tisdag 4 maj 2010

NYHETER OM RUNSTENAR

HOGGANVIKSSTENENLäsa mer: Stylegar, Frans-Arne 2011-12-28 Jag, Jerven. Bloggen Arkeologi i Nord.
http://arkeologi.blogspot.com/2011/12/jeg-jerven.html

RUNSTENSFYND I NORRKÖPING

Under den gamla rådstugan har arkeologer från Arkeologikonsult funnit runstensfragment från så kallad Eskilstunakista. Runstenskorset är en typ som var modernt på 1050-talet.

Läsa mer: Sensationellt fynd vid förundersökning i kvarteret Gamla Rådstugan i Norrköping
http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/gamla-radstugan/220-sensationellt-fynd-vid-foerundersoekning-i-kvarteret-gamla-radstugan-i-norrkoeping.html

RUNSTEN UPPTÄCKT I ÖSTERHANINGEEn runsten vid Småhamra gård i Österhaninge socken söder om Stockholm har upptäckts. Runstenen har förmodligen utgjort en del i ett så kallat runstenspar.
Runtexten lyder: ”Gunnar och Ulf och Sighjälm lät resa stenen efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande.”
Läsa mer: Snædal, Thorgunn 2011-11-11. Eunsten funnen vid Småhamra gård i Österhaninge. UV-Blogg.
http://www.k-blogg.se/2011/11/11/runsten-funnen-vid-smahamra-gard-i-osterhaninge


TECKNINGAR PÅ DEN FÖRSVUNNA RUNSTEN FRÅN LJUSDAL I HÄLSINGLAND ÅTERFUNNANu har de försvunna teckningar på runstenen i Ljusdal återupptäckte. På Ljusdals museum ska man försöka finna runstensfragmenten som även de är försvunna.
Läsa mer: Källström, Magnus 2011-10-28. Sveriges okändaste runsten. Riksantikvarieämbetets K-blog.
http://www.k-blogg.se/2011/10/28/sveriges-okandaste-runsten/
Åhlén, Marit 1994. ”Runinskrifter i Hälsingland” ur Bebyggelsehistorisk tidskrift 27 (1994).


BOKSERIEN ”SVERIGES RUNINSKRIFTER”

Riksantikvarieämbetet har fått 500 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond till att digitalisera bokverket ”Sveriges runinskrifter”.
Läsa mer: Lundkvist, Lars 2010-10-25. En halv miljon till världens runforskning.Riksantikvarieämbetets K-blogg.http://www.k-blogg.se/2010/10/25/en-halv-miljon-till-varldens-runforskning/


BILDSTEN FUNNEN I GRAVFÄLT I TÄBY, utanför Stockholm

Fragment av en bildsten av röd sandsten har upptäckts av arkeologer från Riksantikvarieämbetet vid Täby, utanför Stockholm. Bildstenstraditionen i östra Mälardalen är påverkad av de gotländska bildstenarna.
Inga bildstenar från 400-500-talet är funna i Västmanland. Där fanns stenklotastraditionen. Det ovanliga är figurristningar som föreställer djur och människor.
” Vårt exemplar har djupt huggna parallella linjer och något som liknar ett djur. Vi vet inte om det är framändan på en fågel eller bakändan på en häst.”, skriver arkeologen Åsa B. på UV-blogg.

Riksantikvarieämbetet UV-blogg. 2010-09-09. Den första bildstenen i Täby på 80 år.
http://www.uvblogg.se/wordpress/arninge-taby/den-forsta-bildstenen-i-taby-pa-80-ar/2010/09/09/


RUNSTEN FUNNEN PÅ KYRKOGÅRDSMUR I UPPLAND

Många runstenar och fragment av runstenar har hittats inmurade kyrkoväggar eller i kyrkogårdsmurar. Nu har ett runstensfragment blivit funnet ovanpå kyrkogårdsmuren vid Giresta i Uppland. Den upptäcktes av runstensforskaren Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet. Han skriver på Riksantikvarieämbetets K-blogg:

När jag i juni i år besökte Giresta kyrka för att undersöka den mystiska gravhällen, som jag hade fått tips om, råkade jag komma lite för tidigt och fick därför vänta på att bli insläppt i kyrkan. För att fördriva tiden tog jag en promenad på kyrkogården och av en tillfällighet fick jag syn på ett sandstensstycke i toppen av kyrkogårdsmuren. När jag vände på det uppenbarade sig en runslinga med fyra runor av vikingatida typ.


Läsa mer: Källström, Magnus 2010-09-30. Dubbelt upp i Giresta. Riksantikvarieämbetets K-blogg.http://www.k-blogg.se/2010/09/30/dubbelt-upp-i-giresta/

VAD STÅR DET PÅ RUNSTEN VID VALBO (Gs 13) I GÄSTRIKLAND?Står det ”Och han dog i Tavastland när Bruse ledde landets ledung efter sin broder.” eller
”Och han dog i Tavastland när Bruse förde långspjut efter sin broder.”
Om det skriver Bert Åkesson i artikeln ”Att föra långspjut och bära kremasmata – ett östligt perspektiv på två runstenar från Gästrikland” i Infoartefact september 2010.
Läsa mer: http://www.infoartefact.se/fastaknappar/artiklar/artiklar62.html


