tisdag 1 mars 2011

Anundshögs-Nytt Mars 2011


25:e NUMRET AV BadelundaBYGDEN

Det 25:e numret av BadelundaBYGDEN är tryck i färg och lite av falsk marknadsföring. Jo, tidningen är i färg, men på framsidan finns en färgbild av Anundshög i vinterskrud. Ooh, ett specialnummer om Anundshög tänkte jag när jag såg omslaget. Nej, ingen artikel överhuvudtaget som behandlar forntiden i socknen. Det här numret är ytterst lokalt. Så lokalt att i stort sett är bara intressant för det som har någon anknytning till gamla Badelunda socken. Fast det är väl tidskriften syfte. . .

”ARKEOLOGISKT FÖRSÖKSCENTRUM” VID ANUNDSHÖG

Det borgerliga styret i Västerås Stad införde en sexårsplan för Anundshög och nu har det tre år. Efter valet 2010 har de rödgröna tagit makten i Västerås. Ett av önskemålen är ett ”arkeologiskt försökscentrum”. Det är Kulturmiljö Mälardalen som bedriver skolverksamhet vid Anundshög som vill ha en lokal inomhus för att bedriva sin verksamhet där för personalen och skolbarnens skull beroende på väder. Nu planeras det vid huset vid hörnet Badelundavägen-Tortunavägen som köptes in av kommunen.

Lyssna mer: Sveriges Radio P4 Västmanland 2010-02-07. Långsam utveckling av Anundshög
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4332627
KMMD 2011. Anundshög för skolor.http://www.kmmd.se/Anundshog-for-skolor/
KMMD. Christina Svensson, arkeolog och kulturmiljöpedagog vid Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen om ”Anundshög för skolor”
http://213.204.179.120/filearchive/1/1262/Artikel%20Anundshögsområdetillhemsidant.pdf

MESIGA POLITIKER OM ANUNDSHÖG

Bengt Wallén som är vice ordförande i Badelunda hembygdsförening säger Sveriges Radio P4 Västmanland:

– Vi skulle vilja ha den politiker som står upp för Anundshög.

Politiker vill gärna bygga monument efter sig och det går ju inte med Anundshög. Café Anund har haft tre arrendatorer sedan öppnande för några år sedan. Just nu finns det ingen arrendator till kaféet.

Sveriges Radio P4 Västmanland 2010-02-07. Långsam utveckling av Anundshög
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4332627


NYTT RIDCENTER VID ANUNDSHÖGS RIKSINTRESSEOMRÅDE

I VLT i februari 2011 stod det att de styrande kommunpolitikerna i Västerås skulle satsa på Anundshögsområdet. Det stod inte vad det var för satsning. Nu har vi fått veta vad satsningen är.
Det råder politisk enighet bland alla politiska partier att man ska bygga ett nytt ridcenter intill Badelundaåsen vid det riksintresseklassade Anundshögsområdets. Tidigare har både Badelunda hembygdsförening och antikvarien på länsstyrelsen varit kritisk mot förslaget att anlägga ett nytt ridcenter intill Badelundaåsen och föreslagit Malma gård som en ny plats för ridcentret. De blev överkörda av Västeråspolitikerna.

Claes Kugelberg (M), andre vice ordförande i byggnadsnämnden, sade till Sveriges Radio P4 Västmanland.

- Jag vet att det har framförts de här synpunkterna. En förutsättning är att man får anordna ridstigar så att det blir kontrollerande ridande att man minimerar skador också konflikter med allmänna rörliga friluftslivet.

Läsa mer: Sveriges Radio P4 Västmanland 2011-02-24. Ridcentrets flytt närmar sig.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=112&grupp=2962&artikel=4364726&sida=2
Aziz, Linda 2010-03-18. Ridskola på förhistoriskt område? SVT Tvärsnytt.
http://svt.se/2.96110/1.1931882/ridskola_pa_forhistoriskt_omrade?lid=senasteNytt_1861886&lpos=rubrik_1931882
Wässman, Ola 2010-02-11 .Malma gård ett bättre alternativ. VLT
http://vlt.se/asikter/debatt/1.731285-malma-gard-ett-battre-alternativ
Tervalampi, Jouni 2010. Anundshög och Gamla Uppsala.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/anundshog-och-gamla-uppsala.html


INGA FORNLÄMNINGAR VID DEN GAMLA ”HÄLLAVIKEN”

Inga spår efter bryggor gjordes när Arkeologikonsult gjorde provschackt vid den forna ”Hällaviken” i Badelunda socken, Västmanland, när havet var 10 meter högre.

Läsa mer: Dardel, Erik 2009. Fallskärmen. Arkeologi inför ett industriområde i Västerås, Västmanland. Arkeologikonsult 2009:2270.
http://www.arkeologikonsult.se/

JUTEKÄRRET VID ANUNDSHÖG

Nu är den arkeologiska rapporten klar om utgrävningar, som utfärdades av arkeologer från stiftelsen Kulturmiljö Mälardalen, vid Jutekärret intill Anundshög .

Läsa mer: Ulf Alström, Anna Arnberg, Stefan Elgh & Christina Svensson 2010. Jutekärret
Träkonstruktioner i en våtmark vid Anundshög. KMMD rapport 9 2010.

http://www.kmmd.se/PageFiles/332/KM%20Rapport%202010_9.pdf

SPÅR EFTER FORNTIDA HUS FUNNEN I BADELUNDA

Läsa mer: Nordström, Karin 2010. Schaktning för VA-ledning i Badelunda. KMMD rapport 64.
http://www.kmmd.se/PageFiles/332/KM%20Rapport%202010_64.pdf