torsdag 29 juni 2017

Nyheter om Arkeologi & Historia Juli 2017


Nyheter om samisk historia Juli 2017 

SAMISKT GRAVFÄLT OCH JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATS GRÄVS UT I DALARNA

 

Arkeologer från Dalarnas museum ska gräva vid det samiska gravfältet och järnframställningsplats vid Busjön i Dalarna.


 

BRONSÅLDERN I UPPLAND - ÖSTLIGA KONTAKTER

Ojala, Karin 2016. I bronsålderns gränsland: Uppland och frågan om östliga kontakter Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia.


 

SOCKENLAPPSTUGAN VID JÄRVSJÖ I HÄLSINGLAND UTGRÄVD

Länsstyrelsen Gävleborg 2017-06-19 .Arkeologisk undersökning av samisk kulturmiljö – Lappmannens stuga i Järvsö


Arkeologi Gävleborg 2017-06-19. Sockenlappen i Järvsö
http://arkeologigavleborg.blogspot.se/2017/06/sockenlappen-i-jarvso.html

 

SAMER I HÄLSINGLAND PÅ 1700-TALET

 

Ericson, Peter Samer i Sörhälsingland 1.


2017-06-28. Samer i Sörhälsingland 2.


 

BEUWULF VAR GOTLÄNNING

 

Arkeologen Bo Gräslund menar att den omskrivne Beuwulf var gotlänningen och bodde vid dagens Burs socken på Gotland.

 

Läsa mer: Svanelid, Tobias 2017. ”Många forskarkollegor kommer att bli irriterade.” Populär Historia 7/2017. S. 13-14.

 

TIDSKRIFTEN ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2017

Läsa mer: Bloggen:  Aktuellt från Östergötlands museum.


 

KRIGSBYTEN FRÅN KARL DEN XII:s SLAG VID NARVA 1700

Nilsson, Johanna 2017-06-19 Fanor från slaget vid Narva. K-Blogg


 

VEM VAR VIKINGEN?

Det frågan ställer arkeologen Clare Downham.


 

OKÄND MÄNNISKOART FUNNEN I ABORGINERS DNA

 

Läsa mer: 2017-06-28. Scientists Shocked As They Find Aboriginal Australians Carry DNA Of An Unknown “Human” Species. http://www.ferocesmente.com/mythology/scientists-shocked-as-they-find-aboriginal-australians-carry-dna-of-an-unknown-human-species/

 

ARMRING FRÅN VIKINGATIDEN FUNNEN I VÄSTERGÖTLAND

 

Henriksson, Daniel 2017-06-28. Ringfynd från vikingatiden hittat vid Kata Gård. Skaraborgs Läns Tidning https://www.skaraborgslanstidning.se/article/ringfynd-fran-vikingatiden-hittat-vid-kata-gard/

måndag 19 juni 2017

Historiska nyheter om svearna Sommaren 2017


Historiska nyheter om svearna Sommaren 2017

 UPPSVEARNAS MAKT UPPSTÅR MED KLIMATKATASTROFEN ÅR 536


 
Sigroth-Lambe, Susanne 2017-09-20. Nya fynd i Uppsala kungsgård. Unt.se
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nya-fynd-i-uppsala-kungsgard-4761838.aspx


 

SENSATIONELLA UPPTÄCKTER VID ANUNDSHÖG

 

Sensationella upptäckter har grävts fram under juni 2017 vid Anundshög i Västmanland

av det internationella arkeologiska teamet med Stiftelsen Kulturmiljövård som samordnare.

 

De har funnit den medeltida tingsstugan, funnit två stenar från skeppsättningar, stolphål till trästolpraden och det mest sensationella en mystisk stenplattform ca 12 x 4 m (ungefär 60  procent om vi tänker att ingången var placerat i mitten) med cirka 10-15 små synliga stenkonstruktioner, där många överlappar varandra. Det som gör att stenplattformen är intressant är att två små resta stenar markerar ingången med två platta stenar, den innersta gångstenen är en platt sten av ”kattsilver” (glimmerskiffer). Den mystiska stenplattformen har täcks över med väv till en framtida utgrävning.

 

P.S. Jag var inte på de två visningarna, så jag vet inte hur arkeologerna tolkar fynden. Det är mina egna tolkningar sett genom mina ögon.

 

Läsa mer: Stiftelsen KM http://www.kmmd.se/


BOK OM BIRKA

 

Arkeologen Björn Ambrosiani har skrivit boken Hantverk och Handel i Birka (2016). Det är en efterlängtat bok, kanske mest för de som är väldigt intresserade av arkeologi och historia.

 

BIRKA UPPFÖRDES AV UPPSALAKUNGEN

 

Arkeologen  Björn Ambrosiani anser att Birka uppfördes av Uppsverna med sitt heraldiska vapen – vendelörnen – inristad på ett bildklot som stod vid stranden vid bryggan. Det första besökarna mötte. Staden äldsta tomter visade att hantverkarna höll på med hornhantverk. Han anser inte att det vara frisiska kamtillverkade som bodde på Birka, utan stilen var en förlänging av den vendeltida inhemska stilen och  kammarna var tillverkade främst av horn av älg, en mindre del av kronhjort och ren, dessutom fanns en familj som var knuten till bearbetning och tillverkning av pälsar.

 

Läs mer: Ambrosiani, Björn 2016. Hantverk och Handel i Birka. Paniba HB. Stockholm .

 

UPPSALAÄTTEN PÅ BIRKA FÖLL FÖRE 790

 

Arkeologen  Björn Ambrosiani menar att Uppsalkungens kontroll över Birka försvann någon gång före 790 då bildsten med vendelörnen slogs sönder med hammare och slagjärn. Samtidigt anländer de första bronsgjutarna till platsen. I SVT:s Vetenskapens Värld (som går i repris i sommar) anser arkeologerna att Birka uppfördes direkt med att utländska hantverkare tvingades till Birka och blev slavar under en storman. Ambrosiani anser också att en grupp bronsgjutare från Rhenlandet ”då flera mönster och och modeller verkar likna vad man anser har producerats just i detta område.” Tyvärr är det här en stor miss av Ambrosiani då läsaren inte får veta vad det är för föremål från Rhenland och Frisland som det gäller och vilka av Birkas föremål det handlar om.

 

Läs mer: Ambrosiani, Björn 2016. Hantverk och Handel i Birka. Paniba HB. Stockholm .

 

BÅTGRAVAR FRÅN UPPLAND ÄR HETT IGEN

 

Just är det inne med att forska om båtgravar i Uppland, det har gjorts isotopanalyser av två skelett från Tuna i Alsike och arkeologen Kent Andersson har lyft fynden från båtgravarna från Uppland på Historiska museets utställning i Stockholm, hjälmar och sköldar är utställda, plus sedan tidigare vikingatida stormannen från Vendel.  Ett lyft är också hans bok Krigarna från Valsgärde (2017) som handlar om själva krigaren och hans utrustning och hästarna (inte om båtarna eller de samiska fynden) och kopplingar till Europa. Det är en bok som kräver en hel del förkunskap för att kunna se att vissa föremål i en grav är kungagåvor från en kung/storman från Rhendalen.

 

BÅT FRÅN 700-TALET FRÅN VALSGÄRDE ÅTERFUNNEN

 

När arkeologen Birgit Arrhenius gick igenom kronologin om båtarna från Valsgärde (Fornvännen 1078, sidan 191) skrev hon: ”En följd av den här förskjutning av vendelkronologin är emellertid att 700-talet blir påfallande fyndtomt.”

 

Nu vet vi att en av Valsgärdesbåtarna från 700-talet användes som begravningsbåt, tillsammans med ytterligare ett skepp, då cirka 50 uppsvear stupade och begravdes vid Salme på den dåtida ön Sorbe, idag en halvö till ön Ösel i dagens Estland.

 

Läsa mer: Edberg, Rune 2014. Är detta Nordens äldsta seglare? Mt 5/2015. s. 16-19
Price, Neil 2017. De första vikingarna.
Populär Arkeologi Nummer 2/2017 s. 10-15
T. Douglas Price et al. 2016. Isotopic provenancing of thr Salme ship burials in Pre-Viking Age Estonia.
Antiquity90 352 (2016) s. 1022-1037.

 

 

DOTTER TILL EN UPPSVEISK KUNG GIFTE SIG MED ÖSTANGLERNAS KUNG

 

 

 Begravningen av den östangliska kungen Rædwald i en obränd båt och en hög byggdes därefter i början av 600-talet tolkas som att de anhöriga kände till gravsedan från Valsgärde eller Vendel i dagens Uppland i Sverige. Arkeologen Bo Gräslund tolkar det som att den östangliska kungen Rædwald gifte sig med en drottning från uppsvearnas område. Det bör ha har varit en kvinna från Vendel eller Valsgärde, då kungamakten vid Gamla Uppsala brände sina döda.

 

Läsa mer: Svanelid, Tobias 2017. ”Många forskarkollegor kommer att bli irriterade.” Populär Historia 7/2017. S. 13-14.