fredag 8 september 2017

Historiska nyher om samer september 2017


HISTORIEDAG OM SAMER I VÄSTERÅS

 

Onsdag den 27 september 2017

Karlsgatan 2, Västerås

 

Gratis och öppna föreläsningar fick allmänheten.

 

Samiska kulturyttringar i Mellansverige


 

Länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmaland samt Gaaltie, sydsamiskt kulturcentrum.

10.00 - 10.20 Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum och Joakim Wehlin, Dalarnas museum hälsar välkommen.

10.20 - 10.50 En mellansvensk samisk befolkning under 1700-1800-tal. En bakgrund. Ingvar Svanberg, Uppsala universitet.

10.50 - 11.20 Samer i syd. Ett arkeologiskt perspektiv. Inger Zachrisson, tidigare Statens historiska museum.

11.20-11.50 Tjoevkemåjhtoe vs. Saepmie Times. Om norrhälsinge- och medelpadskustsamerna och viss annan samisk historia 1277-1877. Peter Ericson, Firman Saepmie.

11.50 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.30 Sydsamer. Ewa Ljungdahl, Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum.

13.30-14.00 Samer utanför Gävle på 1700-talet - kringströvande och förirrade? Lars Gunnar Larsson, Uppsala universitet.

14.00-14.30. Samisk sejter i Västmanland. Jouni Tervalampi http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/

14.30 - 15.00 Kaffe

15.30 - 16.00 Undersökning av sockenlappboställe i Järvsö. Maria Björck och Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg.

16.00-16.30 Spåren från historien som aldrig skrivits. Gunilla Larsson, Uppsala universitet.

16.30-17.00 Avslutande diskussion. Joakim Wehlin.

 

Besökare och deltagare! Passa på och titta på den samisktillverkade båten från vikingatiden från gravfältet Tuna i Badelunda socken som finns utställd på Västmanlands läns museum.

Jouni Tervalampi 2017. föremål på Västmanlands läns museum  


 

Läs mer: Västmanlands läns museum. Samiska kulturyttringar.
http://www.vastmanlandslansmuseum.se/news.asp?MenuID=2&NewsID=553


NY POPULÄRHISTORISK TIDSKRIFT OM SAMER

Nu har en populärhistorisk tidskrift Saepmie Times, liknande Populär Arkeologi och Populär Historia, uppstått. Trots namnet är tidskriften på svenska och behandlar samisk historia. Det är företaget Firman Saepmie: Föreläsningar-Forsking-Utbildning som står bakom tidskriften.   Tidskriften ges ut 4 gånger per år. Prenumaration och annonsförsäljning står på näst sista sida. Det är lite krångligt.
 Saepmie Times. https://southsaamihistory.wordpress.com/2017/08/25/s-a-e-p-m-i-e-t-i-m-e-s-no-1-ute-nu/

Det första numret går att läsa gratis på webben under den här länken: http://en.calameo.com/read/005245564ee872bdaddb0  

ARKEOLOG FANN FLER FORNLÄMNINGAR VID KALLAK

Arkeologen Gunilla Larsson har funnit fler arkeologiska spår efter samer i Kallak.

Läs mer: Carmen, Dickson 2017-08-16. Gruvplaner hotar samiska kulturarv. Sveriges Radio Kulturnytt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6757107

 

 1. BRA REPORTAGE OM SYDSAMER FRÅN SKALLMÄTNING TILL EN UNGA KVINNOR SOM ÄR RENSKÖTARE
 2. Hade blivit snyggt med text och bilder i en tidskrift eller ett kapitel i en bok.
 3. Läs mer: Larsson, Carl-Göran 2017-06-24. «Vakre er de ikke». Nrk.no
  https://www.nrk.no/sapmi/xl/_vakre-er-de-ikke_-1.13560415

  SAMISKT BÅTBYGGE
   
  Läs mer: Westerdahl, Christer 2017-08-29. Det yngre samiska båtbyggeriet i inlandet. Samer.se
  http://www.samer.se/5496
   
  MAN MED SVÄRD OCH SPJUT BEGRAVD I EN OBRÄND BÅTGRAV

  Vid Hillesøy i Tromsø i Norge har arkeologerna  funnit en obränd båtgrav.
  – Det er jo en relativt liten båt i dagens standard. Men sannsynligvis er det en robåt med seil, uten at vi kan si det sikkert, sade arkeolog Erik Kjellmann till Nrk.no
  Om det är en sydd eller nitad båt framgår inte i artikeln. Längst ut i väster ligger Finnvika (Samernas vik) och andra namn från vikingatiden Nausthaugen, Torsbakken och andra -haug avslut.
   
  Läs mer: Bergersen, Therese och Johansen, Jörn Inge 2017-08-04. Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen. Nrk.no

  DNA FRÅN VIKINGATIDA TORSK FRÅN HEDEBY VAR FISKAD VID NORSKA KUSTEN
  Läs mer: Star, Bastiaan et al. 2017. Ancient DNA reveals the Arctic origin of Viking Age cod from Haithabu, Germany. PSNA
  HÄLLMÅLNING UPPTÄCKT I NORGE
   
  Vid Kråknes vid Altafjorden har en hällmålning upptäckts.
  Lieungh, Erik & Bernhardsen Nordvåg, Hanne 2017-08-20. Dette maleriet har stått her i over 4000 år. Nrk Finnmark.
  Läs och titta:  
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar