fredag 2 januari 2015

Arkeologi & Historia Januari 2015

Nyheter om Arkeologi & Historia Januari 2015

BOK OM SYDSAMISK HISTORIA

”Deres tradisjonelle tilholdssteder når det gjelder reindrifta, har vært fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør – og i Sverige fra Tärnaby i nord til Idre i sør. Arkeologiske undersøkelser har vist at sørsamene i tidligere tider holdt til i et langt større område. I Sør-Norge er det spor etter dem helt ned til Valdres, Hallingdal og Sør-Østerdalen og i Sverige ned til Dalarna og lenger østover mot Bottenviken.”


Samer sør for midnattssola
Sørsamenes historie, kultur og levemåte
Leif Braseth
Fagbokforlaget (2014)

SKRIDFINNENS SKIDA FRÅN DALARNA DATERAD

Den samiska glidskidan från Ärnäs i Dalarna har 14C-daterats till cirka Kristi födelse, det vill säga ungefär 2000 år gammal.

Läsa mer: Wehlin, Joakim 2014. Skidan från Ärnäs, dalarnas äldsta!. Dagsverket Nr 4 2014 (s. 8-10)


SAMER FRÅN JÄRNÅLDERN I NORGE
I Maja Krzewińska med fleras studier ”Mitochondrial DNA variation in the Viking age population of Norway” (2014) av 56 skelett mellan 550-1050 e. Kr finns det möjligen fem personer med samiskt mtDNA.
Maja Krzewińska, Gro Bjørnstad, Pontus Skoglund, Pall Isolfur Olason, Jan Bill, Anders Götherström and Erika Hagelberg 2014. Mitochondrial DNA variation in the Viking age population of Norway. http://rstb.royalsocietypublishing.org on December 11, 2014.

Maja Krzewińska et al 2014. Supplement. http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/suppl/2014/12/04/rstb.2013.0384.DC1/rstb20130384supp1.pdf
ANALYS AV SAMISK LÄKEKONST VISAR PÅ STOR KUNSKAP
Andersson, Camilla 2014-12-02 Samisk läkekonst. Samiskt Informationscentrum
EN ANNAN BILD AV SOCKENLAPPAR

Historikern Peter Ericson porträtteras i Samefolket 11-12/2014 och sade:

- I alla fall in på 1800-talet fanns det rätt välmående sockenlappar. En del familjer kunde ha såväl fem-sex personer som tjänstefolk.

Lindstrand, Åsa 2014. Hittills osynlig sydsamisk historia. Samefolket 11-12/2014. (s. 34-35)

SAME VANN ETT AV VÄRLDENS FÖRSTA LÅNGLOPP

 Ett av världens första långlopp gick mellan Falun och Gävle den 20 februari 1897. Trettionio skidåkare ställde upp. Samen Anders M. Kuoljok vann tävlingen.

Läsa mer: Olsson, Daniels Sven 2014. ”På skidor är jag mycket bättre än du…” . Dagsverket Nr 4 2014 (s. 4-5).


NORDFENNOSKANDINAVISK BOPLATS FRÅN DALARNA DATERAD

Ett hus med nedgrävt golv med en omgärdad vall från Finnhed i Dalarna har del utgrävts och blivit daterad.

Hallgren, Fredrik (osteologisk analys Lisa Hartzell) 2014. En mesolitisk boplatsvall vid Finnhed i Älvdalen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:6. http://www.kmmd.se


FOTOBOK OM FOTOGRAFEN MARTIN ADLER
Läsa mer: Tervalampi, Jouni 2014-12-28. Recension Fotobok: Martin Adler Moments (2014). Glädjens Akademi. 26 x 25 cm.  132 sidor, med 112 fotografier, varav cirka hälften är i färg och i svartvitt.
Boken finns att köpa på museibutiken Karlsgatan 2 i Västerås, Akademibokhandeln på Igor och Gallerian i Västerås. På nätet: Glädjens Akademi http://martinadler.se/
Utställningen Ögonblick med Martin Adlers fotografier och filmer pågår till och med 1 mars 2015 på Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2
http://vasteraskonstmuseum.se/utstallningar/exib/martin-adler-ogonblick/
Tervalampi, Jouni 2014-12-29. Recension. Fotoutställning Martin Adler - Ögonblick. Västerås konstmuseum. 22 november 2014 – 1 mars 2015.
http://tervalampi.wordpress.com/2014/12/29/fotoutstallning-martin-adler-ogonblick/
ARKEOLOGEN TORUN ZACHRISSON FÅR PRIS
Läsa mer: Larsson, M. Åsa 2012-12-11. SAU Vetenskapliga Pris 2014.

NORDENS ÄLDSTA VENDELTIDA STAD RIBE I DANMARK ANLADES ÅR 705
Läsa mer: Price Persson, Charlotte 2014-12-15. Forskere: Danmark fik sin første by 70 år tidligere end troet. Videnskab.dk

ENKÖPING GRUNDLADES MELLAN 1050-1100 TALET
Läsa mer: Arkeologikonsult.se 2014-11-21 Bebyggelse från 1000-talets andra hälft i kvarteret Fältskären.

JÄRNÅLDERN OCH KULTURMILJÖ I HALLAND
Arkeologi i Halland. Ny bok om sydhalländsk järnålder.
Arkeologi i Halland. 2014. Med hjärta och hjärna. En vänbok till Elisabeth Arwill-Nordbladh
Red: Henrik Alexandersson, Alexander Andreef & Annika Bünz.
Göteborgs Universitet, Institutionen för Historiska studier
BOTARC serie A, Gothenburg Archaeological Studies, vol 5.
Göteborg 2014
http://arkeologiihalland.blogspot.se/2014/12/vanbok-till-elisabeth-arwill-nordbladh.html
Häggström, Leif. 2014. Djur vatten ägande i i Hallands historia.
Arkeologiforum.se
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,6519.msg75320/topicseen.html#msg75320
ÄLDRE NUMMER AV DEN NORSKE TIDSKRIFTEN VIKING FINNS SOM PDF
Norska tidskriften Viking 1937-2008
https://www.duo.uio.no/handle/10852/37522