fredag 6 oktober 2017

Historiedagen om samer i Västerås 27 september 2017.


HISTORIEDAGEN OM  SAMER I VÄSTERÅS 27 SEPTEMBER 2017

 

Historiedagen om samer i Västerås 27 september 2017.

Av Jouni Tervalampi, 6 oktober 2017

Onsdagen den 27 september hölls en historiedag om samer där forskare med olika bakgrund berättade cirka 20-30 minuter om sina ämnen. Av media var Radio Västmanland, Västmanlands Nyheter och Sameradion på plats. Mest sensationell var att arkeologerna Maria Björck och Bo Ulfhielm från Länsmuseet Gävleborg fann ett hänge från sockenlappen i Järvsö Nils Anderssons trumma. Språkforskaren Lars-Gunnar Larsson berättade om Per Holmberg uppteckning från Valbo socken i Gästrikland på 1770-talet där det fanns samiska ord från renskötsel och bondeskomakeri och att språket hade influenser från många olika samiska språk, vilket inte förvånar mig då skogssamer hos sydsydligaste samer har gift in sig med samer från Ume, Pite och Åsele lappmark och kustsamer från Ångermanlandskusten, till exempel sockelappshustrun vid Trödje i Hille socken som var född i Säbrå socken i Ångermanland.

Heikki, Jörgen 2017-09-27. Samernas historia i Mellansverige i fokus. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6786756
Heikki, Jörgen 2017-09-28. Unikt fynd från samisk trumma. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6787147

Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6789827

Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6788587

Johansson, Jan Å. 2017-10-05. Föredrag om samer i länet.Västmanlands Nyheter torsdag 5 oktober 2017. S. 7  (Liten artikel om Jouni Tervalampis sameforskning i Västmanland)P4 Radio Västmanland, 27 september 2017.
Förmiddag (10.39 minuter in i programmet)
Intervju med Ingvar SvanbergOHTSEDIDH. Samiska kulturyttringar i Mellansverige
http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/173-bara-pa-webben/969-ohtsedidh-samiska-kulturyttringar-i-mellansverige


VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM EFTERLYSER SPÅR EFTER SAMISK HISTORIA
”Upprop från Västmanlands läns museum: Hjälp oss att kartlägga vår samiska historia! Västmanlands läns museum kommer under 2017-2018 att arbeta med att kartlägga samiska kulturyttringar och platser i Västmanlands län. Projektet syftar bl.a. till att registrera samiska berättelser, minnen av samer och befintliga samiska forn- och kulturlämningar i fornminnesregistret – så att de blir kända och skyddade. Arbetet sker i samarbete med Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas museum och Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. Sedan lång tid tillbaka har Västmanland haft en samisk befolkning. Fjällsamer kan under vissa perioder ha årstidsvandrat hit, skogssamer och ”sockenlappar” har i delar av länet varit en naturlig del av samhället. Men trots detta är den
samiska historien till stora delar okänd. Vi vet dock att det finns mycket kunskap ute i länet som inte är nedtecknad. Känner ni till ortnamn, berättelser, minnen och platser som kan kopplas till det samiska kulturarvet? Ta kontakt med oss! Hjälp oss finna spåren efter en spårlös historia!


Kontakt: Se nyhetsbrevs vecka 40


Saxat ur Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings nyhetsbrev vecka 40 2017


Saxat ur

SOCKENLAPP I SLUTET PÅ 1700-TALET ÄGDE EN NÅJDTRUMMA


Ett hänge från en samisk trumma fann arkeologer i sockenlappsparet, Anna Juliusdotters och Nils Anderssons, stuga i Järvsö i Hälsingland.

 

-Det här är årets fynd på Länsmuseet, tveklöst, sade arkeologen Maria Björck till Sameradion.

 

Läs mer: Heikki, Jörgen 2017-09-28. Unikt fynd från samisk trumma. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6787147

 

DEN SAMISKBYGGDA FURUBÅTEN FRÅN TUNA I BADELUNDA VAR SYDD MED RÖTTER FRÅN GRAN


-Det finns inte enbart en sanning – sydda båtar fanns även i andra kulturer, sade Carl-Magnus Gagge, chef för Västmanlands läns museum, till
Sameradion & SVT Sápmi.

Arkeologen Gunilla Larsson säger till Sameradion & SVT Sápmi.

-Det finns spår av söm med granrötter. Det förekommer bara i samisk kultur, inga andra har haft kunskap om hur man bearbetar och använder rötter.

 

Läs och lyssna mer: Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6789827

Heikki, Jörgen 2017-10-02. Hoppas på ny tolkning av samiskt båtfynd. Sameradion & SVT Sápmi.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6788587

 

ARKEOLOGER LETER SPÅR EFTER SAMISKA VISTEN I VÄSTMANLAND
Något som förvånade mig att i projektet var att inga arkeologer från Västmanlands län deltog då länsmuseet inte har några grävande arkeologer. Lösningen på gåtan fick jag när arkeologerna Maria Björck och Bo Ulfhielm från Länsmuseet Gävleborg i början av oktober kom till Västerås, då jag skulle visa den samiska eldstaden som jag fann vid gamla Froby byskola 2001, vilket jag såg september 2015, men nu kunde jag finna den då platsen såg ut som en ung granskog med lövträdssly. Då berättade de att hade redan besökt Lapphällarna i Norrby socken, Lappkullen och Lapphällarna i Skinnsskatteberg, men inte hittat någon härd. Nu planerade de att besöka sockenlappsstugan vid Lappbacken i Möklinta socken.