söndag 27 september 2009

MEDIAKRIGET

MELLAN GENETIKER OCH ARKEOLOGER

"Svensk pseudovetskap om mitokondrier", skrev en bloggare om artiklar och bloggar om rapporten "Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians" (2009)

Det råder fullt krig i medierna mellan genetiker och några arkeologer. Ena parten använder radion och tidningar, och den andra parten använder främst av bloggar. Flera utspel av docent Anders Götherström vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet i olika medier de senaste åren har skapat konflikt med några arkeologer med stenåldern som specialitet. En del av studien går ut på att som referens använder studier av mtDNA från nutida befolkning med förhistoriskt DNA. En arkeolog skriver på sin blogg:

Man måste paradoxalt nog utgå från att det finns en viss "typisk" genuppsättning som definierar "svensk". Det har man gjort genom att göra ett litet urval ur den nutida befolkningen, i Norge och i Uppland om ni vill veta, som har rätt efternamn, bor på rätt ställe och som inte har något konstigt efternamn i släkten 3-4 generationer bakåt.

Ett uttalande som inte stämmer. Studien av nutida mtDNA gjordes av Tuuli Lappalainen: "Population Structure in Contemporary Sweden—A Y-Chromosomal and Mitochondrial DNA Analysis" (2008). Blodet som analyserades var från PKU korten från nyfödda 2003 och de fick inte veta något om föräldrarnas bakgrund. Vilket resultat visar att många barn har mtDNA som liknar de man finner bortom Europa.
Alla vet att när inlandsisen drog tillbaka från Fennoskandinaviska halvön så följde människor efter och blev de första invandrarna. I stort sett så länge arkeologin funnits, eller dåtida fornforskning, har det funderats och skrivit åtskilliga artiklar och böcker om hur Skandinavien befolkades. De senaste böckerna är Arkeologi i Norden (1999) och Stig Welinders Sveriges Historia. 13000 f. Kr.– 600 e. Kr (2009). När genforskaren Anders Götherström sade det här i en intervju i UNT:

- Syftet är bland annat att utröna varifrån invandringen till Skandinavien kan ha skett. Nu vill vi ha reda på mera exakt varifrån vi kommer.

Så blev det ramaskri bland vissa svenska arkeologer!? Vad är skillnaden? DNA-forskning är ju ett komplement till arkeologin. Sedan ska man inte lita genetikernas tolkningar. Det bästa är ju om man själv (som arkeolog och andra intresserade) lär sig läsa koderna för olika haplogrupper och försöka göra egna tolkningar av materialet. Vill man inte använda nutida referensgruppers haplogrupper, så kan man ju använda de material som finns om förhistorisk DNA. Hade man varit nyfiken som arkeolog, så finns det mtDNA-undersökningar från ett gravfält med trattbägarkeramik i Tyskland där man kan utläsa att "jordbrukare" har gift in sig i en "jägar- och samlarfamilj".
Jordbruket och boskapsskötseln tog olika vägar in i Skandinavien, invandring av jordbrukare, ingifte i jägare- fiske- och samlarbefolkning och tekniköverföring.

Vad berättar Helena Malmström med flera om förhistoriskt mtDNA från skelett i gångrifter från Västergötland och skelett från tre gropkeramiska gravfält från Gotland? Det kanske jag tar upp någon gång i framtiden. . .

Läsa mer: Malmström, Helena et al. 2009. Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology Volume 19
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01694-7
Helena Malmström, M. Thomas P. Gilbert, Mark G. Thomas, Mikael Brandström, Jan Storå, Petra Molnar, Pernille K. Andersen, Christian Bendixen, Gunilla Holmlund, Anders Götherström, and Eske Willerslev 2009. Supplemental Data Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology, Volume 19
http://download.cell.com/current-biology/mmcs/journals/0960-9822/PIIS0960982209016947.mmc1.pdf
Löfgren, Emma 2009-09-25 Invandring skapade skandinaver. DN.http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/invandring-skapade-skandinaver-1.960390
Spross, Åke. 2009-09-24 Stenåldersjägare inte våra förfäder UNT.
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=960914,00.html?
Larsson, Åsa M. 2009-09-26. Förfäder och munväder. Ting och Tankar.
http://tingotankar.blogspot.com/2009/09/forfader-och-munvader.html
2009-09-27. Klyftan mellan texten och pressmeddelandet. Ting och Tankar.
http://tingotankar.blogspot.com/2009/09/klyftan-mellan-texten-och.html

onsdag 23 september 2009

DNA OCH ARKEOLOGI

JÄGARE & BÖNDER PÅ STENÅLDERN

Är du bärare av mtDNA U4 eller U5 är det stor sannolikhet att din anmoder fanns vid Mellaneuropa före istidens slut, cirka 11 000 f. Kr. Där levde familjen som jägare, fiskare och samlare. Är du bärare av N1a eller H så är det stor sannolikhet att din anmoder var boskapsskötare och jordbrukare i Anatolien och deras ättlingar vandrade upp mot sydöstra Europa och senare in i Centraleuropa.

