onsdag 24 maj 2017

Anundshögs-Nytt sommaren 2017
Anundshögs-Nytt sommaren 2017 

FORNTIDA UPPLEVELSER UTANFÖR GURKSTADEN

 

Av Jouni Tervalampi, maj 2017

 

Cirka 1,5 km norr om stadsdelen Bjurhovda i Västerås ligger en av svearnas mäktigaste fornminnsplats, Anundshögsområdet. Här dyrkade man Frej och Freja, medan uppsvearna hade  begravt Frej och Tor var den viktigaste asaguden under 1000-talet, enligt Adam av Bremen.

Inne i gurkstaden Västerås säljs det minatyrer av gurkfigurer, medan i besökscentret vid Anundshög är det kopior av vikingahjälmar utan horn, Tibblekrukan och fat med  runstensmotiv föreställande Frej och Freja.

I centrum av gravfältet och tingsplatsen är det en enorm gravhög, Anundshögen. En flotta på fem stenskepp seglar in mot högen, de två största skeppen har redan ankrat. Barnen leker kurragömma bland de stora stenerna och springer upp och ned på gravhögarna. Ett bröllopspar låter sig fotograferas vid Anundshög av en inhyrd fotograf och tre yngre kvinnor pratar engelska med varandra. Vid labyrinten, utanför det nybyggda besökscentrum, visar guiden Bengt Lindh, från Badelunda hembygdsförening, en grupp besökare hur en jungfrudans gick till. Han berättar att det var det första guidningen för dagen, tio minuter senare guidar han en grupp bussturister från Linköping.

 

Besökscentrumet med kafé har öppet tisdag-söndag under sommaren. Fornminnesområdet Anundshög är tillgängligt dygnet runt alla dagar på året.


Dagliga guidningar under sommaren.


Fotografen Kjell-Åke Jansson håller på att färdigställa ett bildspel om Anundhögsområdet.

Själv (Jouni Tervalampi) undersöker jag (till ett bokkapitel) om det finns ”Samiska kopplingar till Tuna i Badelunda och Anundshögsområdet”.

 

Anundshög. Sveriges största forntida gravhög Officiell hemsida
http://www.anundshog.se/

Badelunda hembygdsförening. Guidningar 2017
http://www.badelunda.se/?id=99


UTGRÄVNINGAR VID ANUNDSHÖG UNDER JUNI 2017

 

En hög, vad som man tror är den medeltida tingsstugan, ska undersöka vid Anundshög i Västmanland. Det är en forskningsutgrävning med flera olika arkeologer från olika institut/arkeologiska företag.

 

Visningar för allmänheten 15 och 16 juni. Alla är välkomna. Ingen avgift

 

Läsa mer: KM 2017. Visningar i samband med arkeologisk forskningsundersökning vid Anundshög!.


 

 

NY INFORMATIONSKARTA ÖVER ANUNDSHÖG

 

En ny informationskarta har tagits fram i färg och den är gratis. Den finns att hämta inne i besökscentrat vid Anundshög. Det är en välbehövlig karta. På den ena sidan finns en översiktskarta över ”Badelunda Fornstig” som sträcker sig från Hälla köpcentrum till Badelunda kyrka där många av de viktigaste fornminnesplatserna är utmärkta som Dödisgropen, Labyrinten, Slagfält (år 1520), Grytahög, Anundshög, Kolerakyrkogård och Jungfrukällan. På den andra sidan visar Anundshögsområdet med alla gravhögar, skeppssättningar, runsten med runstensbron till vadet och punkter där det finns informationsskyltar.

Nyheter om Arkeologi & Historia juni 2017FOTOMARATON I VÄSTERÅS 3-4 JUNI 2017

 

Läsa mer: Studio 21 Västerås Fotomaraton 2017
http://studio021.se/vasteras-fotomaraton-2017/

 

TUNAGÅRD I VÄSTMANLAND UNDERSÖKS

Jämmertuna (Gembertuna) i Köping var handelsstadens föregångare. Jämmertuna gravfält har grävts ut. Nu undersöker SAU om det finns några fler spår efter Jämmertuna.

SAU 2017-04-11. Nästa gäng drar i fält…
http://www.sau.se/nasta-gang-drar-falt/

 

HISTORISKA BÖCKER STÄLLS UT PÅ VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEK

 

 

Läsa mer: Kihl, Ann Christine 2017-05-24. Stiftsbiblioteket firar 700 år – nu öppnar Raritetskabinettet. Vlt.se
https://www.vlt.se/logga-in/stiftsbiblioteket-firar-700-ar-nu-oppnar-raritetskabinettet

 

 

 

PERSONAL UTBILDAS FÖR ATT SÖKA EFTER SAMISKA LÄMNINGAR I VÄSTMANLANDS, DALARNAS OCH GÄVLEBORGS LÄN

 

 

Läs och lyssna: Heikki, Jörgen 2017-05-16. Samisk historia i Mellansverige lyfts fram. Sameradion ( SVT Sápmi.

 


 

Västmanlands läns museum 2017. Regionen beviljas utvecklingsbidrag av Statens kulturråd. 

Länsmuseet Gävleborg. Samiska platser i Gävleborg.


 

 

TEORIN ATT SAMER VANDRADE NED PÅ 1600-TALET

 

Kolberg, Asbjørn 2017-03-17. I grenseland – sørsamisk i Midt-Norge. Dr. Yngvar Nielsen – helt eller skurk? Forskning.no

 


 

 

 

FÖRSAMISK HÄLLMÅLNING FUNNEN I NORGE

 

En figur nedanför en klippblock som visar ett människoansikte i profil har hittats vid Grimstad, Aust-Agder, i Norge.

 

2017-05-10. Dette har de aldri funnet i Aust-Agder tidligere. NRK Sörlandet.


 

RIKA FYND FRÅN GUDME I DANMARK

Ulriksen, Jens 20??. Find-rich settlements from theLateIronAgeandtheVikingAgeandtheirexternalcontacts


 

 

SKELETT FUNNA I NÄRHETEN AV BARUMSKVINNAN I SKÅNE

 

Läsa mer: Nordell, Henrik 2017-05-18. Här är arkeologernas teori om skelettet i Kiaby. 24Kristianstad.se


 

TOLKNING AV SKANDINAVIENS ÄLDSTA HISTORIA

SVT Vetenskapens Värld sände ett program om hur Skandinavien befolkades byggt på förhistoriskt dna, vilka ännu inte har publicerats. De ska  publiceras ”inom kort”, enligt hemsidan. Det verkar som de inte har funnit något sensationellt. Jag ska göra en gissning på vad de kan ha funnit utan att känna till resultaten. De har funnit mtDNA med haplogruppen C från en kvinna i Norge, om man har lyckats utvinna dna från skelett från den gropkeramiska gravplatsen Korsnäs i Mälardalen så har genetikern funnit mtDNA med haplogruppen U4 eller U5. Så vi får se hur bra tippare jag är!

Eriksson, Benny 2017-05-15. De var de första svenskarna. SVT Vetenskapens världUTGRÄVNINGAR VISAR PÅ EN HÖGSTATUSGÅRD I ÖSTERGÖTLAND

 

Vid Ströja, utanför Norrköping, i Östergötland har arkeologer från Arkeologikonsult funnit spår efter en högstatusgård från järnåldern.

 

Arkeologikonsult 2016-05-16. Fortsatta undersökningar vid Ströja.


Arkeologikonsult 2016-06-17. Fyndfrossa i Ströja


Arkeologikonsult 2017-05-17. Svärdsdetaljer från Ströja.
http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/129-svaerdsdetaljer-fran-stroeja

 

måndag 15 maj 2017

Nyheter om Arkeologi & Historia 15 maj 2017
SAMER I MELLANNORRLAND


Seminariedag: Samer i Mellannorrland 20 maj 2017. kl. 11.00 – 17.00


 


Plats: Murberget, Härnösand, i hörsalen och på skogssamevistet.


 


Seminariet är kostnadsfritt


11.00 "Samer i Västernorrland". Ewa Ljungdahl, arkeolog på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.


Pause för fika och lunch.


13.00 107-åringen som förlorade sitt land och försvann. Mårten Nilsson och lappmarkens kolonisation. Gudrun  Norstedt författare och doktorand på SLU.


14.00 Samer i syd - deras långa historia och möten med "nordmän". Inger Zachrisson, arkeolog, docent och  tidigare förste antikvarie vid Historiska museet, Stockholm.


15.00 "Skogssamevistet på Murberget". Samiska byggnader från Malå, Arjeplog/Arvidsjaur. Jörgen Stenberg,  renskötare och jojkare från Malå.


 
 


SYDSAMISKT PROJEKT FÅR EN HALV MILJON KRONOR


 


Projektet Ohtesedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige; Gävleborgs, Dalarnas och Västmanlands län, har fått 500 000 kr från Kulturrådet för insamling av uppgifter om samer och att arkeloger besöker platser där samer vistats i de berörda länen. Det är ett samarbete mellan Gaaltje – sydsamiskt centrum och länsmuseerna i de ovannämnda länen.


 


Källa: Edberg, Jonas 2017-05-13. Miljonbidrag till kulturprojekt. Västerås Tidning. S. 13.


 


REN- OCH ÅLGHORN FRÅN VIKINGATIDEN FRÅN SIGTUNA HAR ANALYSERATS


 


Schyman, Joakim 2012. Proveniensbestämning av vikingatida hornmaterial- En studie utifrån stabila isotoper. Masteruppsats 2012. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
pdf.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537949/FULLTEXT01.pdf


 
Karlsson, Johnny 2015. SPILL OM DJUR, HANTVERK OCH NÄTVERK I MÄLAROMRÅDET


UNDER VIKINGATID OCH MEDELTID. Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.
 


SPÅR EFTER SAMER PÅ ISLAND?


  To die into the mountain. A study of a Northwestern Icelandic burial mound and the Sámi cultural influences in Viking Age Iceland
 
FOTOGRAFEN OCH RAGGARNA


Fotografen Kjell-Åke Jansson porträtteras i VLT om hans mångåriga fotoprojekt om raggare.

Läsa och titta mer: Jersenius, Erik 2017-04-27. Manlig bilkultur i uppluckring. VLT. S. 5-7
SAMER I HÄLSINGLAND


 


Läsa mer: Ericson, Peter 2017-05-14. Bollnäs och samerna. Del Ett: Arkeologiska rön i utkanten, boställen i arkiven, en sejte och kustskogssamer…Bloggen South Saami History
 
HÖKJAKT PÅ JÄRNÅLDERN  OCH MEDELTIDEN I NORGE


 
Läsa mer: Orten Lie, Ragnar 2016. Falkonering med hauker. Spor nr 1 2016.
DÅ DJUREN GICK HUNGRIGA I FINLAND


Isotopanalyser av skelett från får visar de gick hungriga på medeltiden, vilket tyder på att människorna hade det tufft också.


Naturresursinstitutet Luke. 2017-02-10. Benen och tänderna avslöjar: förfäderna till finsk boskap och finska får levde i hårda förhållanden i synnerhet på medeltiden.

UPPSATS OM HÄLLRISTNINGAR


 Eriksson, Caroline 2016. Sublima ristningar. Sökandet efter bronsåldersideologi i hällristningsområden kring Enköping, Norrköping och Skåne. Masteruppsats i arkeologi.


 Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.torsdag 27 april 2017

Nyheter om Arkeologi och Historia maj 2017
FOTOGRAFI – SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND

10 maj 2017. Klockan 18.00, Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås

Fotografen Helene Schmitz berättar om sitt projekt om den stora skogsbranden i Västmanland .


 

ANUNDSHÖG FÅR ETT BESÖKSCCENTRUM.

 Strömsholm får hästmuseum
Nättidningen Svensk Historia. 2017-04-15

MELLAN HEDENDOMEN OCH KRISTENDOMEN
 
Stockholms läns museum Apr 18, 2017 
 
Oppeby – vikingatida plats där hedniskt och kristet möts
 
 
FYRA ARKEOLOGER RECENSERAR UTSTÄLLNINGEN OM FINLANDS HISTORIA
Finlands Nationalmuseum i Helsingfors har gjort om sin permanenta historieutställning och den recenseras av fyra arkeologer.
Ulla Moilanen 2017-04-11. Arvostelussa Kansallismuseon uusi esihistorian perusnäyttely.Bloggen: Kalmistopiiri
Ninni Närväinen 2017-04-11  Hieno taidenäyttely, surullisen puutteellinen kulttuurihistoriallinen näyttely Bloggen: Kalmistopiiri
Aleksi Pienimäki 2017-04-11   Esihistoriaa paremmalla fokuksella Bloggen: Kalmistopiiri
Heli Etu-Sihvola 2017-04-11   Esihistorian valikoitu sillisalaatti Bloggen: Kalmistopiiri
VIKINGATIDA SMEDSVERTYG FUNNA I SKÅNE
Strandmark, Fredrik 2017-04-17. Kulturlagren blottas för första gången. Bloggen:Arkeologerna
URNESPÄNNE FRÅN SEN VIKINGATID FUNNEN
 
Vid utgrävningar Hjärup Väderstad fann arkeologerna ett urnespänne.
Bolander, Adam 2017-04-25. Järnålder vid Hjärup Väderstad. Arkeologernas blogg
 
ARKEOASTRONOMI – SOLEN GÅR UPP MELLAN TVÅ BERG VID LUISTARI KRING PÅSKEN
 Solen går upp kring påsken mellan två kullar vid gravfältet Luistari i västra Finland. Påsken är en rörlig högtid som inträffar första fullmånen efter vårdagjämning (21 mars), idag söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.
 
Paukko, Timo 2017-04-12. Suomi alkoi haudata vainajia kohti pääsiäisen aamunkoittoa 800-luvulla – kristinusko saapui siis luultua aiemmin. Helsinki Sanomat.
 
ARKEOASTRONOMI – STJÄRNBILDER AVBILDADE PÅ STENPLATTOR VID EN AV VÄRLDENS FÖRSTA STÄDER

Arkeoastronomer menar att det finns avbildningar av stärnbilder i den forna staden Göbekli Tepe för 10500 år sedan.
Läsa mer:   Martin B. Sweatman* and Dimitrios Tsikritsis 2017.
 Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 17, No 1, (2017), pp. 233-250.
 
FORNTIDA BÅTAR
Paschenko, Veronika 2017-04-20. Venehautauksia kivi- ja pronssikauden Euraasiassa. Bloggen: Kalmistopiiristä
 MÄNNISKOARTEN HOMO FLORENSIENSIS LEVDE I INDONESIEN
 Läsa mer: Wehner, Mike. 2017-04-24 Hobbits were real, and they lived in Indonesia. Bgr.com http://bgr.com/2017/04/24/real-hobbits-indonesia/
 
PYRAMID FUNNEN I EGYPTEN

Läs mer:  VG.no /NTB  2017-04-04. Hovedinnhold

Ny pyramide funnet i Egypt
MUMIER FUNNA I EGYPTEN
Lauff, Tiomas 2017-04-18. Sex mumier funna i Egypten. SVT Nyheter
MÅNGA SPÄNNANDE HÄLLRISTNINGAR FUNNA 2016 I BOHUSLÄN
Läsa och titta mer: Andreas Toreld och Tommy Andersson.2017. Fältsäsongen 2016 Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

DEL AV EN RUNSTEN UPPTÄCKT VID VADA KYRKA I UPPLAND
Läsa mer: Kjellström, Magnus 2017-04-27. Nya runor! Säkra vårtecken ifrån Vada. Riksantikvarieämbetets K-blogg.
 

Nyheter om samisk historia maj 2017

SAMER I MELLANNORRLAND

 
Seminariedag Samer i Mellannorrland 20 maj 2017. kl. 11.00 – 17.00

Plats: Murberget, Härnösand, i hörsalen och på skogssamevistet.

Seminariet är kostnadsfritt

11.00 "Samer i Västernorrland". Ewa Ljungdahl, arkeolog på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.

Pause för fika och lunch.

13.00 107-åringen som förlorade sitt land och försvann. Mårten Nilsson och lappmarkens kolonisation. Gudrun  Norstedt författare och doktorand på SLU.

14.00 Samer i syd - deras långa historia och möten med "nordmän". Inger Zachrisson, arkeolog, docent och  tidigare förste antikvarie vid Historiska museet, Stockholm.

15.00 "Skogssamevistet på Murberget". Samiska byggnader från Malå, Arjeplog/Arvidsjaur. Jörgen Stenberg,  renskötare och jojkare från Malå. 

SAMER I DALARNA

TV Malung-Sälen 2017-04-12. Intervju med historiker Peter Ericson som föreläst i Malung om samerna.
http://www.tvmalung-salen.se/artiklar.php?id=257 

SAMER I VÄSTERDALARNA

Olsson, Eskil 2017-04-10. Samer i Äppelbo under 150 år. Bloggen: South Saami History.


 

SAMER I VÄRMLAND PÅ 1600-TALET

Läsa mer: Ericsson, Peter 2017-04-24. Samer och renskötsel vid Värmlands Nykroppa kring år 1600.. Bloggen:South Saami History
https://southsaamihistory.wordpress.com/2017/04/24/samer-och-renskotsel-vid-varmlands-nykroppa-kring-ar-1600-i-ur-sign-hc-1922-24/

BRISTANDE KUNSKAP OM SAMERNAS HISTORIA

En granskning av lektor Anna Johnsson Harrie, vid Linköpings universitet, av ursprungsbefolkningen samernas och minoriteterna judars, tornedalsfinnar, sverigefinnars, historia får underkänt.

Vem är förvånad? Inte ens professorer i arkeologi och historia har kunskap om samernas historia? Hur kan man då kräva det av lärare?

Hanna Westerlind & Kaisa Vuonokari 2017-04-27. Läroböcker får underkänt när det gäller samers historia.   Sameradion & SVT Sápmi & Sisuradio.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6682320

 

måndag 10 april 2017

Nyheter om Västmanland april 2017


April 2017
 

VÄSTERÅS STADSARKIVS BILDBANK
Carl Henning och Stadsbyggnadskontorets ”rivningsbilder”, finns på Västerås stadsarkivs bildbank.


NY TIDNING UPPSTÅR I VÄSTMANLAND

 

Tidningen ETC startar en tidning i Västerås.

 


HÄLLRISTNINGAR FRÅN BRONSÅLDERN I VÄSTMANLANDSvenskt HällristningsForskningsArkiv digitaliserar Botarks dokumentation av hällristningar i Västmanland. Klicka på Aktuellet. http://www.shfa.se/MYNT FRÅN VÄSTMANLAND


Västeråsskatten som gömdes en i en källare vid Bondtorget 1521, i samband med att Gustaf Vasa intog staden, ska nu bli en bok.

 

Läsa mer: Helenius, Malin 2017-02-09. Satsar på bok om senmedeltida mynt. Sveriges Radio P4 Västmanland.


 

 

Mynt från Västeråsskatten analyserade.

 

Läsa mer: Holmberg, Kjell 2017. Från kung Hans till Sten Sture den yngre – örtugsmyntningen 1497-1520. Svensk Numismatisk Tidskrift mars 2/2017. S. 39-41

 

Unikt mynt från Västeråsskatten

 

Rundgren, Jonas 2017. Sture Sture – ny hittills okänd myntherre? Svensk Numismatisk Tidskrift mars 2/2017. S. 17.

 

 

NYTT BESÖKCENTRUM VID STRÖMSHOLMS KANAL?

Satsa på besökscentrum vid Västanfors hembygdsgård 

BADELUNDABOR LURADE EN UNG KVINNA SOM BLEV HALSHUGGEN I VÄSTERÅS

 

Läsa mer: Wallén, Bengt 2017. Badelundapräst halshöggs – hade anklagat biskopen  för religionsbrott! BadelundaBygden Nr 37 – januari 2017. s 13-14.

 

ANUNDSHÖG ETT VIKTIGT MAKTCENTRUM

 

Anundshög utplaceras som ett viktigt vikingacentrum i svenska National Geographic 3/2017 s. 22-49.

 

FOTOGRAF BESÖKTE ANUNDSHÖG

 

En fotograf på National Geographic besökte Anundshög och fotograferade runsten med Anundshög i bakgrunden.

 

Svenska National Geographic 3/2017 s. 22-49.

 

FAMILJEN TILL MASUGNENS UPPFINNARE DOG I DIGERDÖDEN

Masugnen vid Lapphyttan vid Olsbenning i Karbennings socken är världens äldsta masung och är daterad till 1100-talet.

-   Lapphyttan var en utmarkshytta som lades ned vid 1300-talets mitt , troligen i samband med digerdöden, sade arkeologen Ulla Berqvist på Länsstyrelsen i Västmanland till Västerås Tidning.

Västerås Tidning 201703-18. Utökat riksintresse för Norbergsområdet. s. 18

VÄSTMANLANDS ENDA UTGRÄVDA ELDSTAD TILL EN KÅTA ÄR FRÅN LAPPHYTTAN

När arkeologer grävde ut den medeltida masugnen från Lapphyttan vid Olsbenning i Karbennings socken, daterad till ca 1100-1350, fann de en härd (A10) från en samisk kåta som daterades till 1600-talet. Skogssamerna hade anlagt ett viste ovanpå den gamla hyttan, där av namnet Lapphyttan.
Läsa mer: Pettersson, Ing-Marie 1984, Tre medeltida hyttor i Norbergs bergslag. Uppsala universitet.