på Birka, utan stilen var en förlänging av den vendeltida inhemska stilen och  kammarna var tillverkade främst av horn av älg, en mindre del av kronhjort och ren, dessutom fanns en familj som var knuten till bearbetning och tillverkning av pälsar.

 

Läs mer: Ambrosiani, Björn 2016. Hantverk och Handel i Birka. Paniba HB. Stockholm .

 

UPPSALAÄTTEN PÅ BIRKA FÖLL FÖRE 790

 

Arkeologen  Björn Ambrosiani menar att Uppsalkungens kontroll över Birka försvann någon gång före 790 då bildsten med vendelörnen slogs sönder med hammare och slagjärn. Samtidigt anländer de första bronsgjutarna till platsen. I SVT:s Vetenskapens Värld (som går i repris i sommar) anser arkeologerna att Birka uppfördes direkt med att utländska hantverkare tvingades till Birka och blev slavar under en storman. Ambrosiani anser också att en grupp bronsgjutare från Rhenlandet ”då flera mönster och och modeller verkar likna vad man anser har producerats just i detta område.” Tyvärr är det här en stor miss av Ambrosiani då läsaren inte får veta vad det är för föremål från Rhenland och Frisland som det gäller och vilka av Birkas föremål det handlar om.

 

Läs mer: Ambrosiani, Björn 2016. Hantverk och Handel i Birka. Paniba HB. Stockholm .

 

BÅTGRAVAR FRÅN UPPLAND ÄR HETT IGEN

 

Just är det inne med att forska om båtgravar i Uppland, det har gjorts isotopanalyser av två skelett från Tuna i Alsike och arkeologen Kent Andersson har lyft fynden från båtgravarna från Uppland på Historiska museets utställning i Stockholm, hjälmar och sköldar är utställda, plus sedan tidigare vikingatida stormannen från Vendel.  Ett lyft är också hans bok Krigarna från Valsgärde (2017) som handlar om själva krigaren och hans utrustning och hästarna (inte om båtarna eller de samiska fynden) och kopplingar till Europa. Det är en bok som kräver en hel del förkunskap för att kunna se att vissa föremål i en grav är kungagåvor från en kung/storman från Rhendalen.

 

BÅT FRÅN 700-TALET FRÅN VALSGÄRDE ÅTERFUNNEN

 

När arkeologen Birgit Arrhenius gick igenom kronologin om båtarna från Valsgärde (Fornvännen 1078, sidan 191) skrev hon: ”En följd av den här förskjutning av vendelkronologin är emellertid att 700-talet blir påfallande fyndtomt.”

 

Nu vet vi att en av Valsgärdesbåtarna från 700-talet användes som begravningsbåt, tillsammans med ytterligare ett skepp, då cirka 50 uppsvear stupade och begravdes vid Salme på den dåtida ön Sorbe, idag en halvö till ön Ösel i dagens Estland.

 

Läsa mer: Edberg, Rune 2014. Är detta Nordens äldsta seglare? Mt 5/2015. s. 16-19
Price, Neil 2017. De första vikingarna.
Populär Arkeologi Nummer 2/2017 s. 10-15
T. Douglas Price et al. 2016. Isotopic provenancing of thr Salme ship burials in Pre-Viking Age Estonia.
Antiquity90 352 (2016) s. 1022-1037.

 

 

DOTTER TILL EN UPPSVEISK KUNG GIFTE SIG MED ÖSTANGLERNAS KUNG

 

 

 Begravningen av den östangliska kungen Rædwald i en obränd båt och en hög byggdes därefter i början av 600-talet tolkas som att de anhöriga kände till gravsedan från Valsgärde eller Vendel i dagens Uppland i Sverige. Arkeologen Bo Gräslund tolkar det som att den östangliska kungen Rædwald gifte sig med en drottning från uppsvearnas område. Det bör ha har varit en kvinna från Vendel eller Valsgärde, då kungamakten vid Gamla Uppsala brände sina döda.

 

Läsa mer: Svanelid, Tobias 2017. ”Många forskarkollegor kommer att bli irriterade.” Populär Historia 7/2017. S. 13-14.

onsdag 24 maj 2017

Anundshögs-Nytt sommaren 2017


Anundshögs-Nytt sommaren 2017
 

FORNTIDA UPPLEVELSER UTANFÖR GURKSTADEN

 

Av Jouni Tervalampi, maj 2017

 

Cirka 1,5 km norr om stadsdelen Bjurhovda i Västerås ligger en av svearnas mäktigaste fornminnsplats, Anundshögsområdet. Här dyrkade man Frej och Freja, medan uppsvearna hade  begravt Frej och Tor var den viktigaste asaguden under 1000-talet, enligt Adam av Bremen.

Inne i gurkstaden Västerås säljs det minatyrer av gurkfigurer, medan i besökscentret vid Anundshög är det kopior av vikingahjälmar utan horn, Tibblekrukan och fat med  runstensmotiv föreställande Frej och Freja.

I centrum av gravfältet och tingsplatsen är det en enorm gravhög, Anundshögen. En flotta på fem stenskepp seglar in mot högen, de två största skeppen har redan ankrat. Barnen leker kurragömma bland de stora stenerna och springer upp och ned på gravhögarna. Ett bröllopspar låter sig fotograferas vid Anundshög av en inhyrd fotograf och tre yngre kvinnor pratar engelska med varandra. Vid labyrinten, utanför det nybyggda besökscentrum, visar guiden Bengt Lindh, från Badelunda hembygdsförening, en grupp besökare hur en jungfrudans gick till. Han berättar att det var det första guidningen för dagen, tio minuter senare guidar han en grupp bussturister från Linköping.

 

Besökscentrumet med kafé har öppet tisdag-söndag under sommaren. Fornminnesområdet Anundshög är tillgängligt dygnet runt alla dagar på året.


Dagliga guidningar under sommaren.


Fotografen Kjell-Åke Jansson håller på att färdigställa ett bildspel om Anundhögsområdet.

Själv (Jouni Tervalampi) undersöker jag (till ett bokkapitel) om det finns ”Samiska kopplingar till Tuna i Badelunda och Anundshögsområdet”.

 

Anundshög. Sveriges största forntida gravhög Officiell hemsida
http://www.anundshog.se/

Badelunda hembygdsförening. Guidningar 2017
http://www.badelunda.se/?id=99
NY INFORMATIONSKARTA ÖVER ANUNDSHÖG

 

En ny informationskarta har tagits fram i färg och den är gratis. Den finns att hämta inne i besökscentrat vid Anundshög. Det är en välbehövlig karta. På den ena sidan finns en översiktskarta över ”Badelunda Fornstig” som sträcker sig från Hälla köpcentrum till Badelunda kyrka där många av de viktigaste fornminnesplatserna är utmärkta som Dödisgropen, Labyrinten, Slagfält (år 1520), Grytahög, Anundshög, Kolerakyrkogård och Jungfrukällan. På den andra sidan visar Anundshögsområdet med alla gravhögar, skeppssättningar, runsten med runstensbron till vadet och punkter där det finns informationsskyltar.
TEMAGUIDNINGAR FRÅN ANUNDSHÖG JULI 2017
1 juli 2017


Blomstervandring kring Anundshögsområdet.


Badelunda hembygdsförening


9 juli 2017


Badelunda hembygdsförening anordnar en resa med utlandsrunstenar trakten kring Anundshög.


Badelunda hembygdsförening
http://www.badelunda.se/doc/Runstensresan1.pdf
16 juli 2017


Badelunda hembygdsförening anordnar en resa till gravhögar med namn efter tre kungar av Ynglingaätten.
Badelunda hembygdsförening
 

SENSATIONELLA UPPTÄCKTER VID ANUNDSHÖG
 Sensationella upptäckter har grävts fram under juni 2017 vid Anundshög i Västmanland
av det internationella arkeologiska teamet med Stiftelsen Kulturmiljövård som samordnare.


De har funnit den medeltida tingsstugan, funnit två stenar från skeppsättningar, stolphål till trästolpraden och det mest sensationella en mystisk stenplattform ca 12 x 4 m (ungefär 60  procent om vi tänker att ingången var placerat i mitten) med cirka 10-15 små synliga stenkonstruktioner, där många överlappar varandra. Det som gör att stenplattformen är intressant är att två små resta stenar markerar ingången med två platta stenar, den innersta gångstenen är en platt sten av ”kattsilver” (glimmerskiffer). Den mystiska stenplattformen har täcks över med väv till en framtida utgrävning.


P.S. Jag var inte på de två visningarna, så jag vet inte hur arkeologerna tolkar fynden. Det är mina egna tolkningar sett genom mina ögon.


Läsa mer: Stiftelsen KM http://www.kmmd.se/


ANUNDSHÖG – Labyrinten vid Tibble 
 
Söndag 13 augusti 2017
 
Labyrintspel på Badelundaåsen vid Tibble
 
Läs mer: Badelunda hembygdsförening
 
 
ANUNDSHÖG – ARKEOLOGIDAGEN 2017
 
Söndag 20 augusti 2017
 
 – I skuggan av Anundshög –
Upplev järnålder och medeltid vid Anundshög
ett heldagsprogram för hela familjen, kl 11–15 vid Anundshög. Fritt inträde!
 
Föredrag av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård, ca 30 min
o ”Vilka var kvinnorna i Tuna?” (Stefan Elgh), 11.30
o ”Sommarens forskningsgrävning vid Anundshög” (Kristina Jonsson), 13.30
Plats: Besökscentret vid Café Anund
 
 
ERIKSGATAN GENOM VÄSTERÅS
 
Erikgatan från runsten i väst till ANUNDSHÖG
 
Cykelguidningen genom Västerås efter den gamla Eriksgatan
Söndag september 2017
 
Läs mer: Badelunda hembygdsförening
 
BILDER FRÅN ANUNDSHÖGSOMRÅDET
 
Teckningar. målningar eller fotografier från Anundshögsområdet sökes.
 
Inlämning: 7 oktober 2017
Vernissage: Vernissage 28 oktober 2017
 
Mer information: Stiftelsen Kulturmiljövård
 Nyheter om Arkeologi & Historia juni 2017
 

TUNAGÅRD I VÄSTMANLAND UNDERSÖKS

Jämmertuna (Gembertuna) i Köping var handelsstadens föregångare. Jämmertuna gravfält har grävts ut. Nu undersöker SAU om det finns några fler spår efter Jämmertuna.

SAU 2017-04-11. Nästa gäng drar i fält…
http://www.sau.se/nasta-gang-drar-falt/

 

HISTORISKA BÖCKER STÄLLS UT PÅ VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEK

 

 

Läsa mer: Kihl, Ann Christine 2017-05-24. Stiftsbiblioteket firar 700 år – nu öppnar Raritetskabinettet. Vlt.se
https://www.vlt.se/logga-in/stiftsbiblioteket-firar-700-ar-nu-oppnar-raritetskabinettet

 

 

 

PERSONAL UTBILDAS FÖR ATT SÖKA EFTER SAMISKA LÄMNINGAR I VÄSTMANLANDS, DALARNAS OCH GÄVLEBORGS LÄN

 

 

Läs och lyssna: Heikki, Jörgen 2017-05-16. Samisk historia i Mellansverige lyfts fram. Sameradion ( SVT Sápmi.

 


 

Västmanlands läns museum 2017. Regionen beviljas utvecklingsbidrag av Statens kulturråd. 

Länsmuseet Gävleborg. Samiska platser i Gävleborg.


 

 

TEORIN ATT SAMER VANDRADE NED PÅ 1600-TALET

 

Kolberg, Asbjørn 2017-03-17. I grenseland – sørsamisk i Midt-Norge. Dr. Yngvar Nielsen – helt eller skurk? Forskning.no

 


 

 

 

FÖRSAMISK HÄLLMÅLNING FUNNEN I NORGE

 

En figur nedanför en klippblock som visar ett människoansikte i profil har hittats vid Grimstad, Aust-Agder, i Norge.

 

2017-05-10. Dette har de aldri funnet i Aust-Agder tidligere. NRK Sörlandet.


 
SAMISKT BÅTBYGGE I NORGE PÅ VIKINGATID

 

Westerdahl, Christer  2017-05-22

Det äldre samiska båtbyggeriet vid Norskehavet. Sametinget


 

METALLSÖKARE STORT PROBLEM I NORGE

 

Ett stort antal gravfält i Norge har genomsöks med metalldetektorer.

 

Läsa mer: Holtung, Hege There 2017-05-28. Jakter på gravplundrere. Nrk.no

RIKA FYND FRÅN GUDME I DANMARK

Ulriksen, Jens 20??. Find-rich settlements from theLateIronAgeandtheVikingAgeandtheirexternalcontacts


 

 

SKELETT FUNNA I NÄRHETEN AV BARUMSKVINNAN I SKÅNE

 

Läsa mer: Nordell, Henrik 2017-05-18. Här är arkeologernas teori om skelettet i Kiaby. 24Kristianstad.se


 

TOLKNING AV SKANDINAVIENS ÄLDSTA HISTORIA

SVT Vetenskapens Värld sände ett program om hur Skandinavien befolkades byggt på förhistoriskt dna, vilka ännu inte har publicerats. De ska  publiceras ”inom kort”, enligt hemsidan. Det verkar som de inte har funnit något sensationellt. Jag ska göra en gissning på vad de kan ha funnit utan att känna till resultaten. De har funnit mtDNA med haplogruppen C från en kvinna i Norge, om man har lyckats utvinna dna från skelett från den gropkeramiska gravplatsen Korsnäs i Mälardalen så har genetikern funnit mtDNA med haplogruppen U4 eller U5. Så vi får se hur bra tippare jag är!

Eriksson, Benny 2017-05-15. De var de första svenskarna. SVT Vetenskapens världUTGRÄVNINGAR VISAR PÅ EN HÖGSTATUSGÅRD I ÖSTERGÖTLAND

 

Vid Ströja, utanför Norrköping, i Östergötland har arkeologer från Arkeologikonsult funnit spår efter en högstatusgård från järnåldern.

 

Arkeologikonsult 2016-05-16. Fortsatta undersökningar vid Ströja.


Arkeologikonsult 2016-06-17. Fyndfrossa i Ströja


Arkeologikonsult 2017-05-17. Svärdsdetaljer från Ströja.
http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/129-svaerdsdetaljer-fran-stroeja