- Analys av forntida DNA från skelett visar att Europas första jordbrukare inte var ättlingar till de människor som bosatte sig i området efter reträtt isen. Istället tidiga uppfödarna sannolikt vandrat in i stora områden i centrala och östra Europa ungefär 7.500 år sedan, vilket domesticerade växter och djur med dem, säger DNA-forskaren Barbara Bramanti från universitetet i Mainz i Tyskland till ScienceDaily.com

I Barbara Bramanti med flera DNA-undersökning av skelett från tjugotvå personer tillhörande jägare- och samlarbefolkning från 13 400 - 2 300 f. kr. bar fjorton U5, två U4 och två ospecificerade U, vilket utgör cirka 82 procent av de undersökta. De övriga fyra låg i samma gravfält från Ostrof och de bar haplogrupperna J, K och T2e. Tidigare DNA-undersökningar från skelett av neolitiska jordbrukare i Centraleuropa har man ej funnit haplogrupperna U5 och U4.

Läsa mer:
Dienekes' Anthropology blog 2009-09-03. Central European farmers not descended from local hunter-gatherers (Bramanti et al. 2009)
http://dienekes.blogspot.com/2009/09/central-european-farmers-not-descended.html
Bramanti et al 2009. Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1176869
Roach, John 2009-09-03. Europe's 1st Farmers Were Segregated, Expert Immigrants. National Geographic News.
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/09/090903-europe-first-farmers.html
ScienceDaily.com 2009-09-04. Europe's First Farmers Were Immigrants: Replaced Their Stone Age Hunter-gatherer Forerunnershttp://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090903163902.htm
Linderholm, Anna 2008. Migration in Prehistory : DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-7479
Larsson, Åsa M. 2009-05-25. Genetiken går vilse i kulturen http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_2944791.svd
Welinder, Stig 2009. Sveriges Historia. 13000 f. Kr.– 600 e. Kr. Norstedts förlag.
Tervalampi, Jouni 2009. Hur befolkades Fennoskandia? Arkfoto 2009 nr 2.
http://medlem.spray.se/jaaaaa/Arkfoto2009nr2.doc

torsdag 17 september 2009

NÄMFORSEN

NY AVHANDLING OM NÄMFORSEN

En ny avhandling behandlar boplatser och hällristningarna kring Nämforsen där det finns tusentals viltristningar.

Käck, Jenny 2009. Samlingsboplatser?: En diskussion om människors möten i norr 7000 f Kr - Kr f med särskild utgångspunkt i data från Ställverksboplatsen vid Nämforsen
STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS UMENSIS 24
Läsa mer och ladda ned avhandlingen:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:174707

måndag 7 september 2009

HÄLLMÅLNINGAR 5

MER OM HÄLLMÅLNINGAR

Andreassen, Reidun Laura 2008. Rock art in Northern Fennoscandia and Eurasia – painted and engraved, geometric, abstract and anthropomorphic figures. Adoranten 2008

http://www.rockartscandinavia.se/pdf/2008/reidun_adorant08.pdf

fredag 4 september 2009

PILAR OFFRADE I ETT JAKTMAGISKT SYFTE?

HÄLLMÅLNINGAR 4

En ny pusselbit till samernas historia har kommit fram. På flera vikingatida-tidig medeltida samiska offerplatser har arkeologer funnit järnpilspetsar, möjligen offrade i ett jaktmagiskt syfte.
Vid i Hotell Lappland vid Lycksele ligger Korpberget och där finns en hällmålning föreställande en älg. Nu har arkeologer funnit femton pilspetsar av kvartsit nedanför hällmålningen. Pilspetsarna har en form som var i bruk cirka 2000-1800 f.kr. Det var det andra fyndet i Sverige där arkeologer funnit pilspetsar av kvarsit nedanför en hällålning. Vid utgrävningar vid hällmålningen vid Flatruet i Härjedalen 2003 grävde arkeologer fram tre pilspetsar av kvartsit av en typ som dateras till cirka 1500 f. Kr. I Finland finns ytterligare en hällmålningslokal med pilspetsar - Astuvansalmi i Riistina socken - där arkeologer fann två pilspetsar nedanför hällmålningen; en skifferpilpets daterad till 2300-1800 f. Kr. och en pilspets av kvartsit daterad till cirka 1300-500 f. Kr.

