måndag 7 november 2016

Nyheter om Arkeologi & Historia november 2916
VIKINGATIDA KVARNSTENAR FRÅN VÄSTMANLAND

Arkeologen Torun Zachrisson har skrivit en artikel om bland annat om kvarnstenstillverkning i Västmanland
2014. Rotary querns and bread – A social history of Iron Age Sweden.BOK ARKEOLOGI I DALARNA
Arkeologi i Dalarna - Årsboken 2016 är egentligen inte så mycket nyheter för de som läst Dagsverket 
och tidigare nummer av årsböckerna.
Samma gamla teorier om vilka som begravdes i fångstmarkgravar i skog och fjäll som på 1980-talet, med några nyanser. Mer om boken i januari 2017

SAMISKT GRAVFÄLT HÅLLER PÅ ATT ERODERAS BORT

Rapport Balder Arkeologi och Kulturhistoria Kartering och skadeinventering av erosionshotade fornlämningar vid Getryggen RAÄ 38, 55, 56, 196 och 197 i Alfta socken RAÄ 119 och 274 i Rättviks socken Fastigheterna Dalstuga S:6, 2:32, 17:7, Getryggen 1:1, Kyrkbyn 19:3 Dalarna och Hälsingland Rapport 2015:03 Katarina Eriksson

OSTEOLOGISK ANALYS AV SAMER FRÅN JÄRNÅLDER I DALARNA

Gravar i Fångstmarken En osteologisk analys av 10 gravar från Vindförbergs udde i norra Dalarna
Kartering och skadeinventering av erosionshotade fornlämningar vid Getryggen RAÄ 38, 55, 56, 196 och 197 i Alfta socken RAÄ 119 och 274 i Rättviks socken Fastigheterna Dalstuga S:6, 2:32, 17:7, Getryggen 1:1, Kyrkbyn 19:3 Dalarna och Hälsingland Rapport 2015:03 Katarina Eriksson
Hanna Johansson Kandidatuppsats i arkeologi med osteologisk inriktning 15 HP, VT 2016 Campus Gotland Handledare: Sabine Sten Bihandledare: Joakim Wehlin


EN SAMISK NÅJDPLATS INTILL EN UPPALLAD FÖRSTENAD RÅDARE

Den uppallade stenen vid Lundkvassberget i Trysil kommun, Hedmark i Norge kan ha pallats mellan 1280-1800-talet. Redan 1999 uppmärksammade journalisten Sven Hallerdal på Falu-Kuriren den uppallade stenen intill en rund stensättning på toppen av Lunkvassberget. På arkeologens Hege Skalleberg Gjerde blogg ”Samer i sør” finns flera fotografier på den uppallade stenen med en rund stensättning med kantkedja, som är så vanlig bland samiska fångstmarksgravar från järnåldern. 2011 grävdes stensättningen ut och den visades vara uppförd mellan 1280-1800-talet och var ingen grav från järnåldern (Spangen sid 357-358).
En tolkning kan att stenringen kan vara nåjdens plats intill en uppallad ansiktsformad förstenad rådare. Det är inte den enda ringformade nåjdplatsen där en uppallad förstenad rådare finns.. På Altavari  i Ume lappmark finns en ringformig, eller fyrkantig, stensättning som liknar de skogssamiska träkåtorna och ett tiotal meter där ifrån finns en uppallad sten som ligger vilande på två stenar och berget.
Läsa mer: Hallerdal, Sven. 1999. Dalagåta i Trysil. Falu Kuriren.
Huggert, Anders 2000 A Church at Lyckselet and a Sacrificial Site on Altarberget
the Two Worlds of the Saami. Acta Borealia 17(1): 51–75.
Skalleberg Gjerde, Hege. 2011-08-03. B
loggen ”Samer i sør”
https://hegegjerde.wordpress.com/2011/08/03/sesongens-feltarbeid/
Spangen, Marte 2016. Circling Concepts. A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites. Stockholms Studies In Archeology. Stockholms Universitet
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A956539&dswid=5379
Tervalampi, Jouni 2016. Förstenade samiska rådare (119-126) Samiska nåjdplatser (93-99).  Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. Eget förlag. Tryckt på Vulkan media.

TIOTALS SAMISKA RINGFORMIGA ANLÄGGNINGAR ÄR SAMISKA VARGGROPAR

Arkeologen Marte Spangen har i sin avhandling Circling Concepts. A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites (2016) på ett övertygat sätt visat att många ringformiga anläggningar är stensatta varggropar. De är daterade till 1450-1650 och är en högperiod för vildrensjakt och vinterjakt på vargarnas vinterpäls.

VARGGROPAR ÄR EN SAMISK IDÉEXPORT TILL NORDBORNA

Av Jouni Tervalampi 2016

Att bygga stensatta varggropar var en idé som nordborna tog från samerna. På 1800-talet byggdes massor av stensatta varggropar i Västmanland. Enligt en förordning skulle det finnas en varggrop i varje socken. Den som vill titta hur en varggrop såg ut så finns en intill motorvägen E18 mitt i Västerås i Västmanland.
Stadsdelen Skallberget i Västerås kommer från vargarnas skall och ylande när det vistades området. Ett par hundra meter sydöst om Skallberget låg Persbo gård. Löjtnant Jack byggde en stensatt varggrop på 1800-talet vid sitt hem vid Persbo, idag ligger varggropen på änden av Engvallsgatan. 
(Fångstgrop, varg, rund, 3 m diam och ca 3 m dj. Lodrätastensatta väggar, där stenarna i allmänhet är 0.2-0.4 m st. Kallmurning.)

SAMER I JÄRVSÖ I HÄLSINGLAND

Historikern Peter Erocson har skrivit en serie om samer i Järvsö i Hälsingaland.
Samerna i Järvsö Del 1 av 5: 1650-1730
Samerna i Järvsö: Del 2 av 5, ”försenad inledning”, platserna, s k sockenlapparna ca 1740-….
Samer i Järvsö. Del 3/5: Sockenlapparna, slut på bete lokalt..
Samerna och samernas historia i Järvsö. Del 4 av 5: Schmidt 1799, fjällsamer 1810 etc
https://southsaamihistory.wordpress.com/2016/11/07/samerna-och-samernas-historia-i-jarvso-del-4-av-5-schmidt-1799-fjallsamer-1810-etc/

SAMER HALSHÖGGS OCH BRÄNDES TILL DÖDS I TRONDHEIMSTRAKTEN I NORGE
Tveter, Nina E. Oktober 2016.  Heksejakten mot samene. Forskning.no

SAMER I TRONDHEIM PÅ MEDELTIDEN

Ericson, Peter 2016-08-15. Medeltida tamrenhjordar i ”Drontheim” och vilda renar (?) innanför Bergen (Eng./No.)

FÖRSVUNNEN RUNSTEN ÅTERFUNNEN I UPPLAND
Helsmark, Thomas 2016-10-04. Välbevarad runsten hittad utanför Uppsala. Sveriges Radio

TOLKNING AV RUNSTEN U 878 I UPPLAND

Runstenen U 878 från Möjbro i Hagby socken

Kjällström, Magnus 2016-10-30. Runtydning på tunnelbanan. Riksantikvarieämbetets K-blogg.


STORHÖG FUNNEN I NORGE

Rösrud, Knut 2016. Tusenvis av bilister har passert denne haugen uten å ane noen ting. Nrk.no

VAPEN OCH LIAR OFFRADE TILL GUDEN FREJ

Sveriges Radio Vetenskapsradion 2016-09-28. 700 kvarlevor hittats på unik gravplats.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6526969
Sjöberg, Kjell 2016-08-16. Arkeologer hittade medeltida gravar i Frösthult. Enköpingsposten

KVINNOGRAV MED ÖRNSPÄNNE SAMTIDA MED RUNSA BORG


EN HÖVDINGEHALL UPPTÄCKT I DANMARK
Vid Erritsø på Jylland har arkeologer funnet en 40 meter lång hallbyggnad omgiven med de typiska danska fyrkantiga pallisader.
Hedlund Stylegar, Frans-Arne 2016-10-31.  En konge for mye? Bloggen Arkeologi i Nord.

ARKEOLOGISKA SPÅR EFTER BEGRAVDA VAMPYRER

SVT Vetenskapens Värld avsnitt 11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar