onsdag 23 april 2014

Nyheter om Arkeologi & Historia maj 2014BOK OM BISKOP OSMUND

Skaras Stiftshistoriska Sällskap med titlen:

'Biskop Osmund - missionär i Sverige under slutet av vikingatiden'.

BOK OM KYRKOGÅRD I VÄSTERÅS DÄR ENBART DE RIKAS SKILDRAS, MEN DÄR ÄVEN FATTIGA BEGRAVDES

Västmanlands Kulturmiljöförening har gett ut ”En skrift om kulturhistoriskt intressanta gravar på Östra Kyrkogården i Västerås”, skriven av historikern Iréne Arteus. En bok om 47 personer som begravdes på Östra Kyrkogården där enbart rika porträtteras som bland annat häradshövdning Adolf Richard Ahlborg, spannmålshandlaren Johan Carl Boman med flera.

En helt otidsenlig turistpresentbok, enligt mig. Det jag förknippar med Östra Kyrkogården är Estoniamonumentet, de begravda från Spanska sjukan 1918 och massmördaren Filip Nordlund och de nämns inte med en rad. Fast förvånad blir jag inte. Tittar man på böcker som getts ut av föreningen så kan Västmanlands Kulturmiljöförening främst beskrivas för bevarande av rikas kulturmiljöer.

Läsa mer: Kihl, Ann-Christine 2014-04-16. Gamla gravar som gör kyrkogården levande. Vlt.se
http://vlt.se/kulturnoje/1.2456220-gamla-gravar-som-gor-kyrkogarden-levande

Västmanlands Kulturmiljöförening
http://www.kulturmiljo.se/

ELDSLAGNINGSSTENAR FRÅN JÄRNÅLDERN

Arkeologen Anne Monikander skriver om olika sorters eldslagningsstenar och deras fyndmiljöer i artikeln ”Den äldre järålderns eldslgningsstenar” i Fornvännen 2014/1. Hon har även gjort en förtäckning över eldslagningsstenar. En ytterligare eldslagningssten av typ 3 fann Kjell-Åke Jansson i en källa i Badelunda socken när han rensade den för att få igång källan.

Monikander, Anne 2013 (Excel fil) Database of measurements of 171 strike-a-lights from the Iron Age.


STOCKBÅTAR I SVERIGE

Heter en artikel av Sila Sokula och Bo Ejstrup i Fornvännen 2014/1. De har funnet ett sätt att datera urholkade stockbåtar genom att jämföra de daterade stockbåtarna hur de ser ut. Mycket intressant artikel som man skulle kunna praktisera på de stockbåtar som finns vid Surahammars hembygdsgård. Två stockbåtar från Västmanland finns med i förteckningen, dels en stockbåt från Skinnskatteberg och stockbåten från Halvarsviken i Åmänningen i Västmanland (Västervåla 46) men har placerats i Uppland (förmodligen har de trott fyndet var från Östervåla i Uppland).


VIKINGAR BAR BYSANTINSKA HJÄLMAR

På minst två högstatusplatser i Skandinavien som Hedeby och vid Garnisionen på Birka har arkeologer funnit spår efter bysantiska hjälmar som bars av väringgardet i Konstantinopel (dagens Istanbul i Turkiet) och finns avbilade i dokumentet Madrid Skylites. Den som bar hjälmen från Garnisionen på Birka kan varit befälhavaren för Birkas skyddskår.

Läsa mer: Kalmring, Sven 2014. A conical bronze boss and Hedeby`s Eastern connetion. Fornvännen 2014/1.

VIKINGATIDA HANKGÄRDESGÅRD I GÄSTRIKLAND

Läsa mer: Wågström, Joanna 2014-04-16. Hittade gärdesgård från vikingatiden.(Arbetarbladet)
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7065575-hittade-gardesgard-fran-vikingatiden

VENDELTIDA FYND I GNISTA

Hennius, Andreas 2014-04-11. Fina fredagsfynd – lägesrapport från Gnista. SAUblogg
http://www.saublogg.se/2014/04/fina-fredagsfynd-lagesrapport-fran-gnista/

VENDELTIDA FYND I ULLTUNA I UPPLAND

Hult, Helena 2014-04-09. Gravarna under logen. SAUblogg
http://www.saublogg.se/2014/04/gravarna-under-logen/

FORNTIDVANDRING I NORDANSTIG I HÄLSINGLAND

Nordanstigs kommun och Nordanstig Turism med stöd av Länsstyrelsen i Gävleborg har gett ut en 44 häfte om  Fornminnen i Nordanstig (2014) där det bland annat skrivs om ”Samer i Bergsjö”, ”Vettbergets fornborg”, ”Avrättningsplatsen vid Stigsängarna”, ”Häxprocesser i Ilsbo” och mycket mera.

Läsa mer:


Läsa eller ladda ned i pdf: Fornminnen i Nordanstig (2014)