söndag 27 oktober 2013

August Strindberg och hans samiska ursprung


AUGUST STRINDBERG HAR INGET SAMISKT URSPRUNG PÅ SIN MAMMAS SIDA

 

I en artikel av Magne Ove Varsi beskriver han den kände svenske författaren August Strindberg (1849-1912) utseende som typiska samiska drag med hög panna, höga kindknotor och smal haka och ansiktet påminner mer om hans mors utseende. I ett brev, daterat till 20 februari 1891, till Ola Hansson som var Strindbergs förläggare i Stuttgart i Tyskland skriver han:
"Hämdfull som en Lapp-Finne, som jag är!"

Magne Ove Varsi skriver om August Strindberg mammas bakgrund: 

”Slektsforskningen bryr seg lite om henne. Etternavnet Norling, er benyttet av samer, og moren bar familienavnet Bergström, et ledd dypere i slekten finner vi Arvesdotter, Larson og Åbom. Så stopper alt opp.”

 Nej, August Strindberg har inget samiskt ursprung på sin mammas sida. Det utreddes redan 1956 av Erik Hellerström. Strindbergs morfars farfar och morfars farmor var Johan Gustaf Norling (1743-1808) och Anna Arvedsdotter (1749-1821). Johan Gustaf Norling var född 1743 och var kakelungsgesäll i Stockholm 1777. Anna Arvedsdotter var född 1747 i Halland.
August mormor hette Johanna Ulrika Bergström (1798-1855) och hennes far var Johan Jansson Bergström (1767-1822) och var den som tog namnet Bergström. Hans far var Jan Jansson i Stora Lottorp i Taxinge socken i Södermanland.  
 August Strindbergs mormors mor hette Ulrika Vilhelmina Åbom (1778-1826) vars far hette Erik Larsson Åbom (1709-okänt) och var född i Gryt socken i Östergötland.

Läsa mer: Hellerström, Erik 1956. Släkt och hävd Nr 3 1956. (s.105-110)
Magne Ove Varsi 2010-08-25. Strindberg– av samisk ætt. Gáldu.org
http://www.galdu.org/web/index.php?odas=4707&giella1=nor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar