måndag 30 maj 2016

Nuheter om Arkeologi och Historia juni 2016


DEN FÖRSTA BOKEN OM SYDLIGASTE SAMERNAS HISTORIA

Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen (2016) av Jouni Tervalampi


 

AVHANDLING OM SYDSAMISK FÖRHISTORIA

Disputas: Enhet og mangfold i sørsamisk forhistorie

Arkeologen Hege Skellberg Gjerde vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse


GUIDNINGAR OM SAMISK HISTORIA

Historikern, Peter Erikson, anordnar guidningar i på historiska samiska platser i Sverige.


POPULÄR HISTORIAS GUIDE TILL SOMMARENS ARKEOLOGIGUIDE

Varken Anundshög eller högarna vid Gamla Uppsala platsar i arkeologen, Anna Lihammars, tips på tio arkeologiplatser värda att besöka i ”Arkeologens sommarguide” i Populär Historia Nr 6/2016. De som platsar är bland annat Sala silvergruva, älgristningarna vid Nämforsen och Kiviksgraven.

BESÖKA VIKINGATIDA STADEN BIRKA SOMMAREN 2016


AKTUELL ARKEOLOGI - VAR NÅGONSTANS GRÄVS DET I SVERIGE?

Läsa mer: Besök en arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetets K-Blogg.


 

FOTOUTSTÄLLNINGAR I VÄSTERÅS SOMMAREN 2016

 

FÖRBJUDNA BILDER FRÅN POLISMUSEET I STOCKHOLM

BILDER I BESLAG

Sommaren 2016

Västmanland läns museum, Karlsgaten 2, Västerås


NYHETER OM FOTOGRAFI SOMMAREN 2016

TIDSKRIFTEN CAMERA NATURA STÄLLER UT FOTOGRAFIER I VÄSTERÅS

Foton från Camera Natura

Nordens äldsta naturfototidskrift.

 

1 juni - 20 augusti

Västerås stadsbibliotek, i hörsalen.


 

FOTOGRAFIER FRÅN HASSELBLADSSTIFTELSEN UTSTÄLLDA I VÄSTERÅS

Västerås 16 APR - 4 SEP 2016

 

16 april – 4 september 2016

Västerås konstmuseum

Karlsgatan 2, mellan Centralstation och köpcentret Gallerian.

Still Life/Work Life från Hasselbladstiftelsens samling är den första i en serie tematiska utställningar som belyser Hasselbladstiftelsens fotografiska samling. Utställningen förenar verk från två olika genrer: stilleben och dokumentarism. Fotografier som dokumenterar arbetslivet växelverkar med stilleben av varor, verktyg, vardagsföremål och mat. Samspelet mellan arbeten från båda genrerna – av 25 olika fotografer – speglar både fotografiets kulturhistoriska utveckling och bredden i Hasselbladstiftelsens samling.

Curatorer: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers.

I utställningen presenteras verk av:
Marie Andersson, Yngve Baum, Kerstin Bernhard, Elina Brotherus, Dawid, William Eggleston, Monica Englund, Hiroshi Hamaya, Kerstin Hamilton, Jean Hermansson, Lars Johansson, Ulla Jokisalo, Sune Jonsson, Stig T. Karlsson, Tuija Lindström, Lennart Nilsson, Georg Oddner, Irving Penn, Walid Raad, Björn Rantil, Åsa Stjerna, Trine Søndergaard, Tuuli Truhponen, Filippa Zambon och Pernilla Zetterman.


KVINNLIGA SMYCKEN PÅ 500-600-talet

 

Kvittingen, Ida 2016-03-27. Hvorfor ville noen kvinner i jernalderen skille seg ut med eksotiske smykker? Forskning.no


BOPLATSGROPAR I KLAPPERSTENSFÄLT ÄR FÖRVARINGSSGROPAR FÖR FÅGEL

 

Nu har boplatsgropar i klapperstensfält fått sin förklaring. Arkeologen, Frida Palmbo, och hennes kolleger har nu lyckats lösa gåtan med dessa gropar.


Egentligen, inga förvånade resultat, då man finner många sådan här gropar intill fågelfångstanläggningar.

 

Palmbo, Frida 2016-05-20.  Boplatsgropar i klapper på Öberget – nya resultat inom arkeologin!  Bloggen: Kulturmiljö i Norrbotten.


 

ODEN PÅ HÄST AVBILDAD PÅ GULD

TT. Guldmedalj från 400-talet hittad i åker. 2016-04-15. Svd.se


 

RUNSTEN - UPPLÄNNINGEN HÖGG IN RUNOR I SKÅNE

Källström, Magnus 2016-05-22-Runor på väggen och högt upp under nocken


SAMISK GRAV FRÅN ROMERSK JÄRNÅLDER I NORRBOTTEN

Carina Bennerhag Frida Palmbo 2015.En brandgrav från romersk järnålder Arkeologisk räddningsundersökning av Raä Töre 50:1, grav- och boplatsområde. Norrbottens museums rapport 2015:16
http://norrbottensmuseum.se/kulturmiljoe/arkeologi/rapporter-norrbottens-museum/2015.aspx

VIKINGABOPLATS UPPTÄCKT I KANADA

Läsa mer: Hagnestad, Rebecca 2016-04-01. Ny vikingaboplats kan ha hittats i Kanada. Expressen.se

tisdag 10 maj 2016

Nyheter om runstenar våren 2016

Nyheter om runstenar våren 2016

DALMÅLET UPPSTOD I VÄSTMANLAND

Runforskaren, Magnus Källström, har upptäckt att runstenarna från Berga (idag står de vid Thams park) i Skultuna och andra runstenar i Västmanland var ristade på dalmål.

Även om de ovanstående dragen också finns i andra svenska dialekter är det kanske inte alltför långsökt att tänka sig att vi i de västmanländska runinskrifterna faktiskt kan ha fröet till senare tiders dalmål, skriver Magnus Källström i Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring.

Källström, Magnus 2012. Skriftnorm och runsvensk dialekt – en pilotstudie från Västmanland. M. Bylin et al. (red.) Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. Stockholm. S. 110–122.
http://www.raa.se/app/uploads/2014/05/SSH12_Kallstrom.pdf

SKRIV SOM DET LÅTER – RUNRISTARE RISTADE PÅ DIALEKT

Västmanland har aldrig haft en enhetlig dialekt, utan den kan delas in i tre dialekter, rumpmas-dalmål efter Strömsholms kanal, där varje brukssamhälle har sitt bruksmål, mälardalska som är en del av gnällbältet och öster om Svartån. 

 Nu har runforskaren, Magnus Källström, upptäckt att runristare skrev på dialekt, de högg in ord som det lät i trakten. Det visar att runstensbältet i östra Västmanland var språkligt indelat i två delar, ett i söder och ovanför. Runstensmästaren Litle var västmanlänning och verksam norr om Lillån-Stora Myran-Sjömyran.

Källström, Magnus 2012. Skriftnorm och runsvensk dialekt – en pilotstudie från Västmanland. M. Bylin et al. (red.) Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. Stockholm. S. 110–122.
http://www.raa.se/app/uploads/2014/05/SSH12_Kallstrom.pdf
Tervalampi, Jouni 2010. Det ”äkta” Västmanland.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.se/2010/02/det-akta-vastmanland.html


VÄSTMANLAND HAR FÖRLORAT EN RUNSTEN

De två runstenarna från Grällsta i Kila socken i Västmanland är i verkligheten en runsten.
Läsa mer: Källström, Magnus 2012. Två blir en: Om Grällstastenarna i Kila (Vs 27 och Vs 28) och något om vikingatidens brobyggande i: Futhark. International Journal of Runic Studies 2. S. 177–191. (tryckt 2012)

FINLANDS ENDA RUNSTEN RESTES AV EN RISTARE FRÅN ENKÖPINGSTRAKTEN I UPPLAND


RUNSTENAR BERÄTTAR OM VIKINGAFÄRDER TILL DE BALTISKA SMÅRIKINA
Hedlund Stylegar, Frans Arne 2016-05-04. Vikinger i austerveg. Bloggen: Arkeologi i nord
http://arkeologi.blogspot.se/2016/05/vikinger-i-austerveg.html

RUNSTEN FRÅN VÄSTMANLAND I BOK


Runstenen från Fågelbacken vid Badelundaåsen, tillhörande vikingatida gården Jädra (Hubbo socken), är med i boken Fibula, Fabula, Fact – The Viking Age in Finland (2014).

ERIK – OKÄND RUNRISTARE GJORDE RUNSTEN I MÖKLINTA I VÄSTMANLAND

Från Forneby till Gamla Uppsala – några nyheter om runristaren Erik Magnus Källström
HumaNetten Nr 32 Våren 2014

RUNSTENSVANDRING I SIGTUNA I UPPLAND

Sigtunas kommun har gjort en snygg guide över runstensvandring i deras Sommar turistbroschyr 2016

NY TOLKNING AV RÖKSTENEN

Läsa mer: Holmberg, Per 2015. Svaren på Rökstenens gåtor: En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet. Futhark 6 (2015)