torsdag 30 november 2017

Kolonialmakten Sverige sätter samer på plats som blir utan skylt


KOLONIALMAKTEN SVERIGE SÄTTER SAMER PÅ PLATS

Kolonialmakten Sverige, (Sveriges regering s + mp) förbjuder att Umeå att sätta upp en samisk skylt trots att Umeå ursprungligen varit samisk (Det har bott skandinaver på en gård under några århundraden på yngre bronsålder).

Läs mer: Blind, Marica & Poggats, Tobias 2017-11-28.  Umeå får inte använda det samiska namnet Ubmeje Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6830733

Blind, Marica 2017-12-01. Peter Eriksson: Ortsnamnsbeslutet följer nuvarande regelverk. Sameradion & SVT Sápmi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6832558

Blind, Marica 2017-12-01.  Skerk: Borde vara Sametinget som hanterar frågor om ortnamn. Sameradion & SVT Sápmi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6832553

 

MER OM KOLONIALMAKTER I NORDEN I NUTID

Tervalampi, Jouni 2017-11-23 Den gröna koloniseringen av Sápmi.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2017/09/kolonialmakterna-ryssland-norge-finland.html

BESÖK HOS SAMERNA 12 KM UTANFÖR UMEÅ 1655

 

Läsa mer: Ericson, Peter 2016-12-16. Besök hos samerna 4 lieues (12 km) utanför Umeå år 1655 (greve Loménie) Del1:2. Bloggen: South Saami History.

 


 

SAMISKA MINNESMÄRKEN I UMEÅ

Läsa mer: Isberg, Erik 2014-09-17. Umeå skyltar med samisk historia. Folkbladet
http://www.folkbladet.nu/1408452/umea-skyltar-med-samisk-historia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar