onsdag 29 augusti 2012

Sveriges värste bödel

Sveriges värste bödel. Vem var det?


I säsongens ”Vem tror du att du är?”, den 3 september 2012, berättar undertecknad (Jouni Tervalampi) om Sveriges värste bödel under 1800-talet för underhållaren Petra Mede och för TV-tittarna cirka 35 minuter in i programmet.

Läsa mer: Svt. Vem tror du att du är? Är Petra Mede släkt med bödlar?

http://www.svt.se/vem-tror-du-att-du-ar/#./ar-petra-mede-slakt-med-bodlar?&_suid=134625272055003428075762760863

Svt-play. Vem tror du att du är?
http://www.svt.se/vem-tror-du-att-du-ar/se-program/

Skerikevägen 2 - Skarprättarbostaden vid Vallby friluftmuseum som ursprungligen låg på Gamla Bryggerigatan i Västerås.

http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/museimiljoer/arbetarbostaden.shtml

Tillägg 12 november 2012

VART LÅG GALGBACKEN I VÄSTERÅS?


I TV-programmet ”Vem tror du att är?” (2012) med Petra Medé talas det om Västerås galgbacke, men inte vart den låg. Journalisten Anders Lif har skrivit om Västerås galgbacke i VLT, måndag den 12 november 2012 i artikeln ”Galgbacken vid Kopparbergsvägen” som är dagens Krutkällarbacken.

Sedan tar han upp att det skulle ha funnits fyra ytterligare galgbackar i Västerås. Själv anser jag att det bara har funnits två galgbackar tillhörande Västerås stad; galgbacken på Oxbacken och vid Kopparbergsvägen (Krutkällarbacken). Jag har inte funnit några belägg att det ska ha legat någon galgbacke på Kyrkbacken eller vid Herrgärdets servicehus, där lokalhistorikern Arvid Offe nämner i en artikel i VLT 1978 att Epedemisjukhuset låg på den gamla galgbacken. Det är hans egna spekulationer utan belägg.
Sedan har Västerås stad växt och Siende härads galgbacke ligger idag inom Västerås stads gränser.

Galgbacken på Nordanby ägor och vid Kampängsbron är den vid Krutkällarbacken.

Västerås galgbacke. SOFI:s (Institutet för språk och folkminnen). http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s2ux001/330222c1/p4/0000296a.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar