fredag 27 februari 2015

Nyheter om samisk historia mars 2015


SAMISKA SPÅR I STOCKHOLM MED OMNEJD 1.

De senaste decenniernas forskningsframsteg med ny teknologi och omvärdering av arkeologiska fynd berättar att den samiska historien finns närmare och mitt i Stockholm än man tidigare har vetat. Spår finns i centrala Stockholm såväl som i Västmanland, Uppland och Dalarna. Föreläsningsserie med fyra tillfällen, start i slutet av mars och slut i början av maj:
Översikt av samisk historia och arkelogi utanför omnejden
Måndag 23 mars, Kl. 18-20. ABF Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

Arkeologen Carl-Gösta Ojala ger en översikt och bakgrund till forskningshistorien samt dagens forskningsläge kring
samiska spår i Stockholm utifrån ett bredare perspektiv. Vi lär oss vad som hände utanför gränserna till omnejden och om pågående forskning kring insamling av samisk materiell kultur och synen på samer under 1600-tal och tidigt 1700-tal.
Medlemmar 40 kr (icke medlemmar 80 kr), kaffe och tilltugg ingår

Arrangör: Sameföreningen i Stockholm
http://sameforeningen-stockholm.se/

Medarrangör: Uppsam,föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala 

KOLONIALMAKTEN SVERIGE PÅ 1900-TALET - DÅ KRAFTVERKEN TRÄNGDE BORT SAMERNA
Åsa Össbo har skrivit en avhandling ”Nya vatten, dunkla speglingar Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968”
Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå 2014

HUR SÅG DET SAMISKA SAMHÄLLET UT FÖRE KRAFTVERKSBYGGET I SATISJAURE

Arkeologen Frida Palmbo på Norrbottens museum har tittat på fotografier före kraftverksbygget vid Stora Sjöfallet och skrivit om dessa bland annat om bilder på samer vid Satisjaure. Ett nyfynd av en pilspets av järn från Stora Sjöfallet 2014.

Läsa mer: Palmbo, Frida 2015-02-20.  Minnen från en svunnen tid – vattenkraftsutbyggnaden i Sverige.
Bloggen: Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2015/02/20/minnen-fran-en-svunnen-tid-vattenkraftsutbyggnaden-i-sverige/


UNDERSÖKTA SAMER INOM RASBIOLOGIN
Läsa mer: Sjögren, Pia. 2015-01-20 I rasbiologins fotspår. Samiskt informationsforum. Samer.se

PÅ SKALLMÄTNINGENS TID – LINNÉ FÖREGÅNGAREN?
af Kleen, Björn 2015-01-25. Mörk historia fram i ljuset. DN.se

SJÖSAMER SLUTADE TILLVERKA ORNERADE SKEDAR PÅ 1500-TALET
Läsa mer: Hedlund Stylegar, Frans-Arne 2015-01-10. Skjeer i mengder. Bloggen: Arkeologi i nord.

SAMISKA GRAVAR FRÅN JÄRNÅLDER OCH OFFERPLATSER FRÅN MEDELTIDEN
Kan vi läsa det sista numret av tidskriften Västerbotten (2014/4)

SAGA OCH SED 2009-2012 SOM PDF
Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok finns att ladda ned som pdf

Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2012
Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Samernas hundar i äldre tid.

ÄLGAR I NATURLIG STORLEK

Finns inhuggna på Berg-fältet i Verdal i Tröndelag i Norge.

Läsa mer: Haugan, Idun 2015-02-19. Ur-trønderen lagde mer naturtro helleristninger.


ARKEOLOGISK SPÅR EFTER JORDBÄVNING MELLAN 2400-1600 f. Kr.
Vid en unik utgrävning av en boplats vid Näverberget i dåtida kustlandet i Norrbotten fann arkeologer från Norrbottens museum spår efter en jordbävning som har skett någon gång mellan 2400-1600 f. Kr.
Arkeologen Carina Bennerhag skriver på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum:
Detta innebär att jordbävningen kan ha ägt rum under samma period som boplatsen användes. Man kan verkligen undra hur de forntida människorna upplevde och förklarade sådana fenomen som jordbävningar?
Det påverkade de stenåldersmänniskorna som senare utvecklades till samer genom den folkliga mytologin genom generationer. I flera samiska och samisk-karelska sagor finns en historia att världen den går under när jorden skakar.

Läsa mer: Bennerhag, Carina 2015-01-07. Årets första arbetsdag! Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2015/01/09/arets-forsta-arbetsdag/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar