tisdag 9 mars 2010

NYHETER OM UPPALLADE STENARArkiv 2003-2009
Arkiv 2009-


FINLANDS MAGISKA STENAR


Finländaren Leif Paulin skriver om märkliga stenar som ansiktsformade stenar och uppallade stenar. Möjligen kan någon sten ha fungerat som en samisk site.
Läsa och titta mer: Paulin, Leif 2012. Vanhan kansan kivikulttuuriperinne Suomessa osa 1
http://www.sinikivi.com/15/

DEN UPPALLADE SKÅLGROPSSTENEN VID NIBBLE I UPPLAND

Arkeologen Leif Karlenby är klar med sin avhandling Stenbärare. Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder (2011) som i stora delar handlar om boplatsen och gravfältet vid Nibble i Uppland.
Läsa mer: Levande historia Nr 10 2011. Kannibalfest i Nibble.
Karlenby, Leif 2011. Stenbärarna: Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder- Occasional papers in archaeology, ISSN 1100-6358; 55
(Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia)
Ladda ned avhandlingen:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:438025

UPPALLADE STENAR I Katterjåkk i Lappland

Peter Andrén har vandrat i trakterna kring Katterjåkk i Lappland och upptäckt några uppallade stenar. Jag fastnar framför allt på en sten. Och ställer frågan:

Är det en samisk sijte som Peter Andrén har upptäckt?

Det uppallade stenen ser ut som ett möjligt björnhuvud där björnens nos finns längs ned till vänster på bilden. En fördjupning som markerar björnens öga. Stenen ligger vilande fyra mindre stenar.
Såg samerna detta och var det därför de pallade upp stenen för att göra den till en sijte? En plats där man offrade till en fiske- eller djurrådaren?

Stenen ligger söder om sjön Gátterjávri på den norska sidan av gränsen.

Andrén, Peter 2011. Stugvärd i Alesjaure 2011
http://www.peterandren.se/resor/alesjaure2011/alesjaure2011_swe.php

Den uppallade ”björnhuvudstenen”
http://www.peterandren.se/resor/alesjaure2011/PICS/2011_07_04-12_01_49.68_EDIT_swe.phpUPPALLAD STEN UPPTÄCKT I HÄRJEDALEN

En uppallad sten har upptäckts vid Brännmyrmossen i Härjedalen.Läsa mer: Hedeinfo.se
http://www.hedeinfo.se/index.php?option=com_content&task=archivecategory&id=0&year=2010&month=11&module=1&limit=9&limitstart=18

Tack till Sven Hallerdal för tipset.

SVERIGES HÄFTIGASTE UPPALLADE STEN?

När det gäller uppallade stenar så finns det många teorier. Vissa menar att de är skapade av inlandsisen. Är den uppallade gränsstenen Leksand raä 2173 skapad av inlandsisen? Bedöm själva

Se bilden på fonsök:
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Leksand+2173&url=20%2F2029%2F2360%2Ffoto%2F12000000580052_F.jpg

Fornsök Leksand raä 2173
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?province=Dr&monumentType=11078&tab=3&objektid=12000000117067&extent=-12584.976443848747,6551029.900154699,822968.7390238116,6903454.709845301&layers=Sverige;Fornl%C3%A4mningar%20geometrier;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Fornl%C3%A4mningar%20markering;&overview=0

UPPALLAD STEN VID LOFTA KYRKA, SMÅLAND

En uppgift och teckning från Johan Haquin Wallman (1792-1853) ska det ha legat en uppallad sten mellan Lofta kyrka och Stengårdsnäs:

”Deribland förekommer ett på trenne underliggare hvilande, hvliket skulle kunna anses såsom offersten (altarbord)”

Läsa mer: Nicklasson, Påvel 2010. Byggndasarkeologi på 1820-talet- Exemplet Lofta kyrka i Småland. Fornvännen 2010/3.

UPPALLAD STEN UPPTÄCKT I HÄLSINGLAND

En uppallad sten av typen ”liggande höna” - större sten liggande vilande på mindre stenar - har upptäckts vid Anneforstrakten, söder om Alfta, i Hälsingland av arkeologer från Gävleborgs läns museum.

Bloggen Arkeologi Gävleborg 2010-11-10. Vindkraftpark Annefors
http://arkeologigavleborg.blogspot.com/2010/11/vindkraftspark-annefors.html

VIDEO OM KULTPLATSER FRÅN RYSSLAND

Fick ett e-mail från Vyacheslav Mizin om videor om rösen och kultplatser från Kolahalvön och Ryska Karelen.

“I offer you to viewing a two video report. Below the link fordownloading. Film-report about a summer expedition on the Barents sea coast (Kola peninsula). Prehistoric stone construction (cairns, perched boulders etc) in the coast of the Arctic ocean. (DVD 750Mb)
http://narod.ru/disk/24680301000/DVD%20Plato%20seydoff.rar.html Experimental film about a finnish sacred cave Pirunkirkko (“Devils Church”) in Karelia, NW Russia. (DVD 760Mb)http://narod.ru/disk/25152039000/Pirunkirkko.rar.html
It no commercial projects, for viewing outside of the Internet.” Fick ett tips av en läsare hur man gör:
"För att kunna lasta ned filmerna måste man först ladda ned programmet Яндекс(Jandeks). Fyll i siffrorna och tryck på Скачать (som jag tror betyder "hoppa").Programmet går fort att ladda ner, men en film tar två och en halv timma."


UPPALLAD STEN I SAMISK MILJÖ VID SAREK

Redan Bodil Johansson nämner tre uppallade stenar vid Sarek i sin uppsats ” Liggande hönor. En bortglömd fornlämning” (1999). Där fanns det inga koordinater. Det kan vara de tre uppallade stenar som Peter Andrén såg i ”Vandring i Sarek, 2009”. På hans hemsida finns ett fotografi på den uppallade stenen vid Vuosskelvágge.
Han skriver: ” På min vandring genom Vuosskelvágge stötte jag på den "roliga" stenen som avbildas till vänster. Senare på vandringen såg jag faktiskt ytterligare några stora bumlingar som också var uppallade av mindre stenar, men ingen formation var lika fin som denna.”
En är en björnhuvudformad sten (dock ej publicerad på Andréns hemsida).
Gps-uppgiften till stenen är olika, så jag vet vilken som är rätt.
GPS Latitude - 67 29 32.06 GPS Longitude - 18 0 14.20
Google Earth lat: 67492263 long 18004131 och 938 meter över havet
Tack till Peter Andrén och Sven Hallerdal!
Läsa och titta mer: Andrén, Peter
http://www.peterandren.se/resor/sarek2009/sarek2009_swe.html

YTTERLIGARE EN BILD PÅ DEN UPPALLADE STENEN PÅ LÖGDÅKULLEN

Läsa mer: lisaamting - Oj har jag missat att det redan är mitten av april
http://lisaamting.blogg.se/2009/april/oj-har-jag-missat-att-det-redan-ar-mitten-av.html
Tack till Sven Hallerdal för tipsen!

UPPALLAD STEN UPPTÄCKT PÅ BJÖRKÖ I MÄLAREN

http://www.bowestling.se/Kommunikation.htm

NYA UPPALLADE STENAR KRING HÄVLINGEN I IDRE I DALARNA

"På Slugufjällets topp finns både ett röse och en uppallad sten. På kartan står det Slugufjället." Så inleder journalisten Sven Hallerdal den opublicerade artikeln "Bennys hönsgård. Gränsmärken eller kultplatser." Vem är Benny? Jo, Benny Jonsson från Idre sameby. Nio nya uppallade stenar, som även går under namnet "liggande hönor", har upptäckts på Långfjället, Näsfjället och Slugufjället i Idre i Dalarna. Av de har Idresamen Benny Jonsson har funnit åtta nya uppallade stenar och Inge Ljungqvist en uppallad sten. De vanligaste typer av de uppallade stenar i samisk miljö är en offersten (sejte), en Saiviosten eller ett gränsrå. Två av de uppallade stenarna är speciellt intressanta: då en visar ett ansikte i profil med ögat uthugget (?), näsan och munnen. Det andra stenen ligger uppallad på en platt större sten och tillsammans bildar det en fågel eller en hund som ligger och vilar och tittar ut över en sjö. Där den uppallade stenen bildar huvudet på fågeln/hunden och den större stenen kroppen.
Tack till Sven Halledal för informationen. Benny Jonsson och Inge Ljungqvists för titten av bilderna.
Läsa mer. Hallerdal, Sven 2010. opublicerad. Bennys hönsgård. Gränsmärken eller kultplatser
2010. opublicerad. Riksgränshöna. Gränstvist på Medeltiden.

UPPALLADE STENAR I SAMISK MILJÖ

I Christer Westerdahls bok Sydsamer (2004) finns ett ett fotografi på den uppallade stenen vid Sängsjön i Åsele. Det är det samma sten som Ernst Manker nämner i Lapparnas heliga ställen:

468.SPIRBERGET. Enligt en sagesman i Åsele finns på Spirberget, norr om Stamsjöån, en större skifferhäll, liggande på tre mindre, som i traditionen omtalas såsom en lapsk offersten.' Sitan 85 har sin flyttningsled på bergets sydsida.'

JUKKASJÄRVI 2064

På en liten halvö i sjön Báittas finns en uppallad sten. Den ligger i samisk miljö. På norra sidan av viken Alavuopio finns en kåtatomt (raä 2053). Den är en kilometer fågelvägen mellan den uppallade stenen och kåtatomten. På halvön, cirka en kilometer väster om den uppallade stenen, finns flera härdar och kokgropar.

TÄRNA 766

Vid Rajastjärn i Tärna socken i Lappland finns en uppallad sten uppförd av mänskliga händer med hjälp av hävstänger på grund av stenens storlek. En samisk seite, för endast 80 meter från den uppallade stenen ligger en bengömma vid ett stenblock.

PITEÅ 1404

En uppallad sten som ligger vid sjön Brännträsk västra del. Vid Kåtatjärn, cirka en kilometer nordväst om den uppallade stenen, finns resterna efter en kåta och tre härder (Piteå 1402).


RAÄ 204 ÄLVSBYN

På Älvbyns forskarförenings hemsida finns ett fotografi på den uppallade stenen vid Stormyberget i Älvsby socken, väster om Luleå. Oavsett om det är en naturbildning eller möjligen uppallade av mänsklig styrka med hjälp av hävstänger och ligger den endast 200 meter sydväst om ett äldre samiskt viste. Där finner vi ortnamnen Lappmyrberget och Lappmyrtjärnen. Med en stor sannolikhet har stenen fungerat som en samisk seite.

http://byn.panatet.se/P2225708

Tack till Sven Hallerdal för tipset.

RAÄ 1232 ÄLVSBYN

Är också en uppallad sten som ligger i samisk miljö. Stenen är uppallad vid Hundberget. 1,5-2 kilometer väster om den uppallade stenen ligger Kåtaberget och Kåtamyran. Cirka 1,7 kilomter norr om den uppallade sten ligger Lappskåran.

Se Tomas Granströms foto på den uppallade stenen vid Hundberget på min hemsida (2 november 2007)
http://medlem.spray.se/jaaaaa/NyheterLiggandeHonor.html

NATTBERGET, ÄLVSBYN

På Nattberget i Älvsbyn socken i Norrbotten finns en uppallad sten och även den ligger i samisk miljö. Nedanför Nattberget, cirka 2,5 kilometer, ligger Lappmyran och Lappmyrtjärnen.

Se Tomas Granströms foto på den uppallade stenen på Nattberget på min hemsida (2 november 2007)
http://medlem.spray.se/jaaaaa/NyheterLiggandeHonor.html

MORA STEN

Den 4 mars 2010 skrev historikern Dick Harrison i sin Kungabloggen på SVD:s hemsida om ”Mora stenar”:

"Här skall det även ha funnits en särskild sten, sedan länge omöjlig att lokalisera, på vilken kungarna mottog folkets hyllning. . .Förmodligen rör det sig om en propagandamyt, skapad för att stärka Magnus Erikssons monarki"

En annan åsikt har arkeologen Mats G. Larsson som i två delar har skrivit om Mora sten i Populär Arkeologi. Han menar att han han funnit Mora sten.

Läsa mer: Larsson, Mats G. 2009. nytt svar på gammal fråga? var låg mora sten. Populär Arkeologi 4/2009. sidorna 26-27
2010. lösning på gammalt bryderi? blocken är delar av försvunna mora sten.Populär Arkeologi 1/2010. sidorna 26-27
Harrison, Dick 2010-03-04. Mora stenar.
http://blogg.svd.se/kungabloggen?id=18564


TVÅ MEDELTIDA STENAR ÅTERFUNNAEn uppallad gränssten återfunnen av Allan Berg sydöst om Björnmyran i Svärdsjö socken. Den var känd av Karl-Erik Forslund på 1920-talet och gick då under namnet Jättsten. Den pensionerade journalisten Sven Hallerdal på Falu-Kuriren menar att stenen kan vara en gränssten från 1320 vid "Glottertufwa" vilket markerade gränsen mellan Svärdsjö och Alfta socknar. Stenen är med säkerhet gränsråmärket vid Björnmossen (Biörnemossa 1596) som omnämns vid laga ting i den 6 maj 1596 i Svärdsjö socken. Gränsstenen finns ej med i Fornsök.Läsa mer: Hallerdal, Sven 2009. (opubl) Jättstenen återfunnen. Ett landmärke i gränstrakter. Gränsen - Björnmossen.MORA STEN ÅTERFUNNEN?Det påstår arkeologen Mats G. Larsson, men han vill inte berätta var stenen finns. Tidigare har två andra stenar pekats ut som Mora sten. Den har omnämns av Olaus Magnus från 1500-talet (Kapitel 31):
. . . finnes ute på slätten en stor stenhäll, befolkningen sedan urminnes tid kallad MORA STEN, som i en krets omkring sig har tolv jordfasta, något mindre stenar. Och själv något upphöjd över jorden genom underlagda, kilformiga stenar.
Nu menar arkeologen Mats G. Larsson att han har funnit den rätta platsen där Mora sten stod. Larsson menar att stenen stod på en 15 x 25 meter stor hög som gick under namnet Juthögen, men att själva stenen har flyttats. Han skriver i Populär Arkeologi 4/2009:
Vart Mora sten tagit vägen, åtminstone delvis, tror jag mig dock kunna säga. Till detta vill jag återkomma vid ett senare tillfälle.Läsa mer: Larsson, Mats G. 2009. nytt svar på gammal fråga? var låg mora sten. Populär Arkeologi 4/2009. sidorna 26-27


ARKEOLOG PÅ “FÅGELJAKT”

Arkeologen Ingela Bergman på Silvermuseet passar på att fråga lokalborna vid hennes föredrag vid Jäckvid och visar ett foto på en större sten liggande vilande en mindre stenar, frågar åhörarna om de har sett något sådan i trakten. Läsa mer: Sundkvist, Bertil 2007-07-23 Finns det liggande hönor på Pieljekaise?

http://norran.se/nyheter/akommuner/article316061.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar