torsdag 2 januari 2014

Arkeologi & Historia Januari 2014

EFTERLYSNING: OM EN RENRISTNINGEN I MEDELPAD
200 meter väster om Gryttjom i Hässjö socken ligger en berghäll med ristningar (Hässjö 115), bland annat en 15,5 cm lång ren avbildad. Enligt Fornsök ska det finnas fler figurer under mossan. Är det någon som vet mer om dessa ristningar?

LAPPNAMN I DOMBÖCKER
Nu har de olika släktforskarföretag börjat skannat in domböcker. Finner du någon lapp (same) i någon dombok i Gävleborg län, Värmland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Närke och söderut av ren tillfällighet får du gärna tipsa och mejla mig.
Du kan få någon av mina böcker som belöning.
Fler efterlysningarHERMAN LINDQVIST SAMER

Herman Lindqvist skriver i Aftonbladet: ”Historien om svenskarnas behandling av den samiska befolkningen har aldrig riktigt blivit skriven.”

Lindqvist, Herman 2013-10-26 . Om samerna vore indianer skulle vi höra. Aftonbladet.se
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article17728172.ab


NATIONALSÅNGEN KOM TILL FÖR ATT LÄRA STOCKHOLMARE

Västmanlänningen Rickard Dybeck skrev Du gamla, du friska, enligt Märta Ramsten i artikeln ”Rör inte vår nationalsång!” i Spaning 20-21/2013, :

Han ville få stockholmare att inse vilken värdefullt musikaliskt arv som fanns och som borde ”återerövras”.

Textraden Du gamla, du fria tillkom år 1905.

SPANING 2013 – TEMA MUSIK

Spaning 20-21 2013 är ett temanummer om musik. Det skrivs om en trumslagare från Närtorpet i Lillhärads socken, musikföreningen Nutida Musik i Västerås, punkgruppen Charta 77 från Köping och mycket mer.
P.S. En recension av min bok Eriksgatan genom Västerås (2013) på Notiser sidan 4.
Hämta, läs eller ladda ned Tema musik. Spaning  20-21 2013.

Jouni Tervalampi Eriksgatan genom Västerås (2013)
http://tervalampi.wordpress.com/2013/11/28/eriksgatan-genom-vasteras/

SKEPPSSÄTTNING FRÅN BRONSÅLDERN I DALARNA?

En skeppsättning från bronsåldern har funnits i Dalarna. Det menar arkeologen Joakim Wehlin i artikeln ”Dalarnas bronsålder – finns den?” i Dagverket Nr 3 2013. Han skriver:
”Två rösen av bronsålderskaraktär har undersöks på Tingsnäs udde i Leksand. Ett av dessa är av särskilt intresse. I röset fanns en skeppssättning”

Dagverket Nr 3 2013.

Läsa mer om skeppssättningar Rogsta socken i Hälsingland:
Wehlin. Joakim 2013. Långrösen och skeppssättningar.
http://arkeologigavleborg.blogspot.se/2013/04/langrosen-och-skeppssattningar-i.html

TUNA och TINGSPLATSER

I Populär Arkeologi 4/2011 skriver Katarina Eriksson i artikeln ”framgrävt vid högs kyrka” om ett fynd vid Högs kyrka som de tolkar som en tidig medeltida tingsplats.
I Populär Arkeologi 4/2013 skriver arkeologerna Alexandra Sanmark och Sarah Semple i artiklen ”arkeologin kan berätta mer om de nordiska tingsplatsen” om de norska tunanläggningar att de har fungerar som tingsplatser.
I Populär Arkeologi 3/2013 skriver Anneli Sundkvist i artikeln ”vad betyder ”tuna”? gilltuna ger några av svaren” om att Gilltuna väster om Västerås i Västmanland var en ordinär inhägnat gård då arkeologerna inte kunde finna lyxföremål i som tyder på hög status. Hon ställer sig frågan?

- Kan Gilltuna har varit en samlingplats? Är hägnaden runt husen tunet och det stora gårdstunet en fredad zon för lokalt ting eller annan juridisk funktion?

Själv ställer jag frågan?

- Flyttade tinget från tunagårdarna till tingshögar och andra formar av tingsplatser ute i det fria på vikingatiden?
  

SKALLARNA FRÅN KANALJORDEN ANALYSERADE

Under några år har arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård grävt vid Kanaljorden i Motala i Östergötland. Under utgrävningar 2009-2010 fann man en 14 x 14 meter stor stenpackning och kraniedelar från 11 personer, nio personer i åldern 15-45 år, ett 1,5 år gammalt barn och ett nyfött barn.(I rapporten står det tio vuxna och ett spädbarn).
Var de döda från Kanaljorden döda efter strider eller en rituell plats för döda?
Att man bygger en 14 x 14 meter stor stenpackning en halvmeter under vattnet i en sjö tyder är en medveten handling och bör inte uppfattas som en aggressiv handling. Två av skallarna satt fast på stavar. Skallar på pålar i vår värld kan tolkas som en våldsam handling, vilket inte behöver vara för 8000 år sedan.  Det var inte bara kranium som var fastsatta på stavar utan även en utskuren stiliserad träfisk med hål i mitten har suttits fast på en trästav som syntes strax ovanför vattenytan.

DNA-analyser

Dna-analyser gjordes från tänder från nio kranier samt ett lårben och skenben. Endast av sju tänder lyckades forskarna få fram dna. Av dna-analyserna kan man utläsa av de sju stycken kranium där man få fram dna var fyra män och tre kvinnor. Analyser av kvinnligt förhistoriskt dna från skallarna visar endast ett släktskap mellan två män (Motala 2 och 12) som kan ha släktskap på mödernesidan. De övriga var inte släkt. De som blev rituellt begravda i den grunda strandkanten kan delas in i tre kvinnliga haplogrupper grupper: U2e1(2 st), U5a (2 st) och U5a2 (3 st). Alla män hade olika y-dna: I, I2, I2a1b och Q1a2a.
I rapporten står det inte om man lyckade utvinna dna från de två kranier som var fastsatta på stavar, eller om man lyckades om de var män eller kvinnor. Eller, vilket analysnummer de ska kopplas till.

Mittnik, Alissa & Krause, Johannes 2013. Mitchondrial genome analysis.
Lazaridis, Iosif & Renaud, Gabriel 2013. Sex determination and Y chromosome analysis.
http://biorxiv.org/content/biorxiv/suppl/2013/12/23/001552.DC1/001552-3.pdf
Hallgren, Fredrik 2011. Kanaljorden - Skulls in the lake.
http://www.northerntrb.net/Kanaljorden_skulls.html

STULNA STIGBYGLAR FRÅN VIKINGARNAS INVASION AV ENGLAND 1014?

Antikvarien Barbro Johansson på Västmanlands läns museum skriver om stigbyglarna från kammargraven i Norsa i Köping i Västmanland i artikeln ”Varifrån kom ryttaren i Norsa?” i Köpinsboken 2104.
Hon har analyserat stigbyglarna och stigläderbeslaget med silverbleck och anser att de är från England då de är väldigt lika engelska stigbyglar typ 2cii som daterats till 1009-1013.
År 1014 angrep Knut den store England med en stor flotta? Var den döde krigaren från Norsa med på Knut den store invasion och tog stigbyglarna med silverbleck som krigsbyte med sig hem till Köpingstrakten?

STORHÖG OCH FORNBORG I ÅRSBOK

Lennart Stenfelt skriver i artikeln ”Ett spännande projekt tar form i Arboga” om Arbogas största hög ”Aleholms Hög” (Arboga 8) och Thomas Söderberg skriver i artikeln ”Historier om en borg” om Halvardsborg utanför Arboga i Hembygsföreningen Arboga minne årsbok 2014.  

HÄLLMÅLNING  UPPTÄCKT I VÄSTERBOTTEN
Västerbottens museum 2103.Nytt hällmålningsfynd från stenåldern
http://www.vbm.se/sv/for-medierna/pm.2013/pm-131213.html


ASEA-UPPFINNARE I BOK
Sture Eriksson har skrivit boken Jonas Wenström : välkänt och okänt : en berättelse om elkraftpionjärer (2013).

- Västerås hade med största sannolikhet inte sett ut som det gör idag utan Jonas Wennström, sade Sture Eriksson till Västerås Tidning.

Alexandersson, Madeleine 2013-12-14. ”Wenström har fallit i glömska”. Västerås Tidning.

ASEAS KAPITALISTISKA ENKLAV I STALINS SOVJET

Journalisten Anders Lif skriver i artikeln ”Västeråsarna i Stalins Sovjet” i Företagsminnen 2013:5 hur det var möjligt att Wallenbergfamiljen kunde ha det fungerande kapitalistiska företaget ASEA i Sovjetunionen.

NORGES ÄLDSTA KYRKA FRÅN VIKINGATID
Norges äldsta kyrka hittades på Veøya - ”den heliga ön”- i Romsdal 1992 av arkeologen Brit Solli. Sommaren 2011 gjordes en magnetometer och georadarundersökning av platsen. Nu visar resultaten spår efter två kyrkor och ett klocktorn.
Läsa mer: 2013-12-07. Slik fant de Norges eldste kirke på Veøya. RbNett.no
http://www.rbnett.no/nyheter/article8769151.ece

FOLKVANDRINGSTIDA GULDFYND I NÄRKE

En bit av en guldring har hittats på åkern vid Råsta i Stora Mellösa socken i Närke.

Läsa mer: Arkeologgruppen 2013.  Guldtenen i Råsta.
 http://www.arkeologgruppen.se/

ETT KVAR GLÖMT JAKTSVÄRD FRÅN KUNG FREDRIKS 1 JAKT?

En jägare kan ha funnit ett jaktsvärd från kung Fredrik 1 jakt i Nora 1737 då kungen skall ha fällt fem björnar, tolv älgar, tre vargar, tre lodjur och en räv. Svärdet hittades cirka 10 meter från en gammal väg vid Östra Sund i Nora socken i Närke. Jaktsvärdet var till för att avliva djur och det var knappast kungen själv som avlivade djuren. Det mesta talar för att någon i jaktsällskapet glömt svärdet vid Fredrik 1 jakt.

Läsa mer: Arkeologgruppen 2013. Svärdsfynd i Nora.
 
http://www.arkeologgruppen.se/
 
AHLS HÖG ÄR VÄSTMANLANDS NÄST STÖRST HÖG

Ahls hög, 60 meter i diameter och 5 meter hög, är Västmanlands näst största hög. Den är Sagådalens största hög och är det äldsta namnet på Östens hög.  Det var Ronnie Jensen på Stiftelsen Kulturmiljövård som upptäckte det äldsta namnet på högen på en karta från 1600-talet.

Källa: Ronnie Jensen 2013-12-05. Föreläsning på Stiftelsen Kulturmiljövård i Västerås ”Eriksgatan genom Västmanland”

KVINNAN FRÅN BÅTGRAV 75 FRÅN TUNA I BADELUNDA

Hur såg völvans stav ut? För några år sedan då Västmanlands läns museum låg i Västerås berättade arkeologen Stefan Elgh om att han hade sett en trästav på ett foto från båtgrav 75 med ristningar. Staven finns inte kvar. Trästaven tolkas som en völvas stav. Nu ställs en kopia kvinnan kläder och smycken och völvans stav från båtgrav 75 ut på Västmanlands läns museum.

Läsa mer: Västmanlands läns museum. I väntan på ny forntidsutställning
http://www.vastmanlandslansmuseum.se/news.asp?MenuID=2&NewsID=277

ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2013

Ur innehållet bland annat ” ett litet guldfynd från det medeltida Skänninge; krukmakarnas svåra liv i 1700-talets Linköping; om Linköpings slott som fortsätter att överraska; om 7000 år gamla gravar i Motala” med mera.


FLYGPLAN SOM STÖRTADE ÅR 1937 I VÄTTERN HAR HITTATS

Ett flygplan som störtade den 23 juli 1937 har nu återfunnits i sjön Vättern

Lidén, Svante 2013-12-11. Plan hittat - efter 76 år i vattnet. Aftonbladet.se
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18000947.ab

HÄLLBILDER I SÁPMI

I januari 2014 ger Västerbottens museum ut boken ROCK ART in SÁPMI – ETT PRAKTVERK
”Boken innehåller rikligt bildsatta texter som förutom fynd i Västerbottens län behandlar de tre mest betydelsefulla nordliga hällbildsplatserna: Nämforsen i Ångermanland, Alta i Norge och Suomussalmi i Finland.”
HÄSTAR PÅ HÄLLAR

Årsbok Bohuslän 2013 handlar om hästar, bland annat skriver hällristningsexperten om ”Hällarnas heliga hästar.”

KRISTET UPPSTÅNDELSEÄGG I HEDNISK GRAV FRÅN STOCKHOLM

Ett fågelägg har hittats i en hednisk brandgravsurna.

Carlson, Joakim. 2013-12-11. Oväntade fyndet – inne på museet. Allt Om Stockholm. 
http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article4087084.aos

SKELETTFYND FRÅN LINKÖPING VAR OFFER FRÅN EN KRIGSDRABBNING

Två skelett som under Kungsgatan i Linköping i Östergötland kan vara offer från slaget vid Stångebro 1598. Skeletten härrör från en man i 30-års ålder och en man runt 45-55 år. En hade blivit skjuten med en blykula och den andre mannen hade skador på armar och revben.  

Läsa mer: Feldt, Ann-Charlott 2013-12-06. Gubbar under gatan Arkeologi i Östergötland.