fredag 4 augusti 2017

VLT stöder Sverigedemokraternas samepolitik


VLT stöder Sverigedemokraternas samepolitik 

Av Jouni Tervalampi, 4 augusti 2017

De borgliga partierna dansar efter Sverigedemokraternas pipa. Det började med IT-skandalen då Sverigedemokraterna gick ut i media och förklarade att man skulle göra en misstroendeomröstning mot tre ministrar i regeringen. Dagen efter gick de borgliga partierna ut med att man stödde Sverigedemokraternas förslag om misstroendeomröstning mot tre ministrar. Nu dansar även den borgliga tidningen VLT efter Sverigedemokraternas pipa. VLT:s ledarskribent Kajsa Dovstav har fått till uppgift att skriva provocerade ledare och närma sig Sverigedemokraterna. De borgliga politikerna vet att de aldrig kan bilda en regering utan Sverigedemokraternas stöd.

Alla vet att Sverigedemokraterna inte gillar samer. VLT:s ledarskribent har gjort en blåkopia av Sverigedemokraternas synpunkter om samer, hon använder samma språkbruk som Sverigedemokraterna som ”Varför särbehandlas samer positivt”, samer är inte Sveriges ursprungsbefolkning, att vissa samer bara har rätt till jakt och fiske och att de är emot att endast samer får bedriva renskötsel. Kajsa Dovstav skriver: ”Avskaffa alla samiska särrättigheter. Av riksdagspartierna driver bara Sverigedemokraterna den linjen.”

Fakta: Samer är urspungsbefolkning från norra Värmland, mellersta Västmanland och norra Uppland och uppåt. (Jouni Tervalampi manus under arbete)

Felaktigt påstående: ”Renskötselområden har bara varit föremål för rennäring i några få generationer.”

Samer har bedrivit renskötsel i Uppland i cirka 34-50 generationer, beroende på om mamman fött barn när hon varit 30 eller 20 år, i Härjedalen mellan 40-55 generationer och i Lappland/Norrbotten/Västerbotten i 50-70 generationer. (Tervalampi 2016, s. 38-49) 

Tervalampi, Jouni 2016. Tamrenskötsel uppstod efter ett vulkanutbrott år 536 Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen. Eget förlag. Tryckt på Vulkan media. Sid 38-49.

Kajsa Dovstad: Varför särbehandlas samer positivt i Sverige? 2 augusti 2017. Vlt.se (papperstidningen 4 aug)
http://www.vlt.se/opinion/ledare/kajsa-dovstad-varfor-sarbehandlas-samer-positivt-i-Sverige


Vikström, Erik 2017-08-10. Krönika: Debatten om samernas rättigheter präglas av okunskap. Sundsvalls Tidning
http://www.st.nu/opinion/ledare/kronika-debatten-om-samernas-rattigheter-praglas-av-okunskap