söndag 12 september 2010

Dystert om kultur och kulturmiljön i Västmanland

Av Jouni Tervalampi, 12 september 2010

2006-2010 styrdes landstinget i Västmanland av moderaterna, centern, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och sjukvårdspartiet. Opposionen har bestått av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Inför valet 2010 består Alliansen av moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna. Det rödgröna blocket består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Sedan är det sjukvårdspartiet. Nya partier återstår att se om de kommer in i landstinget.

STRÖMSHOLMS KANAL

Riksdagen.

"Strömsholms kanal förklarades 1990 som byggnadsminne, vilket medför särskilda förpliktelser för de fyra delägarkommunerna Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och Hallstahammar, att vårda kanalverk, bankar och byggnader. Längs hela kanalen har, trots ombyggnader och tekniska problem, trafiken pågått sedan 1795 och därmed varit en betydelsefull tillgång för många människors arbets- och livsmiljö." , skrev den socialdemokratiska riksdagsmannen Olle Thorell från Surahammar och hans kollega Carin Runesson i en motion 2008 och 2009.
2007 togs EU-stödet bort för Strömsholms kanals underhåll. 2008 fattade det borgligt styrda landstinget, tillsammans med Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet, i Västmanland att inte höja bidraget från 150 000 kronor till 400 000 till Strömsholms kanal AB för driftkostkostnader, medan de små röda kommunerna längs efter kanalen Surahammar, Hallstahammar, Fagersta och Smedjebacken gick med på en höjning för varje kommun från 325 000 till 425 000 kronor. Både 2008 och 2009 lämnade den socialdemokratiska riksdagsmannen Olle Thorell och hans kollega Carin Runesson en motion om mer pengar till att rädda underhållet för Strömsholms kanal. I maj 2010 ger den moderate stockholmspolitikern Lena Liljeroth Adelsohn, tillika kulturminister, beskedet att inte en krona ges till underhåll för Strömsholms kanal i Västmanland och Dalarna.

- Regeringen satsar en kvarts miljard på kulturhistoriska minnen. Mer än så lär det inte bli i nuläget, sade Lena Liljeroth Adelsohn till Vlt.se.

Besvikelsen var stor hos Kanalbolagets vd Hans Pettersson, som sade till Vlt.se

- Mellan 2000 och 2006 fick vi Ams-bidrag, EU-bidrag och Antikvariska medel.

Arbetsledaren Rolf Mylläri på Strömsholms kanalbolag sade till Västmanlands Nyheter:
- Tänk, vilket arbete man gjorde när kanalen byggdes. Vi kan inte låta den förfalla.

Den naiva moderate kulturminister förslag att rädda underhållet av Strömsholms kanal var att privatpersoner skulle adoptera delar av kanalen till exempel en slussport och anlita volontärer (gratis arbetskraft).

- Privatpersoner skulle nog inte ha råd att reparera en sluss, bara frakten av en port kostar 100 000 kronor, sade Kanalbolagets vd Hans Pettersson till Västmanlands Nyheter.

Att renovera en slussport kräver specialistkompetens och slussvakter kräver säkerhetsutblidning. Hans Pettersson sade till Västmanlands Nyheter:

- Vi utbildar alla ungdomar i säkerhetsfrågor och arbetsmiljöverket kontrollerar oss noga.

Om de rödgröna vinner valet, så kanske socialdemokratiska riksdagsmannen Olle Thorell från Surahammar förnyad motion går igenom.

2010-2014

Inga nya pengar till Strömholms kanal från landstinget

De borgeliga: Se ovan
De rödgröna nämner inte ens Strömsholms kanal i sitt valmanifest.