RUNSTEN FUNNEN I NORGE

En grävmaskinist fann runtext på undersidan av en 1,3 x 1,3 m stor sten vid Möndal i Vestagder i Norge.- Dette tyder på at det kan være en ekte stein. Steinen er stor, tung og vanskelig å flytte på. Eiketrærne den ble funnet under er 70-80 år gamle, så den har uansett ligget der en stund. Derfor føler jeg meg trygg på at dette ikke er en moderne forfalskning, säger arkeologen Frands-Arne Stylgar til Verdens Gang.Läsa mer: Kippernes, Gier Arne. 2009-09-28. Kan ha funnet til nå ukjent runestein . VGhttp://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=573971
Nilsen, Anne Torhild 2009-09-29.Kan gi ny kunnskap. NRK.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6796843
Sellevold, Terje 2009-09-29.Ekteparet Henriksen på Hogganvik i Mandal fant en runestein i hagen da de skulle klippe plenen. NRKhttp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6796205
Gimse, Lars Martin 2009-09-29 Sjelden runestein funnet i Mandal. Fædrelandsvennen.http://www.fvn.no/lokalt/mandal/article704823.ece
Frans-Arne Stylegars blogg: Arkeologi i nord http://arkeologi.blogspot.com/


RUSERKUNG AVBILDAD PÅ RUNSTEN FRÅN SKÅNE?

Är det rusernas furste Vladimir den Store från Kiev som är avbildad på bildstenen vid Krageholms slottspark i sydöstra Skåne? Det menar i alla fall Bert Åkesson.

- Plötslig föll alla bitar på plats. Furst Vladimir I var en hedning som tog dopet 988 i utbyte mot ett giftermål med den bysantinska kejsaren Basileios II syster Anna. När jag sedan jämförde de få beskrivningar av Vladimir och den klädsel han förmodligen skulle ha burit, så var det som om jag såg mannen på bildstenen framför mig. Till och med ett underligt streck vid huvudet visar sig vara en hårlock som Vladimir med all säkerhet bar. En viking från Skåne bevittnade allt detta och reste en minnessten när han kom hem, säger Bert Åkesson till Hällekis-Kuriren
Åkesson, Bert 2009-10-01. Kievfurste på vikingatida bildsten från Skåne. http://www.infoartefact.se/fastaknappar/artiklar/artiklar46.html

Hällekis-Kuriren 2009-10-01. Kievfurste på vikingatida bildsten från Skåne.
http://www.hallekis.com/xx091001g.htm

NONSENRUNOR

I sin avhandlingen RUNOR SOM RESURS- Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland (2010) ställer sig Marco Bianchi frågan om att folket var så runkunninga än vad runstensforskarna tidigare trott. Han menar att icke-runkunniga personer förstod nonsensrunorna - de så kallade svårbergripliga runor - tack vare bildmotivet.

- På många runstenar är samspelet mellan ornamentiken och runorna påtagligt. För den vikingatida människan var runorna endast en del av runstenens budskap, säger Marco Bianchi i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Han menar att innehållslösa runorna skedde i en brytningtid mellan asatron och kristendomen.

– I kristendomen var det skrivna viktigt. Att kunna skriva var modernt, därför skrev man hellre något utan betydelse än inte alls, säger Marco Bianchi till SvD.

Marco Bianchi har funnit cirka tjugo runstenar med nonsensrunor, bland annat runstenen vid Vittinge kyrka (U 1170), Stora Ramsjöstenen (U 1175) och runstenen vid Nysätra prästgård (U 835) i västra Uppland. Stora Ramsjöstenen (U 1175) bildmotiv är ett kors och en scen med Sigurd Fafnesbane. Det visar sig att det har funnits minst tre olika typer av runstensristare: de profisionella som ristade på beställning, den runkunniga gårdsägaren och den icke-runkunniga gårdsägaren. Det visar att samhället var skicktad. Där det kanske var en skillnad mellan icke-runkunniga och runkunniga gårdsägare.

Ejsing, Jens 2010-06-07. Vikinger ristede runer i blinde Berlingske.dk
http://www.berlingske.dk/danmark/vikinger-ristede-runer-i-blinde
Jelmini Sundén, Maria 2010-06-07.Runskrift kan vara ren rappakalja. SvD.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/runskrift-kan-vara-ren-rappakalja_4832517.svd
Pressmeddelande från Uppsala universitet 2010-05-25 En sten säger mer än tusen runor
http://forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/enstensagermerantusenrunor.5.25381304128c8ef224c8000421.html


SAMNORDISK RUNTEXTDATABAS UPPDATERAD


http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/rundata#id14604088

ÅTTA OLIKA TOLKNINGAR AV JELLINGESTENEN

I Rune Petterssons artikel ” Resta stenar med text och bilder” (InfoArtefact) finns det åtta olika versioner av runtexten på stora Jellingestenen. Vilken version är mest trovärdig?
Rune Pettersson har tittat närmare på en bildsten, Tjängvidestenen, och tre bildrunstenar; Spångastenen, Sparlösastenen och stora Jellingestenen.

Pettersson, Rune 2010-05-01. Resta stenar med text och bilder. Infoartefact nr 5-8 2010
http://www.infoartefact.se/fastaknappar/artiklar/artiklar58.html

SCENER UR EDDAN PÅ BILDRUNSTENSMONUMENT I SKÅNE?

Bert Åkesson forstsätter att analysera bildrunstensmonumentet vid Hunnestad i Skåne.

Läsa mer: Åkesson, Bert 2010-05-01. HUNNESTADSMONUMENTETBråd död och gudomlig vedergällning. Infoartefact nr 5-8 2010

http://www.infoartefact.se/fastaknappar/artiklar/artiklar56.html

GRÄVNINGAR VID EN ROMARTIDA RUNSTEN

Under 2010 kommer arkeologer gräva vid runstenen vid Hogganvik i Norge.
Läsa mer: Stylegar, Frands-Arne 2010. Utgravning vid Hogganvik. Bloggen: Arkeologi i Nord.
http://arkeologi.blogspot.com/2010/05/utgravningen-pa-hogganvik.html


Titta mer: http://networkedblogs.com/3n3kv