Läsa mer: Holmberg, Örjan 12 augusti 2009. Fornfynd i världsklass - Hällmålningen vid hotell Lappland. Sveriges Radio P4 Västerbotten
http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?Artikel=3027309
Larsson, Tor 2009-08-14. Unika fornfynd längs älven. Västerbottens Folkbladhttp://www.folkbladet.nu/?p=152653
Forntids bilder - Hällristningar och hällmålningar i norra Sverige
http://www.namforsen.com/media/forntidsbilder_lag.pdf
Västerbottens museum 2009.
http://www.sparfran10000ar.se/aktuellt/aktuella-undersekningar.html
Hansson, Anders 2006. The rock paintings at Flatruet. Adoranten 2006
http://www.rockartscandinavia.se/pdf/2006/AndersHansson-artikel.pdf
http://www.rockartscandinavia.se/se/adoranten.html

torsdag 3 september 2009

KRITIK MOT TOLKNINGAR AV HÄLLBILDER

DEN SIBIRISKA ÄLGKON SOM BOR I BERGET

I slutet av september månad 2009 är det ett hällmålning- och hällristningsseminarium ”Rödockrarummet II - Arkeologihelg i Näsåker" i Ångermanland.
Läsa mer: http://web.telia.com/~u21604992/pa_gang.htm

Arkeologen Inger Zachrisson skriver i artikeln "Arkeologi inför rätta - sydsamernas äldre historia" i boken Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr (2007):

Många svenska arkeologer hävdar att det är omöjligt, ointressant eller olämpligt att göra etniska bestämningar.

En av de arkeologerna är den sydliga bosatta arkeologen Martin Rundkvist, sett från ett nordligt perspektiv. Han menar att det spelar ingen roll vem som har gjort hällristningar vid Nämforsen i Ångermanland. I sin blogg ställer han frågan:

Who made the rock carvings, hällristningar? Was it the Saami people? Is this a sensitive matter?

Den uppgivne arkeologen, Martin Rundqvist, tror att vi aldrig får någon förklaring till hällristningarna vid Nämforsen i Ångermanland:

So, who made the rock carvings? Impossible to tell. Centuries passed between the last boat rock-carving (about 300 BC?) and the first written mention of languages and tribes in Sweden (about AD 100), millennia between the last elk rock-carving (about 2000 BC?) and that date. There is no data, there can never be any data, on languages or ethnicities in Scandinavia around 2000 BC. Archaeologists can't answer that question, and neither can anyone else.

Zachrisson skriver vidare och kritiserar kollegors tolkningar av bildhällar:

De som studerar älgar och schamaner på hällbilder på i Skandinavien från sten- och bronsålder går oftast till Sibirien för "etnografiska" paralleller. Få tycks känna till älgens stora betydelse i samisk kultur i äldre tid; den framgår av arkeologiskt material, myter och traditioner.

En sådan sibirisk berättelse är "den mytologiska älgkon som bor i berget." Arkeologen Anders Fandén skriver i Samefolket Nr 9 2000:

Enligt Okladnikov och Taavitsainen finns det uppgifter om tunguserna i Sibirien, där det berättas att jägarna årligen samlades vid heliga platser. Under hemliga ceremonier kommunicerade schamaner med djurens härskarinna, en mytologisk älghona och de bad henne att sända det eftertraktade viltet till jägarna. Den mytologiska älghonan hade vanligen tagit sin boning i en klippa, sten eller ett träd som i sina drag påminde om en älg. Det berättas också att schamaner målade med rödfärg på dessa klippor. Motivet var älgko och älgkalv.

Hos de olika samiska folkgrupperna är "den mytologiska älgkon som bor i berget" okänd. Det finns ingen samisk mytologisk berättelse som berättar om en mytologisk älgko som bor i ett berg.
Hällmålningsforskaren Anti Lehelma talar om ett rendjursbälte i norr; i Finnmarken och på Kolahalvön där en rentjur på stjärnhimlen var central inom den nordliga samiska stjärnbildsmytologin och att renen föddes ur en kvinna (urmodern). Meandashash-berättelserna var levande hos Imandra- och Lovozerosamerna på 18-1900-talet på Kolahalvön och på förhistorisk tid i hela rendjursbältet i norra Finnmark och på Kolahalvön.
Nedan för Kolahalvön låg älgbältet i Karelen och i Finland och knutna till den mytologiska Hiisi-älgen, som arkeologen Inger Zachrisson tolkat som en älgrådare. Runosångsforskaren Elias Lönnrot skriver i "Om ursprunget till Finnarnas Hiisi" (Föredrag den 8 februari 1858):

Ännu lättare, än med dess betydelse, går det med sjelfva ordet hiisi, att leda från det lappska ordet seida.

I Johannes Messenius skrivelse från 1620 om Kemilapparna beskrivs Hiisi så här:

Hiisi, som boor in whti stoor bergh. . .Then dyrkia the mz åffer aff allahandha diur the fåå aff skoghen.

Det är kanske i olika strofer om Hiisi-älgen i Kaleva som man kanske kan finna någon likhet mellan någon bildberättelse (förutom schamanbilderna och jaktmagiska tolkningar) på hällmålningar i Finland? De äldsta Kalevastroferna kan ha ett sydöstsamisk ursprung.
Hur är det på den svenska sida? Har älgen på hällbilder i Sverige och Norge någon koppling till mytologin hos de sydvästra samerna på den Fennoskandinaviska halvön?


Läsa mer: Zachrisson, Inger 1993. Älgen som världssymbol, Fjärde Världen 2/93, sid 1-3
Martin Rundkvists blogg 2007-05-31 Your Folks, My Folks in Prehistory, http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2007/05/your_folks_my_folks_in_prehist.php

onsdag 2 september 2009

SCHAMANER OCH HÄLLMÅLNINGAR 2

TRÖTT PÅ SCHAMANER

Det är Helena Günther, artikelförfattaren till ”Problem med schamanistiska tolkningar av de nordfennoskandiska hällbilder” i Fornvännen 2009/1.
Hon är trött på att under de sista femton åren har arkeologer mest skrivit om schamanism om de så kallade viltristningarna och hällmålningarna i norra Fennoskandia. Günther saknar diskussioner om djurrådare och framför allt att man ska se hällmålningar som en del av riterna kring jaktmagin. Helena lyfter intressant fram djurceremoniska riter, livslinjemotiv, jaktmagi och djurens rådare. Hon menar: ”I den världsbild svagt framträder ur de nordliga hällbilderna kan schamanism ha varit en del, men i så fall en liten del.” Själv håller jag inte med den tolkningen. Utan problemet har varit att de arkeologer som har skrivit om schamanism har många en ”Edda-styrd”, sydlig skandinavisk syn på schamanism. Inom samisk religion så är det en självklart att jakt, djurrådare och nåjder hör ihop.

Den 26-27 september 2009 hålls ett hällmålnings- och hällristningsseminarium ”Rödockrarummet II - Arkeologihelg i Näsåker i Ångermanland". Arkeologen Kalle Sognes berättar om likheten mellan älgristningar och kontakter mellan Tröndelag i Norge och Jämtland/Ångermanland i Sverige, den finske hällmålningsexperten Pekka Kivikäs berättar om Värikallios hällbildsfält, arkeologen och religionsvetaren Helena Günther berättar om ”Älgkon hällbildsforskningen - en förbigången historia”, plus några ytterligare föreläsare

Läsa mer http://web.telia.com/~u21604992/pa_gang.htm

tisdag 1 september 2009

SCHAMANER OCH HÄLLMÅLNINGAR 1

HÄLLMÅLNINGSARTIKEL PÅ INTERNET

Nu finns den finske hällmålningsforskaren Antti Lahelmas avhandling(?) ” A Touch of red” om finska hällmålningar i Finska Fornminnesförening skriftserie Iskos 15 (2008) på Internet:

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/36402/atouchof.pdf?sequence=1

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/36402/appendic.pdf?sequence=2

Lahelma koncentrar mycket på att många bildmotiv på hällmålningar föreställer en schamans resa till exempel Juusjärvi (sid 53. fig 25) där en schaman tar en fisk som hjälpdjur med på sin resa och en fallande människa som slutet på dennes schamanresa. Liknande exempel ”på fallande människa” är bildtolkningar på hällmålningsmotiven från Väriokallio och Kolmiköytisienvouri (fig 26 och 27, sid 55).
Lahelma finner likheter mellan hällmålningars bildmotiv och nedteckningar om samer till exempel ur Historia Norvegiae från 1100-talet, skriftliga källor om samer från 1700-talet, bilder på samiska nåjdtrummor och från Kalevala en strof om ”renens födelse” (en märklig översättning från finskan till engelska av Markku Korteniemi).
Antti Lahelmas slutsats är att man inte kan knyta bildinnehållet på hällmålningar till totemism och jaktmagiska riter, vilket har kritiserats av Helena Günther i artikeln ”Problemen med schamanistiska tolkningar av de nordfennoskandiska hällbilderna” i Fornvännen 2009/1, Sid. 17-32 http://www.fornvannen.se/

Den 26-27 september 2009 hålls ett hällmålnings- och hällristningsseminarium ”Rödockrarummet II - Arkeologihelg i Näsåker i Ångermanland". Arkeologen Kalle Sognes berättar om likheten mellan älgristningar och kontakter mellan Tröndelag i Norge och Jämtland/Ångermanland i Sverige, den finske hällmålningsexperten Pekka Kivikäs berättar om Värikallios hällbildsfält, arkeologen och religionsvetaren Helena Günther berättar om ”Älgkon hällbildsforskningen - en förbigången historia”, plus några ytterligare föreläsare

Läsa mer http://web.telia.com/~u21604992/pa_gang.htm