fredag 29 juni 2018

Nyheter om arkeologi och historia om samer juli 2018


Nyheter om arkeologi och historia om samer juli 2018Chapelhytta eller Lappahytta i NORBERG 1571?


En uppgift som historikern Peter Ericson letat fram fanns att fanns en gård som hette ”Lappa Hytta” eller står det ”Capelhytta” i Norbergs socken i Västmanland vid Älvsborgs lösen 1571. Det står ”Erich…”Om det någon ser vad det står får ni gärna mejla mig. tervalampi@mail.com

  


BÄVER OCH ÄLG I ETT SAMISKT GRAVFÄLT

 

Läs mer: Johansson, Hanna Gravar i Fångstmarken. En osteologisk analys av 10 gravar från Vindförbergs udde i norra Dalarna. Kandidatuppsats i arkeologi med osteologisk inriktning 15 HP, VT 2016 Campus Gotland


 

SAMER VID LYCKSELE LAPPMARK

Norstedt, Gudrun 2018-06-18. Mårdbergslandet, samer.se


FINNAR OCH SAMER I KYRKBÖCKER

 

Hur mycket finne eller same är jag enligt kyrkböcker?


Krönika av Jouni Tervalampi, juni 2018


ARKEOLOGI OM SAMER I FINLAND

Läs mer: Ulla Moilanen, Minerva Piha & Veronika Paschenko 2018. Saamelaisalueen arkeologiaa ja eettisiä kysymyksiä Inarin konferenssissa. Bloggen: Kalmistopiiri


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar