tisdag 9 mars 2010

NYHETER OM FINLAND & SAMER

Arkiv 2009-

FINLANDS MAGISKA STENAR

Finländaren Leif Paulin skriver om märkliga stenar som ansiktsformade stenar och uppallade stenar. Möjligen kan någon sten ha fungerat som en samisk site.

Läsa och titta mer: Paulin, Leif 2012. Vanhan kansan kivikulttuuriperinne Suomessa osa 1
http://www.sinikivi.com/15/

VÄSTFINSKT SMYCKE FUNNET OFFRAD I EN ÄLV?

I augusti 2011 fann Jouni Kalliokoski ett armband av brons i den delvis uttorkade älven Loimijoki strax norr om samhället Huittinen i sydvästra Finland. Efter älven, både norr och söder om fyndplatsen, har västfinska gravar hittats i Kokemäki och i Huittinen. Smycken är lokalt, det vill säga sydvästfinskt.
Den kan finnas minst två möjligheter; en kvinna har drunknat i älven, eller att smycket har offrats i älven.
Lauhio, Eveliina 2011-10-05. Mies löysi viikinkinaisen rannerenkaan Huittisissa. Iltalehti.fi
(En man hittade en vikingatida kvinnas armband i Huittinen)
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011100514516206_uu.shtml

7000 ÅR STENSÄTTNING FUNNEN I FINLAND

http://inventerare.wordpress.com/2011/07/06/finish-archaeologist-has-unearthed-a-7-000-year-old-grave-in-osterbothnia/

SKELETT FRÅN FINSKT OFFER/BEGRAVNINGSTJÄRN SKA UNDERSÖKAS

I ett finskt offertjärn – Levänluhta – i Storkyro socken i Österbotten i Finland har man under cirka 130 år funnit offrade föremål från 400-700-talet, bland annat har arkeologer funnit skelettrester efter minst 98 personer. Att så många människor begravts eller offrats i en forntida sjö ställer nya frågor. ” Varför har man valt att begrava sina döda på ett så avvikande sätt i en sjö?. . .Det verkar troligt att de som blivit begravda i Levänluhra har representerat en helt annan ideologi och syn på döden. . .Man får inte heller glömma bort att våt marker ofta ansetts ha övernaturliga egenskaper inom den fenno-ugriska mytologin, vilket säkerligen har lyft fram dessa platser ännu mer”, skriver arkeologen Anna Wessman i artikeln ”våtmarksgravarnas mysterium” i Populär Arkeologi 2/2011. Nu ska ett tvärvetenskapligt projekt försöka få ett svar på skeletten från Levänluhta.

BOSKAPSSKÖTSEL I SATUKUNTA I FINLAND FRÅN BRONSÅLDERN

14C-datering från en tand från ett nötkreatur visar att man bedrev boskapsskötsel i Satukanta 1000 f. Kr.
Läsa mer: Österbottens tidning 2011-01-28. Gravfynd avslöjar tidig boskapsskötsel
http://www.ot.fi/Story/WireStory.aspx?storyID=32252

ÅLANDS STENÅLDER

Ålands stenålder är bara 100 år gammal
http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=25327&iPage=5

ANDRA VÄRLDSKRIGET FINLAND

Sovjetiskt flyg i hjärtat av Finland
Av Christer Bergström
http://www.krigsmyter.nu/km19stridsflygarekarelen.pdf

Finska vinterkriget
http://www.krigenshistoria.se/andra-vaerldskriget/14-finska-vinterkriget.html

Engelsk bombräd mot Finland under andra världskriget
Av Christer Bergström
http://www.krigsmyter.nu/km18luftkrig.pdf

EN FINSK SPIONSKOLA I RYSKA KARELEN

Under Fortsättningskriget (1941-1944), som var en del av 2:a Världskriget, uppförde finnarna en spionskola vid Petrozavodsk vid Onegasjöns strand i dåvarande Sovjetiska republiken Karelen som finnarna ockuperade under Fortsättningskriget. Spionskolan uppfördes av Antti Porvali. Nu har sonsonen Mikko Porvali skrivet en bok om spionskolan: Vakoojakoulu. Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa (2010). Finland hade tillfångataget tiotusentals sovjetiska fångar, både civila och soldater, som fänglades i förintelseliknade fångläger.Där rekryterades finska spioner ur den rysktalande befolkningen. Flera hundra fångar hoppade på erbjudandet. Sovjetiska agenter reda på den hemliga spionskolan och planerna var att göra ett attentat mot skolan. Planerna avslöjades och spionskolan flyttade 1943 längre in mot landet till Sortjärvi nära Petrozavodsk, i november samma år Ruokolahden och sommaren 1944 till Savitaipale. Agenter fick nya ryska identiteter och skulle lära sig hoppa fallskärm främst i Arkangelsktrakten för att samla information. De skickades i ryska militärkläder.
I stort sett blev spionskolan ett fiasko. Det är oklart hur många som återvände, men beräkningar är att ungefär 90% av spioner rymde, dödades eller är spårlöst försvunna. Arkiven förstördes och det är oklart exakt hur många som utbildades till spioner. I januari 1943 släpptes 22 män bakom fiendens sida i fallskärm och ingen av de återvände till Finland. En av de ryska krigsfångarna som hade utbildats till sköts ihjäl vid fronten av finska soldater efter ett uppdrag i Sovjetunionen, eftersom soldaterna trodde det var en fiende när han bar på ryska soldatkläder.
Läsa mer: http://www.tuomioja.org/index.php?mainAction=showPage&id=1662&category=3
Haukka-Konu, Sari 2010-05-12 Kun isoisä vakoilijoita koulutti
http://www.spjl.fi/?s=297Kirja paljastaa: Suomi koulutti venäläisvakoilijoita salaisessa paikassa
2010-05-12
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/05/1127565
Jokipii, Markku 2010-05-23. "Suurin syy vakoilijoiden tuhoon ovat viina ja naiset"
http://ww.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=31196:qsuurin-syy-vakoilijoiden-tuhoon-ovat-viina-ja-naisetq&catid=5:tiede&Itemid=7

ÖSTERBOTTENS FÖRSTA HÄLLMÅLNING UPPTÄCKT

Det samiska vistet vid Lappajärvi (LapparnasSjö) hade sitt heliga berg Pyhävuri (HeligtBerg) söder om sjön Lappajärvi). På det 148 meter höga berget finns två stycken samiska seiter vid namn Piekkolaola (Trollgrottan) och Sienkärsäkivi (Gristrynestenen). Redan 2008 anmälde arkeologientusiasten Kari Väisänen att han sett rödfärg på stenen Sienkärsäkivi. Arkeologen Kari Kinnunen från GTK var ute och titta på rödfärgningen och bedömde rödfärgningen som naturlig. På många stenblock kan man se rödbrunt färgskick och brukar vara järnoxid som tränger ut ur stenen, det vill säga järn som oxiderar. Mer känt som rost.
Utan att känna till anmälan om rödfärgningen besökte arkeologen Peter Holmblad och fotografen Mikael Herrgård berget Pyhävuori juli 2009 och fann på bergväggen vid Piekkolaola en svagt, svagt synlig målad älgfigur. De hade sett något som liknande ett älghuvud med en kropp, 17 x 13 cm. När de förstärkt det röda i bilden i Photoshop framträdde en tydlig älg, utan horn. Målningen har anpassats efter en kvartslinje i berget. Både benen står ovanpå kvartsådran. Det fann ytterligare några röda figurliknande målningar på samma ställe.
Den andra hällmålningslokalen var på den samiska stensejten Sienkärsäkivi. Arkeologen Peter Holmblad och fotografen Mikael Herrgård ser stenseiten som ett ansikte med en stor huvudbonad. Själv tycker när jag ser på fotografiet på stenen i deras artikel "Alajärven Pyhävuoren värikuvioista ja uhrikivestä" i tidskriften Eteläpohjalaiset Juuret 2/2010 att det mer liknar en liten stenpelare där en björn ligger och vilar med huvudet till vänster på bilden. Den utbucktade stenpartiet bildar björnens öga. Det enda fotografiet på en av hällmålningsfigurerna på Sienkärsäkivi visar en rombisk figur med två streck under och färgklick ovanåt till vänster. Den rombiska figuren har ett litet streckförläng i rombens högra udde. Jag tolkar som att det är stjärten på en andfågel/ripa/orre, där romben är själva kroppen och strecken nedanför är benen och färgklick ovanåt till vänster är fågelns huvud. Det ser ut som att figuren föreställer en gående fågel.

Tack till Leif Paulin från Vasa som har skickat artikeln till mig.

Läsa mer: Vasabladet 2010-10-15. Österbottens första hällmålningar upptäcktahttp://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=129502


KEDJEHUSBOPLATSVALL FRÅN STENÅLDERN FUNNEN I FINLAND

Läsa mer. Tahkokorpi, Mirjam 2010-07-14. Kivikautinen talo löytyi vahingossa. Yle.se

http://yle.fi/alueet/kymenlaakso/2010/07/kivikautinen_talo_loytyi_vahingossa_1830557.html

10 700-årig BOPLATS UPPTÄCKTES I FINLAND 2009

Läsa mer: YLE Etelä-Karjala 2009-08-24. Suomeen on tultu Etelä-Karjalan Kuurmanpohjan kautta
julkaistu 24.08.2009 klo 16:45, päivitetty 24.08.2009 klo 17:54
http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2009/08/suomeen_on_tultu_etela-karjalan_kuurmanpohjan_kautta_950317.html

GAMLA KARTOR FRÅN FINLAND

(engelsk version)

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6533

GAMMAL BOK att ladda ned

The chronicle of Novgorod, 1016-1471 (1914)

http://www.archive.org/details/chronicleofnovgo00michrich

FINSK KULTURMINNESSÖK

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/

FINSKA FLYKTINGAR PÅ 1700-talet

Nu finns Johanna Aminoff-Winberg avhandling om finska flyktingar under det Stora Nordiska Kriget till Sveriges västra del, Finland var ju rikets östra del på 1700-talet, att ladda ned som pdf-fil

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/28126/AminoffJohanna.pdf?sequence=1

NYA SAMISKA SEITAR FUNNA I FINLAND

Finlands Akademi finansierar ett fyraårigt forskningsprojekt att försöka finna samiska seitar. Det leds av arkeologer från Uleåborgs universitet Sex stycken stenar har hittills studerats. Pylläkivi vid Enareträsk ska se ut som ett älghuvud i profil.

Samerna har inte varit ett enda folk som har dyrkat samma rådare, gudar och gudinnor. Utan haft olika rådare. Forna Kemi lappmark var Ukko-land. 14C-dateringar visar att de började på 1100-talet.

- Based on radiocarbon dating, the oldest findings have been dated back to the 12th century, säger arkeologen Tiina Äikäs till Helsingin Sanomat.

År 2007 fann arkeologer från Uleåborg universitet på ön Ukonsaari i Enareträsk en okänd seite.

- Det är en sten med ett ansikte som påminner som ett arg djur. Från ett närliggande hål har mer än 400 ben upptäcktes, av vilka många hade bränts. Den äldsta av dem i enlighet med datering var överarmsbenet av en svan, säger Ilmari Mattus till Helsing Sanomat.

Nya utgrävningar vid grottan Ukonsaari i Enareträsk, där man tidigare fann ett silverhänge från 1200-talet, visar på fynd ända till 1600-talet.


Läsa mer: Konttinen, Jussi 2010-06-12. Seitas, sacred places of the indigenous Sámi people, have become subjects of renewed interest. Helsingin Sanomat.
http://www.hs.fi/english/article/iSeitasi+sacred+places+of+the+indigenous+Sámi+people+have+become+subjects+of+renewed+interest/1135257596134


BOK OM SAMER

Iskos 17 - Recent perspektives on Sámi archaeology in Fennoscandia and North-West Russia (2009). I tidskriften skriver bland annat arkeologerna Noel Broadbent och Britta Wennstedt Edvinger om järnålderssamer på Hornlandsudde i Hälsingland. Nya dateringar visar att de vikingatida samiska silverskatterna är från tidig medeltid. En inventering på öarna vid Vita Havet har arkeologerna bland annat funnit två labyrinter och en ringformad anläggning med fem koncentriska stenringar.FINSK OCH ESTNISK ARKEOLOGISK TIDSKRIFT

med många artiklar på engelska finns nu att läsa på internet
Estonian Journal of Archaeology 2006-
http://www.kirj.ee/11132
Fennoscandia archaeologica 1984-
http://www.sarks.fi/fa/fa_articles.html

SAMISKA LÅNEORD I FINSKAN OCH KARELSKAN

Ante Aikio:The Saami loanwords in Finnish and Karelian (389 sidor)http://cc.oulu.fi/~anaikio/slw.pdf
OBS! Tung pdf-fil 43 mb

STENÅLDERN FINLAND

Forntiden i Vanda (2009) är en svenskspråkig bok om forntiden i Vanda från stenåldern till järnåldern.
Läsa mer: http://www.vantaa.fi/sv/i_uutinen.asp?path=109;4662;95734

SVERIGE-FINLAND 1809

Västerbottens museums skrift Nr 1 2009 handlar om kriget mellan Sverige och Ryssland 1809, då Sverige förlorade sin östra del Finland.
Temanumret går att läsa eller ladda ned som pdf-fil här:
http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/vbotten_1_09.pdf

INSKANNADE FINSKA OCH SVENSKA TIDNINGAR

Några tips från den pensionerade journalisten Sven Hallerdal på Falu-Kuriren om att gamla tidningar från 1700-1900-talet från Finland och Sverige finns inskannade. En guldgruva!Historiska tidningsbiblioteket:http://www.digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html

INSKANNADE GAMLA BÖCKER

Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809 av Carl Johan Ljunggren(1790-1852)
http://runeberg.org/fin18092

EN BLOGGARE OM FINSK HISTORIA

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar