fredag 29 juni 2018

Nyheter om Arkeologi och Historia juli 2018


Nyheter om Arkeologi och Historia juli 2018

HUS FRÅN 500-300 f. Kr FRAMGRÄVDA I SMÅLAND

Läs mer: Appelgran, Oscar 2018-06-28. Fynd från bronsåldern i Växjö. VXO NEWS
http://www.vxonews.se/nyheter/fynd-fran-bronsaldern-i-vaxjo/

JÄRNÅLDER HOBY DANMARK

 

Parasitic infections and resource economy of Danish Iron Age settlement through ancient DNA sequencing. Plus One.MUSIEFOTOGRAF

Tahmasebi,  Daryoush 2018. Museifotografen är död, länge leve museifotografen! Norrbottens museum
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/06/15/museifotograferingen-ar-dod-lange-leve-museifotograferingen/

FOTOPROJEKTET INLAND

Fotoprojektet ”Inland” blev utsedd till årets samtidsdokumentation. http://www.inland.nu/

VRAK UPPTÄCKT I GÄSTRIKLAND

 

Bloggen: Arkeologi Gävleborg

 STENPLATTA MED HÄLLRISTNINGAR OMGJORD TILL EN KVARNSTEN

 

Fast, JanLUND ÄR EN VIKINGATIDA STAD

Läs mer: Historisk media 2018-06-12. Ny forskning gör att Lunds ålder skrivs upp igen
http://www.mynewsdesk.com/se/historiskamedia/pressreleases/ny-forskning-goer-att-lunds-aalder-skrivs-upp-igen-2537664

GAMLA UPPSALA

Gunther, Maria 2018-06-04.Sensationella upptäckter ger ny syn på Gamla Uppsalas härskare. DN.se


AVHANDLING OM HÄLLRISTNINGAR

Nilsson, Per 2017. Brukade bilder: Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

2017 (Svenska) Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)Alternativ titel

Images in Use : South Scandinavian Rock Art from a Uses of the Past-Perspective (Engelska)


 

GOTLÄNDSKA RINGSVÄRD


Sundström, Linda 2017. Gotländska ringsvärd och ringsvärdsknappar från äldre vendeltid: En fyndplatsanalys. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. 2017 (Svenska) Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp. Studentuppsats (Examensarbete)

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1078209/FULLTEXT01.pdf

 

FÖRSTÖRDA GRAVAR I UPPLAND


Läs mer: Blom, Felix 2018-05-15. Arkeologens reaktion på de förstörda fornminnena: Herre gud det där är ju gravar. SVT Nyheter Uppsala.


 

STRIDER PÅ BRONSÅLDERN

 

Läs mer: Ekero Eriksson, Kristina 2018. Den krigiska bronsålder. Populär Historia 8/2018. S. 16-25

 

ÖL PÅ JÄRNÅLDERN I SKÅNE

Nättidningen Sveriges Historia 2018-06-20. Storskalig ölbryggning i Uppåkra på järnåldern.
http://svenskhistoria.se/storskalig-olbryggning-i-uppakra-pa-jarnaldern/

EGYPISK SKULPTUR

Läs mer: Nrk.no 2018-06-10. Nesten 3000 år gammel kongeskulptur gir forskere hodebry.
https://www.nrk.no/urix/nesten-3000-ar-gammel-kongeskulptur-gir-forskere-hodebry-1.14077215

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar