söndag 24 februari 2013

Nyheter om Arkeologi & Historia mars 2013


 
 

 UNIKA KRANIER FRÅN SLAGET VID VÄSTERÅS 1521

Medeltiden slutade med att Gustaf Vasa avskaffade katolicismen vid Klosterkyrkans sal vid riksdagen i Västerås 1527.

Gustaf Vasa och hans män intåg Västerås 1521 då man slogs med de danska soldaterna. Nu visas unika fynd från slaget på utställningen ”När då var nu - vardagsliv i medeltid” på Västmanlands läns museum.

Bland annat visas tre kranier som kan ha varit danska soldater, där en har en pilspets i kraniet. Två andra kranier har huggskador på kraniet från tidigare drabbningar. Dessutom visas två kanonkulor och ett svärd som man fann i Mälaren utanför Kaninholmen, som på 1500-talet låg vid Svartåns utlopp i Mälaren.


 VÖLVANS SAX FRÅN GILLTUNA I VÄSTMANLAND

I gravar på Birka har arkeologerna funnit saxar av järn med dekorationer av brons eller silver. I samband med utgrävningarna av Gilltuna mellan Västerås och Dingtuna i Västmanland fann arkeologerna en järnsax med bronsbeslag. Saxen var ett högstatusföremål hos kvinnor under vikingatid.

Arkeologen Anneli Sundkvist tolkar de förgyllda saxarna kan ha ett samband med nornor och völvan tillsammans med spinnstaven. Vid födelsen kan navelsträngen ha klipps av med den förgyllda saxen. Därefter spann kvinnorna livets tråd och livet slutade med att tråden klipptes av. 

Sundkvist, Anneli 2013-02-21. Gilltunas finaste fynd. SAUblogg.se
http://www.saublogg.se/2013/02/gilltunas-finaste-fynd/

HYLANDS HÖRNA HÖLL PÅ ATT KNÄCKA ELNÄTET I SVERIGE

På 1960-talet då Sverige endast hade en svartvit tv-kanal samlades svenska befolkningen på lördagskvällar för att titta ”Hylands hörna”, ledd av Lennart Hyland.  Tv-publiken i sofforna kokade sitt kaffe och satt på tv:n. Ångkraftverket i Västerås räddade elnätet från att bli överbelastat.

- Tack vare ångkraftverket kunde Sveriges befolkning se tv-programmet Hylands Hörna på lördagskvällarna. Kraftverket startades då under två timmer på grund av alla som hade tv:n och kaffekokaren på, sade Lars-Eric Johansson från föreningen Ångkraftverkets vänner till Västerås Tidning.

Läsa mer: Olsson, Lasse 2013-02-16. Ångkraftverket en unik kulturskatt. Västerås Tidning. Sid 10

 Västerås Ångkraftverk - dåtid - nutid - framtid

Västerås stadsbibliotek 15 feb - 15 mars, 2013
 

En utställning av Föreningen Ångkraftverkets vänner i samarbete med

Kokpunkten Fastighets AB


NORBERG OCH JÄRNET (2013)

Heter arkeologen Ing-Marie Pettersson Jensens doktorsavhandling. 


ETT VULKANUTBROTTET ÅR 536 FÖRÄNDRADE BYSTRUKTUREN OCH SYNEN PÅ ÄGANDET

Odalmannen var en fri man som hade rätt att delta på tinget.

- Att vara odalman innebar i princip att vara en fri man. Den som var odalman hade till exempel rätt att delta på ting, och bara den som kunde visa att man ägt samma gård i sex generationer bakåt kunde kalla sig odalman. Det var alltså ett samhälle som var väldigt tillbakablickande. Att kunna räkna upp och på så sätt visa ägandeförhållande till sin gård sex generationer bak, vittnar om att det var ett samhälle där muntlig tradition spelade en viktig roll, säger arkeologen Torun Zachrisson  i ett Pressmeddelande från Riksbankens Jubileumsfond.

- Jag menar dessutom att man kan se hur Gamla Uppsala med monumentala gravhögar från omkring 560-talet började stå modell för hur en begravning skulle gå till i Mälardalslandskapen. Det blev helt enkelt mer likriktat, tack vare att man möttes vid stora sammankomster, och det påverkade synen på arvsrätten och egendomen, säger arkeologen Torun Zachrisson i ett Pressmeddelande från Riksbankens Jubileumsfond.

Pressmeddelande från Riksbankens Jubileumsfond 2013-02-07. Äganderätten är en seg struktur


 

Zachrisson, Torun, 2007-2012. Egendom och ära - bebyggelseförändring i Mellansverige 200-1000. Stockholms universitet
http://anslag.rj.se/sv/anslag/37339#

 NY BOK OM VIKINGATIDA STADEN BIRKA


NY BOK OM: VIKINGAR I KRIG

Två norska arkeologer har skrivit boken om ”Vikingar i krig”.


NY BOK: VIKINGATIDENS HÄRSKARE

Arkeologen Anna Lihammer har skrivit boken ”Vikingatidens härskare” (2012)


 RÖSTA OM ÅRETS BOK OM SVENSK HISTORIA 2012

 Nättidningen Svensk Historia har en omröstning om ”Årets bom om svensk historia”


EN SAMISK KAM FRÅN VIKINGATIDEN FUNNEN I NORGE

 


 

GULDSMIDE VID GAMLA UPPSALA

 

ArkeologiIGamlaUppsala.se 2013-01-10. Smedernas keramik


 
PILSPETSAR FRÅN GAMLA UPPSALA

 

ArkeologiIGamlaUppsala.se 2013-01-30. Pilar för strid och jakt


 

TVÅVÅNINGHUS FUNNEN VID GAMLA UPPSALA

 ArkeologiIGamlaUppsala.se 2012-09-27 Skrytbygge.
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2012/Pages/skrytbygge.aspx

UPPLAND HAR FÖRLORAT TRE RUNSTENAR

Uppland har mist runstenarna U6, U7 och U8. Det har visat sig att de kommer från samma runsten från Björkö i Mälaren.

Läsa mer: Källström, Magnus 2013-02-13. Runstenspusslet lagt. Riksantikvarieämbetets k-blogg.


MORD OCH KRIG AVBILDADE PÅ HÄLLRISTNINGAR

Läsa mer: Toreld, Andreas 2012. Svärd och mord – nyupptäckta hällristningsmotiv vid Medbo i Brastad socken, Bohuslän. Fornvännen 2012


 NY BOK OM HÄLLRISTNINGAR I UPPLAND

 
Rock Art and Seascapes in Uppland av Johan Ling.

 Läsa mer: Klicka på “Aktuellt” Svenskt HällristningsForskningsArkiv, SHFA http://www.shfa.se/

 LUFTTORN FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET MINNESFÖKLARAT

 
Det vackra luftbevakningstornet i Fagersta i Västmanland från Andra Världskriget, som byggdes 1944 i tegel har byggnadsminnesförklarats.  Även Karmansbo bruk i Skinnskattebergs kommun har byggnadsminnesförklarats.

Läsa mer: Gustafsson, Daniel 2003-02-18. Karmansbo bruk så märkligt att det måste skyddas. Fagersta-Posten.
Gustafsson, Daniel 2003-02-20. Tornet blir kvar som ett minne. Fagersta-Posten.

 TIDSKRIFTEN VÄSTERBOTTEN

 Länsbiblioteket i Västerbotten och Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek har samarbetat och nu finns nu tidskriften Västerbotten 1920–2006, plus register, tillgänglig för nedladdning i pdf-format