tisdag 28 februari 2012

Arkeologi & Historia mars 2012


VÄSTERÅS – ETT SKRÄCKEXEMPEL
Dan Hallemar skriver i artikeln ”Spaning på stan” i Turist Nr 1 2012 om bland annat Västerås. Han skriver:

”Nu är Lund lyckligt lottat med gott rykte. Det är värre med Västerås. . .Det handlar om byggnader som saknar nästan all form av sirlighet. Det är tunga och i tegel, eller strama och i betong. . . Igorhuset, köpcentrum i rå betong från 1963. Som sig bör med ett cirkelrunt parkeringshus i samma upprepade ljusa betong.”

Artikelförfattaren uppmanar alla att besöka Västerås minst en gång:

”Om du vill förstå svenska städer, och det vill du, så ska du besöka Västerås. Åk dit, du behöver inte återvända.”

SURAHAMMAR – 2011 års sverigefinska kommun
När jag växte upp i Surahammar vi 30 stycken elever i vår klass, varv 1/3 hade finskt påbrå. År 2012 utnämndes Surahammar till ”2011 års Sverigefinska kommun”.

Läsa mer: Svartström, Krister 2012-02-24. Surahammar är 2011 års sverigefinska kommun. Magazin24.se
http://magazin24.se/nyheter/hallsta-sura/2012/02/24/surahammar-ar-2011-ars-sverigefinska-kommun

STRÖMSHOLMS KANAL BORTGLÖMD BLAND HISTORIKER
Nu har Norstedts förlags bokprojekt ”Sveriges historia” behandlat åren 1721-1830, men samtidigt har förlaget slutat att förvåna mig.
År 1795 stod en av Sveriges viktigaste transportled klar – Strömsholms kanal – mellan Mälaren och Bergslagen, men kanalen finns överhuvudtaget omnämnd i boken.

BÖCKER OM BERGSLAGEN
En av de bästa böckerna om järn, Bergslagen, bruk och med mera är Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas (2011) av Jan af Geijerstam & Marie Nisser (red.).
Där skrivs om det Lapphyttan i Norberg (sid 42, 46), ”Järnet vattenvägar från Bergslagen till Stockholm”, ”Viktiga vinterler på 1700- och 1800-talen” (sid 80), ”Ortnamn av tyskt ursprung” (sid 50), Smedjegator (sid 51), ”Sala och silverbergen (sid 52-53), ”Kolbottnar kring Ängelsberg” (sid 24), gruvor och bruk efter Kolbäcksån omnämns bland annat på sidorna, 21, 96, 97, 119, 163 med flera.

Läsa mer: Nättidningen svensk historia. Det svenska bergsbrukets historia.
http://www.svenskhistoria.se/bocker.aspx?newsid=3459

Thomas Lindkvist som föreläste på Västerås stadsbibliotek i februari 2012 har skrivit ett kapitel i boken Med hammare och fackla (2010). Den handlar om järnets betydelse från 1000-talet och framåt för svenska rikets uppkomst. Andra artiklar handlar järn och stadsbildning, flertal artiklar kopplade till Lapphyttan i Norberg.

Läsa mer: Lindkvist, Thomas 2010. Riksbildning och statsbildning. Regionala variationer i det blivande Sverige. Med hammare och fackla. Utgiven av Sancte Örjans Gille. 41 s. 15-40


SAMER I SYD UNDER JÄRNÅLDERN
I boken ”Uppsala mitt i Sápmi” skriver arkeologen Inger Zachrisson om ”Samer i syd i gången tid – till Uppland och Oslotrakten i söder ” där hon nämner den samisk tillverkade båten från Tuna i Badelunda från Gunilla Larssons avhandling Ship and Society. Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden (2007). Hon tar upp samiska fynd från båtgravfältena från Vendel, Valsgärde och Tuna i Alsike. Och om Älgmannen från Birka etniska tillhörighet. En nyhet för mig var att höga selenvärden i skelett kan bero att personen har ätit mycket renkött. Tuna i Alsike blir allt mer intressant.
Boken finns att ladda ned som pdf.

Läsa mer. N 55 Uppsam-Rapport.Uppsala mitt i Sápmi 2012. (Red. Håkan Tunón, Märit Frändén, Carl-Gösta Ojala & May-Britt Öhman).
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/publikationer/bocker-och-tidskrifter/

http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift55.pdf

SAMISK OFFERPLATS FRÅN 1400-talet FUNNEN I NORGE
Ben från ren i en grotta på Venabygdsfjellet i Oppland i Norge tyder på en samisk offerplats. Samerna har offrat ren och åtminstone en häst. Ett av renbenen är C-14 daterat till 1400-talet.
Nedskrivna källor från 1700-1800-talet var det inget ovanligt att samerna bytte till sig en ko eller häst för att offra det.
Almehagen, Einar 2012-02-20. Mystisk beinfunn. GD:no
http://www.gd.no/nyheter/article5940819.ece


STENÅLDERSSAMISKA HÄLLRISTNINGAR PÅ KOLAHALVÖN
Samerna hade ingen bronsålder. Nu har nya stenålderssamiska hällbilder från sjön Kanozero på Kolahalvön i dagens Ryssland publicerats på Internet.
Det kanske mest förvånande är att figurerna är så lika de vid Vygs (Uiks) utlopp vid Vita havet i dagens ryska Karelen. Nästan som man kan tro att det är samma ristare som har ristat delar av hällarna på båda ställena.
– Vi visste at det var helleristninger på noen øyer i innsjøen Kanozero på Kolahalvøya, og jeg reiste ut der for å dokumentere dem som en del av min doktorgrad. Kort fortalt så var det slik at da vi var ferdige der ute, hadde antallet kjente helleristninger i området økt fra 200 til over 1000, sade projektledaren Jan Magne Gjerdes vid Tromsø museum i Norge till Forskning.no.

Läsa mer: Jakobsen, Hanne 2012-02-24. Tegnefilm fra steinalderen. Forskning.se
http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/313758HÄLLRISTNINGSSKEPP I SOLENS NEDGÅNG VID SOMMARSOLSTÅNDEN
Fotografen Anders Geidemark visade bilder från sitt bokprojekt ”Sagan om Mälardalen” (10 000 år i Mälardalen) för Arkeologigruppens inom Västmanlands fornminnes- och hembygdsförening. En vacker solnedgång var extra intressant då den visade hällristningsskeppen vid Hemsta i Uppland låg i linje med solstrålarna. Geidemark berättade att han fotade bilden vid solens nedgång vid sommarsolståndet.

HUR SÅG SAMERNAS STJÄRNBILDER UT PÅ 1900-talet
Det berättar Yngve Ryd för Åsa Lindstrand i artikeln ”Med stjärnorna som klocka” i Samefolket 2/12.

VART LÅG DEN FORNTIDA KUSTEN?
På Sveriges geologiska undersökningar (SGU) hemsida kan man söka på forntida kustlinjer allt från inlandsisen och framåt till 1000 e. Kr.

http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/nyheter/nyheter-2010/kartgenerator_strandnivakarta.html

http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

EN 6000 ÅR GAMMAL PADDEL FUNNEN VID STENÅLDERSBOPLATS

Hildebrant, Sybille 2012-02-12 .Padleårer og bue funnet på undersjøisk steinalderboplass. Forskning.no
http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/313372


NEANDERTALARNA VAR NÄRA ATT DÖ UT 40 000 f. Kr
- Att neandertalarna i Europa var nära att dö ut, men sedan återhämtade sig, och att detta skedde långt innan de kom i kontakt moderna människor kom som en total överraskning för oss. Detta tyder på att neandertalarna kan ha varit mer känsliga för de kraftiga klimatförändringar som ägde rum under senaste istiden än man tidigare trott, säger Love Dalén, docent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Läsa mer: Uppsala universitet 2012-02-25. Europeiska neandertalare var nära att dö ut redan innan kontakten med moderna människor
http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=1604&area=3&typ=pm&na=&lang=sv

VAR MJÖLBY SVERIGES HUVUDSTAD?
Läsa mer: Rech, Gunilla 2012-02-24. Kungaborg gömd utanför Mjölby. Corren.se
http://www.corren.se/ostergotland/mjolby/kungaborg-gomd-utanfor-mjolby-5944527-artikel.aspx

KORNODLING PÅ GRÖNLAND UNDER VIKINGATIDEN
Hildebrandt, Sybille 2012-02-08.Vikingene dyrket korn på Grønland. Forskning.no http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311933

SLAGFÄLTSAERKEOLOGI FRÅN ETT VIKINGASLAG ÅR 894
BBC. 2012-02-01. Viking axe head discovery is 'evidence of battle'
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-gloucestershire-16829808

GÄSTRIKLANDS FÖRSTA VIKINGATIDA HUS FUNNEN
Vid Kungsbäck i Gästrikland har arkeologerna grävt fram stolphålen efter ett järnåldershus.
– Det är första gången någonsin som vi hittat spår efter boningshus från vikingatiden i Gästrikland, sade arkeologen Bo Ulfhjelm till GD.se.
Sörgard, Ingegerd 2012-01-29. Spår av en mäktig familj .GD.se (Gävle Dagblad)http://gd.se/nyheter/gavle/1.4332191-spar-av-en-maktig-familj

JÄRNÅLDERSHALLAR I ÖSTERGÖTLAND
MARTIN RUNDKVISTs bok Mead-halls of the Eastern Geats Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden finns att ladda ned som pdf gratis.
http://vitterhetsakad.bokorder.se/showTitle.aspx?id=2104

STORMSKADADE FORNLÄMNINGAR I HÄLSINGLAND
Stormen som drog förbi Hälsingland i december 2011 orsakade stora skador på fornlämningar när träd föll som stickor som till exempel husgrundsterrasser, gravar och odlingsmark vid Bälingsjön (Jättendals socken), fångstgropar i Hennan (Ljusdals socken) och gravfält i Trogsta (Forsa socken), plus flertal kolbottnar.


Läsa mer: Arkeologi i Gävleborg. 2012-02-27. Stormskadade fornlämningar
http://arkeologigavleborg.blogspot.com/2012/02/stormskadade-fornlamningar.html


NORGE ORSAKADE NÄSTAN DET 3:e VÄRLDSKRIGET 1995
– Verden har aldri vært nærmere atomkrig
Budalen, Andreas & Klausen, Dan Henrik 2012-02-26. NRK.no
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8005229

onsdag 1 februari 2012

Arkeologi & Historia februari 2012

BOK OM HÄLLRISTNINGAR FRÅN ÖSTVOLD I NORGE

David Vogt: Østfolds helleristninger, Universitetsforlaget februar 2012, isbn 978-82-15-01914-7
Läsa mer: Christensen, Arnfinn 2012-01-30. Tegn i stein- Forskning.no
http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311544

ARTIKEL OM HÄLLRISTNINGAR I FORNVÄNNEN 2011/3

Läsa mer: Wikell, Roger et al. Ostkustens första solhäst. Sid. 179-188
http://www.fornvannen.se/2010talet/fornvannen_2011.html

2012 POPULÄRT

Enligt mayakalender ska jordens under. 100 år sedan författaren August Strindberg dog, 100 år sedan Raul Wallenberg föddes, 100 år sedan OS i Stockholm och Finland tillhörde Ryska federationen, men i OS deltog de med en egen flagga och som nation.

POPULÄRT OM TITANIC

I år det hundra år sedan Titanic gick under. På auktionssajten Tradera såldes ett vykort på Titanic för över 2000 kr.

EN OKÄND SKEPPFÖRLISNING FÖR SVENSKA ÖGON SKEDDE ENDAST TVÅ ÅR EFTER TITANICS FÖRLISNING 1912 då flera hundra människor dog.

http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.7932297

SVENSK SLAVHANDEL PÅ 1700 talet

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-fartygen-fraktade-sexslavar

STENBERÄTTELSER FRÅN FINLAND

Leif Paulin skriver om ovanliga stenblock i Finland. Han skriver om ett skålgropsstenblock från Malax med 9 skålgropar, Jättekyrkor i Finland, stenlabyrinter, ljudande stenar om bland om dim stenar från Åland, om hällristningsplatsen vid Nousiainen med en skålgrop som omges av en cirkel, om stenbord (låga platta stenar som är uppallade) och i vissa platser i Österbotten går under namnet lappbord, med mera.
Själv fastnar jag för två ansiktsformade stenar (Murikan Education Centre, bakgård Taipaleenniemeltä utanför Tammerfors och en sten vid Varglyan i Pedersöre socken) och ett stenbord vid en sjö.

(Google översättning från finska till svenska blir inte speciellt bra)

Paulin, Leif 2012. Vanhan kansan kivikulttuuriperinne Suomessa osa 1.(Gamla stenar ett kulturarv i Finland. Del 1).http://www.sinikivi.com/15/hermeetikon-paakirjoituset/214-kiviset-totuudet-sinikivi-com.html
2012. Vanhan kansan kivikulttuuriperinne Suomessa osa .(Gamla stenar ett kulturarv i Finland. Del 2).http://www.sinikivi.com/15/hermeetikon-paakirjoituset/215-vanhan-kansan-kivikulttuuriperinne-suomessa-osa-ii.html

AVHANDLING OM BLAND ANNAT JOHANNITERORDEN I ESKILSTUNA

Johanniterordens kloster i Skandinavia 1291-1536.

Christer Carlsson 2008

http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/phd_hum/afhandlinger/2010/Christer%20ph%20d%20afhandling%202.pdf

BOKSERIEN ”SVERIGES RUNINSKRIFTER” INSKANNADE

Bokserien ”Sveriges runinskrifter” har nu till stora delar in skannats in och utlagda som pdf-filer, bland annat Västmanlands runinskrifter SRI Band 13 (1964).

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/runstenar/digitala_sveriges_runinskrifter.html

RAPPORTER OM RUNSTENAR

Riksantikvarieämbetet gör egna rapporter om nyfynd och kontroll av runstenar. Rapporterna finner du här:
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/runstenar/rapporter_fran_runverksamheten.html

GÄVLEBORGS LÄNS MUSEUM LÄGGER UT RAPPORTER PÅ NÄTET

Här kan du läsa om samiska boplatser i Hälsingland, medeltida stockbåtar, m.m.

http://www.lansmuseetgavleborg.se/pages.asp?PageID=196&MenuID=1150

DEN FRANSKE KEJSAREN NAPOLEON BONAPARTEs DNA

Den franske kejsaren Napoleon Bonaparte DNA:s haplogrupper klara. Den manliga Y-Kromosonen tillhör haplogruppen E1b1b1c1* (E-M34*). mtDna tillhör haplogruppen H.

Läsa mer.

Gerard Lucotte, Thierry Thomasset, Peter Hrechdakian 2011. Haplogroup of the Y Chromosome of Napoléon the First. Journal of Molecular Biology Research
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jmbr/article/view/10609

Lucotte, Gérard 2010. A rare variant of the mtDNA HVS1 sequence in the hairs of Napoléon's family. Investigative Genetics 2010, 1:7

http://www.investigativegenetics.com/content/1/1/7

HUR VARMT VAR ERIK DEN RÖDES BADVATTEN

http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/310085


VILKEN FÄRG HADE HÄSTARNA PÅ JÄRNÅLDERN

Spross, Åke 2012-01-27. Variation i järnålderns hästfärger. UNT.se

http://www.unt.se/uppsala/variation-i-jarnalderns-hastfarger-1639538.aspx

HUNDEN TÄMDES FÖR 33 00 ÅR SEDAN

Läsa mer: Nikolai D. Ovodov, Susan J. Crockford, Yaroslav V. Kuzmin, Thomas F. G. Higham, Gregory W. L. Hodgins, Johannes van der Plicht. A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum. PLoS ONE, 2011; 6 (7
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022821

HUR SÅG DEN VÄSTNORSKA VIKINGAKVINNAN UT?

Läsa mer: Höyer, Jo 2012-01-18. Den vestnorske vikingkvinnen – hvordan var hun kledd? UIO.no
http://www.uib.no/universitetsmuseet/nyheter/2012/01/den-vestnorske-vikingkvinnen-hvordan-var-hun-kledd