onsdag 24 maj 2017

Anundshögs-Nytt sommaren 2017


Anundshögs-Nytt sommaren 2017
 

FORNTIDA UPPLEVELSER UTANFÖR GURKSTADEN

 

Av Jouni Tervalampi, maj 2017

 

Cirka 1,5 km norr om stadsdelen Bjurhovda i Västerås ligger en av svearnas mäktigaste fornminnsplats, Anundshögsområdet. Här dyrkade man Frej och Freja, medan uppsvearna hade  begravt Frej och Tor var den viktigaste asaguden under 1000-talet, enligt Adam av Bremen.

Inne i gurkstaden Västerås säljs det minatyrer av gurkfigurer, medan i besökscentret vid Anundshög är det kopior av vikingahjälmar utan horn, Tibblekrukan och fat med  runstensmotiv föreställande Frej och Freja.

I centrum av gravfältet och tingsplatsen är det en enorm gravhög, Anundshögen. En flotta på fem stenskepp seglar in mot högen, de två största skeppen har redan ankrat. Barnen leker kurragömma bland de stora stenerna och springer upp och ned på gravhögarna. Ett bröllopspar låter sig fotograferas vid Anundshög av en inhyrd fotograf och tre yngre kvinnor pratar engelska med varandra. Vid labyrinten, utanför det nybyggda besökscentrum, visar guiden Bengt Lindh, från Badelunda hembygdsförening, en grupp besökare hur en jungfrudans gick till. Han berättar att det var det första guidningen för dagen, tio minuter senare guidar han en grupp bussturister från Linköping.

 

Besökscentrumet med kafé har öppet tisdag-söndag under sommaren. Fornminnesområdet Anundshög är tillgängligt dygnet runt alla dagar på året.


Dagliga guidningar under sommaren.


Fotografen Kjell-Åke Jansson håller på att färdigställa ett bildspel om Anundhögsområdet.

Själv (Jouni Tervalampi) undersöker jag (till ett bokkapitel) om det finns ”Samiska kopplingar till Tuna i Badelunda och Anundshögsområdet”.

 

Anundshög. Sveriges största forntida gravhög Officiell hemsida
http://www.anundshog.se/

Badelunda hembygdsförening. Guidningar 2017
http://www.badelunda.se/?id=99
NY INFORMATIONSKARTA ÖVER ANUNDSHÖG

 

En ny informationskarta har tagits fram i färg och den är gratis. Den finns att hämta inne i besökscentrat vid Anundshög. Det är en välbehövlig karta. På den ena sidan finns en översiktskarta över ”Badelunda Fornstig” som sträcker sig från Hälla köpcentrum till Badelunda kyrka där många av de viktigaste fornminnesplatserna är utmärkta som Dödisgropen, Labyrinten, Slagfält (år 1520), Grytahög, Anundshög, Kolerakyrkogård och Jungfrukällan. På den andra sidan visar Anundshögsområdet med alla gravhögar, skeppssättningar, runsten med runstensbron till vadet och punkter där det finns informationsskyltar.
TEMAGUIDNINGAR FRÅN ANUNDSHÖG JULI 2017
1 juli 2017


Blomstervandring kring Anundshögsområdet.


Badelunda hembygdsförening


9 juli 2017


Badelunda hembygdsförening anordnar en resa med utlandsrunstenar trakten kring Anundshög.


Badelunda hembygdsförening
http://www.badelunda.se/doc/Runstensresan1.pdf
16 juli 2017


Badelunda hembygdsförening anordnar en resa till gravhögar med namn efter tre kungar av Ynglingaätten.
Badelunda hembygdsförening
 

SENSATIONELLA UPPTÄCKTER VID ANUNDSHÖG
 Sensationella upptäckter har grävts fram under juni 2017 vid Anundshög i Västmanland
av det internationella arkeologiska teamet med Stiftelsen Kulturmiljövård som samordnare.


De har funnit den medeltida tingsstugan, funnit två stenar från skeppsättningar, stolphål till trästolpraden och det mest sensationella en mystisk stenplattform ca 12 x 4 m (ungefär 60  procent om vi tänker att ingången var placerat i mitten) med cirka 10-15 små synliga stenkonstruktioner, där många överlappar varandra. Det som gör att stenplattformen är intressant är att två små resta stenar markerar ingången med två platta stenar, den innersta gångstenen är en platt sten av ”kattsilver” (glimmerskiffer). Den mystiska stenplattformen har täcks över med väv till en framtida utgrävning.


P.S. Jag var inte på de två visningarna, så jag vet inte hur arkeologerna tolkar fynden. Det är mina egna tolkningar sett genom mina ögon.


Läsa mer: Stiftelsen KM http://www.kmmd.se/


ANUNDSHÖG – Labyrinten vid Tibble 
 
Söndag 13 augusti 2017
 
Labyrintspel på Badelundaåsen vid Tibble
 
Läs mer: Badelunda hembygdsförening
 
 
ANUNDSHÖG – ARKEOLOGIDAGEN 2017
 
Söndag 20 augusti 2017
 
 – I skuggan av Anundshög –
Upplev järnålder och medeltid vid Anundshög
ett heldagsprogram för hela familjen, kl 11–15 vid Anundshög. Fritt inträde!
 
Föredrag av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård, ca 30 min
o ”Vilka var kvinnorna i Tuna?” (Stefan Elgh), 11.30
o ”Sommarens forskningsgrävning vid Anundshög” (Kristina Jonsson), 13.30
Plats: Besökscentret vid Café Anund
 
 
ERIKSGATAN GENOM VÄSTERÅS
 
Erikgatan från runsten i väst till ANUNDSHÖG
 
Cykelguidningen genom Västerås efter den gamla Eriksgatan
Söndag september 2017
 
Läs mer: Badelunda hembygdsförening
 
BILDER FRÅN ANUNDSHÖGSOMRÅDET
 
Teckningar. målningar eller fotografier från Anundshögsområdet sökes.
 
Inlämning: 7 oktober 2017
Vernissage: Vernissage 28 oktober 2017
 
Mer information: Stiftelsen Kulturmiljövård
 Nyheter om Arkeologi & Historia juni 2017
 

TUNAGÅRD I VÄSTMANLAND UNDERSÖKS

Jämmertuna (Gembertuna) i Köping var handelsstadens föregångare. Jämmertuna gravfält har grävts ut. Nu undersöker SAU om det finns några fler spår efter Jämmertuna.

SAU 2017-04-11. Nästa gäng drar i fält…
http://www.sau.se/nasta-gang-drar-falt/

 

HISTORISKA BÖCKER STÄLLS UT PÅ VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEK

 

 

Läsa mer: Kihl, Ann Christine 2017-05-24. Stiftsbiblioteket firar 700 år – nu öppnar Raritetskabinettet. Vlt.se
https://www.vlt.se/logga-in/stiftsbiblioteket-firar-700-ar-nu-oppnar-raritetskabinettet

 

 

 

PERSONAL UTBILDAS FÖR ATT SÖKA EFTER SAMISKA LÄMNINGAR I VÄSTMANLANDS, DALARNAS OCH GÄVLEBORGS LÄN

 

 

Läs och lyssna: Heikki, Jörgen 2017-05-16. Samisk historia i Mellansverige lyfts fram. Sameradion ( SVT Sápmi.

 


 

Västmanlands läns museum 2017. Regionen beviljas utvecklingsbidrag av Statens kulturråd. 

Länsmuseet Gävleborg. Samiska platser i Gävleborg.


 

 

TEORIN ATT SAMER VANDRADE NED PÅ 1600-TALET

 

Kolberg, Asbjørn 2017-03-17. I grenseland – sørsamisk i Midt-Norge. Dr. Yngvar Nielsen – helt eller skurk? Forskning.no

 


 

 

 

FÖRSAMISK HÄLLMÅLNING FUNNEN I NORGE

 

En figur nedanför en klippblock som visar ett människoansikte i profil har hittats vid Grimstad, Aust-Agder, i Norge.

 

2017-05-10. Dette har de aldri funnet i Aust-Agder tidligere. NRK Sörlandet.


 

SAMISKT BÅTBYGGE I NORGE PÅ VIKINGATID

 

Westerdahl, Christer  2017-05-22

Det äldre samiska båtbyggeriet vid Norskehavet. Sametinget


 

METALLSÖKARE STORT PROBLEM I NORGE

 

Ett stort antal gravfält i Norge har genomsöks med metalldetektorer.

 

Läsa mer: Holtung, Hege There 2017-05-28. Jakter på gravplundrere. Nrk.no

RIKA FYND FRÅN GUDME I DANMARK

Ulriksen, Jens 20??. Find-rich settlements from theLateIronAgeandtheVikingAgeandtheirexternalcontacts


 

 

SKELETT FUNNA I NÄRHETEN AV BARUMSKVINNAN I SKÅNE

 

Läsa mer: Nordell, Henrik 2017-05-18. Här är arkeologernas teori om skelettet i Kiaby. 24Kristianstad.se


 

UTGRÄVNINGAR VISAR PÅ EN HÖGSTATUSGÅRD I ÖSTERGÖTLAND

 

Vid Ströja, utanför Norrköping, i Östergötland har arkeologer från Arkeologikonsult funnit spår efter en högstatusgård från järnåldern.

 

Arkeologikonsult 2016-05-16. Fortsatta undersökningar vid Ströja.


Arkeologikonsult 2016-06-17. Fyndfrossa i Ströja


Arkeologikonsult 2017-05-17. Svärdsdetaljer från Ströja.
http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/129-svaerdsdetaljer-fran-stroeja

 

måndag 15 maj 2017

Nyheter om Arkeologi & Historia 15 maj 2017
SAMER I MELLANNORRLAND


Seminariedag: Samer i Mellannorrland 20 maj 2017. kl. 11.00 – 17.00


 


Plats: Murberget, Härnösand, i hörsalen och på skogssamevistet.


 


Seminariet är kostnadsfritt


11.00 "Samer i Västernorrland". Ewa Ljungdahl, arkeolog på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.


Pause för fika och lunch.


13.00 107-åringen som förlorade sitt land och försvann. Mårten Nilsson och lappmarkens kolonisation. Gudrun  Norstedt författare och doktorand på SLU.


14.00 Samer i syd - deras långa historia och möten med "nordmän". Inger Zachrisson, arkeolog, docent och  tidigare förste antikvarie vid Historiska museet, Stockholm.


15.00 "Skogssamevistet på Murberget". Samiska byggnader från Malå, Arjeplog/Arvidsjaur. Jörgen Stenberg,  renskötare och jojkare från Malå.


 
 


SYDSAMISKT PROJEKT FÅR EN HALV MILJON KRONOR


 


Projektet Ohtesedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige; Gävleborgs, Dalarnas och Västmanlands län, har fått 500 000 kr från Kulturrådet för insamling av uppgifter om samer och att arkeloger besöker platser där samer vistats i de berörda länen. Det är ett samarbete mellan Gaaltje – sydsamiskt centrum och länsmuseerna i de ovannämnda länen.


 


Källa: Edberg, Jonas 2017-05-13. Miljonbidrag till kulturprojekt. Västerås Tidning. S. 13.


 


REN- OCH ÅLGHORN FRÅN VIKINGATIDEN FRÅN SIGTUNA HAR ANALYSERATS


 


Schyman, Joakim 2012. Proveniensbestämning av vikingatida hornmaterial- En studie utifrån stabila isotoper. Masteruppsats 2012. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
pdf.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537949/FULLTEXT01.pdf


 
Karlsson, Johnny 2015. SPILL OM DJUR, HANTVERK OCH NÄTVERK I MÄLAROMRÅDET


UNDER VIKINGATID OCH MEDELTID. Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.
 


SPÅR EFTER SAMER PÅ ISLAND?


  To die into the mountain. A study of a Northwestern Icelandic burial mound and the Sámi cultural influences in Viking Age Iceland
 
FOTOGRAFEN OCH RAGGARNA


Fotografen Kjell-Åke Jansson porträtteras i VLT om hans mångåriga fotoprojekt om raggare.

Läsa och titta mer: Jersenius, Erik 2017-04-27. Manlig bilkultur i uppluckring. VLT. S. 5-7
SAMER I HÄLSINGLAND


 


Läsa mer: Ericson, Peter 2017-05-14. Bollnäs och samerna. Del Ett: Arkeologiska rön i utkanten, boställen i arkiven, en sejte och kustskogssamer…Bloggen South Saami History
 
HÖKJAKT PÅ JÄRNÅLDERN  OCH MEDELTIDEN I NORGE


 
Läsa mer: Orten Lie, Ragnar 2016. Falkonering med hauker. Spor nr 1 2016.
DÅ DJUREN GICK HUNGRIGA I FINLAND


Isotopanalyser av skelett från får visar de gick hungriga på medeltiden, vilket tyder på att människorna hade det tufft också.


Naturresursinstitutet Luke. 2017-02-10. Benen och tänderna avslöjar: förfäderna till finsk boskap och finska får levde i hårda förhållanden i synnerhet på medeltiden.

UPPSATS OM HÄLLRISTNINGAR


 Eriksson, Caroline 2016. Sublima ristningar. Sökandet efter bronsåldersideologi i hällristningsområden kring Enköping, Norrköping och Skåne. Masteruppsats i arkeologi.


 Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.