tisdag 9 mars 2010

NYHETER OM SAMER FRÅN GÄSTRIKLAND & HÄLSINGLANDArkiv 2006-

BOK OM SAMER

Iskos 17 - Recent perspektives on Sámi archaeology in Fennoscandia and North-West Russia (2009). I tidskriften skriver bland annat arkeologerna Noel Broadbent och Britta Wennstedt Edvinger om järnålderssamer på Hornlandsudde i Hälsingland. Nya dateringar visar att de vikingatida samiska silverskatterna är från tidig medeltid. En inventering på öarna vid Vita Havet har arkeologerna bland annat funnit två labyrinter och en ringformad anläggning med fem koncentriska stenringar.

RAPPORT OM EN KÅTATOMT FRÅN HÄLSINGLAND

Samer på Kåtudden i Järvsjön?
NORRALA SOCKEN OCH SAMER VISTANDES I SOCKNEN (24 mars 2010)

Släktforskaren Urban Silkeborg har gjort ett jättearbete med att kartlägga nästan hela Norrala sockens befolkning i Hälsingland från 1600-talet och framåt. På hans databas finner jag även samer (lappar):

Lappman Per Turesson http://www.genealogi.se/norrala/data/p3cde3a91.html
Lappkvinnan Sigrid Andersdotter http://www.genealogi.se/norrala/data/pad4eb83b.html
Lappkvinnan Maria Mårtensdotter http://www.genealogi.se/norrala/data/p997a71c6.html
Lappman Julius Andersson ttp://www.genealogi.se/norrala/data/p4548a3f6.html
Lappkvinnan Britta Klemetsdotter http://www.genealogi.se/norrala/data/pb7a41afc.html
Lappman Jon Juliusson http://www.genealogi.se/norrala/data/pde566461.html
Lappkvinnan Anna Jönsdotter http://www.genealogi.se/norrala/data/p3f70c8cd.html
Lappman Jon Andersson http://www.genealogi.se/norrala/data/peee04fff.html
Lappkvinnan Kerstin Andersdotter http://www.genealogi.se/norrala/data/p76d4fd1f.html
Läsa mer: Silkeborg, Urban 2010. Familjer i Norrala. Nättidningen rötter. http://www.genealogi.se/norrala/norrala.htm
SAMER I GÄSTRIKLAND

Länsmuseet Gävleborg satsar på samisk forskning. Projektet "Samer i Gästrikland" har fått 50 000 kr av Gästrikefonden.

SAMER I DELSBO-KJOLEN 2006 (9 maj 2007)

I Delsbo-Kjolen 2006, som ges ut av Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening , har Leif Andersson skrivet en artikel om "Sockenlappar" och då om Lappängarna där sockenlappens stuga skulle ha legat. Leif Andersson anser att sockenlapparna har ett ursprung från skogsslapparna. Han skriver också: Med stor sannolikhet har lapparna alltså funnits här i landskapet långt tidigare. Kanske kan de flesta stenåldersboplatserna vara lämningar efter samer.

Artiklar om skogssamer och sockenlappar i Gästrikland och Hälsingland

Gästrikland

Larsson, Lars-Gunnar 2005. Saami Speakers in Central Sweden. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 12. DEBRECEN, 2005.http://mek.niif.hu/03300/03363/03363.pdf
Lundh, L.L. 1921. Lapparna i Ovansjö. Från Gästrikebygder – förr och nu 1921.
http://www.thorsaker.se/diverse/gastrikebygder/frangastbygder.htm
Nilsson, Ulf Ivar 2003. Sydliga samer (sidorna 175-179). Det hände i Gästrikland. Natur & Kultur i Gävle.
Svanberg, Ingvar 1984.Gästriklands sockenlappar (sidorna 19-23), Släkthistoriskt forum 3:1,
Ulfhielm, Bo 2005. Sockenlappens båt. Marinarkeologisk tidskrift 2005, häfte 1, sida 4

Hälsingland

Alexis, Peter 2005. På spaning efter bortglömd historia. Vi vet mycket lite om kustsamernas historia..., (sidorna 18-19). Hudiksvalls Tidning, Onsdag 6 juli 2005
Balinder, Niclas...2002. Samer i Hälsingland. Följ med till Det nedre landet ...", Hälsingekuriren. Lördagen den 21 september
Bodin, Sigvard & Norrala studiecirkel..2003. Anteckningar och dokumentation om samer i Norrala. (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Ericson, Peter.2000. "Samer i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland. /"Tjoevkemåjhtoe. "Kulturmiljövårdens rapporter 2000:4, Länsmuseet Västernorrland. Opubl. Härnösand.
2003a. (Red.) Vuelielaanta - Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?.Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg.
2003b." Spåren efter Hälsinglands samer HÄLSINGESAMER 1 ". Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning, Hälsinge-Kuriren, den 9 september 2003....
2003c."Namnen avslöjar samiska boplatser HÄLSINGESAMER 2 "..Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning, Hälsinge-Kuriren, den 11 september 2003..................
Eriksson, Ulla.2001. Vandringslappar, Alir-anor nr 4 2001..2002. Sockenlappar, Alir-anor nr 1 2002.2003. Söderala sockenlappar och vintersamer, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Gardh, Inge.2001. Hälsingslands samer ämne för studier i Delsbo. Hudiksvalls Tidning, 2 maj 2001.
Hallström, Gustaf.. 2003. Om en samesläkts kulturmiljölämningar i Skog, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, . Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Hed, Lars Olof .2003. Om en tsieggjue i Mödänge, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?. Otryckt rapport. Länsmuseet Gävleborg. .
Järvenpää, Anita 2006. Jakten på Lapp-Thomas! SYSSLINGEN Medlemsblad för: Södra Roslagens Släktforskarförening 2006:4 Årgång 13.
http://www.roslagen.be/sysslingar/sysslingen_nr_4_2006.pdf
2007. Jakten på Lapp-Thomas! SYSSLINGEN Medlemsblad för: Södra Roslagens Släktforskarförening 2007:1 Årgång 14
http://www.roslagen.be/sysslingar/sysslingen_nr_1_2007.pdf
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:06 Samer i Hälsingland
Inventering. Studiecirklar. Utställning Hälsingland 2000–2003 Britta Wennstedt Edvinger, Bo Ulfhielm
(Jounis not: Samma som ? Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?)
Nilsson?, Helena ..2003. inom Galtströms Bruks intresseområde fr o m 1670-talet, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, . Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Nyman, David .2002. Samer i Hälsingland, stämmer det? (sidan 11). Ljusnan. Lördagen den 21 september.
Persson, Roger... 2003. Kartor med lappnamn i terrängen Voxna-Ovanåker, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, . Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Persson, Roger & Ovanåkers studiecirkel..2003. Spår av lappar i Ovanåker. Edsbyn feb 2001, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Persson, Vanja.2003. Studiecirkeln i Valsjön & Ur kyrkoböckerna (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg. .
Sandin, John-Erik..2003. "Sockenlappen" 1927, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?. Otryckt rapport. Länsmuseet Gävleborg. .
Svanberg, Ingvar 1981. Sockenlapparna i Hälsingland 1757-1768. Hälsingerunor. En hembygdsbok 1981. sidorna 123-130
Svensson, Kjell.... 2003. Intervju med Fransar Erik i Loka i samband med studiecirkel, lappar i Dellenbygden (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- .Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?..Otryckt rapport. Länsmuseet Gävleborg. .
Tervalampi, Jouni 2005. Internet. Hästslakt. Från hednisk festmat till sockenlappar..http://medlem.spray.se/jaaaaa/SamerSockenlappar.html
Tervalampi, Jouni & Ljusminne 2003. Samer i arkiven i Hälsingland (Red Peter Ericson.) Vuelielaanta - Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg.
Torkelsson, Vanja..2003. Två kombinerade essäer/släktkrönikor: 1. Thomas Nilsson Krus och ett urval av hans eftersläkter. 2. Torkel Hanssons anor, (Red Peter Ericsson.) Vuelielaanta .- Samer i Hälsingland: en glömd lokalhistoria?, . Otryckt rapport, Länsmuseet Gävleborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar