fredag 19 februari 2010

NYHETER OM KARELEN & SAMER

Arkiv 2009-

VOTISK KVINNA FRÅN 1600-talet FUNNEN

Voterna, ett litet finskugrisk folk kring Sankt Petersburg. Nu har en votisk kvinna från 1600-talet blivit funnet. Kläderna var mycket väl bevarade. Det nya fyndet är det äldsta klädesplaggen av en votisk kvinna. Tidigare har man endast känt till votisk klädesdräker från 1800-talet.

Läsa mer: Rysslands röst 2010-02-11 Historiskt eko av en försvinnande folkstam.
http://swedish.ruvr.ru/2010/02/11/4371384.html


VIDEO OM KULTPLATSER FRÅN RYSSLAND

Fick ett e-mail från Vyacheslav Mizin om videor om rösen och kultplatser från Kolahalvön och Ryska Karelen.“I offer you to viewing a two video report. Below the link fordownloading. Film-report about a summer expedition on the Barents sea coast (Kola peninsula).

Prehistoric stone construction (cairns, perched boulders etc) in the coast of the Arctic ocean. (DVD 750Mb)http://narod.ru/disk/24680301000/DVD%20Plato%20seydoff.rar.html

Experimental film about a finnish sacred cave Pirunkirkko (“Devils Church”) in Karelia, NW Russia. (DVD 760Mb)
http://narod.ru/disk/25152039000/Pirunkirkko.rar.html

It no commercial projects, for viewing outside of the Internet.”

Fick ett tips av en läsare hur man gör:

"För att kunna lasta ned filmerna måste man först ladda ned programmet Яндекс(Jandeks). Fyll i siffrorna och tryck på Скачать (som jag tror betyder "hoppa").Programmet går fort att ladda ner, men en film tar två och en halv timma."

EN FINSK SPIONSKOLA I RYSKA KARELEN

Under Fortsättningskriget (1941-1944), som var en del av 2:a Världskriget, uppförde finnarna en spionskola vid Petrozavodsk vid Onegasjöns strand i dåvarande Sovjetiska republiken Karelen som finnarna ockuperade under Fortsättningskriget. Spionskolan uppfördes av Antti Porvali. Nu har sonsonen Mikko Porvali skrivet en bok om spionskolan: Vakoojakoulu. Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa (2010). Finland hade tillfångataget tiotusentals sovjetiska fångar, både civila och soldater, som fänglades i förintelseliknade fångläger.Där rekryterades finska spioner ur den rysktalande befolkningen. Flera hundra fångar hoppade på erbjudandet. Sovjetiska agenter reda på den hemliga spionskolan och planerna var att göra ett attentat mot skolan. Planerna avslöjades och spionskolan flyttade 1943 längre in mot landet till Sortjärvi nära Petrozavodsk, i november samma år Ruokolahden och sommaren 1944 till Savitaipale. Agenter fick nya ryska identiteter och skulle lära sig hoppa fallskärm främst i Arkangelsktrakten för att samla information. De skickades i ryska militärkläder.I stort sett blev spionskolan ett fiasko. Det är oklart hur många som återvände, men beräkningar är att ungefär 90% av spioner rymde, dödades eller är spårlöst försvunna. Arkiven förstördes och det är oklart exakt hur många som utbildades till spioner. I januari 1943 släpptes 22 män bakom fiendens sida i fallskärm och ingen av de återvände till Finland. En av de ryska krigsfångarna som hade utbildats till sköts ihjäl vid fronten av finska soldater efter ett uppdrag i Sovjetunionen, eftersom soldaterna trodde det var en fiende när han bar på ryska soldatkläder.
Läsa mer:
http://www.tuomioja.org/index.php?mainAction=showPage&id=1662&category=3
Haukka-Konu, Sari 2010-05-12 Kun isoisä vakoilijoita kouluttihttp://www.spjl.fi/?s=297
Kirja paljastaa: Suomi koulutti venäläisvakoilijoita salaisessa paikassa2010-05-12
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/05/1127565
Jokipii, Markku 2010-05-23. "Suurin syy vakoilijoiden tuhoon ovat viina ja naiset"
http://ww.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=31196:qsuurin-syy-vakoilijoiden-tuhoon-ovat-viina-ja-naisetq&catid=5:tiede&Itemid=7

ETT SAMISKT HELIGT BERG HOTAT I RYSKA KARELEN

Av Jouni Tervalampi juli 2010


http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/07/vottovaara-hotad.html

GAMMAL BOK att ladda ned
The chronicle of Novgorod, 1016-1471
(1914)


http://www.archive.org/details/chronicleofnovgo00michrich

BOK OM SAMER

Iskos 17 - Recent perspektives on Sámi archaeology in Fennoscandia and North-West Russia (2009). I tidskriften skriver bland annat arkeologerna Noel Broadbent och Britta Wennstedt Edvinger om järnålderssamer på Hornlandsudde i Hälsingland. Nya dateringar visar att de vikingatida samiska silverskatterna är från tidig medeltid. En inventering på öarna vid Vita Havet har arkeologerna bland annat funnit två labyrinter och en ringformad anläggning med fem koncentriska stenringar.

SAMISKA LÅNEORD I FINSKAN OCH KARELSKAN

Ante Aikio:
The Saami loanwords in Finnish and Karelian (389 sidor) OBS! Tung pdf-fil 43 mb

http://cc.oulu.fi/~anaikio/slw.pdf


Fennoskandia archaeologica Några tips.

SAMER

2007. Jari Okkonen, Archaeological investigations at the Sámi sacrificial site of Ukonsaari in Lake Inari

2004. Lars Ivar Hansen and Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 2004, 427 pp, with indexes of terminology, names and places. Reviewed by Helena Ruotsala.

2003. Colin Amundsen, Jørn Henriksen, Elin Myrvoll, Bjørnar Olsen and
Przemyslaw Urbanczyk
CROSSING BORDERS: MULTI-ROOM HOUSES AND INTER-ETHNIC
CONTACTS IN EUROPE’S EXTREME NORTH
2003. Eija Ojanlatva, A Late Iron Age silver deposit found at Nanguniemi, Inari, Finland

2001. Eero Jarva, Markku Niskanen and Kirsti Paavola
ANATOMY OF A LATE IRON AGE INHUMATION BURIAL OF HIUKKA
AT NIVANKYLÄ (ROVANIEMI, FINNISH LAPLAND)

1999. Øyvind Sundquist, Traces of iron production in prehistoric Finnmark

1995. Mark Shahnovich, Cult Complex on the Mountain Vottovaara

1995. Milton Nunez
REFLECTIONS ON FINNISH ROCK ART AND ETHNOmSTORICAL DATA
1993. E. N. Nosov, O. V. Ovsyannikov, V. M. Potin, The Arkhangelsk hoard

1991. Bjørnar Olsen, Material metaphors and historical practice: A structural analysis of stone labyrints in coastal Finnmark, Arctic Norway

1990. V.Ya. Shumkin THE ROCK ART OF RUSSIAN LAPPLAND

1986. Tuukka Talvio THE COINS OF THE KUOLAJARVI (SALLA) HOARD


RYSKA KARELEN

1999. M.G. Kosmenko & I.S. Manjuhin, Ancient iron production in Karelia

1997. M.G. Kosmenko & S.I. Kochkurkina (eds.),Arkheologiya Karelii. Karelskii Nauchnyi Centr Rossiiskoy Akademii Nauk. Petrozavodsk 1996. 415 p. By Matti Pöllä.

1996. M. G. Kosmenko. THE CULTURE OF BRONZE AGE NET WARE IN KARELIA

1995. Mark Shahnovich, Cult Complex on the Mountain Vottovaara

1994. Nikolai A. Makarov, Portages of the Russian North: Historical geography and archaeology
1993. E. N. Nosov, O. V. Ovsyannikov, V. M. Potin, The Arkhangelsk hoard

1991. Bjørnar Olsen, Material metaphors and historical practice: A structural analysis of stone labyrints in coastal Finnmark, Arctic Norway

1990. V.Ya. Shumkin THE ROCK ART OF RUSSIAN LAPPLAND
1986. Tuukka Talvio THE COINS OF THE KUOLAJARVI (SALLA) HOARD
1985. A. Saksa RESULTS AND PERSPECTIVES OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES ON THE KARELIAN ISTHMUS


”LAPPRÖSEN” i KARELEN

I Karelen och på Kolahalvön, från finska viken och uppåt, finns en speciell stensättning som är typisk för de människor som bodde under järnåldern från Finska viken upp till Kolahalvön. Det är ett speciell stensättning, oftast rundformad, och som är uppbyggd cirka en meter hög med lite större stenar runtom och ifyllda med mindre stenar.

Karelska näset

De finns fem kända platser på Karelska näset – mellan Finska viken och Ladogasjön, plus ett gravfält med cirka 200 stensättningar på ön Essari (De dödas ö) i Finska viken på . Några är utgrävda och daterade till 700-900-talet e. Kr.

Ryska Karelen

Vid sjön Kittehenjärvi nordöstra del finns ett gravfält som ligger en kilometer från Kahalahti där arkeologer från karelska forskningscentret ryska Vetenskapsakademien i Petrozavodsk i Ryssland har grävit ut några av de så kallade ”lapprösen”. Castrén skrev på 1800-talet: ”I Akonlahti visade man mig jemväl några lemningar af lapsk härkomst.” Akonlahti ligger i nordöstra delen av sjön Kittehenjärvi. Fortfarande 1636 betalade lappstorosten (lapplänsmannen) Kwiwtza Igaloff för ”lapparna ifrån Cajana gränsen” lappskatten till ryske tsaren befälhavare vid Sumskoij fästning.

Kolahalvön

Sedan finns det tre platser i utritade på en karta över Kolahalvön som jag har fått Vyacheslav Mizin; en vid Kandalahtiviken, en väster om Kandalahti mot finska gränsen och en mellan Kandalahti och Murmansk.

P.S: Känner du till fler av den här typen av stensättningar får du gärna mejla mig: tervalampi@hotmail.com

Läsa mer: Valentin Gorkovets1, Marianna Raevskaya1 & Andrei Spiridonov2. On a new type of stone structures on Kiitehenjärvi in the Kostomuksha Nature Reserve
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=24153


SAMISKT OFFERFYND I RYSKA KARELEN

Ett samiskt offerfynd liknande de man finner vid norra Sverige som Mörtträskt har blivit funnen vid Sohjanaälven (numera en del av en kanal) mellan Pääjärvi (ry. Pjaozero) och Touppajärvi (ry. Topozero) i ryska Karelen.
Ett samiskt offerfynd liknande de man finner vid norra Sverige som Mörtträskt har blivit funnen vid Sohjanaälven (numera en del av en kanal) mellan Pääjärvi (ry. Pjaozero) och Touppajärvi (ry. Topozero) i ryska Karelen.
Sommaren 2001, då kanalen var nästan torrlagd, fann några lekande barn metallföremål, vilka togs hand av Natalia Pyattoyeva. När Natalia Borodkina visade föremålen för arkeologen Svetlana Kochkurkina vid ett besök vid Petrozavadosk vid Onegasjön 2006, blev arkeologen "eld och lågor". Åkte hon omedelbart upp till Sohjana, men nu var vattennivån normal.
Föremålen känner vi igen från samiska offerplatser Sverige, bland annat en klocka med tre klockor hängande, ett hästskoformat hänge och ett fågelhänge av samma typ som man har funnit vid Mörtträsk. Ett av de mest spännande föremålen var ett fågelhuvud som möjligen har suttit i toppen på en stav.
Smycken vid älven talar för en samisk offerplats liknande fynden vid den samiska offerplatsen vid Mörträsk i Sverige. Det kan även vara en eller flera samiska gravar som har eroderat ned i älven. Föremålen är från olika tidsperioder, vilket talar emot att de skulle härröra från en nedrasad grav.
På ett foto på fyndplatsen - vid Sohjanaälven - så ser vi två stenblock till höger om bron över Sohjanaälven, tre-fyra meter från stranden, vilka gör att någon stenarna skulle kunna varit en sejte tillägnad en fiskerådare, och att stenen blev en naturlig markeringssten där samer gick ut till strandkanten och offrade smycket i vattnet till fiskerådaren för ett bra fiske. Hela strandpartiet är intressant. Finns det till exempel stensättningar där eller om det finns fler fynd under torven vid stenblocken.
Området kring norra Tuoppajärvi och Pääjärvi var samiskt fram till det Nordiska kriget i början av 1700-talet. Cirka tjugo kilometer nordöst om Sohjana ligger Kiestinki, som kommer från samiska giessat. 1679 fanns det tre samefamiljer med familjenamnet Kömö vid Kiestinki.

Läsa mer: Karelska republiken, Rysslands officiella hemsida. 2006-09-06. Sofporog discoveries http://gov.karelia.ru/gov/Different/History/060823_e.html
Fotografier på det samiska metallofferfyndet: http://gov.karelia.ru/gov/Photos/exhibition_e.html?id=7309&eid=113
Fossum, Birgitta 2007. Förfädernas land. En arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr.-1600 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 22." . Umeå universitet. Zachrisson, Inger 1984. De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsk, Lappland. Arckaeology and Enviroment 3. Umeå.
Pöllä, Matti 1995. Vienan Karjalan etnisen koostumuksen muutokset muutokset 1600-1800-luvulla, Helsingfors
Tervalampi, Jouni 2005. Skogslappbyarna vid Nedre Imandroffska socken
http://medlem.spray.se/jaaaaa/SamerNedre.html


måndag 15 februari 2010

DET "ÄKTA" VÄSTMANLAND

SURA, RAMNÄS, SEGLINGSBERG OCH VIRSBO

Av Jouni Tervalampi 2010©

Flera svenska landslag har med framgång övernattat i det "äkta" Västmanland: Damkronorna i ishockey, orienteringslandslaget (VM-Guld 2004) och Dam-innebandylaget (VM-Guld 2009). Det finns bara ett område i Västmanland som är genuint västmanländskt. Det är Surahammars kommuns del av Kolbäcksdalen, det vill säga Sura och Ramnäs socknar. Det är den enda delen av Västmanland som har en unik prägel. De övriga delarna har inflytande från andra bygder och landskap.

Västmanland, ett Sverige i miniatyr

Västmanland brukar beskrivas som en miniatyr av Sverige; gruvor och samer i norr, skogsbygd i mitten och slott, slättbygd och kust i söder. Västmanland kan delas in i fyra områden.

Mälarbygden - Gnällbältet

Det södra delen av Västmanland, den så kallade Mälarbygden, är ett slättland som består av åkermark och en massa slott som Köping, Dovö, Tidö, Strömsholm, Västerås och Ängsö och har stora likheter med Sörmland på södra sidan av Mälaren. Hallstahammar ligger på gränsen mellan Mälarbygd och Mellanbygden. Jag räknar inte Hallsta till det äkta Västmanland då den inte ligger riktig i en skogsbygd. Skogen börjar ju strax norr om Hallsta, möjligen skulle Trångsfors bruk kunna räknas till det äkta Västmanlan.
Gnällbältet sträcker sig från Örebro till Eskilstuna, men språkligt sätt har västeråskan lite drag av gnällbältetsmålet.

Östra Västmanland liknar Uppland

Storskogen var en skiljelinje med det "uppländska" Västmanland och det äkta Västmanland.
Fredrik och Henrik Lindström skriver i boken Svitjods undergång och Sveriges födelse (2006):

. . .dialekterna i östra Västmanland skiljer sig nämligen från landskapets i övrigt, men visar istället stora likheter med Fjädhundralands. . .dess kända gränser följer kusligt. . .dialektgränsen [som] finns mycket väl dokumenterad mellan Skultuna och Lillhärad, alldeles nordväst om Västerås.

Mellan Badelundaåsen/Långheden-Svartån och Kolbäcksån finns en storskog. Femtio kilometer lång (räknat från Norberg och Dalälven) och 30-15 km bred storskog som var en naturlig barriär mellan folk som bodde efter Svartådalen och de som bodde efter Kolbäcksdalen. Den sträcker sig ända ned till Bysingberg. På 1900-talets början fanns det ingen direktväg mellan Surahammar och Västerås, utan man var tvungen att åka över Ramnäs och Skultuna eller över Hallstahammar. När Industrileden (Dåvarande Riksväg 65, idag Riksväg 66) byggdes på 1960-talet mellan Surahammar och Västerås genom storskogen blev kommunikationerna mycket bättre. Socknarna på västra och östra sidan av Sagån, som bildar gräns mellan Västmanland och Uppland, är väldigt lika och har en liknande dialekt. Även landskapen är väldigt lika med mycket åkermark.

Åmänningen - "Dalarnas" sydgräns

Bergslagen med gruvbrytning finns både i Västmanland och södra Dalarna; Kopparbergslagen, Östra och Västra Bergslagen, Norbergs och Skinnskattebergs bergslag. På medeltiden tillhörde både Skinnskattebergs och Norbergs bergslag till Dalarna.
På mitten av 1800-talet märkte man tydligt kulturellt att man lämnade det äkta Västmanland när man lämnade Virsbo och for med båt, eller med släde på vintern, in i Åmänningen där Västervålaborna for med kyrkbåtarna till kyrkan på söndagarna och vissa hus hade Dalmålningar inomhus. Nu var man i "Dalarna".

Mellanbygden - Det äkta Västmanland

Det äkta Västmanland - Mellanbygden - kan beskrivas som en stor skogsbygd där bruken anlades vid forsar som ett pärlband efter Ramnäsströmmen, som denna del av Kolbäcksån hette långt in på 1800-talet. I Mellanbygden, mellan Bergslagen och Mälaren, med vatten, skog och rykande skorstenar ligger brukssamhällen som; Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Ett bruk fanns på 1700-talet vid Seglingberg. Gustaf Vasa upptäckte hur viktig järnet var för statens bytesbalans. Genom tillverkning och export av järnvaror frigjordes Sveriges beroende till främmande länder.På 1600-talet styrde kronan ner hamrarna från Bergslagen till Mellanbygden som hade storatillgångar på vattenkraft och skog. Det var vid den här tidpunkten Sura bruk anlades. Språklig sätt så är det en dialektal skillnad med brukssamhällen Sura, Ramnäs och Virsbo, men är en del av den så kallade rumpmas-dialekten.

Läsa mer: Jägeberg, Anders 2009. Västmanlands historia. Västmanland. Bilda förlag

söndag 7 februari 2010

NYHETER OM ARKEOLOGI OCH HISTORIA

Arkiv 2003-2009

100 ÅR SEDAN AUGUST STRINDBERG DOG

Det firas med en egen sajt på nätet

http://www.strindberg2012.se/

BARKBÅT FRÅN BRONSÅLDERN

Sveriges äldsta daterade båt upptäckt efter 80 år i magasin.
Sveriges Radio Nyheter P4 Sjuhärad 2011-12-21. Unik kanot från bronsåldern
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4869876

BÅTGRAVEN PÅ ÖSEL I ESTLAND

Stylegard, Frans-Arne 2011-07-25. En ny skipsgrav på Ösel. Bloggen: Arkeologi i nord.
http://arkeologi.blogspot.com/2011/07/en-ny-skipsgrav-pa-sel.html
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=26503&sec=1

ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2011

”Årets nummer är brett upplagt - här finns artiklar om större forskningsprojekt, t ex undersökningarna av Krokeks kloster (skriven av Marie Ohlsén), äldre järnålderns vägnät runt Linköping (Maria Petersson), kartläggningen av Östergötlands bergslager (Olle Hörfors) liksom rekonstruktionen av ett tidigmedeltida gravmonument i Örberga kyrka (Rikard Hedvall).”,

saxat ur Arkeologi i Östergötland 2011

http://arkeologiostergotland.blogspot.com/

BARNSOLDAT FRÅN JÄRNÅLDERN OFFRAD I ÅN?

Hästdetaljer tillhörande ett barn har arkeologer funnit i ån vid Finnestorp offerplats i Västergötland.
- Det har dykt upp föremål i miniformat. Vi anar små betseldetaljer som hört till en mindre häst, sade arkeologen Bengt Nordqvist till Sveriges Radio P4 Skaraborg.
Sveriges Radio P4 Skaraborg. 2011-08-11. Barnkrigare i Finnestorp?http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4641348

Offerplats Finnestorp. 2011-08-11. Ett unikt fynd - aldrig tidigare - en ryttare som varit barn.
http://www.finnestorp.se/aktuellt.aspx#post-167


AVHANDLING OM BRONSÅLDERN

Arkeologen Leif Karlenby är klar med sin avhandling Stenbärare. Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder (2011).

http://arkeologgruppen.wordpress.com/2011/09/05/snart-ar-det-dags/


BOK OM RIKA GÅRDAR I ÖSTERGÖTLAND

http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2011/09/me_and_my_new_book.php


GLACIÄRFYND FRÅN NORGE

http://www.fjuken.no/index.cfm?event=doLink&famID=202001&frontFamID=84050

FINA FYND FRÅN GAMLA UPPSALA

http://tingotankar.blogspot.com/2011/09/den-bra-sortens-granater.html

SVÄRDSHANDTAG VISAR PÅ KONTAKTER MELLAN ENGLAND OCH SVERIGE

Läsa mer: Svante Fischer and Jean Soulat (Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye)The Typochronology of Sword Pommels from the Staffordshire Hoardhttp://finds.org.uk/staffshoardsymposium/papers/svantefischerandjeansoulat

GOTERNA I POLEN

Tadeusz Makiewicz har en hemsida om ” The Goths in Greater Poland” med fotografier från skelett från gravar och föremål där man se paralleller till Skandinavien.

http://www.muzarp.poznan.pl/archweb/gazociag/title5.htm


BOK OM KONTAKTER MELLAN FOLK I SKANDINAVIEN OCH VID SVARTA HAVET

Läsa mer:

http://arkeologi.blogspot.com/2011/09/inter-ambo-maria-between-scandinavia.html

GULDSMED KIDNAPPAD OCH SKÄNKT SOM MÄNSKLIG GÅVA TILL EN GOTLÄNDSK HÖVDING

Arkeologen Kent Andersson menar att järnåldersguldsmidet kom av att en guldsmed från trakten kring Medelhavet kring Kristi födelse blev bortförd till Gotland i en sorts alliansgåva, möjligen i ett handelsavtal. Det Andersson syftar på är Havorringen från Gotland som är gjort i en speciell teknik. På Havorringen finns en månskära och i månskärans mitt ett tjurhuvud. Motiv som är vanliga kring Medelhavet. Man kan säga att guldsmidet föddes på Gotland. En teknik som senare spreds sig i till Öland och fastlandet.

Läsa mer Andersson, Kent 2011. Guldålder. Svenska arkeologiska skatter

VAPENGRAVAR FRÅN JÄRNÅLDERN I NORGE

Stylegar, Frans-Arne 2011-08-16 Weapon graves in Iron Age Norway 1-550 AD.http://arkeologi.blogspot.com/2011/08/weapons-graves-in-iron-age-norway-1-550.html


BLEV DAG HAMMARSKÖLD PLAN NEDSKJUTET?

Läsa mer: Svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fn-forbundet-kraver-utredning-av-hammarskjolds-dod_6401159.svd


GOTLÄNDSKA GIFT MED EN SVEAMAN?

http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/en-vendeltida-langvaga-karlekshistoria/2011/08/26/OVANLIGT MYNTFYND I UPPLAND

Ett ovanligt mynt hittats vid arkeologiska utgrävningar vid Garn, intill Örsundaån, i Biskopskulla socken i Uppland. Ett brakteat från 1180 vars enda tidigare exemplar är ett från Dalarna.

- Vi är väldigt glada att detta mynt dykt upp just här. Det visar att detta varit en viktig plats, att viktiga människor varit här. För oss är det inte bara ett mynt, utan en bit av historien, säger forskningsledaren Annika Larsson till UNT.se

Läsa mer: Garn Archaeological Site.
http://garnarchaeologicalsite.wordpress.com/
Simonson, Charlotte 2011-06-29. Sensationellt myntfynd i myllan. UNT.se
http://www.unt.se/uppsala/sensationellt-myntfynd-i-myllan-1387441.aspx

Uppsala universitet. Pressmeddelande 2011-06-29. Unikt medeltida myntfynd i Biskopskulla.
http://www.uu.se/press/pm.php?id=1426

EN BRONSSKIVHUVUDNÅL MED KONCENTRISKA RINGAR FUNNEN I EN TRÄDGÅRD I SÖRMLAND

Läsa mer: Sörmlands museum – Arkeologi. 2011-06-20. Ett ovanligt fynd med ett ovanligt hack
http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Arkeologi/Arkeologerna-dagbok/Ett-ovanligt-fynd-med-ett-ovanligt-hack/


BEGRAVD SITTANDE I EN CIRKELRUND GROP

En cirka 150 cm lång kvinna har begravts sittande i en cirkelrund grop vid Stora Uppåkra utanför Lund i Skåne.

Läsa mer: UV-Blogg.2011-07-02. Sensationellt gravfynd i Stora Uppåkra.
http://www.uvblogg.se/wordpress/okategoriserat/sensationellt-gravfynd-i-stora-uppakra/2011/07/02/

GJUTFORM OMVANDLAD TILL SLÄNDTRISSA

En gjutform av horn föreställande ett ovalformat spänne blev omgjord till en sländtrissa. Det är underdelen i horn för den ornerade delen och överdelen i trä för att gjuta bly eller tennföremål.
”Den formhalva som varit ornerad tycks ha varit tycks ha varit gjord av horn eller ben, den andra av trä.”, skriver arkeologen Inger Zachrissons om den här typen av gjutformar i sin avhandling De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsket, Lappland (1984)

Läsa mer: Wikborg, Jonas 2011-11-10. Gjutform av horn? SAUblogg
http://www.saublogg.se/2011/11/gjutform-av-horn/
Wikborg, Jonas 2011-11-23. Skuvvie? – Nu vänder vi på sländtrissan igen! SAUblogg
http://www.saublogg.se/2011/11/skuvvie-nu-vander-vi-pa-slandtrissan-igen/
Zachrisson, Inger 1984. De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsket, Lappland. Archaeology and environment 3. Umeå universitet.

SKEPPET SVÄRDET FUNNEN

Skeppet Svärdet som deltog samtidigt som regalskeppet Kronan vid sjödrabbningen mot danskarna utanför Öland 1876 och sjönk har nu blivit funnen.

Läsa mer: Näslund, Nick 2011-11-15. Skeppet Svärdet hittat vid Öland. Nyheter P4 Kalmar.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4803198

BOK OM JOE HILL

William M. Adler har funnit ett brev som friar Joe Hill för ett mord, som han senare avrättades för.

New York Times 2011-08-27. Examining a Labor Hero’s Death
http://www.nytimes.com/2011/08/27/us/27hill.html

2:a VÄRLDSKRIGET I NORGE – DYKINGAR VID TYSKT KRIGSSKEPP

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7703292

FYND FRÅN GAMLA UPPSALA SÄTTER ANUNDSHÖG I NYTT LJUS

Vid Gamla Uppsala har arkeologer funnit en liknande rad av stora stolphål efter resta stenar, eller stora tjocka trästolpar, liknande de arkeologer från det svensk-engelska gruppen upptäckte vid Anundshög. Möjligen var det ett mode som uppstår samtidigt, en avskiljande linje. I Gamla Uppsala tror arkeologer att de uppresta stenarna har sträckt sig från utgrävningsplatsen vid fotbollplanen mot åsen. På ett foto på arkeologiföretagens bloggar kan man se Gamla Uppsala högarna i bakgrunden. Vid Anundshög sträckte sig de stolphålen från östra vadet vid bäcken till Jutekärret. Två av de stora groparna grävdes ut. Vad som är mindre känt är att ett av stolphålen upptäcktes redan 1984 vid en utgrävning inför en utbyggnad av en cykelväg mellan Anundshögen och Jutekärret. Då tolkades stolphålet som en igensatt brunn fylld med sten.

Läsa mer: Wikborg, Jonas 2011-05-20. På spaning efter den sten som flytt. SUAblogg
http://www.saublogg.se/2011/05/pa-spaning-efter-den-sten-som-flytt/
Wikborg, Jonas 2011-05-15. Vi är något stort på spåren! SAUblogg
http://www.saublogg.se/2011/05/vi-ar-nagot-stort-pa-sparen/
Anna O. 2011-05-12. Förhistorisk palissad eller sentida telefonstolpar? Riksantikvarieämbetets UV-blogg.
http://www.uvblogg.se/wordpress/gamla-uppsala/forhistorisk-palissad-eller-sentida-telefonstolpar/2011/05/11/

UTGRÄVNINGAR VID GAMLA UPPSALA 2011

Arkeologerna John Ljungkvist, Uppsala universitet och Per Frölund & Hans Göthberg från Upplandsmuseet bedriver en forskningsutgrävning vid en husplatå vid Gamla Uppsala.

Läsa mer: Gamla Uppsala – Mytiskt centrum
http://glaup.blogspot.com/

KRISTNA JÄRNÅLDERSBOR EFTER EN OKÄND STORMANNAGÅRD UPPTÄCKT I NORRKÖPING

Läsa mer: Sveriges Radio P4 Östergötland.2011-04-24. Nya fynd skriver om historien.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4473795

HALSHUGGNA SKELETT FUNNA I HUSETS TRÄDGÅRD

Ett hus vid Hamneda i Ljungby i Småland hade uppförts intill en galgbacke. När husägaren grävde i trädgården påsken 2011 kom ett skelett fram. Husägaren kontaktade polisen och de såg att det var förmodligen ett äldre skelett. De i sin tur kontaktade arkeologer från Smålands länsmuseum och de har grävt fram sex skelett.
- I ett fall kan man med hjälp av händerna placering se att personen var bakbunden, säger arkeologen Martin Hansson till TT.

Läsa mer: Thomas Hemberg/TT 500 år gamla mordoffer harr hittats på Galgbacke.Länsstyrelsen Kronobergs län 2011. Skelettfynd i Hamneda är troligen gravar från avrättningsplats.
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/nyheter/2011/Pages/skelettfynd-i-hamneda-ar-troligen-gravar-fran-avrattningsplats.aspx


NYA FYND OM ÅHUS VIKINGATIDA HANDELSPLATS

(egentligen vendeltida, men jag sätter vikingatiden till cirka 750 då Birka uppfördes).
Fler fynd från handelplats från slutet av 700-talet vid Åhus har upptäckts.
– Då dyker det upp handelsplatser en massa längs med kusten. Men den vi hittat här är gigantiskt stor i jämförelse med andra. I storlek som en mindre medeltida stad, säger arkeologen Bertil Helgesson från Sydsvenska arkeologer till Kristianstadsbladet.
Läsa mer: Höij, Fredrik 2011-03-11. Nytt avlopp ger gamla fynd. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/ahus/article1408045/Nytt-avlopp-ger-gamla-fynd.html

FINSKUGRISKA SPÄNNEN I NORGE

I den norska tidskriften Viking 2010 skriver Hege Skalleberg Gjerde i artikeln ”Tilfeldig? Neppe. Finsk-ugriske smykker i Sør-Norge” om finskugriska spännen kopplade handel med samerna i Norge.
http://hegegjerde.files.wordpress.com/2010/12/gjerde_viking2010_tilfeldigneppe.pdf

VULKANUTBROTT PÅ ISLAND ÅR 1104

Nordahl, Marianne 2011-02-28. En vulkans bekjennelser. Forskning.no
http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/280210


DÖDA BEGRAVDES VID MOTALA ÄLVS STRAND PÅ JÄRNÅLDERN (eller på 1700-talet?)
Vid vattnet vid helgedomen Motala (mötes helgedomen) ström har arkeologer funnit två ben från människa som har daterats till vad jag tolkar som 400-200 f. Kr. Möjligen från 1600-1800 e. Kr., då arkeologerna skriver ”400-200 f.v.t”, det vill säga ”före vår levnadstid”.

Läsa mer: Westermark, Anna & Axelsson Karlqvist, Jimmy 2011. människobenen vid motala ström. Populär Arkeologi 2/2011.

SKEPPET VASA UPPTÄCKT REDAN PÅ 1800-talet

Det var ingen sensation när Anders Franzén ”upptäckte” skeppet Vasa på 1950-talet. Redan 2006 avslöjande Carl Olof Cederlund att Vasa var redan känd på 1830-talet och inte var bortglömd. På 1920-talet begärde brödraparet Olichanski att få bärga ”Vasan”, men fick avslag på sin ansökan. Tur var det. Då hade Vasa förmodligen blivit virke till trämöbler.

Läsa mer: Carl Olof Cederlund and Fred Hocker, "Vasa relocated" i Cederlund (2006), s. 172–180
Cederlund, Carl Olof, Vasa I, The Archaeology of a Swedish Warship of 1628. (redaktör: Fred Hocker). Statens maritima museer, Stockholm. 2006
Moser, Simon 2011-0420. Vasa var aldrig bortglömt på havets botten. Sveriges Radio. P1 Vetandets Värld
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4464148
Linderborg, Åsa 2011-04-23. Sanningen bakom bärgningen av Vasa. Aftonbladet. Sidan 5

KUNGAGRAV ÖPPNAD

Sveriges kung 1275-1290 Magnus ”Ladulås” Birgersson (ca 1240-1290) grav i Riddarholmskyrkan i Stockholm har öppnats för att undersökas.

Läsa mer: Magnus Ladulåsgravöppningsblogg 2011
http://magnusladulas.blogg.se/category/allmant.html

700-tals HJÄLM FUNNEN I GRAV

En hjälm och ett svärdskida funnet vid utgrävningar vid Inhåleskulle i Uppland.

Läsa mer: Riksantikvarieämbetet UV-blogg 2011-05-31. En vendeltida tuffing – eller konsten att se cool ut på 700-talet.
http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/en-vendeltida-tuffing-eller-konsten-att-se-cool-ut-pa-700-talet/2011/05/31/

SVÄRD FUNNET I ÖSTERGÖTLAND

Ett svärd med svärdskida som blev funnet vid Hästholmen i Östergötland har daterats till cirka 650-780 e Kr. Svärdet var ovanligt väl bevarat. Svärdsskidan bestod av lager av trä, textil och skinn.

Läsa mer: Björkhager, Viktoria 2011-05-23. Svärdet från Hästholmen. Arkeologi i Östergötland. http://arkeologiostergotland.blogspot.com/2011/05/svardet-fran-hastholmen.html
SKA LÄNSSTYRELSEN ELLER BOSTADSBOLAGET SKÖTA ARKEOLOGISKA UPPHANDLINGAR?

Den borgerliga regeringen vill skrota att länsstyrelsernas ansvar för upphandlingar och det ska läggas ut på exploatören som kan vara ett byggbolag eller ett vägbyggsföretag.

På olika arkeologiska bloggar diskuteras det nya lagförslaget. Kraftigaste kritiken kommer från fackförbundet DIK:s ordförande Karin Linder, som organiserar arkeologer. Hon skriver i en debattartikel på Nättidningen Svensk Historia:

”Det kommer inte att fungera. Enligt kulturminneslagen är en exploatör som bygger på historisk mark skyldig att betala för en arkeologisk undersökning om eller när en sådan behövs. Genom ett undantag i upphandlingslagstiftningen är det länsstyrelsen som väljer vem som ska utföra arbetet. Med regeringens förslag blir det istället exploatören som själv upphandlar det arkeologiska arbetet.”

Även Erik Rosengren som är vice ordförande för Sveriges museiarkeologer är kritiskt:

– Det vi starkast vänder oss mot är att länsstyrelserna släpper ansvaret för att köpa upp och granska undersökningsplaner. I stället får exploatörerna sköta den granskningen, trots att de flesta av dem saknar arkeologisk kompetens, sade Erik Rosengren, vice ordförande för Sveriges museiarkeologer, till Sveriges Radio

Läsa mer:
Linder, Karin 2011-02-27. Urholka inte den svenska kulturminneslagen!. Nättidningen Svensk Historia.
http://svenskhistoria.se/debatt.aspx?newsid=3134

Nättidningen svensk Historia 2011. Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin
http://www.svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=3136

Arkeologiforum. 2011. Lagförslag: inför LOU för arkeologinhttp://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=4315.msg35907#new

Regeringskansliet. Kulturdepartementet. 2011. Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen.http://www.regeringen.se/sb/d/14085/a/161375

Helgesson, Per 2011-02-23. Arkeologer gräver fram stridsyxan. Sveriges Radio.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4365409

Sveriges Radio. 2011-02-25. Livlig bloggdebatt om arkeologiförslag.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4369204

Sveriges Radio 2011-02-24. Blandade erfarenheter av privatiserad arkeologi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4367627

Svenska Arkeologiska Samfundet. 2011. Ökad konkurrens
http://www.arkeologiskasamfundet.se/konkurrens.html


NATIONALKLENOD VAR EN FÖRFALSKNING

Ett av Nationalmuseet i Danmark viktigaste fynd, en björnfigur av bärnsten, visar sig vara en förfalskning.
Läsa mer: Nipen, Kjersti 2011. Museumsskatt «fra oldtiden» stammet fra 1990-tallet http://www.aftenposten.no/kul_und/article4038150.eceNationalmuseet 2011-02-11. Nationalmuseet fjerner falsk ravbjørn fra udstillingenhttp://www.nationalmuseet.dk/sw84671.asp


CURRENT SWEDISH ARCHAEOLOGY Vol 18 2010

CSA är en ganska okänd tidskrift för allmänheten. Den riktar sig till en internationell arkeologisk läsarkrets. I CSA Vol 18 2010 skriver Magnus Ahlbäck och Alexander Gill om yxtillverkning på stenåldern, Richard Bradley, Peter Skoglund och Joakim Wehlin om bronsåldersstenskeppen på Gotaland, Magdalena Forsgren diskuterar gudinnan Härn utifrån ett bronsåldersfynd från Härnevi i Uppland, Olle Heimer skriver om från hedendom till kristendom i Lockarp i Skåne, Olle Kyhlberg skriver om en nytolkning av Rökstenen från Östergötland, Marta Lindeberg skriver om spadformiga ämnesjärn i Mittnorrland, Ola Magnell och Elisabeth Iregren skriver om offerträdet under Frösö kyrka i jämtland och Ylva Sjörstrand skriver om hällristningar från Nämforsen i Ångermanland

ROMERSK MASK FUNNEN PÅ GOTLAND

Läsa mer: SR P4 Gotland. 2011-02-05. Romersk ryttarmask har lämnats in
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4333054


SKÖLDARNA FRÅN VALSGÄRDE REKONSTRUKTIONERADE

Läsa mer: Rundkvist, Martin 2011-02-16. Valgärde Shield Re-Created by Grzegorz Kulig. Aardvarchaeology.
http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2011/02/valsgarde_shield_re-created_by.php

EN FORNTIDA INSJÖ FUNNEN UTANFÖR BLEKINGEKUSTEN

Läsa mer: Andersson, Margareta 2011-02-21 .Fornblekingarna bodde vid åmynningarna Sydöstran. http://www.sydostran.se/index.92523---1.html

GJUTFORM TILL BRONSSVÄRD FUNNEN I HALLAND

Läsa mer: Arkeologi Halland 2011-02-16. Unikt fynd från Torpa, Varberg.http://arkeologiihalland.blogspot.com/2011/02/ett-unikt-fynd-fran-torpa-varberg.htmlEN JYLLÄNDSK KVINNA BEGRAVD I GÖTEBORGTRAKTEN PÅ JÄRNÅLDERN ?

I en grav från Änghagen, en kilometer nordost om Torslanda kyrka, utanför Göteborg, fann arkeologer från Stadsmuseet i Göteborg ett ovanligt bronsbälte.
- Det är från 100 före Kristus, i slutet av den förromerska järnåldern. Ett fantastiskt fint bälte som förmodligen varit hemgift för en kvinna, sade arkeolog Ulf Ragnesten vid Stadsmuseet i Göteborg till TT.

Svensson, Björn 2010-09-17. Sensationellt gravfynd i Torslanda. GP.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.449007-sensationellt-gravfynd-i-torslandaEN AFRIKANSK SOLDAT I DEN ROMERSKA ARMEN

Skelett efter en afrikansk man funnen i England. Han levde på 300-talet. Nu diskuteras det om det var en afrikansk man som tjänstgjorde i den romerska armén eller om han var slav.

Läsa mer: Grue Langset, Kristine 2011-01-17. Fant 1700 år gammelt skjelett av afrikansk mann i engelsk småby. Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/viten/article4007462.ece


BLOGG OM VÄDERKATASTROFER

Fredrik Charpentier Ljungqvists blogg: ”En historikers betraktelser”.
http://enhistorikersbetraktelser.wordpress.com/

ARKEOLOGER FÅR PENGAR FÖR MÅNGA INTRESSANTA PROJEKT

Berit Wallenbergs Stiftelse 2010 beviljar årligen ca fem miljoner kronor i anslag till vetenskaplig forskning inom arkeologi och konsthistoria.
http://www.wallenberg.com/bws/kommunik.aspx

Här är några urval av intresse: Fedir Androshchuk ”Vikings in the East”, Tove Stjärna”Stenskeppet under bronsåldern - placering i rum, tid och tanke”, Åsa Karlsson”Valsgärdes skrin, lås och nycklar från båt- och kammargravar”, Ylva Sjöstrand”Kontinuitet, intensitet, stabilitet - Älgens roll i mellersta Norrland under sten och bronsålder.”, Gunilla Larsson ”Strandlinjer längs Långhundraledens fortsättning.”, Helena Günther ”Den nordskandinaviska hällkonstens djur och röntgenmotivet i etnografisk belysning.”, Michael Olausson ”Runsa borg - en befäst centralplats från folkvandringstid i östra mellansverige.”, Sylvia Sandelin Löfgren ”Colour Analysis of a new Runestone in Vallentuna.”, Ewa Ljungdahl ”Sydsamiska miljöer; ålder och funktion.”, Kent Andersson”Förhistoriska guldfynd från Sverige.”, Rune Edberg ”Vikingatida och tidigmedeltida sjöfart i Sigtuna.”, Mats G. Larsson ”Magnetometerundersökning vid Chegoggin River.”, Stefan Brink”Vikingatidens slaveri.”, med flera.

MORA STEN STOD VID EN TINGSHÖG MED VATTENKÄLLA

Mora sten stod ursprungligen vid tingshögen Juthögen intill en större vattenkälla, det menar arkeologerna Mats G. Larsson i Fornvännen 2010/4 och Torun Zachrisson i Situne dei 2010
Mats G. Larsson letar efter i gamla texter och kartor för att belägga att Mora sten, där kungar valdes på medeltiden stod vid Juthögen. Torun Zachrisson diskuterar till vilket hundare Juthögen kan ha tillhört och om Sveriges största gravhög - större än Anundshög - som grävdes bort.
Läsa mer: Fornvännen: http://www.fornvannen.se/fornvannen.html
Situne dei: http://www.sigtunamuseum.se/historiaarkeologi-situnedei

KUNG ÖVER ÖSTERGÖTLAND PÅ 800-talet

Arkeologen Martin Rundkvist menar i Fornvännen 2010/4 att det fanns en kung i Östergötland som kontrollerade området mellan försvarsvallen Götavirke till Visingö i Vättern senast på 800-talet.
Läsa mer: Fornvännen: http://www.fornvannen.se/fornvannen.html


NEJ TILL ARKEOLOGISKT ARBETSMATERIAL

Amatörarkeologen Jan Stillström fick avslag från Kammarrätten till magnometerbilder av marken kring Ales stenar i Skåne som bekostades av Riksantikvarieämbetet 2006. Så länge det är ett arbetsmaterial och inte är en rapport behöver inte Riksantikvarieämbetet lämna ut bilderna.

Läsa mer: Billgren, Cecilia 2010-12-18. Bilder av Ales stenar blir inte offentliga. Ystads Allehanda.http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article1331844/Bilder-av-Ales-stenar-blir-inte-offentliga.html

FORNTIDA TINGPLATSER I SÖRMLÄNDSKA HUNDAREN

Arkeologen Alexandra Sanmark har studerat var de forntida hundarestingen låg i Sörmland under forntiden i artikeln ”Administrative Organisation and State Formation: A Case Study of Assembly Sites in Södermanland, Sweden” i Medieval Archaeology, 53, 2009
http://academia.edu.documents.s3.amazonaws.com/606970/Sanmark_MED_06.pdf

ODEN FRÅN LEJRE

Christensen, Tom 2010. Odin fra Lejre Danefæ - Skatte fra den danske muld. 2010, p. 174-178
Tom Christensen. Danefæ - Skatte fra den danske muld. 2010, p. 183-186.

http://www.roskildemuseum.dk/Default.aspx?ID=149

Odin fra Lejre af Tom Christensen ROMU 2009

http://www.roskildemuseum.dk/Files/Billeder/Web/Vores%20viden/Forlag/ROMU/ROMU%202009/Odin_fra_Lejre.pdf

ORTNAMN SOM INDIKERAR BETYDELSEFULLA PLATSER I DANMARK

Den som är intresserad av centralplatser i Danmark, så har Lisbeth Eilersgard Christensen skrivet avhandlingen Stednavne som kilde til yngre jernalders centralplatser(2010) på det Det humanistiske fakultet på Köpenhavns Universitet.

Avhandlingen i pdf-format:
http://nfi.ku.dk/publikationer/phd-afhandlinger/lec-afh_tekst.pdf/

24 MILJONER KRONOR TILL ARKEOLOGI

Kristian Kristiansen får 24 miljoner till arkeologiskt projekt om resemönster
Läsa mer: http://www.hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/24-miljoner-till-arkeologiskt-projekt-om-resemonster.cid976062


HEDNISK-KRISTET GRAVSKICK

Brytningstiden mellan asatron och kristendomen tog sig i uttryck ett hednisk-kristet gravskick.
Vid Rissne, norr om Stockholm, har ett hednisk-kristet gravfält grävts fram av arkeologer från Arkeologikonsult. På en runsten från Sigtuna nämns Rissne.
Gravfältet vid Rissne bestod av ett hednisk graviskick ovan jord med runda stensättningar, men under ytan hade de döda begravts i ett kristet gravskick. Grav 1, den största stensättningen, och möjligen den äldsta hade begravts i en kista i en öst-västlig riktning. Där efter hade de efterlevande anlagt ett brandbål ovanpå kistan. Slutligen hade de efterlevande byggt en stor rund stensättning. De nykristna hade man tagit det säkra före det osäkra. Att man gjorde ett brandbål ovanpå träkistan tyder på att man garderade även med ett hedniskt gravskick. Även den gamla runda stensättningen som möjligen ville efterlikna solen eller fullmånen var ett hednisk gravskick.

Läsa mer: Sveriges Radio Vetenskapsradion Historia. 2010-12-09. Gengångare i Rissne.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=407&artikel=4214825
Arkeologikonsult: http://www.arkeologikonsult.se/

ISSTORMEN 1929

Tycker du att det är kallt? 1929 drog en isstorm över Jönköping och gjorde att tågen stod stilla mellan 17-21 januari.

Läsa mer: Lindberg, Lennart 2010-11-27.Isstormen över Jönköping. Jnytt.se
http://jnytt.se/nojesnyhet/36705/isstormen-over-jonkoping

ATT ARBETA SOM ARKEOLOG

GP har porträtterat två arkeologer; arkeologistudenten Sara Lyttkens och Ulf Ragnesten. Som andra yrken blir man lite yrkesskada, till exempel fotografer som ser bilder även när de är lediga. Samma sak är det med arkeologer.

- Det går inte att vara ute och plocka svamp som förr. Jaså, där är en sadeldal. Och där ligger en sten, är den uppallad?, sade arkeologistudenten Sara Lyttkens till GP.

Läsa mer: Helgesson Svenske, Kristin 2010-11-19. Arkeolog lägger pussel. GP
http://www.gp.se/jobbstudier/1.488401-arkeolog-lagger-pussel

BLEV ASTRONOMEN TYKO BRAHE MÖRDAD?

Läsa mer: Berby, Tom 2010-11-18. Ble Tyge Brahe myrdet? Nye metoder for å få svar på 400 år gammel dødsgåte. VG
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10011499LINKÖPINGSKVINNA HALSHUGGEN I NORGE

Vid ett vägbygge vid Åsnes i Hedmark i Norge i oktober 2010 fann vägarbetarna ett skelett. Det visades vara en trebarnsmammam, Anna Henriksdotter Østmo, som blev halshuggen 1783 i Norge.

Läsa mer: Ravndal, Dennis 2010-10-28. VG. Mystisk skjelett var halshugget trebarnsmor (29)
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10034333

Auer, Jörgen 2010-1104. Skelett i Norge kom från Linköping. Östgöta Correspondentenhttp://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5413614

SCHIBSTEDS SATSAR PÅ HISTORIA

Tidskriften Levande historia är Aftonbladets och SvD:s nya historiesatsning. SvD-läsare och kunder (?) har möjlighet att pre numera på Levande historia. Hur kommer det sig att Aftonbladet och SvD samarbetar? Jo, det har med att den största huvudägaren för båda tidningarna är Schibsted. Dessutom säljs tidningen i Pressbyrån i två veckor.
Det är inte första gången en kvällstidning satsar på en populärhistorisk bilaga. I slutet av 2008 och i början av 2009 gav Expressen/GT/Kvällsposten (Bonnier) ut en tidskrift med populärvetenskap och historia Vår fantastiska värld som man efterliknade tidskrifter som Allt om vetenskap (Medströms AB) och Illustrerad Vetenskap (Bonnier). Tidskriften kostade 20 kr tillsammans med nämnda kvällstidningar. Det blev fiasko. Tidskriften kom endast ut 3-4 nummer innan kvällstidningarna lade ned bilagan.
För oss som historieintresserade är det ju tråkigt. Desto fler tidskrifter om historia, desto roligare, för man hittar ju nästan alltid något intressant att läsa. Idag domineras de populärhistoriska tidskrifterna av Världens Historia (Bonnier), Allt om historia (Historiska Media) och Populär historia (Historiska Media), plus en massa andra specialhistoriska tidskrifter.
När det här skrivs har Levande historia kommit ut med tre nummer. Tidskriften kostar 29 kr och det är ungefär hälften gentemot de ovannämnda tidskrifterna.
Aftonbladet har anlitat kända skribenter som Herman Lindqvist, Christer Bergström, Bo Eriksson, Magnus Västerbro, Tomas Blom och Kristina Ekero Eriksson. Vad har då redaktionen för recept för att bli en lyckad historietidskrift?
Jo, artiklar om andra världskriget, Egyptens mystik, ondska som Hitler (ett per nummer), Al Capone och Ku Klux Klan, svenska kungar, berömda slag och kända kvinnliga personer, notiser med mera. Man kan se tydligt att redaktionen har hämtat inspiration från Världens Historia, Allt om historia och Populär historia.
Själv har jag fastnat för Kristina Ekero Erikssons artikel ”Forntidens människor väcks till liv”, (nr 1), Magnus Västerbro artikel om ”Al Capone. USA:s fiende nr 1” (nr 3), Tomas Bloms artikel ”Gettysburg” (nr 3) och många av de små artiklarna som ”Fanns det kvinnliga gladiator”, ”Ensamma damen var hemlig agent” med flera

ARKEOLOGISKT TIDSKRIFT

Arkeologi i Östergötland heter en ny tidskrift från Östergötlands museum och Riksantikvarieämbetet UV Öst. ( 67 sidor).
Läsa mer: http://www.ostergotlandslansmuseum.se/forlag.html

SPÅR EFTER SÖDRA AROS ÄLDSTA BYGGNAD

När anlades Södra Aros, som cirka 1250 hette Nvcopiam (den nya köpingen) ? Det håller arkeologer från Sörmlands museum och Riksantikvarieämbetet försöka ta reda på.
Södra Aros anlades vid Åkroken, som numera heter Nyköpingsån. Under gatan från 1100-talet framträdde en stor husgrund, från ett 30 meter långt och 12-14 meter brett hus. Huset har burits upp av fyra enorma stolphål.

”Jag skulle nästan säga att det är bland det absolut coolaste jag har varit med om (inom arkeologins värld i alla fall)!”, skriver arkeologen Anna på Riksantikvarieämbetets UV-Blogg

Läsa mer: Riksantikvarieämbetets UV-Blogg 2010-10-20. Men vad nu då?http://www.uvblogg.se/wordpress/akroken/men-vad-nu-da/2010/10/20/
Riksantikvarieämbetets UV-Blogg 2010-10-22 Jättehus upphittat i Nyköping. En sensation enligt våra experter på plats.
http://www.uvblogg.se/wordpress/okategoriserat/jattehus-upphittat-i-nykoping-en-sensation-enligt-vara-experter-pa-plats/2010/10/22/

HINGSTHETSNING I FORNTIDEN OCH SENARE

På bildstenar från Gotland och en från Mälardalen, Häggeby i Uppland, ser vi hästar som hetsas mot varandra. Det var ett fenomen som levde kvar på Island långt in på 1900-talet. Ett mycket fint foto har arkeologen Frans-Arne Stylegar på sin blogg. Han skriver om fenomenet under medeltid och historisk tid i Norge.

Stylegar, Frans-Arne 2010. Horse fights and cow fights in Norwegian folk tradition. Blogg. Arkeologi i Nord
http://arkeologi.blogspot.com/2010/10/horse-fights-and-cow-fights-in.html


SKELETT AV MUNKAR FRÅN STOCKHOLMS KATOLSKA TID FUNNA

Tre skelett från Gråmunkeklostret som grundades cirka 1270 av Magnus Ladulås och stängdes av Gustav Vasa 1527, blivit funna vid Riddarholmen i Stockholm.

Epstein, Lars 2010-09-28. Välbevarat munkskelett uppgrävt på Riddarholmen.
http://www.dn.se/blogg/epstein/2010/09/28/valbevarat-munkskelett-uppgravt-pa-riddarholmen-8171

GJUTERIVERKSTAD FRÅN 400-talet UPPTÄCKT

En gjuteriverkstad från 400-talet har blivit upptäckt av arkeologer från Riksantikvarieämbetet efter väg 288 i Uppland. Gjuterifragment visar att dåtidens människor gjutet agraffknappar.

Läsa mer: Englund, Mia 2010-10-04. Välbevarade gjutformsfragment i verkstadshuset. Riksantikvarieämbetets UV-Blogg.

http://www.uvblogg.se/wordpress/vag-288/husgruppen-rapporterar-valbevarade-gjutformsfragment-i-verkstadshuset/2010/10/04


ETT MEDELTIDA RUM UNDER STORTORGET I VISBY

Ett tidigare ett okänt medeltida valv har upptäckts vid Stora torget i Visby på Gotland.

- Att stöta på en så här orörd, helt oförstörd kammare, är väldigt häftigt. Ingen har varit i rummet på 800 år, sade arkeologen Per Widerström till Gotland Allehanda.

Radhe, Henrik 2010-09-23 .Kryper ner i okänt rum från medeltiden. Gotland Allehanda/Helagotland.se
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6295365

ETT 2100-årigt BÄLTE AV BRONS FUNNET

I en grav från Änghagen, en kilometer nordost om Torslanda kyrka, utanför Göteborg, fann arkeologer från Stadsmuseet i Göteborg ett ovanligt bronsbälte.
- Det är från 100 före Kristus, i slutet av den förromerska järnåldern. Ett fantastiskt fint bälte som förmodligen varit hemgift för en kvinna, sade arkeolog Ulf Ragnesten vid Stadsmuseet i Göteborg till TT.

Svensson, Björn 2010-09-17. Sensationellt gravfynd i Torslanda. GP.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.449007-sensationellt-gravfynd-i-torslanda

TT 2010-09-17. 2 000 år gammalt bronsbälte hittat. DN
http://www.dn.se/nyheter/sverige/2-000-ar-gammalt-bronsbalte-hittat-1.1172728

LÄNSKARTAN

På Sverige Länskartor finns alla Sveriges Gröna och Gula kartan som nu går att se och skriva ut från Internet. På kartan kan man även söka på kordinater.

http://www.gis.lst.se/lanskartor/

ÄGER DU EN KYRKA?

Så nu finns Riksantikvarieämbetets handbok "Att vårda en kyrka" (2004) och Tidens Tand (1999) att läda och ladda ned som pdf-fil.

Läsa mer: Hedhammar, Erika 2010-09-22. Handböcker på webben- rättigheter och möjligheter. Riksantikvarieämbetets K-blogg.http://www.k-blogg.se/2010/09/22/handbocker-pa-webben-rattigheter-och-mojligheter/
Att vårda en kyrka (2004
http://www.raa.se/publicerat/9152630110.pdf
Tidens Tand (1999)
http://www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf

SPÄNNEN FUNNA I FORNBORG

Sex spännen från 400-500-talet, 12 och 16,5 cm stora, har blivit funna i Sandby borg på Öland

“På flera platser runt om i borgen, troligen ursprungligen under golven i numera sönderplöjda hus från järnåldern, har praktfulla och exklusiva dräktspännen av förgyllt silver respektive brons lagts ner tillsammans med flera andra praktföremål av brons, silver och guld.”, skriver Kalmar Läns Museum i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kalmar län 2010-09-13. Öländska spännen Sandby Fornborg
http://arkeologiikalmar.blogspot.com/2010/09/uppseendevackande-arkeologiskt-fynd-pa.html

MAGNOMETER-UNDERSÖKNING AV UPPÅKRA

Skånes Birka, Uppåkra ska magnometerundersökas, en slags jordradar.
– Det här ger fantastiska möjligheter att få information om vad som finns under markytan och att förstå hur stolphål och andra strukturer är sammanknutna med varandra, säger Lars Larson, professor i arkeologi till Sydsvenskan.
Läsa mer: Amnell, Mats 2010-08-25. Ny teknik snabbar på utgrävningar. Sydsvenskan.
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article1210916/Ny-teknik-snabbar-pa-utgravningar.html

VAD HÄNDE MED DEN ROMERSKA LEGIONEN I BRITTANICA?

http://www.nrk.no/vitenskap_og_teknologi/1.7275168

EN FÖRFALSKARE FRÅN FORNTIDEN

Vid Skeke gård utanför Uppsala har arkeologer från Riksantikvarieämbetet funnit en förfalskad spiralten. De brukar vara i rent guld men den som arkeologer fann i Skeke var av koppar och förgylld av guld (ett tunt lager guld ovanpå kopparspriraltenen).
– Det kan vara en förklaring, ett fejkobjekt som sålts under falsk förespegling att ha tillverkats av guld. Men det skulle också kunna vara en beställningsvara till någon som helt enkelt inte hade råd att betala för äkta guld, säger Fredrik Larsson, projektledare vid Riksantikvarieämbetet, till UNT.
Läsa mer: Lindqvist, Ola 2010-08-23 Förgyllt vikingafynd förvånar. UNT
http://www.unt.se/uppsala/forgyllt-vikingafynd-forvanar-1020531.aspx


UPPTÄCK SVERIGES HISTORIA

Sveriges läns- och regionmuseer har en webbplats ”Upptäck Sveriges Historia” där man kan finna arkeologiska och historiska platser och teater kring historia. Västmanland har lagt ut fem besökstips.
http://www.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/338/?first=293&second=all&index=1

1001

Danskarna har en webbplats på 1001 besöktips från stenåldern till nutid.
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger

PLATSR

”Platsr” på Riksantikvarieämbetets hemsida är det här den svenska versionen av danska 1001. Den är fortfarande under uppbyggnad. Där kan vem som helst (krävs medlemskap) lägga ut intressanta platser att besöka. Såg att några släktforskare hade lagt ut platser som de tyckte var värt att besöka. Så här beskriver Riksantikvarieämbetet ”Platsr”:
”Platsr är till för dig som är intresserad av berättelser om platser med historia eller platser med historier! Du har säkert många platser som du vill berätta om och det får du gärna göra här. Platsr ger dig ett verktyg som du kan använda för att själv eller tillsammans med andra beskriva en plats i text, bild och film. Och dela din berättelse med andra! Börja gärna med att utforska hur andra skapat sina platsberättelser! ”

Läsa mer: Riksantikvarieämbetet Platsr
http://platsr.raa.se/platsr/visa/plats/id/51000000017040
Riksantikvarieämbetet Platsr, Användningsvilkor
http://www.platsr.nu/anvandarvillkor/


20 METER STOR STENSÄTTNING UPPTÄCKT

En över 20 meter i diameter stor stensättning har upptäckts i Tindered norr om Västervik i Småland.
Läsa mer: Therus, Jhonny. 2010-05-17. Ett oväntat kåseri om en stensättning. Bloggen: Arkeologi i Kalmar län.
http://arkeologiikalmar.blogspot.com/2010/05/ett-ovantat-kaseri-kring-en.html

EN KVINNLIG HELGONFIGUR FUNNEN I NYKÖPING

En kvinnlig helgonfigur har grävts fram vid Åkroken i Nyköping.

Läsa mer: O, Anna 2010-05-12. Stoppa pressarna! Helgon låg i jorden i Nyköping. UV-blogg.
http://www.uvblogg.se/wordpress/akroken/stoppa-pressarna-helgon-lag-i-jorden-i-nykoping/2010/05/12/


MÅNADENS SPECIAL

Det är SAU:s svar Historiska museets ”Månadens föremål” till exempel ”Järnålderns dräktspännen” – januari 2010, ”Isläggar – vikingarnas skridskor” – februari 2010, ”Glas att dricka ur – glas att skryta med” – mars 2010, ”Medeltida tärningar” – april 2010
http://www.sau.se/manadens_special_s55.html

FRITT ATT ANVÄNDA FOTON MED VISSA VILKOR

Nu när Historiska museet verkar ha lagt ned artikelserien "Månadens föremål" så kan du själv lägga ut bilder från Historiska museet och till exempel skapa din egen historia om förmålet. Det gäller ENDAST i icke-kommersiellt syfte. Så här skriver Historiska museet på sina hemsida:
"Det rör sig sammanlagt om ca 63 500 föremålsfotografier (samt 1 200 skannade föremåls-teckningar och 264 500 skannade katalogkort eller katalogsidor) som du kostnadsfritt kan använda i din blogg, på din hemsida, i din forskning eller dina studier, som undervisningsmaterial i skolan, i hembygdsföreningar och församlingar mm. Använd dem! Det är faktiskt därför de en gång har skapats."
Historiska museets krav på bildanvändning: Creative Commons på Historiska museet
http://blogg.historiska.se/digitalamuseer/2010/03/02/creative-commons_on_shm
Arkeologiforum: Fria föremålsbilder från Historiska museet.http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3605.msg28759/topicseen.html#msg28759
Läs tips: Historiska museet: Månadens föremål.http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/

BJÖRNSKALLAR OCH MAGISKA BILDER

- Skogsfinsk religion och folktro i materiella källor
heter en uppsats av Ida Feltzin (ht 2009)
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1369787&fileOId=1369788

ANGLOSAXAR AVRÄTTADE 51 VIKINGAR

Vid Ridgeway Hill fann arkeologer i juni 2009 en grop med 51 kranier från avrättade vikingar. Arkeologerna tror att de halshöggs på en offentlig plats. Kranierna har analyserats av Dr Jane Evans och Carolyn Chenery på NERC Isotope Geosciences Laboratory, en del av British Geological Survey, baserat i Nottingham och isotopprov från 10 av de avrättades tänder visar att de kom från ett kallare klimat än Storbritannien, fast från olika platser. En av de undersökta tros ha levt norr om polcirkeln (en nordsame? hålogabo?).
Mirror.co.uk 2010. Decapitated bodies found in Dorset burial pit were executed Vikings.
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2010/03/11/decapitated-bodies-found-in-dorset-burial-pit-were-executed-vikings-115875-22104588/

DICK HARRISON: Kungabloggen

Herman Lindskvist skriver om kungars historier i Aftonbladet. Den som ännu inte är trött på alla skriverier om kungahuset inför sommarens bröllop så har historikern Dick Harrison sin ”Kungabloggen” på Svenska Dagbladets hemsida.
http://blogg.svd.se/kungabloggen

VITTINGEBOK PÅ INTERNET

Fors, Tina 2008. VITTENE - en hantverks-/verkstadsplats från järnålder. GOTARC SERIE C. ARKEOLOGISKA SKRIFTER NO 68. Institutionen för arkeologi och antikens kultur.
GÖTEBORGS UNIVERSITET
http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/19136/1/gupea_2077_19136_1.pdf

ARKEOLOG STÖDER GENETIKERS UPPTÄCKT

När genetikerna Helena Malmström och Anders Götherström lade fram bevis att Öland beboddes av två olika folk blev det ett ramaskri bland vissa arkeologer och andra arkeologiintresserade.

Arkeologiforum: Jordbrukets innförande".
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,1402.0.html
Arkeologiforum: Mångkultur redan på stenåldern.
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3266.0.html

Nu har arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay på Kalmar Läns Museum/Linnéuniversitetet anslutit sig till genetikers uppfattning att det bodde två olika folkslag samtidigt på Öland under stenåldern. Han skriver på Kalmar Läns Museum blogg:

Arkeologiska lämningar från den här tiden på Öland vittnar om två vitt skiljda levnadssätt som praktiserats samtidigt och parallellt; vi talar om trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen, där den förstnämnda karaktäriseras av tidigt jordbruk och byggandet av monumentala stenkammargravar och den sistnämnda av säljakt och fiske och en livsstil intimt sammankopplad med havet.

Läsa mer: Papmehl-Dufay, Ludvig 2010-02-18. Bloggen: Arkeologi i Kalmar.
http://arkeologiikalmar.blogspot.com/2010/02/hur-gammalt-ar-varldsarvet.html
Tervalampi, Jouni 2009. Krönika: Stenåldern.http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2009/10/kronika-stenaldern.html
2009b. Nya bevis att det bodde två folk.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2009/10/nya-bevis-pa-att-det-bodde-tva-folk.html


DEN SVENSKE VIKINGEN VAR BAKOM FLÖTET?

Nya rön visar att den korta Uppsala-Eddan från cirka år 1300 kan vara ett första utkast av Snorre Sturlassons Edda. Litteraturprofessorn Lars Lönnkvist menar att svearna framställs som korkade idioter i de isländska sagorna.- Svenskarna hade ett ganska dåligt rykte på Island. Dem svenskar som uppträder i de isländska sagorna är ofta busar. Eller, så är de väldigt korkade, eller väldigt dumma, säger Lars Lönnkvist till Vetenskapsradion.

Lyssna mer: Vetenskapsradion 2009-09-17. De isländska sagorna. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1302&artikel=3029911

SPÅR EFTER SLAVHANDEL PÅ BIRKA

De bland danerna som överlevde flydde, men vackra kvinnor togs till fånga. De unga flickorna slogs i bojor. Många kvinnor fördes fram för dig i skeppet. Kedjorna bet lystet i det ljusa köttet.- Isländsk skald 1000-talet -I Fornvännen 2009/2 skriver Ny Björn Gustafsson om handklovar, fotbojor och halsjärn som är funna på Adelsö och på Birka. Han tolkar att de kan vara knutna till slavhandeln på Birka.Den norske arkeologen Frans-Arne Stylegar menar att ett slavhalsjärn finns i en ” innholdsrikt mannsgravfunn fra Kalvatn i Volda” i Norge. Var han en slavhandlare?

Läsa mer: Stylegar, Frans-Arne 10 augusti 2009. Trell og frihalshttp://arkeologi.blogspot.com/2009/08/trell-og-frihals.html
Zachrisson, Torun 2004. De osynliggjorda - om trälar i arkeologisk forskning. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. Red. Th. Lindkvist & J. Myrdal.

HAR HARALDS HÅRFAGRES ”STAD” BLIVIT FUNNEN?

SOGNS MARKNADSPLATS

Är det Harald Hårfagres (född ca 850- död ca 933) stad som norska arkeologer har funnit vid Nordre Bjørkum i Lærdal i Sogn i Norge?Norska arkeologer har funnit spåren efter en handelsstad i Sogn från tidig vikingatid. Möjligen har det uppförts av kungen över Sogn i början av vikingatiden och senare kontrollerades av Harald Hårfagre.– Vi står her overfor eit område med omlag 30 hustufter og spor etter omfattande handverksproduksjon. Vi trur vi kan tolke dette som ein lokal kaupang, säger arkeologen Asle Bruen Olsen till NRK.Sogn var ett litet smårike innan Norge blev ett enat rike. Harald Hårfagre var kung över Sogn innan han krossade andra småkungar.Det här ställer frågan om det har funnits mindre ”handelsstäder”, eller handelplatser i smårikena kring Mälardalen. Har det funnits en handelsstad, eller marknadsplats, kring Anundshögsområdet?Läsa mer: Vegar Erstad Ole Ramshus Sælthun 2009. Unikt vikingfunn i Lærdal. NRK http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.6725566

KUNGAHÄLL - KUNGARS MÖTESHALL FUNNEN

Kungälv i Bohuslän tros namnet härleda till de isländska sagornas Kungahälla där kungar möttes.Enligt den isländske 1200-tals författaren Snorre Sturlasson ska den norske kungen Olaf "den digre" Haraldsson och sveakungen Olof "skötkonung" Eriksson spelat tärning om vem som skulle få beskatta västgötarna:Därefter for sändemän till kung Olav i Norge med bud om att han skulle komma till Konungahälla för att möta sveakungen. De sade att sveakungen ville befästa freden mellan dem. När kung Olav fick detta bud var han liksom tidigare villig att söka fred och han for dit med sitt manskap som de hade avtalat. Sveakungen kom dit och när svärfar och svärson möttes befäste de freden mellan sig. Sveakungen Olav var då på vänligt humör och talade vänskapligt.Torstein den vise berättar att det fanns en bygd på Hisingen som ibland hade legat under Norge och ibland under Götaland. Kungarna sade att de skulle kasta tärning om vem av dem som skulle ha den bygden. Den som kastade det högsta talet skulle få den. Sveakungen kastade två sexor. Han sade att kung Olav inte behövde kasta.Han skakade tärningarna i handen och sade: »Det finns fortfarande två sexor på tärningarna och det är lätt för Gud, min herre, att låta dem visa uppåt.«Han kastade och två sexor kom upp. Därefter kastade sveakungen Olav återigen två sexor. Norges kung Olav kastade igen och fick sex på den ena tärningen, men den andra gick sönder och den visade sju. Han tillägnade sig bygden. Vi har inte hört något mer om vad som hände vid detta möte. Kungarna skildes i fred. Nu tror arkeologer att man har funnit hallen där mötet skedde. Den ligger vid Ytterby utanför Kungälv och är 40 x 7 meter stor.– Det är inte medelsvensson som bor här utan det här är en byggnad som är extraordinär och förmodligen där extraordinära verksamheter pågår som bör förknippas med makt, säger grävledare Johan Ling till Vetenskapsradion.

Läsa mer: Renström, Elisabeth 2009-08-12. Vikingagård äntligen funnen. SR P1 Vetenskapsradion.http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=3024729
Bäckstedt, Eva 2009-08-14. Arkeologiskt fynd i Kungälv.Svd http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3351161.svd

måndag 1 februari 2010

NYHETER OM SAMER

Arkiv 2003-2008
Arkiv 2009
STORA MÖJLIGHETER ATT STUDERA SYDSAMERNAS förhistoriska och historiska mtDNA och Y-DNA

Nu finns det stora möjligheter att få en liten klarhet i sydsamernas ursprung kring Härjedalen-Jämtland-Ångermanland. Vid Vivallen i Härjedalen har skelett grävts ut och även vid det samiska ögravfältet vid Långön i Ångermanland. Sedan finns det skelett från Röstahammar i Jämtland.

Vid Frostviken i Jämtland fann man år 1986 ett samiskt skelett som begravdes på 1500-talet.
– Vi kan i dag säga att hon var mellan 45 och 60 år samt 150 centimeter lång. I ungdomen hade hon inflammation i käkarna på äldre dagar led hon artros och reumatism. Dessutom var hennes tänder väldigt nedslitna vilket vi tror beror på att hon arbetat med skinnberedning, sade Anders Hansson, chefsarkeolog på Jamtli till ÖP.se.
Etnologen Gustaf Hallström grävde upp ett skelett i Offerdal i nordvästra Jämtland 1907. Nu har skelettet återfunnits i Uppsala universitet. Det mesta talar för att det är skelettet efter samen Torkel Torkelsson som drunknade år 1766.
Läsa mer: Heikki, Jörgen 2011-06-15 Nytt sensationellt skelettfynd i Uppsala. Oddasat.se
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4527451
Eriksson, Bengt 2011-05-11. Skelett från 1500-talet ska återbegravas. Öp.se http://op.se/ostersund/1.3170577-skelett-fran-1500-talet-ska-aterbegravas
Bubenko, Anna & Marakatt, Lars-Ola 2010-10-12. Samiskt skelett undersöks i Lund. Oddasat.se
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4092048

Zackrisson, Inger 1995. Gravfältet på Långön, Ångermanland Medelpad 1994/95, s. 139-156
1997. (red.). Möten i .gränsland. Samer och germaner i Mellanskandinavien. Monographs 4. Statens Historiska.Museum. Stockholm
2006. Väskan från Röstahammaren i Ås och gravfältets etniska tillhörighet, Fornvännen 2006/1, sidorna 19-28

GENETISK SLÄKTFORSKNING
Norrmannen Anders Pålsen driver bloggen ” Fennoscandia Biographic Project ” om genetisk släktforskning på den baltiska och Fennoskandiska halvön.
http://fennoscandia.blogspot.com/

EN SKEPPSLAST MED RENHORN FRÅN VIKINGATIDEN
Guhnfeldt, Cato 2011-12-24. Fant Norges eldste skipslast under vann. Aftenposten.no
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fant-Norges-eldste-skipslast-under-vann-6727761.html
Heggheim, Sander & Bierud, Espen 2011-06-26. Kan ha funne Norges eldste vrak. NRK.no
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7690037


Zachrisson, Inger: "Renhornen i Abbots Bromley - till England på vikingaköl?" Vi får tacka Lamm. Statens historiska museum. Studies 10. Stockholm 2001. S. 229-233.

NYA LEDTRÅDAR EFTER KUSTSAMER

På den svenska sidan Bottenhavet har det uppmärksammats om kustsamerna under järnåldern med bland annat Noel Broadbent i boken Lapps and Labyrinths (2010).
Nu har finska arkeologer funnit sexton stensättningar på öar i skärgården utanför Björneborg i den finska delen av Bottenhavet.
- I allmänhet har det ansetts att markanvändningen i västkustens yttre skärgård är rätt ung, men de här fynden visar att människor vistades på de här områdena och begravde de döda redan för uppemot två tusen år sedan. Det bevisar, att området varit betydelsefullt och inte bara en genomfartsplats för sjöfarare, som man tidigare trott, sade arkeologen Henrik Jansson till Yle.fi

Läsa mer: Karlsson, Linn 2011-08-03. Arkeologiska fynd vid Bottenhavets nationalpark. Yle.fi
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=222006
Upplev Bottenhavet. 2009. Ett försvunnet folk träder fram.http://www.batlivlulea.nu/artiklar/2009/091009-samer.html

VÖLUND SOM SMYCKE

En unik brosch har upptäckts vid utgrävningar vid Uppåkra i Skåne. Det föreställer finnkungens (samekungen) Völund, som är en skicklig björnjägare och smed, och blir tillfångatagen av kung Nidud av Svitjod och blir förd till en ö. Nidud skär av Vöunds hälsenor. Mästersmeden tvingas tillverka föremål åt kungen. I slutet av berättelsen dödar Völund Niduds två söner, våldtar dottern och lyckas fly från ön genom att tillverka ett par vingar. Nu vet vi bättre genom fyndet från Uppåkra att det var genom att Völund tillverkade en fågelkropp och band sig fast sig på den och lyckades flyga från Niduds fängelseö.

Läsa mer:
Uppåkra.se Guldglans framträder under skapellen.
http://www.uppakra.se/gravdagbok/2011-09-28-guldglans-framtrader-under-skalpellen/
Rundqvist, Martin 2011. The Winged man of Uppåkra. Bloggen: Aardvarchaeology.
http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2011/09/the_winged_man_of_uppakra.php
Kvädet om Volund
http://runeberg.org/eddan/se-14.html
Volvndarkviða Onormaliserad norrön text av Sophus Bugge
http://etext.old.no/Bugge/volundar.html

DE SAMISKA VINTERBYARNA EFTER RYSK SOCKENMODELL

De samiska vinterbyarna i Finland har haft en gemensamt heligt plats där samebyns samer samlat vid speciella tillfällen. Några kultplatser för en hel sameby finns inte hos sydligaste sydsamerna. Hos samerna i Västmanland, Dalarna, Jämtland, Härjedalen och södra Norge har det aldrig funnits några samiska vinterbyar. Frågan har sällan ställs varför?

Sameforskaren Kertin Eidlitz Kuoljok har skrivit en bok om Den samiska sitan och vinterbyarna (2011). Hennes forskning visar att den samiska sitan och vinterbyarna har sin uppkomst i den ryska sockenbildningen från 1300-1400-talet. En utmärkt bok! Läs den för ni som är intresserade av samernas historia.

Läsa mer: Tervalampi, Jouni 2005. Skogslappbyarna vid Nedre Imandroffska socken.
http://medlem.spray.se/jaaaaa/SamerNedre.html

Tervalampi, Jouni 2005. Spåren efter samer i ryska Karelen.
http://medlem.spray.se/jaaaaa/SamerRyskaKarelen.html


UPPALLADE STENAR I Katterjåkk i Lappland

Peter Andrén har vandrat i trakterna kring Katterjåkk i Lappland och upptäckt några uppallade stenar. Jag fastnar framför allt på en sten. Och ställer frågan:

Är det en samisk sijte som Peter Andrén har upptäckt?

Det uppallade stenen ser ut som ett möjligt björnhuvud där björnens nos finns längs ned till vänster på bilden. En fördjupning som markerar björnens öga. Stenen ligger vilande fyra mindre stenar.
Såg samerna detta och var det därför de pallade upp stenen för att göra den till en sijte? En plats där man offrade till en fiske- eller djurrådaren?

Stenen ligger söder om sjön Gátterjávri på den norska sidan av gränsen.

Andrén, Peter 2011. Stugvärd i Alesjaure 2011
http://www.peterandren.se/resor/alesjaure2011/alesjaure2011_swe.php

Den uppallade ”björnhuvudstenen”
http://www.peterandren.se/resor/alesjaure2011/PICS/2011_07_04-12_01_49.68_EDIT_swe.php94 SKOLTSAMISKA SKELETT SKA ÅTERBEGRAVAS

94 skoltsamiska skelett från den skoltsamiska byn Neiden, daterade till 1350-1650 e.Kr. , ska återbegravas.

Läsa mer: Lieungh, Erik 2011-06-30. Nå skal 94 samiske skjelett gravlegges for godt. NRK Nordnytt.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7696109GERMANSKA ORD I SAMISKAN

AIKIO, Ante 2009. On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory. Journal de la Société Finno-Ougrienne (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja) SUSA/JSFOu 91, 2006
http://www.sgr.fi/susa/91/aikio.pdf

ETT SAMISKT NAMNGIVEN SKELETT FUNNEN I UPPSALA UNIVERSITET

Journalisten Jörgen Heikki har sökt spåren efter samen Per Larsson Smock som hade begått stöld av fyra renhudar, slagit sin hustru och dödat sin svåger. Till slut hade han blivit dömd till livstid fängelse och fördes ned till Långholmens fängelse i Stockholm där han dog efter två år. Efter döden fördes kroppen till Uppsala universitet.Lyssna mer: Sveriges Radio P1. 2011-06-06. Vetandets värld del 1. Det identifierade samiska skelettet, del 1http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4535378Sveriges Radio P1. 2011-06-07. Vetandets värld del 2. Det identifierade samiska skelettet, del 2http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4541966Fängelsefoto av samen Per Larsson Smockhttp://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/412/1728070_900_1200.jpgRadioinslag av Jörgen Hiekki. Ladda ned som mp3Lappkvinnan Maria onsdag 18 november 2009http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=3236683Det identifierade samiska skelettet, del 1 och 2. måndag 06 juni 2011 & tisdag 07 juni 2011http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=412Om du bara vill ladda ner ett enstaka program, går du till programmets poddsida, högerklickar på filen och väljer ”Spara mål som” (Internet Explorer), ”Spara länk som” (Firefox) eller ”Hämta länkad fil som” (Safari). Har du en Mac med en enknappsmus trycker du ctrl+musklick. Spara mp3-filen på din dators hårddisk (Alla poddfiler är i själva verket vanliga mp3-filer).”

SAMER UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET I NORGE

Samenes Historie 2011-02-26- Himmler stagget norske nazisters sameforakt

http://samenes-historie.origo.no/-/bulletin/show/632973_himmler-stagget-norske-nazisters-sameforakt#BOK OM UME LAPPMARK

Författaren och journalisten Gudrun Norstedt i Obbola har gjort en omfattande bok om det som kartan kan berätta. Boksläppet skedde under sameveckan i Lycksele.
Gudrun Norstedt nöjde sig inte bara med att analysera lantmätaren Jonas Persson Geddas karta och dess beskrivning. Hon har också gått igenom all tidigare forskning och forskat vidare själv om vad som hände med lappskattelanden och dess folk. I den östra delen av Lappland bodde enbart skogssamer 1671 då kartan ritades och deras historia är ganska okänd.
1600-talskartan över Ume lappmark, kallad Geddas karta, presenteras nu i bokform. Den är den enda i sitt slag som gjordes och en ovärderlig källa till kunskap om samernas historia.
Sveriges Radio P4 Västerbotten 2011. Kartan över lappskattelanden i bokform.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4382346
Läsa mer om boken: Umeå lappmark under 250 år.

http://www.skogsfrun.se/gedda.htm

TIDSKRIFTEN VÄSTERBOTTEN- TEMANUMMER OM SAMER

http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/VB/11_1_vasterbotten.pdf”Gunilla Lundahl, författare och kulturjournalist, reste i somras tillsammans med fotografen Petter Engman i södra Lapplands fjällvärld på jakt efter den samiska arkitekturen. Det har blivit en personligt hållen skildring med bilder av såväl det övergivna och förfallna som det nybyggda och framåtsyftande.Naturvetaren, författaren och kulturjournalisten Gudrun Norstedt skriver om den kartläggning av lappmarken som genomfördes på 1670-talet, och som inte minst resulterade i Jonas Persson Geddas fantastiska karta över lappskattelanden.Språkmannen Henrik Barruk reder ut begreppen kring umesamiskan. Byggnadsantikvarien Maria Löfgren berättar om vårdinsatsen vid det samiska vistet vid sjön Vuokarn väster om Marsfjällen. Under den samiska veckan i mars 2011 invigs det nordsamiska vistet på Friluftsmuseet Gammlia. Det är det tredje av tre som nyuppförts efter förebilder i Sápmi. Britta Lindgren-Hyvönen, arkeolog, berättar om vistena och deras tillkomst.Om samisk textil i museimagasinen, och om hur museerna arbetar med denna del av kulturaven skriver etnologen Hillevi Wadensten. Arkeolog Berit Andersson visar hur man med nya och äldre kartor nårkunskap om spridning och förekomst av samiska lämningar i landskapet. Om en märklig amulett – i vars inre döljer sig två bävergaddar – med naturliga och möjligen också övernaturliga förmågor, berättar arkeologen Anders Huggert. I Nära notiser minns vi den nyligen bortgångne museimannen PeterGustafsson.”

Saxat ur vbm.se

SAMEBYAR VANN RENBETESMÅLET

Labba, Nils Gustav 2011-04-27. Samebyar vann Nordmalingsmålet. Sápmi – Samiskt informationscentrum.http://www.samer.se/3617

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 april 2011 T 4028-07http://www.samer.se/3663
UPPSATSER OM: HÄLLBILDER OCH SAMISKA TRUMMOR

Kallio, Biret Máret 2009. HÄLLBILDER OCH SAMISKA TRUMMOR 1B-uppsats i Arkeologi framlagd för professor Per H. Ramqvist Vårterminen 2009 Umeå universitethttp://umu.academia.edu/BiretM%C3%A1retKallio/Papers/350905/Baktegovat_ja_govadasat_-_Hallbilder_och_samiska_trummorHÄLLBILDER OCH SAMISKA TRUMMOR 2

Kallio, Biret-Máret 2010. Om språk, metoder, teori- och begreppsbildning i forskning kring hällbilder och trummor i Sápmi. Kandidatuppsats i arkeologi (15 hp). Handledare: Professor Per H Ramqvist VT 2010 Umeå universitethttp://umu.academia.edu/BiretM%C3%A1retKallio/Papers/398371/Baktegovat_ja_govadasat_II_-_Hallbilder_och_samiska_trummor_IISAMISKT – FINSKT – NORDNORSKT

Läsa mer: RIEßLER, MICHAEL ???? SAMISKT OCH FINSKT SUBSTRAT INORDSKANDINAVISKA DIALEKTER.

http://edoc.hu-berlin.de/oa/bookchapters/rewb9K7UHTYu6/PDF/25JAAY0xNafwE.pdfHAR VÄSTANNORTJÄRN SAMISK PÅVERKAN?

Vid östra sidan av Västannorstjärnet i Häradsbygden i Dalarna har arkeologer funnit offrade föremål från 1100-1300-talet, samtida med många av de samiska offerplatserna i norra Sverige. Man skulle kunna säga ute ifrån fynden kunna säga vara en blandning av fynden från äldre järnåldern från Käringsjön i Halland med jordbruks- och boskapsföremål i trä och de samiska personliga föremål i glas och metall och myntfynd i samiska offersjöar från 1000-1300-talet.Monica Golabiewski Lannby skriver om fyndet i Västannortjärn i SNT 4 2011 och avslutar med orden:”En reflektion man kan göra över likheten med de samiska offerplatsfynden är att den samiska kulturen uppenbarligen har haft stor påverkan ända nere i Häradsbygden.”
Läsa mer: Ersgård, Lars 2002. Västannortjärn. En rituell plats från högmedeltid. Plats och praxis. Studier af, nordisk förkristen ritual, s 281 -291

FINSKUGRISKA SPÄNNEN I NORGE

I den norska tidskriften Viking 2010 skriver Hege Skalleberg Gjerde i artikeln ”Tilfeldig? Neppe. Finsk-ugriske smykker i Sør-Norge” om finskugriska spännen kopplade handel med samerna i Norge.

http://hegegjerde.files.wordpress.com/2010/12/gjerde_viking2010_tilfeldigneppe.pdf

BLOGG OM ”Samer i sör”
http://hegegjerde.wordpress.com/FÅNGSTMARKSGRAVAR I NORGE

Arkeologen Frans-Arne Stylegar skriver om fångstmarksgravar på sin blogg ”Arkeologi i Nord”

http://arkeologi.blogspot.com/2011/03/fangstmarksgraver.htmlSAMER I HEDMARK I NORGE UNDER YNGRE STENÅLDERN

Av Mari Kildahl, frilansjournalist Publisert 17. mar. 2011 16:02
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2011/amundsen.html
SAMISKT ÅR I VÄSTERBOTTEN 2011

Västerbottens museum har utsett 2011 till en satsning på att lyfta fram samisk historia, kultur och Rock Art in Sápmi.
– Vi kommer att ha en extra stor satsning på samiska kulturarvsfrågor. Vi tycker att det är jätteviktigt att lyfta och synliggöra den samiska kulturen, säger Jans Heinerud, arkeolog och chef för uppdragsverksamheten vid Västerbottens museum, till Västerbottens Folkblad.

Läsa mer: Fredriksson, Johanna 2011-02-05. Samiskt år invigs med nationaldag
http://www.folkbladet.nu/233038/2011/02/05/samiskt-ar-invigs-med-nationaldag
Västerbottens museum pressmeddelande: Samiskt år 2011
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/328474/samiskt-ar-2011/1E4CCDF4-CA6C-F904-037D-C30BB317E1F2
Rock Art in Sápmi:
http://www.vbm.se/projekt/rock-art-in-sapmi/projekt-rock-art.htmlSÖKA EFTER SAMISKA LÄMNINGAR

Vad är en samisk lämning? Arkeologen Ewa Ljungdahl har gjort en liten handbok hur samiska lämningar och tips hur man ska dokumentera fynden.

Läsa och ladda ned handboken i pdf-format.
http://www.samiskarummet.se/assets/files/pdf/om_vi_inte_syns_sa_finns_vi_inte_inkl_bilagor.pdf

ARTIKLAR OM SAMER UR ”SAMISKA RUMMET”

Ljungdahl, Ewa GRAVAR VID LAPPFORSEN I OFFERDALhttp://www.samiskarummet.se/assets/files/Gravar%20vid%20Lappforsen-%20Offerdal.pdf

Olofsson, Mariana DOKUMENTATION I HESTVIKA 3-5/9 2010 (Hestvika ligger i en vik inne i Namsfjorden, Norge)
http://www.samiskarummet.se/assets/files/pdf/%5b5%5d%20DOKUMENTATION%20I%20HESTVIKA(1).pdf

Ljungdahl, Ewa Märkliga fornlämningar i Bavla/ Stor Lövdalen http://www.samiskarummet.se/assets/files/Dokumentation%20av%20markliga%20fornlamningar%20i%20Bavla%20juni%202010.pdf

ANSIKTSFORMADE STENAR VID SAMISKA OFFERPLATSER

Erik Norberg skriver bland annat om ansiktsformade stenar vid offerplatsen vid Stødi i Norge

Läsa mer: Norberg, Erik Stalotomter på Saltfjellet. Samiska rummet.se
http://www.samiskarummet.se/assets/files/Stalotomter_pa_Saltfjellet_tekst_og_bilder.pdf

SAMISKA OFFERPLATSER FÖRSVINNER FRÅN FJÄLLKARTORNA

Samiska offerplatser kommer inte märkas ut på fjällkartorna och på Lantmäteriets databaser i framtiden.
Läsa mer: Lindstrand, Åsa 2011. Offerplatserna försvinner från kartorna. Samefolket 1/11. Sidan 16.

SAMISKT BÅTBYGGE I NORGE

Myklevold, Lars Børge H. Odaterad. "Båter og båtbyggingstradisjoner nordpå - hva er norrønt/norsk og hva er samisk?”. Foredrag ved Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms Museum.
Pedersen, Kjell Erland 2006-04-19. Er nordlandsbåten samisk? Hildringstimen.no
http://www.hildringstimen.no/lessak.asp?nyhets_id=1188&meny_parent=642&meny_id=654&hoved=1
Pedersen, Kjell Erland 05. januar 2007, kl Båtbyggere og samer i Beiarn - 3. Artikkel. Hildringstimen.nohttp://www.hildringstimen.no/lessak.asp?nyhets_id=1248&meny_parent=642&meny_id=654&hoved=

NY AVHANDLING

Sara Hagström Yamamoto 2010. I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal
(Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi
Läsa mer: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:356092

BOK: DÄR RENFLOCKEN DRAR FÖRBI

Bok: Där renflocken drar förbi. . . (2010) är den tredje boken som ges ut av Boska – föreningen för bevarande av samisk kultur och folkmedicin. Redaktör är Åsa Virdi Kroik.
Boken är både lättläst och tungläst, ibland blir det lite för mycket ”svamiska”, det vill säga svenska med samiska ord. Det gäller hänga med i det samiska ordens betydelse. Här saknar jag ett litet sydsamisk-svensk ordbok längs bak i boken som man snabbt kunde titta på.
Einar Myrholt skriver om ”Rödockra och hällkonst” , Jorunn Jernsletten skriver om samiska gravar i artikeln ”Gaelmieh i Njaarke”, Anna Sofie Bull Kuhmunen skriver om fåglar i samisk folktro i artikeln ”Ledtiej bijre”, Inger Zachrisson skriver om ”Älgen i arkeologi och tradition”, Ewa Ljungdahl skriver om ”Bengömmor och hornsamlingar”, Åsa Virdi Kroik skriver bland annat om ”Namsvatnet – ”Heligt Vatten med samiskt namn?” och så medverkar även Christer Westerdahl.


EN ELLER TVÅ SKIDSTAVAR PÅ STENÅLDERN?

Använde stenålderssamerna en eller två skidstavar? Det frågan blir aktuell när arkeologen Thomas B Larsson beskriver ett hällristningsmotiv från Zalavruga vid flodens Vygs/Uiks utlopp i Vita havet i Tvärsnitt 4/2010. Tre skidåkande samer åker i samma skidspår på jakt efter en älgko och två älgkalvar. På hällristningen syns tre vardera stavspår efter skidstavarna på båda sidorna av skidspåret som om samerna använt ett par skidstavar var.

NORGES ÄLDSTA SAMISKA SKIDA DATERAD

Skidan uppfanns av samerna. Inga avbildningar av skidor finns på bondeskandinaviska hällristningar. Nu har den så kallade «Drevjaskia» i Norge blivit daterad. Den är 5200 år gammal.

Tore Gjerløw Per Willy Larsen 23.02.2011 NRK
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7519842


SAMISKA HÄLLMÅLNINGAR FRÅN VIKINGATIDEN?
Österbottens första hällmålning som upptäcktes vid det samiska heliga berget Pyhävuori norr om sjön Lappajärvi är äkta. Vasabladet skriver:
”Arkeolog Pentti Risla fann tecken på att älgmålningen inte täcktes av ett mineralskikt som vanligen täcker stenåldersmålningar. En möjlighet är att hällmålningar är endast 1000 år gamla och hör ihop med samisk kultur”.
Arkeologen Peter Holmblad säger till Vasabladet:
- Det kan vara en helt ny källa till den samiska historien i Österbotten.
Och hur Pentti Risli kan datera att hällmålningarna till 1000 år? Det verkar vara en gissning.
Läsa mer: Berg, Janne 2010-10-14. Unika hällmålningar hittades i Alajärvi. Fyndet kan öppna dörrarna till förhistorisk samisk kultur i Österbotten. Vasabladet.Läsa mer: Vasabladet 2010-10-15. Österbottens första hällmålningar upptäckta (Internetversion)
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=129502
Tack till Leif Paulin för tillsända artikeln.VIDEO OM KULTPLATSER FRÅN RYSSLAND

Fick ett e-mail från Vyacheslav Mizin om videor om rösen och kultplatser från Kolahalvön och Ryska Karelen.

“I offer you to viewing a two video report. Below the link fordownloading. Film-report about a summer expedition on the Barents sea coast (Kola peninsula). Prehistoric stone construction (cairns, perched boulders etc) in the coast of the Arctic ocean. (DVD 750Mb)
http://narod.ru/disk/24680301000/DVD%20Plato%20seydoff.rar.html Experimental film about a finnish sacred cave Pirunkirkko (“Devils Church”) in Karelia, NW Russia. (DVD 760Mb)http://narod.ru/disk/25152039000/Pirunkirkko.rar.html
It no commercial projects, for viewing outside of the Internet.”

Fick ett tips av en läsare hur man gör:

"För att kunna lasta ned filmerna måste man först ladda ned programmet Яндекс(Jandeks). Fyll i siffrorna och tryck på Скачать (som jag tror betyder "hoppa").Programmet går fort att ladda ner, men en film tar två och en halv timma."


SYDSAMISK GRAV FRÅN 1400-1500-talet UNDERSÖKS

En samisk kvinna, 148 cm lång och cirka 40 år, begravdes i en klippskreva vid Gransjön i Frostviken-fjällen i norra Jämtland på 1400-1500-talet. Just nu undersöks hon av osteologen Therese Hedlund med flera på zoologiska institutionen i Lund.

Läsa mer: Bubenko, Anna & Marakatt, Lars-Ola 2010-10-12 Samiskt skelett undersöks i Lund Sameradio/SVT Sápmi
http://sverigesradio.se/cgi-bin/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=4092048

SAMISKA KÅTOR FRÅN VIKINGATIDEN


Längs efter fjällryggen, från norra Jämtland och uppåt, finns ett stort antal ovalformade boplatser som går under folkmun för ”Stalotomter”. De är knutna till samerna.

- Det visade sig att över hela fjällkedjan skedde etablering av renskötsel samtidigt, under vikingatiden, mellan år 850-1050, sade Ingela Bergman till Populär Arkeologi och fortsätter:

- Vi har precis hittat renmjölk i vikingatida kärl.

Läsa mer: Gustafsson, Birgitta 2010- arkeolog, forskare och museichef. Populär Arkeologi 3/2010 (sidan 19).

SAMISK OFFERPLATS FRÅN 400-1100 FUNNEN I JÄMTLAND

De fem små stensättningar och en större stensättning vid sjön Fotingen i Jämtland kopplas samman med en möjlig samisk offerplats. Vid platsen har arkeologer från Länsmuseet i Östersund funnit brända och krossade ben efter älg och hjort.

– Hittills har vi fått datering på att det skulle röra sig om tidigt 400-tal till 1100 e Kr. En av idéerna är det här är samisk offertraditon eller en sorts samisk gravtradition, sade arkeologen Anders Hansson till Sameradion.

Läsa mer: SR Sameradion 2010-10-07. Brända älgben gäckar arkeologer
http://sverigesradio.se/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=4079170

SPÅR EFTER SAMISKA JÄGARE FRÅN STENÅLDERN TILL 500-talet?

Snöfinnarna finner spår efter ”Snöfinnar”? Är det spår efter samiska förfäder som har kommit från på glaciären Jotunheim?

Frågan måste ställas om vilka människor jagade på glaciären Jotunheim. Var det stenålderbönder nedanför, eller var det samernas förfäder (stenålderssamer)? Vilka var det som jagade på 500-talet?

Läsa mer:
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2984290.ece

SAMISK OFFERPLATS FRÅN 400-1100 FUNNEN I JÄMTLAND

De fem små stensättningar och en större stensättning vid sjön Fotingen i Jämtland kopplas samman med en möjlig samisk offerplats. Vid platsen har arkeologer från Länsmuseet i Östersund funnit brända och krossade ben efter älg och hjort.

– Hittills har vi fått datering på att det skulle röra sig om tidigt 400-tal till 1100 e Kr. En av idéerna är det här är samisk offertradition eller en sorts samisk gravtradition, sade arkeologen Anders Hansson till Sameradion.

Läsa mer: SR Sameradion 2010-10-07. Brända älgben gäckar arkeologer
http://sverigesradio.se/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=4079170

SAMER PÅ FOTOGRAFIER ANNO 1868

Lotten von Dübens fotografier från Lappland 1868 finns nu utlagda på Nordiska Museets bildsida på Flickr.com.http://www.flickr.com/photos/34380191@N08/sets/72157624064863795/

SAME MED REN FRÅN HÄRJEDALEN AVBILDAD PÅ JÄRNUGN FRÅN 1700-talet

Är det samen Anders Torkelsson Fjellström som är förebilden till motvivet ren åker på ackja på järnugnar som tillverkades vid Ljusnedals järnbruk i Härjedalen i slutet på 1700-talet?
http://www.digitaltmuseum.se/things/jarnugn/S-NM/NM.0103404*1?pos=4

"SAMERNA HAR FUNNTS MINST I TUSENTALS ÅR"

Arkeologer är inte en enda grupp människor, likaledes som samer. Arkelogerna Stig Welinder och Bozena Werbart menar i boken Sveriges historia (2009) att samerna uppstod vid Nordkalotten vid Kristi födelse. Historikern Dick Harrison har förnekat att samerna är en ursprungsbefolkning. En helt annan åsikt har arkeolgen Noel D. Broadbent. Han säger till Sameradion
- Samerna har funnit i minst tusentals år.
Och fortsätter:
- Det man se samerna i större nordisk sammanhang att samerna har bott nästan ända ned till Stockholm, ända ned till Oslo, nästan hela Finland och även i norra Balticum.
Blind, Marica 2010-07-23 Samer bodde i Stockholm och Balticum. Sveriges Radio - Sameradion
http://sverigesradio.se/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=3874074

ETT SAMISKT HELIGT BERG HOTAT I RYSKA KARELEN

Av Jouni Tervalampi juli 2010
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/07/vottovaara-hotad.html

DNA- UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT SAMISK TAMRENSKÖTSELN UPPSTOD I FENNOSKANDIA

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2593925/pdf/rspb20080332.pdf

NYA SAMISKA SEITAR FUNNA I FINLAND

Finlands Akademi finansierar ett fyraårigt forskningsprojekt att försöka finna samiska seitar. Det leds av arkeologer från Uleåborgs universitet Sex stycken stenar har hittills studerats. Pylläkivi vid Enareträsk ska se ut som ett älghuvud i profil.
Samerna har inte varit ett enda folk som har dyrkat samma rådare, gudar och gudinnor. Utan haft olika rådare. Forna Kemi lappmark var Ukko-land. 14C-dateringar visar att de började på 1100-talet.
- Based on radiocarbon dating, the oldest findings have been dated back to the 12th century, säger arkeologen Tiina Äikäs till Helsingin Sanomat.
År 2007 fann arkeologer från Uleåborg universitet på ön Ukonsaari i Enareträsk en okänd seite.
- Det är en sten med ett ansikte som påminner som ett arg djur. Från ett närliggande hål har mer än 400 ben upptäcktes, av vilka många hade bränts. Den äldsta av dem i enlighet med datering var överarmsbenet av en svan, säger Ilmari Mattus till Helsing Sanomat.
Nya utgrävningar vid grottan Ukonsaari i Enareträsk, där man tidigare fann ett silverhänge från 1200-talet, visar på fynd ända till 1600-talet.
Läsa mer: Konttinen, Jussi 2010-06-12. Seitas, sacred places of the indigenous Sámi people, have become subjects of renewed interest. Helsingin Sanomat.
http://www.hs.fi/english/article/iSeitasi+sacred+places+of+the+indigenous+Sámi+people+have+become+subjects+of+renewed+interest/1135257596134
Iskos 2009.

UPPALLAD STEN I SAMISK MILJÖ VID SAREK

Redan Bodil Johansson nämner tre uppallade stenar vid Sarek i sin uppsats ” Liggande hönor. En bortglömd fornlämning” (1999). Där fanns det inga koordinater. Det kan vara de tre uppallade stenar som Peter Andrén såg i ”Vandring i Sarek, 2009”. På hans hemsida finns ett fotografi på den uppallade stenen vid Vuosskelvágge.
Han skriver: ” På min vandring genom Vuosskelvágge stötte jag på den "roliga" stenen som avbildas till vänster. Senare på vandringen såg jag faktiskt ytterligare några stora bumlingar som också var uppallade av mindre stenar, men ingen formation var lika fin som denna.”
En är en björnhuvudformad sten (dock ej publicerad på Andréns hemsida).
Gps-uppgiften till stenen är olika, så jag vet vilken som är rätt.
GPS Latitude - 67 29 32.06 GPS Longitude - 18 0 14.20
Google Earth lat: 67492263 long 18004131 och 938 meter över havet
Tack till Peter Andrén och Sven Hallerdal!
Läsa och titta mer: Andrén, Peter
http://www.peterandren.se/resor/sarek2009/sarek2009_swe.html

YTTERLIGARE EN BILD PÅ DEN UPPALLADE STENEN PÅ LÖGDÅKULLEN

Läsa mer: lisaamting - Oj har jag missat att det redan är mitten av aprilhttp://lisaamting.blogg.se/2009/april/oj-har-jag-missat-att-det-redan-ar-mitten-av.html

SAMISK JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATS UTANFÖR SANGIS

Nu är det bekräftat det jag har misstänkt att det är samisk järnframställningsplats vid Järnbacksmyren vid Haparandabanan utanför Sangis i Norrbotten. Tidigare har arkeologer vid lokal 39 för kommande järnvägspåret efter Haparandabanan funnit rester av 2300 år gammalt järn- och stålsmide. Vid lokal 39 fann arkeologerna föremål som var typiska för den samiska järnålderskulturen; stenåldersredskap vid sida med järn, spännen av östlig typ, asbetskeramik, spår efter jakt på ren och ornerad benföremål av samisk typ. Det har varit lite tvekan då järnframställningsplatsen inte var funnen om det kunde röra om samma typ av ugnar som vid Röda jorden utanför Riddarhyttan i Västmanland.
Nu har arkeologer från Norrbottens museum funnet själva ugnen vid Järnbacksmyren. Det är en östlig typ av ugn med ställda stenhällar som arkeologer tidigare funnit i norra Finland och Karelen. Där bodde i stort sett enbart samer under järnåldern.
Läsa mer: Bennerhag, Carina 2010-06-17. Ugnen är funnen. Arkeologi på Norrbottens museum.http://arkeologipnorrbottensmuseum.blogspot.com/2010/06/ugnen-ar-funnen.htmlBennerhag, Carina 2009. Norrbottniskt stål – redan för 2300 år sedan. Norrbottens museumhttp://www.nll.se/webb/Kultur--och-utbildning/Norrbottens-museum/Uppdragsavdelningen/Arkeologi/Forskning/Samhalle-i-forandring-Jarnalder-i-Norrbottens-kustland/Kotivuori, Hannu 2010-06-18 Age of iron .http://www.barentsinfo.org/?DeptID=3610Haparandabanan: http://haparandabanan.blogspot.com/Norrbottens museum: Arkeologi i Haparandabanans spårhttp://www.nll.se/webb/Kultur--och-utbildning/Norrbottens-museum/Program---utstallningar/utstallningar/Haparandabanan1/Arkeologi-i-Haparandabanans-spar/
Arkeologi i Haparandabanans spår. (red: Ingmari Sennström)Långväga kontakter http://www.nll.se/upload/IB/ku/nbmum/Program-utställningar/Arkeologi%20i%20Haparandabanans%20spår/Långväga%20kontakter.pdf
Keramik:http://www.nll.se/upload/IB/ku/nbmum/Program-utställningar/Arkeologi%20i%20Haparandabanans%20spår/Keramik.pdfJärn – Stålhttp://www.nll.se/upload/IB/ku/nbmum/Program-utställningar/Arkeologi%20i%20Haparandabanans%20spår/Järn%20-%20stål.pdf
Näringsfånghttp://www.nll.se/upload/IB/ku/nbmum/Program-utställningar/Arkeologi%20i%20Haparandabanans%20spår/Näringsfång.pdf

NY BOK OM SAMER

Iskos 17 - Recent perspektives on Sámi archaeology in Fennoscandia and North-West Russia (2009). I tidskriften skriver bland annat arkeologerna Noel Broadbent och Britta Wennstedt Edvinger om järnålderssamer på Hornlandsudde i Hälsingland. Nya dateringar visar att de vikingatida samiska silverskatterna är från tidig medeltid. En inventering på öarna vid Vita Havet har arkeologerna bland annat funnit två labyrinter och en ringformad anläggning med fem koncentriska stenringar.

NY BOK OM KUSTSAMER I SVERIGE

Vid Bjuröklubb i Västerbotten fann arkeologerna en björngrav i en tomtning.

- Under stenarna i hörnet fann vi en liten hög med ben från en vuxen björn. Vi hittade björnskallen, tänderna, ryggraden och benen. Efter att björnen ätits upp i en rituell måltid, begravdes benen. Det här fyndet är det viktigaste beviset på att det var samer som levde på den här platsen. Det finns bara en enda kultur som har haft björnoffer, och det är samekulturen, sade arkeologen Noel Broadbent till UpplevBottenviken.se 2009.

Vid den ringformade anläggningen på ön Stora Fjäderägg säger Noel Broadbent till UpplevBottenviken.se.

- Vi står framför en helig plats, en sten som samerna trodde var fylld av ande och kraft, en seite. På sådana här heliga platser offrade man fisk, kött, blod och annat till gudarna. Vi har hittat den här typen av runda stenkonstruktioner längs hela kusten från Bjuröklubb ända ner till Hälsingland.

Nu har rapporten samlats i bokform: Lapps and Labyrinths. Den är utgiven av Arctic Studies Center vid Smithsonian Institution i Washington D.C. i USA.
Läsa mer: ArkeologiCentrum Nyhetsbrev 2010:1 2010-03-27. Lappar och labyrinter.
http://www.arkeologicentrum.se/newsletters/NAC2010_1.pdf
Upplev Bottenviken 2010-05-28. Ett försvunnet folk träder fram.http://www.batlivlulea.nu/artiklar/2009/091009-samer.html

FORSKA OM SAMER

På Umeå universitets forsknings arkiv har de skannat in olika uppsatser om samer:
Klicka på manuskript. http://www.foark.umu.se/samlingar/digitalt/

TORNE OCH KEMI LAPPMARK ÅR 1642-1643

Nu finns Olof Tresk bok om TORNE OCH KEMI LAPPMARK

1642-1643 att läsa som pdf-fil på internet.
http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/vanhatkartat/eng/kirja.pdfETT SAMISKT KLAPPERSTENSGRAVFÄLT VID ÄLVSBYN I NORRBOTTEN?

Så kallade insjögravar i skogsbygd norr om Mälaren brukas kopplas till finnfolket (romerskt och gemansk benämning), det vill säga till järnålderssamer. I Väster- och Norrbotten finns det inte så många insjögravar. Vart begravde järnålderssamerna sina döda?Nu får du lära ett nytt begrepp: Samiska klapperstensgravfält.

När inlandsisen smälte kring 15000-13000 år sedan och havets vågor slog mot den dåtida kusten bildades klapperstensstränder och idag ligger de högsta klapperstenstränderna ligger på grund av landhöjningen kring 180-230 meter över havet. Även i Österbotten i Finland finns fångstmarksgravar och insjögravar som i Sverige och vissa forskare menar att det är en del av en samisk kultur. I boken Fornminnen i Österbotten från neandertalare till sockenbor (2005) skriver arkeologen Peter Holmblad så här om en av skogsgravarna från ett klapperstensfält i Österbotten som dateras till 1100-talet genom fynd av bland annat hästskospännen:'

Den bäst dokumenterade skogsgravslokalen är Nådjärv i Esse, Pederöre. Här har möjligen två, eller tre, begravningar noterats. . .Lokalen ligger på en stenig åssluttning i närheten av ett åskrön, ca 20 km från den samtida kusten. . .Nådjärvsgravarna är särpräglade genom miljön i stenig, klapperliknade morän och genom den magra fynduppsättningen som saknar större redskap och vapen. Även smyckena är få. Att begravningarna gjorts på marken i ett naturligt stenfält har uppfattas som en indikation på att Nådjärvsgravarna tillhör en fångstgrupp med nordliga traditioner.

Vad arkeologen Peter Holmblad menar med "en fångstgrupp med nordliga traditioner" vet jag inte. Är det en okänd jägarbefolkningen som levde under medeltiden i Finland är det en sensationell upptäckt i samma klass som en nyupptäckt indianstam i Latinamerika. Själv anser jag det är samiska gravar. Nu har ett liknande klapperstensgravfält upptäcks på den svenska sidan. Ja, det har varit känt i över femtio år. Det ligger söder om Racketjärnarna i Älvsbyn socken i Norrbotten. Vid fornminnesinventeringen 1989 skrev inventeraren i sitt block om Älvsbyn raä 274:

Fornlämningsliknande bildning, bestående av ett block, närmast tresidigt med 1 m l sidor och 0,7 m h, stående på 3 mindre stenar 0,1-0,3 m st. De mindre stenarna vilar i sin tur på ett 3,5 x3 m och 1,3 m h block. Enligt tidigare anteckningar benämns bildningen "höna". I närheten finns ett flertal ansamlingar, ca 2x1 m, av småsten, vilka enligt tid. ant. tolkats som gravar. Hönan och dessa gravar sätts i samband med lappsk offerkult. Vissa av stenansamlingarna är klart avgränsade, men de torde ändå vara naturbildningar.

Nu har jag fått fotografier tillsända över ”stensamlingarna” av Tomas Granström från Älvsby blir jag mycket förvånad över forninventerarens bedömning att det skulle vara naturbildningar. Redan 1961 skrev Olov Isaksson om dessa stensättningar i artikeln "Två lapska kultplatser" i Norrbotten 1961. De verkar av fyndet i Finland tillhöra till järnålder-tidig medeltid. Varför samerna begravde sina döda vid klapperstensfält är oklart, men den traditionen varkar vara spridd på båda sidorna av Bottenviken. Fler klapperstensgravfält kan vara Råneå raä 291, Råneå raä 310 (Junkerputt - Jämför Norrbotten 1961), Råneå raä 312, Råneå raä 328 och Råneå raä 546.


P.S. Ett tips för är som bor i Väster-, Norr- och Österbotten då ni är ute i naturen och går i naturen och ser ett klapperstensfält. Titta nogrannt om ni ser stenansamlingar som ser ut som mindre stensättningar i stenklapperfältet. Ni får gärna tipsa mig om fler klapperstensfältgravar.

NORDSAMISK ETYMOLOGISK DATABAS

Nordsamisk etymologisk databas
http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=etusivu


SLÄKT I HÄSSJÖ?

Släktforskning i Hässjö socken, Timrå kommun, i Medelpad
Ni som har rötterna i Hässjö socken i Medelpad så har ni tur. Släktforskaren Tommy Jonsson har sammanställt nästan allt ur kyrkböckerna från 1600-talet och framåt.
Hässjöregistret: http://www.hassjo.se/

Själv har jag tittat efter lappnamn (samer) i titel-pdf-filen och funnit både lappar och sockenlappar.


FINSKA LAPPRÖSEN

I Finland finns liknande insjögravar (fångstmarksgravar) som i Sverige. I Finland har många av de en tradition att det är ”lappar” (samer) som ligger begravda i dessa. Datering av lapprösen visar att en del redan har uppförts på bronsåldern. 2005 skrev Wesa Perttola uppsatsen ”Lapinrauniot ja ennustava mallintaminen: menetelmän alustava kokeilu pienellä aineistolla” (172). Nu finns den utlagt på Internet.
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/perttola/lapinrau.pdf

Ett tips för er som inte kan finska är att kopiera text från pdf-filen och sätta in inställningen på Google-språkverktyget att översätta från finska-svenska, eller finska till engelska. Den fungerar bättre med översättning från finska-engelska. Så får ni någorlunda begrepp vad Wesa Perttola skriver.


NORSK BLOGG OM:

Nyheter om Samisk Historie
http://samenes-historie.origo.no/-/forum/show/338119_nyheter-om-samisk-historie

LAPPAR SOM VISTADES

i Arnäs, Grundsunda och Nordmalings socknar år 1749.

http://www.sikhallan.se/DomsIntres/Lappar1749.htm

GAMMAL NORSK BOK OM SAMER NU PÅ INTERNET

Beskrivelse over Finnmarkkens Lapper
Av Knud Leem utgiven 1767 finns nu publicerad på internet. Det är Alta Bibliotek i Norge som har lagt ut boken på nätet. Knud Leem var versam som präst och missionär i Finnmark i Norge från 1725 till 1738.

Läsa mer: Knud Leem. Beskrivelse over Finmarkens Lapper. Kjøbenhavn : Salikath, 1767
http://www.altabibliotek.net/finnmark/

BOK OM SAMISKA LAPPSKATTELAND

Gudrun Norstedt håller på med en bok över kartor över lappskattelanden från 1600-talet som ska ges ut sommaren 2010. Utgångspunkten är Geddas kartor över lappskattelanden från 1671. En bok som är välkommen då Geddas originalkarta är svåråtkomlig, den finns endast i original på Riksarkivet i Stockholm och en kopia Västerbottens musem.

Läsa mer: Fernqvist, Frida 2010-03-12. Kartor över lappskatteland. SR Sameradion.http://www.sr.se/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=3503349

SAMISKA TRUMMOR

Religionshistorikern Rolf Christoffersson har skrivet en avhandling om Med tre röster och tusende bilder. Om den samiska trumman. (2010)

Läsa mer: Vetenskapsradion. 2010-02-08. Den samiska trumman
http://www.sr.se/sida/default.aspx?programid=1302

Avhandlingen: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:280158

SAMER SÖKER SPÅR EFTER SINA FÖRFÄDER.

I Jämtland söker samer och arkeologer samiska spår i "vildmarken". Vildmarken har aldrig varit vildmark.

– I turistguider har fjällvärlden tidigare beskrivits som en vildmark vilket det inte är då det finns människospår överallt, säger Ewa Ljungdahl, arkeolog på Gaaltije, till Länstidningen

Läsa mer: Pålsson, Evelina 2010-02-10. Samerna söker efter fornminnesplatser. Länstidningen. http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1797538


UMESAMERNAS MARKNADSPLATS

Anders Huggert skriver om myntfynd i artikeln “Kyrk- och marknadsplatsen Lyksälie under 1600- 1700-talen” i SNT 1 - 2010, sidorna 6-10

AVE-MARIA HÄNGET FRÅN GRÅTRÄSK

Om det samiska Ave-Maria hänget från Gråträsk skriver Anja Wrede i Månadens föremål februari 2010 - Ave Maria-hänge. Norrbottens museum

http://www.nll.se/webb/Kultur--och-utbildning/Norrbottens-museum/Bildarkiv-och-samlingar/Foremalssamlingen-/Manadens-foremal-2010/Februari-2010/

NY AVHANDLING

Av Inger Sommerseth på Tromsø Museum som behandlar «Villreinfangst og tamreindrift i Indre i Indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923»

– Detta vittnar om inlandets ökade betydelse redan på järnåldern. Samerna var en viktig och aktiv part i handelsverksamhet, med jakt- og fiskeprodukter, med de norröna kystsamfundena, som alltså inte bara drev handel söderut mot Europa, säger Sommerseth till forskning.no.

Läsa mer: Forskning.no. (NTB-Arne Børcke): 2010-01-24. Avhandling kan vekke liv i nordisk samestrid.
http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/240574
Nutti, Kristina 2010-01-26. Samer i Inre Troms på järnåldern. Sameradion
http://www.sr.se/cgi-bin/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=3397343

SAMER I IDRE x 3

I boken Grövelsjöfjällen (2009) av författaren Anders Ejdervik och fotografen Anders Dahlin finns det tio sidor (121-131) om samerna i Idre.

I Kringelfjords-Nytt Nov -08 skriver Jan Spånberg i artikeln “Vars kom Idringarna och Särningarna ifrån?” och om samer i Idre (sidorna 10-12).

Läsa mer i pdf-format: Kringelfjords-Nytt Nov -08.
http://www.kringelfjordens-stugby.se/l%C3%A4nksidor/L%C3%A4nkbilder/KF_nytt/Kringelfjords%20Nytt%20nov-08.pdf

Östensson, Henrik feb 2010. Med fjällen som arbetsplats. Jord & Skog Nummer 1 2010, sidorna 23-25

SAMER I ALASKA (USA)

En okänd historia för de flesta nordbor är att ett antal samer flyttade till Alaska. John Siri har gått i sina släktingar fotspår i Alaska och resultatet har blivit boken ČalliidLágádus boka Sámit bálvalusas Alaskas – Amerihká breavat (Samer i tjänst i Alaska – Amerikabrev).
– Det var en spännande resa. Själv om Alaska är en naturpärla, ville jag själv aldrig ha utvandrat dit, säger Johan Siri till norska NRK.
Läsa mer: Måsø, Nils H. 2010. Alaskasamene hedras.
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6961951


TVÅ SAMISKA SKELETT NAMNGIVNA

Tidigare gjorde radiojournalisten Jörgen Heikki ett inslag i Vetenskapsradion om fyra samiska skelett som är deponerade i Lunds Historiska Museum, en var Lapp-kvinnan Maria Grahn.
Släktforskaren Kjell-Åke Lundström från Stensele har funnit två namn på samiska skelett, varav ett deponerades på Lunds Historiska Museum och det andra på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Läsa och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2009-11-18. Kampen om kranierna.
Vetenskapsradion
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=4256&artikel=3236683

Heikki, Jörgen 2010-01-05 Smör-Tomas livsöde del av svensk rasbiologi SR Sameradion
http://www.sr.se/sameradion/nyheter/artikel.asp?artikel=3350486
Samlingsida med nyheter och reportage om samiska kvarlevor
Samiska kvarlevor. http://www.sr.se/cgi-bin/sameradion/nyheter/amnessida.asp?grupp=9488


SAMER I GÄSTRIKLAND

Länsmuseet Gävleborg satsar på samisk forskning. Projektet "Samer i Gästrikland" har fått 50 000 kr av Gästrikefonden.

HÅLL-LAPPAR

Håll-lappar var samer som var tvångsutskrivna att transportera silver och varor mellan Nasafjäll och kusten. Silvermuseet i Arjeplog har studerat håll-lapparna och nu ska Pitesamernas och borgarna från Piteå marknadsplats vid Arjeplog undersökas.

- Det var en helt osannolik insats som krävdes för att transportera allt som behövdes för gruvbrytningen. Här uppe fanns inte bönder och hästar i samma utsträckning som nere vid kusten, så det blev samerna som med sina renar fick dra upp utrustningen på fjället. Det fanns ett antal hållkåtor längs vägen, där de kunde vila lite grann och mata sina renar, bland annat i Vaxnäs, Arjeplog och Storbodsund, säger arkeologen Lars Liedgren på Silvermuseet till Piteå-Tidningen.

Hofman, Marianne 2010-01-15. Utgrävning av gamla marknadsplatser. Piteå-Tidning.

http://www.pitea-tidningen.se/nara_dig/artikel.aspx?ArticleId=5117053

OLOF ANDERSSON FRÅN ÅSELE LAPPMARK

Jag har tidigare skrivit om Olof Andersson från Åsele Lappmark som dog 1701 i Skultuna i Västmanland. Rullfilmen på Västerås Stadsbibliotek över domboken över Norrbo härad stämde inte, 1701 fanns inte med. Nu har jag fått hjälp av släktforskaren Göran Ekberg (http://www.gorek.se/) från Örebro. Det kom fram en hel del intressanta saker. . .


LAPPFLICKAN MARIA

I en lagerlokal vid ett industriområde i Lund finns kvarlevorna av lappflickan Maria som lämnade Lycksele lappmark på 1800-talet.Utblick Sápmi tar på söndag med er på en resa i Marias spår - resledare är en man som brinner för detta människoöde.

Utblick Sápmi, söndag 15 november, 15.30 i P2. Producent: Jörgen Heikki
http://www.sr.se/cgi-bin/sameradion/index.asp

ARKEOLOGI OCH SAMER NY AVHANDLING AV CARL-GÖSTA OJALA

Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe
Ladda ned avhandlingen här:
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:241109

MARIA-DYRKAN HOS SAMERNA PÅ 1200-1800-talet

Vet du vad det är likhet mellan Västerås och samer i norra Sverige? Jo, de använde samma Mariasymbol.Arkeologen Anders Huggert skriver om Mariadyrkan hos samerna mellan 1500-1800 i Fornvännen 2009/3. Mariadyrkan hos samerna var äldre än 1500-talet, den uppstod redan på 1200-talet. Arkeologerna Birgitta Fossum och Nina Karlsson var med och grävde en samisk boplats en kilometer från sjön Gråträsk vid Lapplandsgränsen. De skriver i Populär Arkeologi Nr 2001:Direkt efter avtorvningen kom det bland annat fram ett litet hänge. Hänget är ett litet Ave Maria monogram som antas komma in i Sápmi, Sameland, redan under 1200-talet.
Läsa mer:Fossum, Birgitta och Karlsson, Nina 2001. Tjuvgömma i Gråträsk var en samisk offerplats. Populär Arkeologi Nr 2001
Huggert, Anders 2009. Senmedeltida dräktsilver med mariasymbolik i södra Lappmarken. Fornvännen 2009/3.
Mundal, Else 2006. Kong Håkon Magnussons rettarbot for Hålogaland av 1313 og andre kjelder til kristninga av samane i mellomalderen. Sápmi Y1K - Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan. Samiska studier. Umeå universitet.SR Sameradion. 2008-06-02. Nya forskarrön uppdaterar samisk historia, http://www.sr.se/sameradion/nyheter/artikel.asp?
artikel=2108748

Hansen Lars Ivar och Olsen Bjørnar 2007. Samernas historia fram till 1750

SAMER OCH JÄMTAR DYRKADE SAMMA VÄRLDTRÄD?

Det diskuterar Ola Magnell i årsboken Jämten 2010 - Vikingatida spår som är ett temanummer om vikingatiden i Jämtland.
Läsa mer: Larsson, Thomas 2009-11-27. Har offerlunden under Frösö kyrka samiska inslag? Östersunds-Posten.
http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.1560700

Länstidningen Östersund. 2009-12-02. Ett tungt temanummer om spår från vikingatiden.
http://ltz.se/kultur/kulturnytt/1.1573794

UNDER GRAVHÖGEN LÅG EN STENÅLDERSBOPLATS

Under en gravhög intill Fjällsjöälven i Nordankäl i Ramsele i ナngemanland fann arkeologer en stenåldersboplats och en skelettbegravning från 3500-3100 f Kr. På den här stenåldersinlandsboplatsen fann arkeologer brända ben av älg, ren, eventuellt björn och tamsvin. Nu är rapporten klar.
I gravhög låg en kistgrav och samma typ av gravskick finner vi vid gravhögarna på den samiska gravön Långön i Hoting i Västerbotten. Graven var orienterad i vnv-ösö och var ett liknande orientering som med skelettgravarna vid det samiska gravfältet vid Vivallen i Härjedalen och Långön.
Läsa mer: George, Ola 2007. Arkeologisk undersökning i kursform av gravhög från yngre järnålder och boplatsrester från mellanneolitikum i Ramsele sn Murberget - Länsmuseet Västernorrland Rapport 2007:4
http://www.murberget.se/rapport/data/11/1981636b-d4e3-4f26-a06f-5bc7db5fe84b.pdf

Fler arkeologiska rapporter från Murberget
http://www.murberget.se/rapport/Default.aspx?snkod=2485

”VIKINGATIDA” SAMISK DRÄKT STÄLLS UT

Hantverkare har nu gjort en rekonstruktion av den vikingatida samiska Sjoldhamndräkten och den ställs Vikingmuseet Lofotr på Borg i Lofoten i Norge.
- Liket lå på bunnen av myra. Det var lagt bjørkekjepper på tvers, så lå det et reinskinn oppå der. Så lå liket innhyllet i et teppe oppå reinskinnet, dekket med et lag never, säger arkeologen Lars Erik Narmo till NRK.

Och till Västerålen Online säger Narmo:

– Derimot finner vi forseggjorte detaljer, sølvperler og farger som tyder på at det ikke er noen fattig peron som har vært gravlagt på Skjoldehamn.

Den döda med sin dräkt blev funnen i en forntida myr under torvbrytning vid Skjoldehamn i Andøy i Nordland i Norge 1936. Begravningsskicket talar för ett samiskt begravningsskick.
Dels att den döda begravdes i en myr, med renskinn och näver. Varför skulle en norska bli begravd vid en myr? Utom om hon var ingift i en samisk släkt.
Det är mest troligt att den döda är en kvinna, då man vid en tidigare undersökning inte kunde finna någon Y-kromoson i skeletten. Sedan är det frågan om det är en ingift norska eller en samisk kvinna. Man kunde inte finna något typisk samisk allel.
Dräktens utseende liknar samiska dräkter; silverkulor och band av rött, gult och grönt.

- Ytterplagget var en kofte med v-formet hals, kjent fra samiske drakter senere. Skjorta under var veldig fillete med tre lag lapper, noe som også er vanlig i samiske drakter, säger Lars Erik Narmo till NRK.

Läsa mer: Forland, Gisle 2009-10-01.Norges eldste drekt. NRKhttp://www3.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6799676
Kristiansen, Martin Gisle 2009-10-01. Skjoldehamndrakten kan være samisk. Västerålen Online.http://vol.no/nyhet.asp?F=F&N=26459

LÄSTIPS OM SAMER, KARELEN OCH FINLAND

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/02/samer-finland-och-karelen.html

SAMER I SVEALAND

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-samer-i-svealand.html

SAMER I GÄVLEBORGS LÄN

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-samer-fran-gavleborg.html

SOCKENLAPPAR

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-sockenlappar.html