ARKIV VÄSTMANLAND

I Västerås finns ett nytt museum för Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Arkiv Västmanland är inte välkomna. De är förpassade till sin trånga lokal i Stadshuset i Västerås.
På de gamla bilplåtarna stod det U framför siffrorna och då visste man att bilen var registrerad i Västmanland. Idag är beteckningen U synonymt för det ”Underutvecklade Västmanland”. För socialdemokraterna och de borgliga partierna i framför allt i Västerås har arkeologi och historia alltid varit lika med ”KOSTNADER”
Det tycks inte spela någon roll vem som sitter i makten för Arkiv Västmanland, varken den tidigare socialistiska majoriteten i Västerås och i Landstinget, eller den nuvarande borgliga styret i Västerås och Landstinget vill satsa några större summor till att bevara historiska dokument.
Ramnäs Bruk arkiv finns i Uppsala. Surahammars bruks arkiv som Vlt skrev för några år sedan har fortfarande ingen ägare. Det står och samlar damm någonstans utan tillträde för historiker och släktforskare.

-Vi vet att det behöver göras saker i arkivfrågan, men det handlar om ekonomi och vi måste välja vad vi lägger pengarna på. I framtiden kommer vi att behöva titta på hur vi hanterar arkiven i hela Västmanland, men det behöver inte innebära att vi får ett arkivcentrum, sade Mikael Damsgaard (M), ordförande i kulturnämnden i Västerås Stad till Vlt.

2010-2014

Inga uppgifter från borgarna. Se även ovan.

De rödgröna skriver i sitt valmanifest: “Vi rödgröna vill att Landstinget Västmanland ska verka för att ett arkivcentrum kommer till stånd. Vi vill låta fler arkiv och samlingar digitaliseras och bli tillgängliga på Internet.”

VÄSTERÅS KOMMUN (Stad)

2006-2010 styrdes Västerås kommun (Stad) av moderaterna, centern, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Opposionen har bestått av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Inför valet 2010 består Alliansen (borgarna) av moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna. Det rödgröna blocket består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Sedan återstår det att se om det kommer in några nya partier i kommunalfullmäktig.


KULTUREN I VÄSTERÅS

Folkpartiet och moderaterna vill inte ge några extra pengar till kulturen i Västerås. Kristdemokraterna vet inte. Centerpartiet vill kompensera för löneförhöjningar. (vlt 8 sept 2010).

De rödgröna vill behålla Västerås konstskola Övrigt se nedan:

MER PENGAR TILL FINKULTUREN (S, V och MP).

De som besöker konstmuseum, klassiska konserter och teater är främst från medelklassen, främst kvinnor. Arbetare, arbetslösa och pensionärer är större konsumenter av pop- och rockmusik, och utflyktsmål som inte kostar något, eller en mindre avgift. Män är i större grad intresserad av teknologi.

I Västerås vill borgarna (M, FP, C och Kd) vill slå ihop Teater Västmanland och Länsteatern i Örebro. (vlt 8 sept 2010). Se även “Kulturen i Västerås”

De rödgröna skriver i sitt valmanifest: “Vi säger nej förslaget om att slå ihop teatrarna i Örebro och Västerås till ett aktiebolag.” . . .”Ökade produkstionsmedel till Västmanlandsmusiken och Teater Västmanland”
De rödgröna skriver vidare: “Vi anser att Västerås Sinfonietta bör utvecklas mot en heltidsorkester. Finansieringen av detta bör var föremål för diskussioner med staten inom ramen för den så kallade kulturkofferten”

VÄSTERÅS KONSTMUSEUM

Inga nya pengar till Västerås konstmuseum

Tidigare låg konstmuseet och dess magasin avskilda, vilket ledde till en katastrof sommaren 2009 då åskan slog ut klimatanläggningen vid konstmuseets magasin vid Mariaberget. Då det inte fanns något daglig tillsyn och det var semestertider blev 4000 konstverk mögelskadade, lyckligtvis lyckades ett företag återställda alla konstverken.Från konstnärerna i Västerås är det delade meningar. Tapani Björkbacka menar att orsaken att konstmuseet flyttade till Karlsgatan att de var mer eller mindre tvungna för konstsamlingen behövde nya fövaringslokaler.

- Jag har fått intrycket att det nya konstmuseet i första hand byggs för att förvalta och visa samlingarna, sade konstnären Tapani Björkbacka till Vlt

De borgliga: Se ovan “Kulturen i Västerås”
De rödgröna skriver i sitt valmanifest: “Vi ser med spänning fram mot hur det nya länsmuseet/konstmuset kommer att utvecklas”

VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM

Inga nya pengar till Västmanlands läns museum

Länsmuseet har inte fått några extra pengar från sin huvudman, Landstinget i Västmanland. Jag tror inte att vi ska ha några större förhoppningar till några större egenproducerade spännande utställningar. Utställningen AVTRYCK pågår till 2015. Utställningen Mimer pågår till 2012. Landstingspolitikern Torsten Källberg (KD) sade till Vlt:

- Som jag har sagt till musiechefen kan han inte vara hur yvig som helst med utställningar bara för att han har nya lokaler, utan det blir ett par år när man får hålla igen en aning.

De rödgröna skriver i sitt valmanifest: “Vi ser med spänning fram mot hur det nya länsmuseet/konstmuset kommer att utvecklas”

FRIA KULTURARBETARNA

Inga nya pengar till kultarbetarna utanför kulturinstutitionerna

De som producerar kulturen som till till exempel författare, konstnärer, dansare, pop- och rockmusiker ges det inga riktade pengar, eller specialprojekt från något parti. Möjligen hänger det ihop att man ger inga extra pengar till länsmuseet och konstmuset från något parti.

KULTURMILJÖ

Västerås Stad har under den borgliga, plus miljöpartiet, misskött förvaltande av Västerås skyltade fornlämningar.

Det tycker jounalisten Lasse Olsson på Västerås Tidningen efter ett besök ruinen efter Sankt Gerdruds kapell i Västerås. Han skriver: “Man kan ju undra om inte Västerås Stad värdesätter sina fornlämningar. Runt kapellet växer gräs, brännässlor och tistlar halvmeterhögt, vilket gör det omöjligt att ta sig runt byggnaden. På den minimala informationsskylten är texten försvunnen sedan länge. Hur ska folk som stannar här veta vad det är för fornlämning? En skärpning efterlyses!”
Själv är jag inte dugg förvånad. Så här ser det på så gott som samtliga skyltade fornlämningar i Västerås till exempel hällristngsskeppen vid Emausbäcken i Västerås. Ingen imålning och informationsskylten borta. Kanske lika bra, för det stod att det ska vara fem hällristningsskepp vid hällen. De är bara två. Även vid Anundshög är det inte speciellt bra skyltat, ytligt och en felaktig information.


Tidö turistväg - Turistsatsningen som försvann innan den startades.

En mycket märklig turistsatsning har gjorts i Hallstahammar och Västerås kommuner. Vägverket har skyltat Västmanlands första turistväg med en brun skylt, en raktangel med en blomma i mitten med namnet "Tidö turistväg". Syftet med vägen är att man ska kunna göra en avstickare från E18 och åka den vackra Rytternevägen via Sörstafors, Strömsholms slott, Hornåsens gravfält, Sorby fornborg, Stora och Lilla Rytterne kyrkoruiner, Tidö slott, Askö viken och till Vallby friluftsmuseum intill E18 i Västerås. Eller, vice versa från Stockholmshållet.
Det mest märkliga är att det inte finns någon information om besöktsplatserna i någon turistbroshyr.
I "Västerås Magasin 2010/2011" är det en stor artikel om Tidö slott i artikeln om "Tidö turistväg" och några bildtexter om de övriga platserna. Vem vill då besöka de övriga platserna?
I mina ögon verkar det som Västerås Stad mest glada för skylten till Tidö slott. Det verkar mest vara en förtäckt reklamskylt för Tidö slott, som vägverket har fått bekosta, och resten av de så kallade "turistmålen" skiter man i . Ta lärdom från Vallby friluftsmuseum!

Det enda stället som är mycket bra skyltat är Vallby friluftsmuseum, samtidigt finns det även brister där, bland annat om skarprättarens hus.

De borgliga: Se ovan “Kulturen i Västerås”
De rödgröna i Västerås och i landstingen skriver i sitt valamanifest: “Våra minnesmärken bör bli mer tillgängliga och synas genom skyltning och andra informationssatsningar"

ANUNDSHÖG

När moderaterna, centern, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet tog över styret 2006 i Västerås kommun lovade de, enligt Västerås Tidning 23 september 2006:

“Utveckla Anundshögsområdet så att det blir ett rikskänt turistmål”

Mina tolkningar om ett rikskänt turistmål är att det ska finnas ett museum, alternativ ett besöktscentrum med utställningar, en eller flera populärhistoriska böcker om besöktsområdet (hit räknas inte avhandlingar) och att man ska kunna som turist åka kommunalt till platsen. Inga nya störande element ska byggas inom det riksintressanta område.

Lyckades man nå dessa mål. Nej, långt därfirån. På vissa punkter gick det framåt och på andra punkter bakåt.

Till det positiva är att Västerås har satsat ett sexsiffrig belopp på marknadsföring. Det har skett genom Badelunda hembygdsförening försorg, det vill pengarna har gått till hembygsföreningen som har skött guidningar och annonsering. Kommunen har även stått tryckkostnaderna för John Kraft informationshäfte om Anundshögområde. Västerås har även sponsrat arkeologen Alexandra Sanmark och hennes team med 20 000 kronor inför ett projekt augusti 2008. Kommunen gjorde ett försök med kulturbuss som gick mellan konstmuseet, Vallby friluftsmuseum och Anundshög, men underlaget var för dåligt och det blev ett fiasko. Kanske hade det varit bättre att låtit varannan buss 12 gå ut till Anundshög under sommarmånaderna. Idag stannar buss 12 vid Bjurhovda och där ifrån får man gå 1,5-2 kilometer till Anundshög. 2010 köpte koomunen in hörntomten vid östra vadet, Badeundavägen och Tortunavägen.

- Då är tanken att det ska finnas ett färdigt besökscentret eftersom det fortfarande håller på att utredas och vi har inte anslagit några pengar än, säger folkpartisten Göran Landerdahl, ordförande i fastighetsnämnden, till Vlt 2010.

Alliansen med vann stora delar av valet i Västerås på att man lovade riva upp beslutet om att bygga bostäder på Hamre fotbollsplaner. Hamre, Talltorp, Fågelvik, Framnäs och Berghamra är villaområden där de flesta röstar borgligt.
Istället ville Alliansen bygga bostäder på ett annat ställe på Hamre. Det “glömde” Alliansen berätta för väljarna inför valet 2006. Vad har det med Anundshögsområdet?

Hotade riksintresseområden: Anundshög med Badelundaåsen och Gamla Uppsala.

Hur stort värde och skydd har landets riksintresseområden? Två av Sveriges mest kända fornlämningsområden, Anundshögsområdet utanför Västerås och Gamla Uppsala, och är hotade.
Ser man på politikernas intresse för landets två viktigaste fornlämningsområdena verkar de inte stå högt i kurs. I Västerås styr Miljöpartiet tillsammans med de borgliga partierna. Här vill man flytta ridhuset från Hamre till att ligga intill Badelundaåsen och ridlederna ska gång igenom riksintressanta fornlämningsområdet vid Anundshögsområdet och Badelundaåsen.
Riksintresseområdet sträcker sig norr om E18 –Stockholmsvägen - Tortunavägen – upp mot Branthovda – Skälby - Anundshög – Närlunda. Orsaken är att vid Hamre ridcenter ska det byggas bostäder och politikerna har beslutat att det nya ridcentret ska ligga antingen mitt emot Brandthovda Idrottsplats eller vid hörnet Stockholmsvägen – Tortunavägen. Badelunda hembygdsförening vill att Hamre ridcenter placeras sin verksamhet vid Malma gård.

Länsstyrelsen i Västmanland är kritisk till ett ridhusbygge på riksintresseområdet kring Badelundaåsen och Anundshögsområdet.

-Hela området har en väldigt lång förhistoria. Hela åsen är full med gravar och gravfält, och i åkermarkerna runtomkring har boplatserna legat. Senare års undersökningar har också visat att det här går längre tillbaks i tiden än vi har vetat. Det spänner åtminstone från 1100 före Kristus till år 500 efter Kristus, sade Ulla Bergqvist, arkeolog på länsstyrelsen till Tvärsnytt-

-Det skulle vara önskvärt om kommunen kunde hitta en lokalisering utanför riksintresseområdet, sade Magnus Johansson, handläggare på länsstyrelsen till Tvärsnytt.

En fråga som journalisterna i medierna i Västerås inte vill eller törs skriva eller berätta om, är varför Alliansen vill bygga det nya ridhuset mitt emot Brandthovda Idrottsplats eller vid hörnet Stockholmsvägen – Tortunavägen. Det är för att det ligger närmare för medelklassens hem vid Hamre, Talltorp, Fågelvik, Framnäs och Berghamra. Det bästa läget är Malma gård. Hamre ridcenter går inte under, utan barn och ungdomar från villasamhällena Hökåsen och Tillberga, plus barn och ungdomar från villaområdena och lägenheter från norra Västerås kommer söka till ridcentret. Det blir ju naturligtvis jobbigare för medelklassbarnen och ungdomar (och föräldrar) från Hamre, Talltorp, Fågelvik, Framnäs och Berghamra. De måste antingen cykla, åka buss eller be någon föräldrer skjutsa barnen och ungdomarna till Malma.


2010-2014

Inga nya pengar till Anundshög.

De borgliga: Se ovan “Kulturen i Västerås”
Rödgröna: Inga besked

KULTURKORGEN

Den borgeliga regeringen införde “Kulturkorgen” där pengar ska delas ut till regioner. Den tycks bli kvar oavsett regering.
Huggsexan om dessa pengar sker efter valet. Här kommer det mer handla om en strid mellan kommuner och landstinget.

De borgeliga: Inga uppgifter
De rödgröna i Västerås och i landstingen skriver i sitt valamanifest:

“Vi anser att Västerås Sinfonietta bör utvecklas mot en heltidsorkester. Finansieringen av detta bör var föremål för diskussioner med staten inom ramen för den så kallade kulturkofferten”

Inga pengar till de övriga kommunerna i länet?

Läsa mer: Aziz, Linda 2010-03-18. Ridskola på förhistoriskt område? SVT Tvärsnytt.
http://svt.se/2.96110/1.1931882/ridskola_pa_forhistoriskt_omrade?lid=senasteNytt_1861886&lpos=rubrik_1931882
Bjerstedt, Staffan 2010-09-02. Fina lokaler - men sedan då? Vlt
Eriksson, Cecilia 2010-06-03. Kulturministern lärde sig om Strömsholms kanal. Västmanlands Nyheter.
Jensen, Ronnie 2009. Riksintresseområdet Badelunda U25. En kulturhistorisk fördjupningsstudie. Västerås Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands länKulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:65
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/bilaga%205_kulturmiljörapporten.pdf
Johansson, Jan Å. 2010-04-22. Ett lyft för Strömsholms kanal. Västmanlands Nyheter.
Malin Krutmeijer bävar för att FP:s kulturprofil kommer till makten. Aftonbladet 2010-09-03
http://www.aftonbladet.se/kultur/article7719481.ab
Lindeborg, Åsa 2010-09-09. Ett kulturlyft för (S)verige. Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/kultur/article7754346.ab
Lif, Johan 2005-01-15. Här göms brukens historia. vlt.
http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=122861
2005-11-28. Arkivarier rasar mot Västerås kulturpolitik. vlt.
http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=171613
Lundström, Brage 2007-12-04.Gör kulturarvet åtkomligt
http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=696365
Meh, Jackie 2010-05-26. Inga mer pengar till kanalen. Vlt
http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.841247-inga-mer-pengar-till-kanalen
M I L J Ö - O C H P R O J E K T E R I N G S B Y R Å N . 2009. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning Bevarande- och utvecklingsplan
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/Bilaga%204_MKB%20med%20bilagor.pdf
Obminska, Anna 2008-10-08. Upprop för arkivcentrum. vlt. http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=819550
Olsson, Lasse Alliansen är redo att över makten. Vlt2008. Pengakris för Strömsholms kanal. Driften hotad men Landstinget Västmanland nekar höjt bidrag. Västerås Tidning Nr 36 6-12 september 2008. (sidan 25)
Pergeman, Liza 2010-08-31. Här ska det bli besökscentrum. Vlt
Runesson, Carin & Thorell, Olle 2009.Motion till riksdagen om Strömsholms kanal
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=T487
2010-08-21 Vägfararkapell som skyddade Västeråsresenärer. Västerås Tidning 21-27 augusti 2010. sidan 19
Tervalampi, Jouni 2010. Anundshög och Gamla Uppsala
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/anundshog-och-gamla-uppsala.html
2010. KRSG2. http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/09/krlsg2.html
2010. Nyheter om Anundshög.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-anundshog-och-badelunda.html
2010. Nyheter om Västerås
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-vasteras.html
2010. Strömholms kanal 2010.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/06/stromsholms-kanal-2010.html
Sveriges Radio Västmanland. 2006-06-08. Arkiv Västmanland kräver mer resurser.
http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=874737
Vlt. 2010-09-03. Premiäröppningen närmar sig.
Västerås Stad (kommun) 2009. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, Öp 62
http://www.vasteras.se/bobygga/planerpagaende/Sidor/oversiktsplanforbadelundaasenochridanlaggningop62.aspx2009. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning November 2009 Stadsbyggnadskontoret. ÖP 62 Dnr: 08:10186-BN 540
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/ÖP62_samrådsversion6_lågupplöst.pdf
Västerås Tidning Nr 38 2006-09-23 Exempel på vad Västeråsalliansen ska genomföra under mandatperioden. sidan 4.
Rödgröna (S, MP och V) 2010-09-09. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland.

lördag 4 september 2010

KRLSG2

Nyheter om kultur 2010-2011.
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/11/nyheter-om-kultur.html


KARLSG 2 -LÄNSMUSEET och VÄSTERÅS KONSTMUSEUM

Av Jouni Tervalampi, september 2010 ©

LÄGET OCH LOKALERNA

Positiva toner från personalen om de nya museerna Västmanlands Läns Museum och Västerås konstmuseum vid KRLSG2 i Västerås. (Det är inte en dyslektiker som har gjort skylten. Utan bokstäverna ska uttalas ”Karlsgatan 2”).
Karlsgatan 2 är det nya marknadsföringsnamnet för de två museerna Västmanlands Läns Museum och Västerås konstmuseum. När man rev det gamla järnvägsstationen och flyttade bussarna blev gångvägarna förskjutna. De gående passerade inte längre konstmuseet vid Fiskartorget på väg till järnvägsstationen. Länsmuseets lokaler inne i Västerås slott kändes att det låg på sidan om. Man besökte inte museet om man inte hade specifikt ärande till museet.
Karlsgatan ligger i gångstråket mellan de nya busshållplatserna och centrum vid Skrapan och förhoppningsvis får museerna fler spontanbesökare med ett nytt kafé.

- Vi kan göra ett samprojekt kring ett tema som ser ut på ett sätt på konstmuseet och ett annat sätt på länsmuseet, sade Eva Borgegård, utställningsintendent på Västerås konstmuseum till Sveriges Radio Västmanland

ARBETSMILJÖN

– Det känns helt fantastiskt att vara i de här lokalerna efter det här 40-åriga provisoriet i det gamla rådhuset, sade Eva Borgegård, utställningsintendent på Västerås konstmuseum till Sveriges Radio Västmanland

Där kan jag hålla med att arbetsmiljön blir mycket bättre, framför allt vid pedagogiska rummet där barn, ungdomar och vuxna får skapa egna konstverk. Den lokalen var under all kritik vid museets lokaler vid det gamla rådhuset vid Fiskartorget. Allt är inte positivt. Jag tycker att hela bygget av de två museerna ger ett intryck av ett lågbudgetbygge. Både länsmuseet och konstmuseet ska ha öppna kontorslandskap där alla ska sitta tillsammans. Telefoner som ringer i ett. Vem ska bestämma vilken radiokanal ska vara på?
På konstmuseet finns det fem tysta rum. Undrar hur länge det dröjer innan några tar dessa rum i besiktning och gör de till sina kontorsrum?


UTSTÄLLNINGSLOKAL FÖR NY KONST ELLER UTSTÄLLNINGSHALL FÖR MUSEETS SAMLING?

På den positiva sidan är att konstmuseets magasin ligger i samma hus som den övriga verksamheten. Tidigare låg konstmuseet och dess magasin avskilda, vilket ledde till en katastrof sommaren 2009 då åskan slog ut klimatanläggningen vid konstmuseets magasin vid Mariaberget. Då det inte fanns något daglig tillsyn och det var semestertider blev 4000 konstverk mögelskadade, lyckligtvis lyckades ett företag återställda alla konstverken.
Från konstnärerna i Västerås är det delade meningar. Tapani Björkbacka menar att orsaken att konstmuseet flyttade till Karlsgatan att de var mer eller mindre tvungna för konstsamlingen behövde nya fövaringslokaler.

- Jag har fått intrycket att det nya konstmuseet i första hand byggs för att förvalta och visa samlingarna, sade konstnären Tapani Björkbacka till Vlt

Samma oro har konstnären Anders Hultman och sade till Vlt:

- Lokal i all ära men det är verksamheten som räknas.

Flera konstnärer är positiva som till exempel Marie Hektor, Mikael Genberg och Georgianna Kralli.

- Det ser spännande ut. Det behövs en nytändning i den här staden, sade konstnären Mikael Genberg till Vlt.

Själv tycker jag att det känns som att gå in i en stor lagerlokal vid ingången till konstmuseet och längre in i lokalen finner man de egentliga utställningslokalerna.LÄNSMUSEET

Ingången till museerna är lyckat då man kommer direkt till kafeet. Till höger ligger konstmuseet och till vänster länsmuseet. Inga stora skyltar vid ingångarna till respektive museum, vilket känns bra. De båda museerna känns som ett enda stort museum, "Västerås Stadsmuseum". Oh, förlåt! Länsmuseet utställningar har en för allt för tydligt prägel av Västerås. Jag kan förstå att man i Norberg vill ha ett eget medeltidsmuseum. Arboga och Köping har redan egna stadsmuseum.
Fyra utställningar visas på länsmuseet; en alllmän utställning från forntid till nutid utformad som en tidslinje, en om ASEA-Mimer och en utställning om kärnbränsle (producerad av Mälardalens högskola). I Västerås finns en fabrik som tillverkar kärnbränsle. Den sista utställningen är en fotouställning om syrianer i Örebro. I Västerås finns en stor grupp syrianer.
Var finns Tillberga, Sura, Köping, Arboga och hela Bergslagen? Här hade det varit bättre om man hade väntat med utställningen om kärnbränsle och fotouställning om syrianer och plockat in några andra utställningar med anknytning Västmanland, utanför Västerås. Att en första utställning om ASEA-Mimer kan jag förstå, då museerna är inrymda i den gamla ASEA-Mimer-lokalen. Annars är det inget fel på uställningarna. Det märktes på invigningsdagen den 4 september 2010.


INVIGNING

Så här mycket folk som det var på invigningsdagen (4 september 2010) lär det aldrig bli mer under en och samma dag. Det syntes att olika befolkningsgrupper posionerde sig ganska snabbt, vid ASEA-Mimer-utställningslokalen hängde mest äldre män som gärna berättade om sin tid på ASEA. I kärnbränsle utställningslokalen blev jag förvånat att det var en sådan blandning av barn, kvinnor och män i olika åldrar.
Jag hade tidigare läst om utställningen AVTRYCK som inte lät så spännade, men av besökarna visade sig att det var den mest populära uställningen, framför allt av barnfamiljer.
Ingången till utställning var som en stor konstinstallation med två stycken säkerhetsbågar, av den typen man ser på flygplatser, som skiftade i olika färger. Innanför var det olika fotomontage och tre installationer med rörliga hällristningsmotiv likt en tecknad film. Det var två tidlinjer med montrar som sträckte sig från stenåldern till nutid. Den ena tidlinjen var enbart föremål kring barn. Under montrarna fanns olika skåp och pussel som barnen kunde titt in. Den andra tidslinjen var mer präglad för vuxna, fast barnen var lika förtjusta. Mest spännande för barnen och ungdomarna var ett äkta kranium.

GULDKORN FRÅN FORNTIDEN

Jag tror jag var en av de få besökarna under invigningsdagen som såg att det fanns en hel del guldkorn från forntiden. I monteruställningen Avtryck finns en del ögongodis; dels ansiktspärlan från Kolbäck, två deglar och en gjutform från Bäckby i Västerås, glasögonspännet från Hökåsen, bronsspiralen från Stockkumla i Dingtuna, arabiska mynt från Bjurhovda och en bengravurna från samma gravfält.
Länsmuseet har inte fått några extra pengar från sin huvudman, Landstinget i Västmanland. Jag tror inte att vi ska ha några större förhoppningar till några större egenproducerade spännande utställningar. Utställningen AVTRYCK pågår till 2015. Utställningen Mimer pågår till 2012. Landstingspolitikern Torsten Källberg (KD) sade till Vlt:

- Som jag har sagt till musiechefen kan han inte vara hur yvig som helst med utställningar bara för att han har nya lokaler, utan det blir ett par år när man får hålla igen en aning.


Själv upplever jag att länsmuseet fått hålla igen ekonomin de senaste tjugo åren. Det känns om hela Västmanland går på sparlåga när det gäller kultur och kulturmiljö. Fortfarande har till exempel inte det gamla arkivet från Surahammars Bruk AB någon ägare.
En nödvändig flytt för båda museerna var det nog. Sedan är det upp till politikerna att skjuta till mer pengar, så vi får levande museer, inte bara ett tomt skal.

Läsa mer: Bergold, Kersti 2010-08-31. Stormuseet i centrum. Vlt
2010-08-31. Välkomna till konsten. Vlt
2010-09-01. I hjärtat av historien. Vlt Del 2, sidorna 12-13.
Bjerstedt, Staffan 2010-09-02. Fina lokaler - men sedan då? Vlt
2010-09-03 Länsmuseet vill sätta avtryck. Vlt
2010-09-03 Gammalt möter modernt. Vlt
http://vlt.se/kulturnoje/1.937476-nytt-och-gammalt-blandas-pa-museerna
Lindeqvist, Christina 2010-12-07. Nya länsmuseet en hit. Ekomuseums blogg,
http://ekomuseumbergslagen.wordpress.com/2010/11/23/nya-lansmuseet-en-hit/
Mezzei, Kristina 2010-09-03. Inget som väcker min nyfikenhet.
Olsson, Lasse 2010-09-04 Nu har KRLSG2 öppnat, Västerås Tidning 4-10 september
Sveriges Radio Västmanland 2010-09-01. Två muséer under ett tak.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=3972089
Tervalampi, Jouni 2010. Tervalampi, Jouni Året 2010
http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/12/aret-2010.html
Vlt. 2010-09-03. Premiäröppningen närmar sig.
Västmanlands läns museum
http://www.vastmanlandslansmuseum.se/
Västerås konstmuseum
http://www.vasteraskonstmuseum.se/