tisdag 19 oktober 2010

10 i topp listor

VÄSTERÅS DOMKYRKA RANKAD NIA I SVERIGE

Författaren Göran Hägg rankar sina tio favoritkyrkor den 12 december 2008 i vlt.

1. Yttergrans (Uppland)
2. Lunds domkyrka
3. Riddarholmskyrkan (Stockholm)
4. Dalhem (Gotland)
5. Härkeberga (Uppland)
6. Uppenbarelsekyrkan (Saltsjöbaden)
7. Vadstena klosterkyrka
8. Oscar Fredrik (Göteborg)
9. Västerås domkyrka
10. Tidersrum (Östergötland)
Bubblare: Uppsala domkyrka

Läsa mer: Gustavsson, Linda 2008-12-02. Fängslande kulturskatter. vlt.

ANUNDSHÖG TVÅA

Arkeologen och resereportern, Mikael Jägerbrand, rankar sin uppfattning om vilka fornminnesplatser som är värd att besöka i Expressen. Han tar upp 50 platser och här är topp 10:
1. Hällristningarna vid Vitlycke, Bohuslän
2. Anundshög, Västmanland
3. Ekornavallen, Västergötland
4. Rösaring, Uppland
5. Hällristningarna vid Släbro, Södermanland
6. Ales stenar, Skåne
7. Galte stenar, Blekinge
8. Kiviksgraven, Skåne
9. Greby grravfält, Bohuslän
10. Gamla Uppsala, Uppland

Källa: Jägerbrand, Mikael 2006. Minnen från fornstora dar, Expressen, söndag 27 augusti 2006, sidorna 56-57

Nyheter om förhistoriskt DNA

BIRGER JARLS mtDNA och y-DNA

Nu är resultaten av mtDNA och y-DNA klara av de tre personerna som låg i Varnhems kyrka.

Birger Jarl mtDNA H
Erik, son till Birger Jarl mtDNA Z1a (16129A, 16185T, 16223T, 16224C, 16260T, 16298C). (Birger Jarl första hustru var Ingeborg Eriksdotter)
Birger Jarls andra hustru Mechtild of Holstein mtDNA U5b1 (16189C, 16270T)

Y-DNA

Birger Jarl I1 (M 253)
Erik Birgersson I1 (M 253)
Mechtild of Holstein (hos kvinnor kan man inte få fram Y-DNA)

http://www.buildinghistory.org/distantpast/ancientdna.shtml

Läsa mer:

Helena Malmström et al.2011. Finding the founder of Stockholm – A kinship study based on Y-chromosomal, autosomal and mitochondrial DNA. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeigerdoi:10.1016/j.aanat.2011.03.014
Dienekes blog 2011. Ancient Y-chromosome studies
http://dienekes.blogspot.com/2008/05/ancient-y-chromosome-studies.html

Nyheter om vikingar och Birka

GUDAHOV FRÅN JÄRNÅLDERN FUNNEN I NORGE

Guhnfeldt, Cato 2011-12-23. Fant hedensk helligdom uten sidestykke. Aftenposten.nohttp://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fant-hedensk-helligdom-uten-sidestykke-6727104.html

KRISTNA OCH ASATROENDE SIDA VID SIDA I NORGE

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=49199

OBRÄND BÅTGRAV UPPTÄCKT I NORGE

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7713768
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7700721

BOK OM DE BRUTALA VIKINGAR

De senaste tio åren har historiker tonat ned att vikingen skulle varit brutal. Nu har en norsk bok om ”Vikinger i Krig” av författarna Kim Hjardar och Vegard Vike getts ut.
http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/bVre-krigerske-bbforfedreb-6697508.html

MER OM BÅTGRAVARNA PÅ ÖSEL I ESTLAND

Larsson, Åsa M 2011-11-28. Båtgravarna från Salme SAUblogg
http://www.saublogg.se/2011/11/batgravarna-fran-salme/#comment-367

VIKINGASKEPP HADE SEGEL I MITTEN AV 700-talet

Salme Yields Evidence of Oldest Sailing Ship in Baltic Sea
http://news.err.ee/Culture/00225c4a-581e-4ee0-b87c-6fda799a5476


DANSKAR DRÄPTA I ENGLAND 1002

Britisk konge i år 1002: Dræb danskerne
http://politiken.dk/videnskab/ECE1360772/britisk-konge-i-aar-1002-draeb-danskerne/

VIKINGAKVINNOR I ENGLAND

McLeod, Shane 2011.Warriors and women: the sex ratio of Norse migrants to eastern England up to 900 ad. Early Medieval Europe. Volume 19. Issue 3.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0254.2011.00323.x/abstract
Vergano, Dan 2011-07-19. Invasion of the Viking women unearthed. USA Today.
http://content.usatoday.com/communities/sciencefair/post/2011/07/invasion-of-the-viking-women-unearthed/1

EN VIKING BEGRAVD I EN OBRÄND BÅTGRAV I SKOTTLAND

Läsa mer: BBC 2011-10-20. Ardnamurchan Viking boat burial discovery 'a first'
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15333852

DEN SKOTTSKE VIKINGEN FRÅN NORGE?

Var vikingen som begravdes i en obränd båtgrav från Norge? Eller, var han en andra generations viking född i Skottland.
I graven fann arkeologerna bland annat ett bryne som möjligen kommer från ett stenbrott vid Eidsborg i Norge. Det har fått arkeologerna att fundera om vikingen kom från Norge eller om han är andra generationens viking. Uppväxt på Skottland. Nu ska strontiumprover tas på tänderna för att se var han har växt upp.
Bakgrundsstrålningen (strontium) från jorden där man bor sätter sin prägel på tänderna. Olika grader av bakgrundsstrålningen sätter sina spår i våra tänder under vår uppväxt.
Läsa mer: Lie. Stein Olav 2011-11-12. Funn set Eidsborg på Europakartet. Vest-Telemark Blad (vtb.se)http://vtb.no/vis.php?id=5397
BBC 2011-10-20. Ardnamurchan Viking boat burial discovery 'a first'http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15333852

TINGSHÖG FUNNEN I SKOTTLAND

Den skottiska orten Dingwalls ortnamn har fått sin lösning. Ortnamnet kommer från fornnordisk ordet ”Ding” och ”vallr”, det vill säga Tingsvallen. Nu har arkeologen Oliver JT O'Grady och David MacDonald, ordförande i Dingwall History Society, har upptäckt Dingwall historiska ursprung i hjärtat av gamla stan vid en nutida parkeringsplats.Det mest intressanta är att Tingsvall visade vara en tingshög. Har det en gång varit en vall som har inhägnat tingsplatsen med tingshögen?Eller, beror på det på att tingshögen var kantsatt runt om högen? På ett fotografi från 1900-talet ser man att tingshögen är delvis murad.

Bass-shire Journal. 2011-10-21. Car park was court of law for Vikings!
http://www.ross-shirejournal.co.uk/News/Car-park-was-court-of-law-for-Vikings-7305257.htm

TINGPLATSER SOM UPPFÖRDES AV VIKINGAR PÅ DE ENGELSKA ÖARNA KAN VARA EN LEDTRÅD FÖR NORDENS TINGSPLATSER

Man börjar fundera om det verkligen användes tingshögar före yngre järnålder. Hösten 2011 upptäcktes en vikingatida tingshög vid Dingvall i Skottland
Lag och rättvisa var viktigt när vikingarna koloniserade de brittiska öarna i väster och även i öster.
- Så fort man etablerade sig på Nordatlantens öar anlade man tingsplatser för att befästa kontrollen över området, sade arkeologen Alexandra Sanmark till Vetenskapsradion
I radiointervjun berättar hon även om Anundshög som tingsplats.
Lyssna mer: Vetenskapsradion 2011-11-17.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=407
Bass-shire Journal. 2011-10-21. Car park was court of law for Vikings!http://www.ross-shirejournal.co.uk/News/Car-park-was-court-of-law-for-Vikings-7305257.htm

INTRESSANT ARTIKEL OM STRONTIUMUNDERSÖKNINGAR

Om skeletten från gravfältet vid Trelleborg på Själland i Danmark.
http://au.academia.edu/AndresDobat/Papers

ETT HARALD BLÅTAND-MYNT FUNNEN I RIBE I DANMARK

Moesgaard, Jens Christian 2011 Nyt fund af Harald Blåtand-mønt i Råhede ved Ribe. Nationalmuseet. Danmark
http://jelling.natmus.dk/ny_viden/harald_blaatand_moent/


EN FLICKAS ANSIKTE FRÅN VIKINGATIDA STADEN BIRKA SKA TAS FRAM

Det handlar om en sex årig flicka som dog på i vikingatida staden Birka på ön Björkö i Mälaren på 900-talet. Hennes ansikte ska nu rekonstrueras.

Läsa mer: Historiska museet. Pressmeddelande. 2011-08-18. Birkaflickans ansikte rekonstrueras.http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/historiska_museet/pressrelease/view/birkaflickans-ansikte-rekonstrueras-671433

BIRKA VAR DELAT I EN KRISTEN OCH EN HEDNISK DEL PÅ 830-talet

Det menar arkeologen Torun Zachrisson i Fornvännen 2011/2. Hon menar att när Ansgar och Guatbert kom till Birka för att inrätta ett biskopsdöme på ön Björkö tog med sig ett kontinental kristen stadsplanering efter förebild som städer som Bremen, Halberstadt, Minden, Münster och Paderborn där städerna var indelat med en inhägnad domkyrkoberg och en marknadsstad. På Birka ser Torun Zachrisson en liknande bild med en vall (Borgvallen) som byggdes för att avskilja det kristna ”domkyrkoberget” med handels- och marknadsplatsen (Svarta jorden). Kyrkan stod innanför Borgvallen och under ”krigarnas hus” finns spår efter en ytterligare en äldre byggnad med myntfynd och kristna föremål som frisiska kannor och tatingkärl. Strax utanför Kungsporten vid Borgvallen finns det kristna gravfältet (2b) med skelettgravar från den äldre Birkatiden .

Läsa mer: Zachrisson, Torun 2011. Arkeologin bakom Rimbert. Fornvännen 2011/2. Sidorna 100-112.MARKRADARUNDERSÖKNING AV BIRKA

Hela Hovgården på Adelsö och Birka på Björkön ska undersökas med markradar.Läsa mer: Riksantikvarieämbetet.

Pressmeddelande. 2011. Att avslöja det fördolda – arkeologiskt prospekteringsprojekt utforskar det vikingatida Birka genom virtuell utgrävning

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/riksantikvarieambetet/pressrelease/view/att-avsloeja-det-foerdolda-arkeologiskt-prospekteringsprojekt-utforskar-det-vikingatida-birka-genom-virtuell-utgraevning-639543

ÄR JÄTTESTENSKEPPET VID JELLINGE ÄR EN TINGSPLATS?

Det menar arkeologen Sven Rosborn. Stenskeppsättningen vid Jelling var 350 meter lång och omges ave en palissad. Han skriver i Arkeologiforum:

”Den bildar en romb med fyra lika långa sidor, vardera på 360 meters längd. Plankorna är ordentligt tjocka, kanske 15-20 cm. Området som inhägnats har helt enkelt varit enormt stort. Man har grävt ut ett stort område i nordöstra delen av inhägnadens område. Här finns ett antal långhus som ligger kloss upp mot palissaden och parallellt med denna. Husen är av Trelleborgstyp men de har ett förrum framför varje dörr på långsidan. Husen har också en utbyggnad på ena gaveln Alltså skiljer de sig något från de hus som påträffats inne i trelleborgarna. Tack vare den stora utgrävningsytan har man konstaterat att det inte funnits hus ute på den enorma planen som inhägnaden omslutit. Man har dessutom inte funnit ett enda föremål!”

Husen kan ha varit reserverade för hövdingar/småkungar som besökte ett landsting vid Jelling liknade ”Tingvalla” vid Alltinget på Island.
”På tal om palissader och skeppssättningar – jag har för mig att man hittat en lång stolprad vid Anunds stora hög i Badelunda utanför Västerås. Och där finns ju två stora stenskepp. Parallell till Jelling?”, skriver arkeologen Sven Rosborn i Arkeologiforum.

Enligt rykten ska en härd som blev söndergrävd när man grävde ett av de två som är undersökta stolphålen vid Anundshög vara daterad bronsåldern (säger egentligen ingenting, förutom att platsen utnyttjades redan på bronsåldern). Rapporten är inte klar.

Läsa mer: Arkeologiforum: http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php
Arkeologiforum: Harald Blåtands gård hittat.
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3951.0.html

INBROTT I OSEBERSSKEPPET PÅ VIKINGATIDEN

År 953 bryts sig några in i gravhögen och in i Osebergsskeppet avslöjar professor Jan Bill vid Kulturhistorisk museum vid Universitetet i Oslo.
Läsa mer: Hauge, Kjell 2110. Avslører 1050 år gammelt innbrudd.Forskning.nohttp://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251197


VIKINGATIDA BRONSGJUTARE FRÅN KAUPUNG I NORGE

Läsa mer: Kildahl, Mari 2011. Smykkemoter i vikingtiden
http://www.forskning.no/artikler/2010/november/271503


OLOF HARALDSSONS SKEPP ”VISUNDEN” FUNNEN

Den norske kungen Olof (Olav) Haraldsson (-1030) och blev ”Olof den helige” efter sin död. Nu tror danska och norska arkeologer att man har funnit hans skepp ”Visunden” . Skeppet rymde 100 man och namnet Visunden kommer från ett visenthuvud av guld satt längs fram på stäven. 1997 fann arkeologerna ett skepp vid Roskildefjorden i Danmark som benämns som Roskilde 6. Av träsprover har det nu kommit fram att skeppet var byggt i Vestfold i Norge år 1025.

– Da Kong Olav kom til Tønsberg i 1026, etter at det gikk nedenom på toktene og nesten hele flåten var ødelagt, fikk han ifølge Snorre beskjed om at det ikke var mer tømmer å oppdrive i distriktet. Men året før ble det bygget et skip på 37 meter, säger arkeologen Frans-Arne Stylegar till Tønsberg Blad.

Moen, Hans Christian 2010. Verdens lengste vikingskip er fra Vestfold. Tønsberg Blad.http://tb.no/kultur/verdens-lengste-vikingskip-er-fra-vestfold-1.5900144
Mosland, Reidar 2010-12-16. De kartla gammelt eiketømmer i Agder, og oppdaget Olav den Helliges langskip. Nrk.no
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7428766

AVRÄTTADE VID VIKINGATIDA STADEN BIRKA

Om en välbärgad halshuggen kvinna som begravdes i en kammargrav vid Birka skriver Sven Kalmring i artikeln ”Of Thieves, Counterfeiters and Homicides. Crime in Hedeby and Birka” i Fornvännen 2010/4.
Läsa mer: Fornvännen: http://www.fornvannen.se/fornvannen.html

SLAGFÄLTARKEOLOGER SÖKER SPÅR EFTER VIKINGATIDA SLAG

Den norska arkeologen Kjersti Jacobsen och hennes team ska försöka finna platsen för det vikingatida slaget vid Stiklestad i Norger 1030.

– I Vestfold har de klart det, noe som viser at skriftlige kilder og moderne arkeologisk teknologi gjør det mulig å finne nøyaktig hvor kampene fant sted. Jeg tror at sjansene er gode for at vi kan gjøre noe liknende på Stiklestad, säger arkeologen Eskil Følstad till NRK.


Läsa mer: Gansmo, Arne Kristian & Sanmo, Espen 2011-01-18. Arkeologer ønsker å finne slagstedet på Stiklestad i 1030, slik de har gjort på Re i Vestfold. NRK.no
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7467461

SKELETT FRÅN SLAGET VID STIKLESTAD 1030?

Vikinga- och medeltida Mæreborna i Tröndelag i Norge hade större hjärnor än den övriga norska befolkningen. Fast vad hjälpte det, det blev ihjälslagna i alla fall. Mellan 1966 til 1969 gjordes reparationer av golvet i Mære och då fann man 136 skelett. Många skelett hade benbrott och skador på skelett.
– Vi vet ingenting om hvorfor mennene ble hugget i hjel, eller hvorfor hakepartiene er fjernet på en del av skallene, säger arkeologen Bodil Østerås vid Egge Museum till Trønder Avisa.
De kan fått skadorna i samband med slaget vid Stiklestad 1030.

.Larsen, Bjørn Sigurd 2010-12-12. Norges største hjerner. Trønder Avisa
http://www.t-a.no/kultur/article143363.ece

VETENSKAPLIG UPPSATS OM ATT VIKINGAR NAVIGERADE MED SOLSTENAR

On the trail of Vikings with polarized skylight: experimental study of the atmospheric optical prerequisites allowing polarimetric navigation by Viking seafarers

Läsa mer: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/366/1565/772.full.pdf+html
Landrø, Juliet 2011-02-02. Vikingsagaenes mystiske solstein kan være mer enn en myte, mener forskere. NRKhttp://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7488028


DANSKA VIKINGAR MASSAKERADE 1002

”Samma år gav kungen order att döda alla danskar som fanns i England. Detta skulle göras på mässdagen för St Brice”

-Anglosaxiska krönikan år 1002 -

Den anglosaxiska kungen Ethelred - den villrådige - gav order om att alla danskar i England skulle dödas. Han var trött på alla vikingahärtåg som krävde lösen av anglosaxarna. Det skedde 13 november 1002, mer känd som St Brice massakrerna, bland annat mördades den danske kungen Sven Tveskäggs syster.
I mars 2008 fann arkeologer delar av skelett av 34 till 38 unga män under St John’s College i Oxford som härrör från massakrerna den 13 november. Nu har isotop analyserna av skeletten visat att männen har levt mer på fisk och skaldjur än anglosaxarna. Flera av de unga vikingarna hade spruckna skallar, fem hade knivhugg i ryggen och en hade blivit halshuggen

Thurfjell, Karin 2010-11-05. Vikingar mördade i etnisk rensning hittade i massgrav. SvDhttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/vikingar-mordade-i-etnisk-rensning-hittade-i-massgrav_5628777.svd
Hamilton, George 2008-04-06. Experts bone up on grisly relics. Oxford Mail.http://www.oxfordmail.co.uk/news/2175214.experts_bone_up_on_grisly_relics/
TVAS News – Oxford 2008-07-14. http://www.tvas.co.uk/news/oxford.htmlDEN NORSKE VIKINGAKUNGEN HARALD HÅRFAGRE

Vad man tror är den norske vikingakungen Harald Hårfagres kungsgård vid Avaldnes på Karmöy på den norska västkusten ska grävas ut.

Läsa mer: Løvvik, Espen2010-10-19 Nå blir det gravning etter Harald Hårfagre. Haugesunds Avis
http://www.h-avis.no/puls/na-blir-det-graving-etter-harald-harfagre-1.5730611

Guhnfeldt, Cato 2006-11.29. Her lå Haralds kongsgård! Aftonposten.no
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1549809.eceVIKINGAUTPOSTEN LINN DUCHAILL FUNNEN

I den irländska Ulster Annaler från 1400-talet finns namn på bland annat två vikingatida fästen på Irland, Dubh Linn som vi känner som Dublin. Det andra vikingafästet Linn Duchaill har varit okänt var den har legat, tills nu. Vid byn Annagassan, 70 km norr om Dublin, har nu arkeologer funnit det vikingafästet Linn Duchaill. Arkeologer har bland annat funnit ett skeppsvarv på platsen, handklovar för slavar, och en konstgjord ö.


Läsa mer: Duke, Seán 2010-09-22. Long-Sought Viking Settlement Found. ScieneNow.
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/09/long-sought-viking-settlement-fo.html

ETT OKÄNT SKEPP FUNNET I NORGE

Med georadar har arkeologer vid Tjøllingvollen i Vestfold i Norge funnit spår efter ett 20 meter långt skepp, det vill säga i samma storlek som Osebergsskeppet (20 m) og Gokstadsskeppet (24 m).

- Man tror att man har funnit ett avtryck av ett skepp i en grav, sade riksantikvarien Jørn Holme till VG.no

- Den är också orienterat nord-sydlig, som Oseberg- og Gokstadskeppen var. Det har varit en liten älv vid siden av, så man kunde ha seglat långt in från fjorden och dragit det upp från älven, sade arkeologen Knut Paasche, på den arkeologiska avdelningen NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), till VG.no

Läsa mer: Berby, Tom 2010-09-23. Fant virtuelt vikingskip. VG.no
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10036473


ETT SPANT TILL ETT VIKINGASKEPP FUNNET PÅ BIRKA

En spant till en vikingatida skepp från 800-talethar hittats vid vikingatida Birkas hamn på Björkö i Mälaren av arkeologer från Sjöhistoriska museet och Södertörns högskola.

