onsdag 22 oktober 2014

Arkeologi & Historia Oktober 2014

STOLPAR PÅ RAD HADE EN ROMERSK FÖREBILD

I Skåne fanns det på järnåldern en syd-nordlig vägsträcka som passerade Degeberga, Vä och Färlöv. Vid Degeberga och Färlöv har arkeologer funnit en spikrad rad efter stolphål intill gårdarna och den forntida vägen. De är daterade till 500-600-talet.
  Stolpar på rad vid vägen intill högstatusgårdar tog hemvändande krigare med från kontinenten, enligt arkeologen Ylva Wickberg från Sydsvensk Arkeologi. Vid infarten till romerska städer satt brottslingar och fiender uppspikade på pålar i ett avskräckande syfte. Men i Skandinavien fick stolpar på rad en annan innebörd.

Kungliga inhägnader

I Gamla Uppsala gick den stora landsvägen öster om högarna och gick i nästan nord-sydlig riktning. Från vadet vid ån samman har arkeologer funnit spåren efter en forntida väg och 144 gropar efter stolpar på en sträcka av cirka en kilometer. Ytterligare en rad av stolpar i nästan öst-västlig riktning. Arkeologen Jonas Wickborg menar att innanför inhägnaden ägdes av den dåtida uppsveakungen. I stolpgroparna har arkeologer funnit spår efter ett helt skelett av hund. Fast det mesta djurbenen kommer från nötdjur och häst. Vid de dåtida uppsveatinget med religiösa fester slaktades hästar och nötkreatur och skinnet och huvudet hängdes upp på pålarna.
  En liknande bild ger västsvearnas maktcentrum Anungshög där raden av stolphål har gått efter en väg som sträckte från vadet vid Anundhögsbäcken till Jutekärret. Stolpraden inhägnade ett område mellan Jutekärret och Anundshögsbäcken som ägdes av västsvearnas kung. Vägen sträckte sig från Tuna i norr förbi Anundshög och vidare till de dåtida bryggorna vid Hällaviken och vinterleden över Mälaren till bygderna kring Kjulaåsen.

 Modeflugan att upprätta stolpar på rad vid gårdens landsväg varande i en eller två generationer, det vill säga den tid att stolparna skulle ruttna.  Efter ca 650 e. Kr. var stolpradsmodet borta.

Källa. 2014-10-18. Makt och monument under järnåldern- om de senaste årens fynd av stolprader. Seminarium på Västmanlands läns museum.  Arkeologerna Alexandra Sanmark, Jonas Wikborg, Ylva Wickberg och Tony Björk berättar om stolprader vid Anundshög, Gamla Uppsala och Degeberga. 

DET LJUSA SKINNET KOM INTE MED STENÅLDERSBÖNDERNA

Tidigare har forskare ansett att det ljusa skinnet som är så vanlig i Norden kom med stenåldersbönder flyttade upp till Skandinavien. Tidigare har genetiker fått fram ur ett 9500 år gammalt skelett som arkeologer grävde fram i Stora Förvar grottan på Stora Karlsön utanför Gotland hade en mellanmörk hud. En person tillhörande säljagande befolkning på Gotland som begravdes 4500 år sedan i grav 58 i Ajvide hade blåa ögon och mörk hud. En stenålderbonde som begravdes för cirka 5000 år sedan i en megalitkammargrav i Frälsegården (nr2) i Gokhem i Västergötland hade ljus hud. Personen av kraniet från grav Motala12 vid Kanaljorden som hade lagts i en grund sjö för 8000 år sedan hade gener som visade att han hade blå ögon och ljus hud. Genetiska studier visar att hans förmöder eller förfäder hade ett ursprung från jägarbefolkning i Sibirien. Mannens genomer har analyserats och den visar på att mannen hade cirka 20-25 procent genomer som man finner hos siberiska folkslag och cirka 75-80 procent från människor i Västeuropa.
Läsa mer: Appelquist, Bodil 2014-01-26. Så såg skandinavernas förfader ut. Svt Nyheter
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-sag-skandinavernas-forfader-ut
Gunther, Maria 2014-09-17. Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-fyndet-avslojar-europeernas-ursprung/
Nature 513, 409–413(18 September 2014) Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html
Stockholms universitet. 2014-09-18. Pressrelease. Européernas genetiska ursprung kartlagt.
http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/europeernas-genetiska-ursprung-kartlagt-1056216
Populär Arkeolog 3/2014. Han har kartlagt våra geners historia. (s. 13)
ALEXANDER DEN STORES FARMORS GRAV UPPTÄCKT
Två gravar har hittas i Vergina i Grekland där arkeologerna tror att en av gravarna tillhör den makedonske kungen Philip II:s mammas grav, Alexanders den stores farmor.

Läsa mer: Discivery.com 2014. Remains of Alexander the greats father confirmed found.

BOPLATSER FRÅN JÄGARSTENÅLDERN I HÄLSINGLAND
Larsson, Åsa M. Stenåldern i Hälsingland. Sau-Blogg
http://www.saublogg.se/2014/10/stenalder-i-halsingland/
Larsson, Åsa M. Rester från stenåldern i Ljusdal. SAUblogg.se
http://www.saublogg.se/2014/10/rester-fran-stenaldern/

TIDSKRIFTEN VÄSTERBOTTEN FÖRSVINNER
Läsa mer: Västerbottens museum 2014-09-22. Tidskriften Västerbotten läggs ned.
http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/tidskriften-vasterbotten/pressmeddelande-140922.html
VIKINGASKATT HITTAD I SKOTTLAND
Storbritanniens största vikingaskatt från 800-talet är funnen i Skottland.
Läsa mer: Donnelley, Paul 2014-10-12. Metal detectorist finds Britain's biggest ever haul of Viking treasure - with hundreds of artefacts including an ancient silver cross. MailOnLine

NY BOK OM VALSGÄRDE I UPPSVEARNAS RIKE

Arkeologen Ola Kyhlberg menar att gravfältet i Valsgärde är en metafor för Valhall och att det var Uppsalakungarna som begravdes i båtgravar i Valsgärde. Tre av Uppsalakungarna fick kenotafgravar i Valsgärde för de är begravda i de tre storhögarna vid Gamla Uppsala.
- Tre av de mest märkvärdiga gravarna i Valsgärde, nummer 6,7 och 8 innehåller utsökta båtar, och otroligt exklusivt lösöre. Men de innehåller inga mänskliga kvarlevor, sade Ola Kyhlberg till bloggen Arkeologi i Gamla Uppsala.
Bloggen Arkeologi i Gamla Uppsala 2014-09-24. Valsgärde = Valhall?
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/valsgarde-=-valhall.aspx
KVINNA BLEV OFFRAD TILL GUDARNA FÖR 2000 ÅR SEDAN I NORGE
Skelettresterna efter en ung kvinna runt 30 år blev offrad vid en forntida myr i Østby i Romedal i Hedmark har nu grävts fram av arkeologer.
- Vi tror ganske sikkert at hun ble ofret til gudene, sade arkeolog Grethe Bjørkan Bukkemoen fra Kulturhistorisk museum till Nrk.no
Myhre, Torunn. 2014-09-20. Vi tror hun ble ofret til gudene. NKR.no Hedmark og Oppdal.
http://www.nrk.no/ho/nok-et-unikt-beinfunn-pa-hedmarken-1.11925501
MÄNNISKOFFER I NORGE FRÅN BRONSÅLDERN
Läsa mer: Myhre, Torunn &  Vandevjen Olsen, Stine  10.06.2014-06-10. Han ble ofret til gudene NKR.no Hedmark og Oppdal.
http://www.nrk.no/ho/fant-2900-ar-gammel-hodeskalle-1.11765042
HUSEN VID UMEÄLVEN ÄR 3000 ÅR GAMLA
De skandinaviska husen av bondetyp vid Umeälven är 3000 år gamla.

- Förutom husen har vi även hittat ben från getter och korn. Det pekar på att man börjat prova på det här med odling och det har vi väl haft lite belägg för tidigare, men nu kan vi verkligen se det på den här platsen, sade Ellinor Johansson till Sveriges Radio.
Silverdal, Joakim 2014-10-08. 3 000 år gamla hus upptäckta vid Umeälven. Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5984025
HÄLLRISTNINGSBÅT MED FISKAR
Fiskar har hittats inhuggna på relingen på hällristningsskepp i Skogetorp i Tanum i Bohuslän.
Läsa mer: Stiftelsen för dokumentation av bohusläns hällristningar. Vecka 37-39.
http://www.hallristning.se/faltrapport_2014.htm
ETT 5000 ÅR GAMMALT SOLTEMPEL PÅ BORNHOLM HAR UPPTÄCKTS          
Läsa mer: Historie Online.dk 2014. Soltempel fra stenalderen fundet på Bornholm.
http://historie-online.dk/nyt/bornmus-soltempel.htm
Bornholms museum 2014. Solkulturens endeligt på Vasagård. Fundene på Vasagård stammer fra en periode i stenalderen.
http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/arkaeologi/solkulturens-endeligt-paa-vasagaard.aspx
Bornholms museum 2014. Vægpaneler fra stenalderen. Fantastisk fund på Vasagård i Åker.
http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/arkaeologi/vaegpaneler-fra-stenalderen.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar