tisdag 27 mars 2018

Historiska nyheter om samer 27 mars 2018
 

SAMER I VÄSTMANLAND - 1:a APRILSKÄMTET 2006?

 

Av Jouni TervalampiSAMISK RENSKÖTARE BEGRAVD I SILBAJOKK

Av Jouni Tervalampi, 7 mars 2018

 

Det var samer – så kallade håll-lappar - med renar och slädar som förde material upp till gruvan vid Silbojokk i Lappland. Nu kan en grav vara en håll-lapp som begravdes vid kyrkogården vid Silbojokk vara funnen. I grav XLVII fann arkeologer från Norrbottens museum en kniv och en ornerad samisk körstav till ren med släde. 

Läs mer: Backman 2018-02-18.Fynd i samlingarna och Silbojokk. Norrbottens museum
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/02/23/fynd-i-samlingarna-och-silbojokk/

ARTIKLAR OM SAMISK HISTORIA

 

Historikern Peter Ericsson har skrivit artiklar och lagt ut på sin blogg South Saami History


 

VISTEPLATSEN UTANFÖR UMEÅ 1652 och en tur på Kvarken. Besök hos samerna 4 lieues (12 km) utanför Umeå år 1652 (greve Loménie) Del 1:2


VISTEPLATSEN UTANFÖR UMEÅ 1652 och en tur på Kvarken. Besök hos samerna 4 lieues (12 km) utanför Umeå år 1652 (greve Loménie) Del 2:2 Kvarkenfärden och sameflickorna.
https://southsaamihistory.wordpress.com/2018/03/22/visteplatsen-utanfor-umea-1652-och-en-tur-pa-kvarken-besok-hos-samerna-4-lieues-12-km-utanfor-umea-ar-1652-greve-lomenie-del-22-kvarkenfarden-och-sameflickorna/

SAMER VID HAMBURGS ZOO

 

Läs mer: Svensk, Fredrik 2018-03-17. Samer på zoo. Aftonbladet Kultur.


 

 

BOK SKILDRAR SAMER PÅ 1900-TALET


Läs mer: Ringgren, Magnus 2018-03-20. Kraftfullt epos om samernas 1900-tal

Aftonbladet Kultur.

 


 

DNA OCH GENOMER FRÅN DE BEGRAVDA I SJÖN VID LEVENHUATA

 

I det heliga samiska forna Saiva-sjön Levänluhta i Iso kyrö (sv. Storkyro) socken i Österbotten i Finland har man under cirka 130 år funnit offrade föremål från 400-700-talet, bland annat har arkeologer funnit skelettrester efter minst 98 personer. Att så många människor begravts eller offrats i en forntida sjö ställer nya frågor. ” Varför har man valt att begrava sina döda på ett så avvikande sätt i en sjö?. . .Det verkar troligt att de som blivit begravda i Levänluhra har representerat en helt annan ideologi och syn på döden. . .Man får inte heller glömma bort att våt marker ofta ansetts ha övernaturliga egenskaper inom den fenno-ugriska mytologin, vilket säkerligen har lyft fram dessa platser ännu mer”, skrev arkeologen Anna Wessman i artikeln ”våtmarksgravarnas mysterium” i Populär Arkeologi 2/2011.


 De första forntida dna och genomer från Finland har nu publicerats. På tre av skeletten, alla kvinnor, som begravts mellan 400-800 e. Kr. i sjön Levänluhta vid Isokyrö i Österbotten i Finland visar att de var samer, en kvinna tycks ha varit ingift utefrån. Sjön Levänluhta har varit och en saiva-sjö för samer. Möjligen har vi bevisen på det näst äldsta begravning vid en Saivasjö, den äldsta kända är Kanaljorden vid Motala (Jounis tolkning) med offerplatser i sjön åt björnrådaren och rådaren över vildsvin.

 

Läs mer:  Wessman, A. Levänluhta. A place of punishment, sacrifice or just a common

cemetery? Fennoscandia archaeologica XXVI, 81–105 (2009).
http://www.sarks.fi/fa/PDF/FA26_81.pdf

 

Thiseas C. Lamnidis,  Kerttu Majander et al. 2018. Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe.
https://www.biorxiv.org/content/early/2018/03/22/285437


 

 

DNA OCH GENOMER BERÄTTAR OM SAMER OCH FINNARS HISTORIA


Nya intressanta dna och uppgifter om genomer gör att samernas och finnars historia blir allt tydligare, vilket gör att jag kan skriva klart ett manus om ”Samernas, finnarnas och karelernas äldsta historia”, men det får jag ta tag under senhösten och vintern 2018-2019. Förhoppningsvis har det publicerats ytterligare studier.

 

 Läs mer: Thiseas C. Lamnidis,  Kerttu Majander et al. 2018. Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe.
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/03/22/285437.full.pdf

 

YTTERLIGARE EN HÄLLMÅLNING UPPTÄCKT VID VÄSTNYLAND I FINLAND

 

Thilman, Petra2018-03-01. Nytt fynd av hällmålningar från stenåldern i Pojo. Svenska Yle.fi
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/01/nytt-fynd-av-hallmalningar-fran-stenaldern-i-pojo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar