torsdag 3 januari 2019

Arkeologiska och historiska nyheter om samer Januari 2019

Av Jouni Tervalampi, 3 januari 2019 tervalampi(a)mail.comSAMER I UPPLAND – Samisk nåjdplats i närheten av Blot-Svens hög?


Historikern Peter Ericson har uppmärksammat en historisk källa från 1600-talet om samer vid gränsen mellan Västmanland och Uppland. Pekka Sammallahti skriver på facebooksidan Samernas historia med omnejd ”Stenringar är oftast gamla offerplatser”. De två samiska nåjdplatser som jag återupptäckte vid Lappkyrkan i Vad i Söderbärke i Dalarna beskrevs som stenringar i den första fornminnesinventeringen, men den ena var hästskoformad kallmurning och den andra rektangulär med två kallmurade stenmur mellan ett avlångt stenblock i form av ett björnhuvud och en bergskant. En rundformig stenring intill en uppallad sten i form av ett ansikte finns vid Lundkvassberget i Trysil kommun, Hedmark i Norge (Se https://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2016/11/nyheter-om-arkeologi-historia-november.html)


Läs mer: Peter Ericson. 2018. ”warest en stenring är hwilken Broby bona säga att dett i forna tijder har warit lappkåija” – Samisk boplats i arkiven 10 km från Mälaren!?
https://southsaamihistory.wordpress.com/2018/12/13/warest-en-stenring-ar-hwilken-broby-bona-saga-att-dett-i-forna-tijder-har-warit-lappkaija-samisk-boplats-i-arkiven-10-km-fran-malaren/


Tervalampi, Jouni 2016. Lappkyrkan, Trumvallen, Kåbdespakte är namn på samiska nåjdplatser. Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. S. 93-113


ETT SAMISKT OMRÅDET VID KUSTEN OMNÄMNT I BEOWULFKVÄDET


Arkeologen Bo Gräslund har analyserat Beowulfkvädet i en bok med samma namn (2018) och uppmärksammat namnet Finna land vid en kust som Beowulf i sin ungdom skulle ha flutit i land.VIKINGAR OCH SAMER - OTTARS RESA VID ISHAVET


Läs mer: Frans-Arne H. Stylegar 2018. Ottar fra Hålogalands ferd mot nord.
http://arkeologi.blogspot.com/2018/11/ottar-fra-halogalands-ferd-mot-nord.html
DNA UTVUNNET UR 10 000 ÅR GAMMALT TUGGUMMI FRÅN SVERIGE


Läs mer: 2018. Natalija Kashuba, Emrah Kirdök, Hege Damlien, Mikael A. Manninen, Bengt Nordqvist, Per Persson, Anders Götherström


Ancient DNA from chewing gums connects material culture and genetics of Mesolithic hunter-gatherers in Scandinavia doi: https://doi.org/10.1101/485045 https://www.biorxiv.org/content/early/2018/12/03/485045?rss=1
Karin Bojs 2018-12-16. Världens äldsta tuggummi höll i tio tusen år. Dn.se
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-varldens-aldsta-tuggummi-holl-i-tio-tusen-ar/Kalevala VÄINÄMÖINEN VAR URSPRUNGLIGEN EN KVINNA

Skogsfinnar sjöng inte om Väinämöinen utan om en kvinnlig person Väin Emäntä. I sången "Kanteleen synty" (sträng musikinstrumentets Kanteles födelse). Skogsfinnarna hade en säregen variant av Kalevala strofen "Kanteleen synty"- Enligt eposet bygger Väinämöinen den första kantele, av en gäddas käkben. Hos skogsfinnarna heter Väinämöinen ”Väinämänta” som enligt forskarna syftar på en kvinnlig gestalt ”väenemäntä”, sade folkmusikern Anna Fält till Uuitiset.
Betydelsen ”väenemäntä” betyder ungefär ”folkets moder” och det var alltså en kvinna som byggde den första kantelen och sjöng.  Redan Elias Lönroth på 1800-talet menade att Väinämöinen kom från det vepsiska ordet ”veen emonen” (vattnets moder) och att var en kvinnlig rådare för de djur som levde i havet.


Titta mer: Uuiteset SVT Play 19 november 2018.  https://www.svtplay.se/video/18164141/uutiset/uutiset-19-nov-17-45
p.10.29 minuter in i programmet.
Anna Fält facebook 15 november 2018. https://sv-se.facebook.com/annahfalt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar