lördag 22 januari 2011

Böcker

POPULÄR HISTORISK BOK OM UTGRÄVNINGAR AV E4:AN KLARAv sex stora arkeologiska rapporter har författaren Maja Hagerman gjort en populär historisk bok.Hagerman, Maja 2011: Försvunnen världhttp://www.majahagerman.se/frsvunnenvrld.phpHagerman, Maja 2011: Metaller och människor. OM UTGRÄVNINGEN I SOMMARÄNGE SKOG . Försvunnen världhttp://www.majahagerman.se/documents/Metallerochmanniskor.pdfHasselmo, Margareta 2011-05-26. Riksantikvarieämbetets K-blogghttp://www.k-blogg.se/2011/05/26/ny-bok-forsvunnen-varld-av-maja-hagerman/#more-6164Läsa mer om: Arkeologi E4 Uppland. StudierStenåldern i Uppland. Uppdragsarkeologi och eftertanke. Red N Stenbäck. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 1.) Uppsala 2007.Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i Uppland. Red M Notelid. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 2.) Uppsala 2007.Hus och bebyggelse i Uppland. Delar av förhistoriska sammanhang. Red H Göthberg. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 3.) Uppsala 2007.Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Red. E Hjärthner-Holdar, H Ranheden & A Seiler. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 4) Uppsala 2007Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Red E Hjärtnner-Holdar, T Eriksson & A Östling. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 5.) Uppsala 2008Mellan hav och skog. Högmossen, en stenåldersmiljö vid en skimrande strand i norra Uppland. Red N Björck & E Hjärthner-Holdar. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 6.) Uppsala 2008.

BOK OM BRONSÅLDERN I STOCKHOLM
”Skriften inleds med en översikt av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam över länets hällristningar, inte minst de som påträffats under senare år.Thomas Eriksson presenterar sin forskning om keramik i Mälardalen.Roger Wikell och Mattias Pettersson redogör för grävning av skärvstenshögar på Ornö och i Turinge. Två föredrag handlade om depositioner under bronsåldern.Susanne Thedéens föredrag handlar om demonstrativa depositioner, medan Martin Rundkvist ger ett landskapsperspektiv på bronsålderns offerplatser i Mälarområdet.Kjell Anderssons föredrag rör inventering och utgrävning i Sjurån i Uppland.Avslutningsvis berättar Jonathan Lindström bl a om bronsåldersbygder som en gång fanns på norra Mälarstranden och om fyndet av Granhammarsmannen.”
Saxat ur Stockholm läns museums hemsida
http://www.lansmuseum.a.se/projekt/seminarium-bronsalder/

NY BOK OM ARKEOLOGI


Efter succén med Arkeologiska upptäckter (2010), skriven av arkeologen Anna Lihammer, har hon nu skrivet en engelskspråkig arkeologibok.

”The Forgotten ones undersöker och analyserar det arkeologiska materialet från några mer eller mindre osynliga grupper i den svenska historien och visar hur arkeologin kan förändra de historiska berättelserna. Boken berättar om slummens invånare, resandefolket, människor som internerades i läger under andra världskriget, de landlösa på landsbygden samt människor som institutionaliserades på sinnessjukhus.”

Saxat ur pressmeddelande om boken
Läsa mer: http://www.kmmd.se/Aktuellt—Ny-bok/


BOK OM FORNTIDA GLAS

Arkeologen Kent Andersson har skrivit en bok om forntida glasfynd i Sverige från romartid till vikingatid.

Läsa mer: Svanberg, Fredrik 2010-09-29 Glas från romare till vikingar. Historiska museets blogg: Musuem nu.http://blogg.historiska.se/museumnu/2010/09/29/glas-fran-romare-till-vikingar/


URGOTLÄNDSKA I EN NY BOK

I Gotländsk arkiv 2009 - Kvinnfolki skriver Gun Westholm nästan femtio sidor om gotländska och urgotländska kvinnor. Bland annat om flera urgotländskor från Ajvide på Gotland, där hon menar att “Igelkottflickan” och “Kvinnan med flöjterna” kan vara schamaner.

BOOKS ON DEMAND

Att ge ut böcker på typ ”Books on Demand” har blivit seriöst. Tidigare föreställningar att det bara amatörer och de som blivit refuserade ger ut på ”Books on Demand”-förlag har förändrats. Flera arkeologer och historiker ger nu ut böcker på ”Books on Demand”-förlag. Det går snabbt och man behöver inte trycka upp en hel upplaga på till exempel 500 böcker. Här är några exempel på några böcker:

BOK OM HÄLLMÅLNINGAR OCH HÄLLRISTNINGAR

Rödockrarummet (2010) heter en bok om hällmålningar och hällristningar som har gett ut av Norrlands Hällbildningssällskap. Sidor: 190 s Format: Pocket

Namnet rödockra i titeln är det stenåldersfolket målade på stenblock och klippor . Elva av nordens främsta arkeologer och hällbildningsforskare har skrivet ett varsitt kapitel. Bland annat skriver Helena Günther om ”Älgkon i hällbildsforskningen - en förbigången historia”, Pekka Kivikäs om ”Hällmålningar i Finland”, Ylva Sjöstrand om ”Symbolteoretiska reflektioner kring
älgmotivet i den Ångermanländska hällkonsten” och Einar Myrholt om ”Et bergkunstmotiv - kort om forskningshistoriken rundt samisk historie i Tröndelag”.

Boken går att köpa genom Vulkan.
https://www.vulkan.se/Books.aspx?Category=13&Sortby=2

BOK OM ABRAHAM HÜLPHERS

Gotland University Press 7: Abraham Abrahamsson Hülphers och 1700-talets ortsbeskrivningar

Mattias Legnér

Abraham Abrahamsson Hülphers var köpman och borgare, men han var också verksam som samlare och skriftställare i Västerås under hela 1700-talets andra hälft. I sin ungdom genomförde han flera bildningsresor i Norden och antecknade flitigt sina observationer i dagboksform. Till skillnad från de allra flesta andra resenärer lät han inte anteckningarna stanna där, utan omarbetade och kompletterade dem efter resorna genom att brevväxla med präster, borgare och andra som bodde på orterna. Ett antal av manuskripten gavs ut i form av beskrivningar av landskap och städer, andra ligger kvar i hans samlingar i Västerås stads- och länsbibliotek. I böckerna kan vi läsa om platsernas historia, deras invånare och seder. Detta arbete handlar om Hülphers och andra samtida författare som tillsammans skrev och gav ut 1700-talets ortsbeskrivande litteratur. Litteraturen speglade dåtida föreställningar om hembygd, gemenskap och kulturens ursprung, men var också ett uttryck för de maktägande samhällsskiktens syn på landskapet.Mattias Legnér är verksam som historiker och lektor i kulturvård vid Högskolan på Gotland.
http://booksondemand.e-butik.se/?artnr=2090

STENÅLDER-BRONSÅLDER

Gotland University Press 5: Baltic Prehistoric Interactions and Transformations: The Neolithic to the Bronze Age

Helene Martinsson-Wallin

Settled since several thousand years the Baltic Sea area has a rich and to some degree well documented prehistoric material culture. The remains show various patterns of interaction both within the Baltic area and beyond. This publication focuses mainly on the prehistoric Island Societies in the Baltic Sea during the Late Neolithic and Early Bronze Age, c. 2300-1100 BC. The articles are based on papers given at the Baltic Rim Seminar “Baltic Prehistoric Interactions and Transformations during the late Neolithic and early Bronze Age Societies” October 3-5 2008.
Läsa mer:
http://booksondemand.e-butik.se/?artnr=1977

Forntid längs ostkusten 1

Läsa mer: http://arkeologiikalmar.blogspot.com/2010/01/rykande-provtryck.html

Forntid längs ostkusten 2

Läsa mer: http://arkeologiikalmar.blogspot.com/2011/01/blankaholmsseminariet-igen-och-i-tryck.html