– Ett intressant fynd är ett ekspant som daterats till 800-talet. Vi har få fynd av vikingatida fartyg i Sverige och ännu inga med anknytning till Birka. Spantet indikerar förstås att det finns ett fartygsvrak i närheten. Kanske är detta spännande fynd något vi kan gå vidare med under nästa fältsäsong, säger Andréas Olsson chef för Sjöhistoriska museets arkeologienhet, i ett pressmeddelande från Sjöhistoriska museet.

Arkeologerna fann vid dykningar även pålar och stenfundament och det visar att Birkas vall även har omslutit hamnen.

- Mellan pålarna finns större luckor där troligen handelsskeppen släpptes in. Man visste ju i god tid om det var fiender eller handelsmän som var på väg. Sådant meddelades genom ett system av vårdkasar längs Mälaren, säger Pernilla Flyg, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet, till Svd.

Läsa mer: Hellekant, Johan 2010-09-13. Nya fynd efter dyk vid Birka. Svd.http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/nya-fynd-efter-dyk-vid-birka_5308135.svd
Sjöhistoriska museet. 2010-10-01. Vikingatiden visas i akvarium.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sjoehistoriska-museet/pressrelease/view/vikingatiden-visas-i-akvarium-484082


ELDPIL BRÄNDE NED BIRKAS "KRIGARNAS HUS"

Det var en eldpil som träffades “Krigarnas hus” västra vägg som brände ned huset. Om eldpilen skriver Lena Holmqvist i artikeln “Pilen som satte Birkas Garnison i brand” i årsboken Situne Dei 2010.

ETT HELT VIKINGAMANSKAP BLEV SLAKTAT PÅ ÖN ÖSEL

Två skepp och minst 32 män och två hundar har upptäckts av estniska arkeologer på ön Ösel, utanför den estniska kusetn. Vikingarnas vapen och föremål tyder på att skeppet och vikingarna förlorade ett slag på 600-700-talet. En del av männen har haft pilar i höften och sönderslagna huvuden och andra har fått sina händer borthuggna.

De två skeppen med begravda män vid Salme låg på en udde på 600-700-talet. 2008 fann estniska arkeologer sju skelett begravda i en 10 meter lång och 1,3 meter bred båt. Sommaren 2010 fann arkeologerna ytterligare 25 män begravda sammanpackade i en båt som uppskattas vara 18 meter och 3,5 meter bred. (Hela skeppet är inte utgrävt).
Föremål i båtarna tyder att det är skandinaviska vikingar och att de var i 30-40-års åldern när de stupade i strid. Det kan vara vikingar som har stupat i strid mot öborna. Eftersom de döda kropparna har släpats eller burits ned till skeppen vid stranden kan det finnas olika tolkningar.
1. Det kan vara så att vikingarna vann slaget eftersom många av de döda bar på sina personliga ägodelar och att ett svärd i varsitt skepp fanns i båten, det vill säga att vikingarna inte blivit plundrade. Det kan även finnas en annan orsak. Efter slaget burit de skadade och döda ned till stranden. Det stora manskapsförlusten visade sig att man inte hade behov av två skepp. Är båtgravskicket ett äkta obrända båtgravsskick? De dödas skepp till Asgård?
2. Öborna vann slaget och plundrade vikingarna på vapen. Därefter har vikingarna fått fri lejd att hämta sina döda och skadade och fört ned de till stranden. Där har vikingarna gett se två svärden som gravgåva till två betydelsefulla krigare, möjligen ledare eller någon lokal hövding. Ansvarigt befäl på var sitt skepp. Var de döda manskap på olika skepp?
3. Eller, så kan det finnas många andra tolkningar-
Vilket fall ska skeletten DNA-undersökas.

Läsa mer: HelaGotland-se
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6296016

Ösel båtgrav Avhuggen högerarma Foto: Kaarel Sikk
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347897739162754

7 skellet i rad
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347745429707378

Ca 9-11 skellet i rad
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347687182170146

Kam
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347349037550338

Svärdsfäste
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347238677231282

Svärd
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347142315664514

Sköldbuckla
http://picasaweb.google.com/vinnetu/Salme2010?feat=directlink#5509347037231197522

Estniska arkeologer i Tartus Facebooksida
http://www.facebook.com/group.php?gid=126303184049860&v=wall

Ekpress.ee 2010- Salme lahing - tagasilöödud Saaremaa vallutuskatse?
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/salme-lahing---tagasiloodud-saaremaa-vallutuskatse.d?id=33128309

RESCUE EXCAVATIONS OF A VENDEL ERA BOAT-GRAVE IN SALME, SAAREMAA. Archaelogical Fieldwork in Estonia 2008
http://www.arheo.ut.ee/artiklid/KONSA%20et%20al%202009.pdf

Delfi.ee 2010
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/salme-muinaslaevade-leiukoht-rootsi-kuninga-haua-kohta-selgust-ei-too.d?id=33381597

News.rrr.ee 2010.

http://news.err.ee/Culture/0bcffca2-67c1-4a53-babf-38898ec74b40

VIKINGATIDA HANDELSRUTT VID FÖRSVARSVALLEN DANAVIRKE PÅ SÖDRA JYLLAND

Danavirke får en helt ny tolkning. En försvarsvall som bevakade den nordlig-sydliga landvägen och landvägen i öst-västlig riktning
Den fanns en genväg mellan Nordsjön och Östersjön, som bestod att man får med skepp på ån Treene och därefter tog man landvägen efter Danavirke och vidare förbi Hedeby och vidare på en å ned till Östersjön.


Karta över den vikingatida å och landvägen mellan Nordsjön och Östersjön
http://www.spiegel.de/international/germany/bild-714235-124687.html

Läsa mer: Schulz, Matthias2010-08-27. Archeologists Find Gateway to the Viking Empire.Spiegel online. http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,714235,00.html

ANGLOSAXAR AVRÄTTADE 51 VIKINGAR

Vid Ridgeway Hill fann arkeologer i juni 2009 en grop med 51 kranier från avrättade vikingar. Arkeologerna tror att de halshöggs på en offentlig plats. Kranierna har analyserats av Dr Jane Evans och Carolyn Chenery på NERC Isotope Geosciences Laboratory, en del av British Geological Survey, baserat i Nottingham och isotopprov från 10 av de avrättades tänder visar att de kom från ett kallare klimat än Storbritannien, fast från olika platser. En av de undersökta tros ha levt norr om polcirkeln (en nordsame? hålogabo?).

Läsa mer: Mirror.co.uk 2010. Decapitated bodies found in Dorset burial pit were executed Vikings.
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2010/03/11/decapitated-bodies-found-in-dorset-burial-pit-were-executed-vikings-115875-22104588/

DEN SVENSKE VIKINGEN VAR BAKOM FLÖTET?

Nya rön visar att den korta Uppsala-Eddan från cirka år 1300 kan vara ett första utkast av Snorre Sturlassons Edda. Litteraturprofessorn Lars Lönnkvist menar att svearna framställs som korkade idioter i de isländska sagorna.

- Svenskarna hade ett ganska dåligt rykte på Island. Dem svenskar som uppträder i de isländska sagorna är ofta busar. Eller, så är de väldigt korkade, eller väldigt dumma, sade Lars Lönnkvist till Vetenskapsradion.

Lyssna mer: Vetenskapsradion 2009-09-17. De isländska sagorna. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1302&artikel=3029911

SPÅR EFTER SLAVHANDEL PÅ BIRKA

De band danerna som överlevde flydde, men vackra kvinnor togs till fånga. De unga flickorna slogs i bojor. Många kvinnor fördes fram för dig i skeppet. Kedjorna bet lystet i det ljusa köttet.

- Isländsk skald 1000-talet -

I Fornvännen 2009/2 skriver Ny Björn Gustafsson om handklovar, fotbojor och halsjärn som är funna på Adelsö och på Birka. Han tolkar att de kan vara knutna till slavhandeln på Birka.Den norske arkeologen Frans-Arne Stylegar menar att ett slavhalsjärn finns i en ” innholdsrikt mannsgravfunn fra Kalvatn i Volda” i Norge. Var han en slavhandlare?

Läsa mer: Gustafsson, Ny Björn 2010. För folk och fä. Om vikingatida fjättrar och deras användning. Fornvännen 2009. Sid 89-96.
http://fornvannen.se/pdf/2000talet/2009_089.pdf
Stylegar, Frans-Arne 10 augusti 2009. Trell og frihals
http://arkeologi.blogspot.com/2009/08/trell-og-frihals.html
Zachrisson, Torun 2004. De osynliggjorda - om trälar i arkeologisk forskning. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. Red. Th. Lindkvist & J. Myrdal.