tisdag 21 oktober 2014

Nyheter om samisk historia Oktober 2014


KUSTLABYRINTER VAR TILLÄGNADE JUNGFRU MARIA
Jungfru Maria hade en betydligt större roll i den katolska tiden är vad forskarna tidigare trott, enligt Jonas Carlqvist i artikeln ”Maria en bortglömd förebild” i tidskriften Forskning & Framsteg Nr 9 2014.
I tidskriften om labyrinter Caerdroia 43: 2014 finns det två intressanta artiklar om kustlabyrinter som överbryggar varandra. Den svenske arkeologen Christer Westerdahl har skrivit artikeln ”The Stone Labyrints of the North” och den ryske labyrintforskaren Vyacheslav Mizin har skrivit ”Dating the Stone Labyrints of Artic Labyrinths”. De äldsta kustlabyrinterna är daterade till 1300-talet då katolska kyrkan stod som högst i Sverige. Kustlabyrinter finns inom ett begränsat område tillhörande dåtida Sverige, plus i Vita havet och efter Kolahalvöns och Finnmarks kuster. Christer Westerdahl menar att man ska koppla labyrinterna till jungfru Maria. I Finland går labyrinter under namnet Jungfrudanser. Helgonet Maria var fiskarnas beskyddare. Kristna katolska fiskare byggde dessa labyrinter med ett kors i mitten för att de drunknade själarna – gasten – skulle hitta hem i sin förvirrade resa och få frid. Labyrintforskaren Vyacheslav Mizin menar att labyrinter i Vita havet och efter Kolahalvöns och Finnmarks spreds från Bottenhavet via handelsleder till Vita havet. Där tog kristna pomorska fiskare över traditioner och byggde de efter kusterna. 
  De kristna katolska fiskarna uppförande av labyrinter till Marias skulle påverka kustsamerna i Finnmark, kring Vita havet och runt Bottenhavet och Kvarken på många olika sätt: de byggde egna ringformade anläggningar som en motreaktion mot kristendomen eller en inspiration av labyrinter, eller båda delarna. Samtidigt fick Mariadyrkan ett stort genomslag hos samiska kvinnor.
Tack till John Kraft för tipset och häftet.
SAMER BYGGDE BY UTAN STATENS TILLSTÅND
Läsa mer: Ljungdahl, Ewa 2014. Jänsmässholmen – ett samiskt experiment.

STENÅLDERSMÄNNISKOR KOM TILL HELGELAND FÖR CIRKA 10 000 ÅR SEDAN

Läsa mer: Sande, Asbjørg
2014-10-06. Hit kom de først. Ranablad.no
http://www.ranablad.no/nyheter/article7624382.ece

1300 ÅR GAMMAL SAMISK SKIDA FUNNEN I NORGE
En samisk skida tillverkat på 700-talet har hittats på högfjället Reinheimen i Norge.
Läsa mer: Nordrum, Ivar Arne & Bratterud, Liv-Iren 2014-10-06. Fant 1300 år gammel ski i Reinheimen NRK.no Hedmark og Oppland
SAMISKA FÖRRÅDSGROPAR I KLAPPERSTENSFÄLT?
En grop uppbyggd i klapperstensfält har grävts ut av arkeologer från Norrbotten vid Öberget. Arkeologen Frida Palmbo skriver på Norrbottens arkeologiblogg:
Groparna ligger mellan 50-65 möh och kan tidigast ha anlagts för 5000-6000 år sedan, då området utgjorde en ö i den dåtida skärgården. Hit kanske dåtidens människor kom för att fiska och hade då behov av att förvara sin fiskeutrustning på platsen?
 Arkeologen Carina Bennerhag vid Norrbottens museum sade till Sverige Radio:
– Det vore jätteroligt om vi kan bidra med ny kunskap till vad groparna används till och haft för funktion. Vi kommer gå in och titta närmare på materialet vi samlat in och försöka skapa oss en bild av närområdet om hur det sett ut under olika tidsperioder.
Själv är jag (Jouni Tervalampi) jag inte övertygad om att de är från stenåldern. I Ångermanland finner man den här typen gropar i klapperstensfält i närheten av samiska eldstäder och vid så kallade lapportnamn. De kan vara samiska förrådsgropar intill deras viste. Inga av de samiska eldstäderna är daterade. Så det ska bli intressant om de kan datera gropen om den är från stenåldern, medeltid eller 1700-talet (eller någon annan tidsålder).
Läsa mer: Frida Palmbo 2014-10-03. Arkeologisk undersökning av boplatsgropar i klapper på Öberget i Måttsund
http://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2014/10/03/arkeologisk-undersokning-av-boplatsgropar-i-klapper-pa-oberget-i-mattsund/
Sveriges Radio. 2014-10-06. På Öberget strax söder om Luleå söker arkeologer ledtrådar om vad 6000 år gamla stengropar egentligen avvändes till.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5983358Inga kommentarer:

Skicka en kommentar